Používanie Docku na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako rýchlo otvárať obľúbené aplikácie a prepínať medzi aplikáciami. 

Otvorenie aplikácie z Docku

 1. Stlačte bočné tlačidlo.
 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol. Môžete tiež otáčať korunkou Digital Crown. 
 3. Klepnutím otvorte aplikáciu. Ak prejdete úplne nadol, môžete sa klepnutím na položku Všetky aplikácie vrátiť na plochu. 
 4. Ak chcete Dock zatvoriť, stlačte bočné tlačidlo.

Výber aplikácií zobrazovaných v Docku

V Docku sa môžu zobrazovať naposledy použité aplikácie alebo až desať vašich obľúbených aplikácií. Ak vyberiete možnosť Posledné, aplikácie sa budú zobrazovať v poradí, v akom ste ich otvorili. Ak vyberiete možnosť Obľúbené, môžete vybrať aplikácie, ktoré sa majú zobrazovať, no ako prvé budú v Docku naďalej uvedené naposledy použité aplikácie. Ak aplikácia ešte nie je označená ako obľúbená, môžete ju pridať klepnutím na položku Ponechať v Docku.

Ak chcete vybrať, čo sa má zobrazovať, postupujte takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Dock.
 3. Klepnite na položku Posledné alebo obľúbené.

 

Výber obľúbených aplikácií

Ak je Dock nastavený na usporiadanie podľa obľúbených aplikácií, môžete vybrať, ktoré aplikácie chcete zobraziť alebo odstrániť:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Dock.
 3. Uistite sa, že vybraná možnosť Obľúbené.
 4. Klepnite na položku Upraviť. 
  • Ak chcete aplikácie odstrániť, klepnite na ikonu Ikona Odstrániť a potom na položku Odstrániť.
  • Ak chcete aplikácie pridať, klepnite na ikonu Ikona Pridať. Môžete pridať najviac desať aplikácií.
  • Ak chcete zmeniť usporiadanie aplikácií, podržte tlačidlo Tlačidlo Preusporiadať vedľa aplikácie a potiahnite aplikáciu nahor alebo nadol.
 5. Klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny.

Odstránenie aplikácie z Docku

 1. Otvorte Dock.
 2. Prejdite do aplikácie a potiahnite prstom doľava. 
 3. Klepnite na ikonu 

Aplikácie môžete z Docku odstraňovať bez ohľadu na to, či je nastavený na usporiadanie podľa posledných alebo obľúbených aplikácií. 

Dátum zverejnenia: