Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb a GPS v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako môžete zapnúť alebo vypnúť lokalizačné služby a GPS pre jednotlivé apky.

Postup pri udeľovaní povolenia apkám na používanie informácií o polohe

Niektoré apky nemusia fungovať, kým nezapnete lokalizačné služby.1 Pri prvom pokuse apky o získanie informácií z lokalizačných služieb sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o povolenie. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete apke povoliť prístup k informáciám z lokalizačných služieb, klepnite na Povoliť. 
 • Ak apke nechcete povoliť prístup, klepnite na Nepovoliť.2
 • Klepnite na Opýtať sa nabudúce a vyberte Vždy pri používaní apky, Povoliť raz alebo Nepovoliť.

Zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS môžu na určenie vašej polohy používať Wi-Fi a Bluetooth. Určenie polohy pomocou systému GPS a mobilných sietí je dostupné na modeloch Wi-Fi + Cellular iPhonu a iPadu.


 

Postup pri zapínaní alebo vypínaní lokalizačných služieb pre konkrétne apky

 1. Prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.
 2. Uistite sa, že lokalizačné služby sú zapnuté.
 3. Rolujte nadol a nájdite požadovanú apku.
 4. Klepnite na apku a vyberte požadovanú možnosť:
  • Nikdy: Zabráni prístupu k informáciám z lokalizačných služieb.
  • Opýtať sa nabudúce: Môžete vybrať možnosť Vždy pri používaní apky, Povoliť raz alebo Nepovoliť.
  • Pri používaní apky: Povolí prístup k lokalizačným službám iba vtedy, ak je apka alebo niektorá z jej súčastí zobrazená na displeji. Ak je pre apku nastavená možnosť Pri používaní apky, môže sa stavový riadok zafarbiť modro, pričom sa zobrazí správa, že apka aktívne používa údaje o vašej polohe.
  • Vždy: Povolí prístup k polohe aj vtedy, ak je apka na pozadí.

Apky by na tejto obrazovke mali uvádzať spôsob, akým budú používať informácie o vašej polohe. Niektoré apky ponúkajú iba dve možnosti.

 

Zdieľanie svojej konkrétnej polohy

V systémoch iOS 14 a iPadOS 14 môžu niektoré apky používať funkciu Presná poloha na zistenie konkrétnej polohy. Ak chcete zdieľať len svoju približnú polohu, ktorá môže postačovať pre apku, ktorá vašu presnú polohu nepotrebuje, vypnite možnosť Presná poloha. Postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Súkromie a potom vyberte Lokalizačné služby.
 2. Vyberte apku a zapnite alebo vypnite funkciu Presná poloha.

Prečítajte si viac o súkromí a lokalizačných službách.

 1. Lokalizačné služby využívajú na určenie približnej polohy vášho zariadenia technológie GPS a Bluetooth (ak sú dostupné) a tiež verejné Wi-Fi hotspoty a mobilné vysielače.
 2. Apky nebudú využívať informácie o vašej polohe, kým im to po žiadosti o prístup k týmto informáciám nepovolíte.
   
Dátum zverejnenia: