Aktualizácia hodiniek Apple Watch

Softvér hodiniek Apple Watch môžete aktualizovať pomocou iPhonu. Po upgradovaní na systém watchOS 6 môžete softvér aktualizovať priamo na hodinkách Apple Watch.

Overenie kompatibility so systémom watchOS 6

Systém watchOS 6 je kompatibilný s hodinkami Apple Watch Series 1 a novšími. Ak chcete upgradovať na systém watchOS 6, potrebujete iPhone 6s alebo novší so systémom iOS 13 alebo novším. Zistite model svojich hodiniek Apple Watch.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte iPhone na najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú nabité aspoň na 50 percent.
 3. Pripojte iPhone k Wi-Fi sieti.
 4. Ponechajte iPhone v blízkosti hodiniek Apple Watch, aby boli v dosahu. 

Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút alebo až hodinu. Odporúčame nechať aktualizáciu prebehnúť cez noc alebo ju odložiť na neskôr, keď budete mať čas. 

Aktualizácia hodiniek Apple Watch pomocou iPhonu

Keď je k dispozícii nová aktualizácia, hodinky Apple Watch vás upozornia. V hlásení klepnite na možnosť Aktualizovať v noci a potom na iPhone potvrďte, že chcete aktualizáciu nechať prebehnúť cez noc. Nechajte si hodinky Apple Watch aj iPhone cez noc nabíjať, aby sa aktualizácia mohla dokončiť. 

Ak chcete aktualizácie vyhľadať manuálne, postupujte takto: 

 1. Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke.
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 3. Klepnite na položky Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 4. Stiahnite aktualizáciu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu iPhonu alebo hodiniek Apple Watch, zadajte ho. 
 5. Počkajte, kým sa na hodinkách Apple Watch nezobrazí ukazovateľ priebehu. Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút alebo až hodinu. 

Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke. Nereštartujte iPhone ani hodinky Apple Watch a nezatvárajte aplikáciu Apple Watch. Po dokončení aktualizácie sa hodinky Apple Watch automaticky reštartujú.

Aktualizácia priamo na hodinkách Apple Watch

Ak ste hodinky Apple Watch upgradovali na systém watchOS 6, môžete ďalšie aktualizácie inštalovať bez iPhonu:

 1. Skontrolujte, či sú hodinky pripojené k Wi‑Fi sieti.
 2. Na hodinkách otvorte aplikáciu Nastavenia.
 3. Klepnite na položky Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 4. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, klepnite na Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke. Nereštartujte iPhone ani hodinky Apple Watch a nezatvárajte aplikáciu Apple Watch. Po dokončení aktualizácie sa hodinky Apple Watch automaticky reštartujú.

Pomoc s aktualizáciou

Skúste vykonať tieto kroky:

 1. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú pripojené k nabíjačke
 2. Reštartujte hodinky Apple Watch. Stlačte a podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník Vypnúť, a potom posuvník potiahnite. Stlačením a podržaním bočného tlačidla hodinky zasa zapnite.
 3. Reštartujte spárovaný iPhone.
 4. Znova sa pokúste spustiť aktualizáciu. 

Ak sa aktualizácia nespustí, otvorte aplikáciu Apple Watch na iPhone, klepnite na položky Všeobecné > Používanie > Aktualizácia softvéru a vymažte súbor aktualizácie. Po vymazaní súboru sa znova pokúste stiahnuť a nainštalovať systém watchOS.

Ak ste nainštalovali beta alebo vývojársku verziu systému iOS alebo watchOS

 1. Pred aktualizáciou odstráňte zo zariadenia beta profil. Zobrazenie a odstránenie profilov:
  • Otvorte aplikáciu Apple Watch na iPhone, klepnite na záložku Moje hodinky a prejdite do menu Všeobecné > Profily. Klepnite na beta profil, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na položku Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód iPhonu. 
  • Otvorte aplikáciu Nastavenia na iPhone a klepnite na položky Všeobecné > Profily a správa zariadenia. Klepnite na beta profil, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na položku Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód iPhonu. 
 2. Po odstránení profilov reštartujte obe zariadenia a znova vyhľadajte aktualizáciu.

Ak chcete ďalej používať verejnú beta verziu systému iOS, môžete si beta profil nainštalovať znova.

Dátum zverejnenia: