Používanie expresného režimu s kartami, lístkami a kľúčmi v Apple Peňaženke

V expresnom režime môžete v apke Peňaženka používať položky, lístky a kľúče jediným klepnutím.

V expresnom režime môžete v Apple Peňaženke používať niektoré karty, lístky a kľúče bez prebudenia či odomknutia zariadenia alebo overenia pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu. Kartu, lístok alebo kľúč budete môcť použiť dokonca aj vtedy, keď bude potrebné zariadenie nabiť.

Výber expresného režimu pre dopravnú alebo platobnú kartu, lístok alebo kľúč

Keď do Apple Peňaženky pridáte vhodnú dopravnú kartu alebo inú kompatibilnú kartu, lístok alebo kľúč, expresný režim sa predvolene zapne. Môžete tiež nastaviť, ktorá karta, lístok alebo kľúč sú nastavené v expresnom režime.

  • V apke Peňaženka môže byť v expresnom režime súčasne aktívnych viac kariet, lístkov a kľúčov. V expresnom režime môžete mať napríklad nastavený jeden študentský preukaz a jeden kľúč od auta.
  • V prípade niektorých kariet, lístkov a kľúčov nemôžete mať v expresnom režime nastavené viaceré položky rovnakého typu alebo od toho istého vydavateľa. V expresnom režime môžete mať napríklad nastavený len jeden študentský preukaz z tej istej školy.
  • Je možné, že pri niektorých lístkoch budete môcť nastaviť na expresný režim viacero lístkov daného typu.
  • V prípade verejnej dopravy môžete mať v expresnom režime nastavenú jednu dopravnú kartu pre každú dopravnú sieť. Môžete si aj nastaviť platobnú kartu, ktorou budete môcť platiť cestovné na miestach, kde vašu expresnú dopravnú kartu neprijímajú.

Postup pri výbere expresného režimu pre dopravnú alebo platobnú kartu, lístok alebo kľúč na iPhone

  1. Otvorte apku Peňaženka a vyberte kartu, lístok alebo kľúč.
  2. Klepnite na tlačidlo Viac a potom na Detaily karty. 
  3. Klepnite na možnosť Nastavenia režimu Expresná doprava alebo Expresný režim.
  4. Vyberte preferovanú dopravnú, debetnú alebo kreditnú kartu, alebo iný kompatibilný lístok alebo kľúč.

Na hodinkách Apple Watch môžete pre režim Expresná doprava vybrať inú dopravnú alebo platobnú kartu:

Na iPhone otvorte apku Apple Watch. Na tabe Moje hodinky klepnite na Peňaženka a Apple Pay. Potom klepnite na položku Expresná dopravná karta, vyberte dopravnú alebo platobnú kartu a overte sa na hodinkách Apple Watch pomocou kódu.

Kompatibilné karty, kľúče a lístky

Používanie expresného režimu na iPhone alebo hodinkách Apple Watch

  1. Podržte hornú časť iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch v blízkosti bezkontaktnej čítačky.
  2. V prípade úspešnej transakcie sa na zariadení zobrazí symbol zaškrtnutia a text Hotovo. Ak využívate verejnú dopravu, otvorí sa brána stanice, ktorá môže pípnuť.

To je všetko – zariadenie nemusíte prebúdzať ani odomykať, nemusíte sa overovať pomocou Face ID, Touch ID ani kódu a nemusíte otvoriť apku Peňaženka.

Používanie expresného režimu s režimom Rezerva

Je možné, že na iPhone budete môcť používať karty, lístky a kľúče v expresnom režime aj vtedy, keď je potrebné zariadenie nabiť. V prípade kompatibilných modelov iPhonu môžete používať režim Rezerva s niektorými kartami, lístkami a kľúčmi so zapnutým expresným režimom až päť hodín od okamihu, keď začne byť potrebné iPhone nabiť.

Karty, lístky a kľúče, ktoré sú k dispozícii na používanie v režime Rezerva, zobrazíte stlačením bočného tlačidla alebo tlačidla Domov, keď je iPhone potrebné nabiť. Časté stláčanie bočného tlačidla alebo tlačidla Domov však môže rezervu výrazne znížiť. Ak iPhone vypnete, táto funkcia nebude k dispozícii.

Ďalšie informácie o kartách v expresnom režime podporujúcich režim Rezerva

Dátum zverejnenia: