Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb a GPS v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako zapnúť alebo vypnúť GPS a lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie.

Postup pri udeľovaní povolenia aplikáciám na používanie informácií o polohe

Niektoré aplikácie nemusia fungovať, kým nezapnete lokalizačné služby.1 Pri prvom pokuse aplikácie o získanie informácií z lokalizačných služieb sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o povolenie. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete aplikácii povoliť prístup k informáciám z lokalizačných služieb, klepnite na položku Povoliť. 
 • Ak aplikácii nechcete povoliť prístup, klepnite na položku Nepovoliť.2

Zariadenia so systémom iOS môžu na určenie vašej polohy používať Wi-Fi a Bluetooth. Určenie polohy pomocou systému GPS a mobilných sietí je dostupné v modeloch Wi-Fi + Cellular iPhonu a iPadu.

     

Postup pri zapínaní alebo vypínaní lokalizačných služieb pre konkrétne aplikácie

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.
 2. Uistite sa, že lokalizačné služby sú zapnuté.
 3. Rolujte nadol a nájdite požadovanú aplikáciu.
 4. Klepnite na ňu a vyberte požadovanú možnosť:
  • Nikdy: Zabráni prístupu k informáciám z lokalizačných služieb.
  • Pri používaní aplikácie: Povolí prístup k lokalizačným službám iba vtedy, ak sa aplikácia alebo niektorá z jej súčastí zobrazuje na displeji. Ak je pre aplikáciu nastavená možnosť Pri používaní aplikácie, môže sa stavový riadok zafarbiť modro, pričom sa zobrazí správa, že aplikácia aktívne používa údaje o vašej polohe.
  • Vždy: Povolí prístup k polohe aj vtedy, ak je aplikácia na pozadí.

Aplikácie by na tejto obrazovke mali uvádzať spôsob, akým budú používať informácie o vašej polohe. Niektoré aplikácie ponúkajú iba dve možnosti. Prečítajte si viac informácií o súkromí a lokalizačných službách.

 1. Lokalizačné služby využívajú na určenie približnej polohy vášho zariadenia technológie GPS a Bluetooth (ak sú dostupné) a tiež verejné Wi-Fi hotspoty a mobilné vysielače.
 2. Aplikácie nebudú využívať informácie o vašej polohe, kým im to po žiadosti o prístup k týmto informáciám nepovolíte.
   
Dátum zverejnenia: