Aktualizácia hodiniek Apple Watch

Softvér hodiniek Apple Watch možno aktualizovať pomocou iPhonu.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte iPhone na najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú pripojené k nabíjačke a nabité najmenej na 50 percent.
 3. Pripojte iPhone k Wi-Fi sieti.
 4. Ponechajte iPhone v blízkosti hodiniek Apple Watch, aby boli v dosahu. 

Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút alebo až hodinu. Môže byť vhodné nechať aktualizáciu prebehnúť cez noc alebo ju odložiť na neskôr, keď budete mať čas. 

Aktualizácia hodiniek Apple Watch

Keď je k dispozícii nová aktualizácia, hodinky Apple Watch vás upozornia. V hlásení klepnite na možnosť Aktualizovať v noci a potom na iPhone potvrďte, že chcete aktualizáciu nechať prebehnúť cez noc. Na konci dňa dajte hodinky Apple Watch aj iPhone cez noc nabíjať, aby sa aktualizácia mohla dokončiť. 

Ak chcete aktualizácie vyhľadať manuálne, postupujte takto: 

 1. Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke.
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky. 
 3. Klepnite na položky Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
  Aplikácia Apple Watch zobrazujúca odznak hlásenia o dostupnej aktualizácii.
 4. Stiahnite aktualizáciu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu iPhonu alebo hodiniek Apple Watch, zadajte ho. 
 5. Počkajte, kým sa na hodinkách Apple Watch nezobrazí ukazovateľ priebehu. Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút alebo až hodinu. 

Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke. Nereštartujte iPhone ani hodinky Apple Watch a nezatvárajte aplikáciu Apple Watch. Po dokončení aktualizácie sa hodinky Apple Watch automaticky reštartujú.

Overenie kompatibility so systémom watchOS 5

Systém watchOS 5 vyžaduje iPhone 5s alebo novší so systémom iOS 12 alebo novším a hodinky Apple Watch Series 1 alebo novšie.

Systém watchOS 5 nie je kompatibilný s hodinkami Apple Watch (1. generácia). Zistite model svojich hodiniek Apple Watch.

Pomoc s aktualizáciou

Skúste vykonať tieto kroky:

 1. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú pripojené k nabíjačke
 2. Reštartujte hodinky Apple Watch. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník Vypnúť, a potom posuvník potiahnite. Stlačením a podržaním bočného tlačidla hodinky zasa zapnite.
 3. Reštartujte spárovaný iPhone. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí červený posuvník, a potom posuvník potiahnite. Stlačením a podržaním tlačidla Spať/Zobudiť iPhone zasa zapnite. 
 4. Znova sa pokúste spustiť aktualizáciu. 

Ak sa aktualizácia nespustí, otvorte aplikáciu Apple Watch na iPhone, klepnite na položky Všeobecné > Používanie > Aktualizácia softvéru a vymažte súbor aktualizácie. Po vymazaní súboru sa znova pokúste stiahnuť a nainštalovať systém watchOS.

Ak ste nainštalovali verziu beta alebo vývojársku verziu systému iOS alebo watchOS

 1. Pred aktualizáciou odstráňte zo zariadenia beta profil. Zobrazenie a odstránenie profilov:
  • Otvorte aplikáciu Apple Watch na iPhone, klepnite na kartu Moje hodinky a prejdite do menu Všeobecné > Profily. Klepnite na beta profil, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na položku Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód iPhonu. 
  • Otvorte aplikáciu Nastavenia na iPhone a klepnite na položky Všeobecné > Profily a správa zariadenia. Klepnite na beta profil, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na položku Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód iPhonu. 
 2. Po odstránení profilov reštartujte obe zariadenia a znova vyhľadajte aktualizáciu.

Ak chcete ďalej používať verejnú beta verziu systému iOS, môžete si beta profil nainštalovať znova.

Dátum zverejnenia: