Keď sa nemôžete prihlásiť a zdieľať na YouTube obsah z aplikácie Final Cut Pro X, Motion, Compressor alebo iMovie

Film môžete uložiť do Macu alebo iného lokálneho úložného zariadenia ako videosúbor a potom ho nahrať na YouTube.

Vzhľadom na aktualizáciu spôsobu, akým YouTube rieši zdieľanie, sa môže stať, že nebudete môcť zdieľať priamo na YouTube obsah v aplikácii iMovie pre macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.5, Motion 5.4.2 a Compressor 4.4.3 alebo staršej. Pri zdieľaní obsahu z aplikácie na YouTube postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Verziu aplikácie zistíte tak, že vyberiete položky [názov aplikácie] > O aplikácii [názov aplikácie]. Môžete napríklad vybrať položky iMovie > O aplikácii iMovie.

Zdieľať obsah priamo na YouTube môžete v aplikáciách iMovie pre macOS 10.1.11, Final Cut Pro 10.4.6, Motion 5.4.3Compressor 4.4.4. Ak chcete aplikácie aktualizovať, vyberte menu Apple () > App Store a potom kliknite na položku Aktualizácie na postrannom paneli. Ak je k dispozícii aktualizácia, kliknutím na položku Aktualizovať ju stiahnite a nainštalujte. Pred aktualizáciou si zálohujte súbory a ukončite všetky aktívne projekty.

Zdieľanie projektu z aplikácie iMovie pre macOS

Ak používate aplikáciu iMovie pre macOS 10.1.10 alebo staršiu, projekt môžete na YouTube zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Projekty a vyberte projekt.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte položku Súbor.
 3. V okne zdieľania kliknite na vyskakovacie menu Kvalita a vyberte možnosť Nízka, Stredná alebo Vysoká.
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti, kliknite na tlačidlo Ďalej a uložte súbor do Macu alebo iného lokálneho úložného zariadenia.
 5. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na YouTube a nahrajte vytvorený videosúbor.

Prečítajte si viac o exportovaní súboru QuickTime v aplikácii iMovie.

Zdieľanie projektu z aplikácie Final Cut Pro

Ak používate aplikáciu Final Cut Pro 10.4.5 alebo staršiu, projekt môžete na YouTube zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Vyberte projekt v prehliadači aplikácie Final Cut Pro, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a potom vyberte položku Master File (Hlavný súbor). 
 2. V okne Share (Zdieľať) kliknite na položku Settings (Nastavenia).
 3. Kliknite na vyskakovacie menu Format (Formát) a vyberte položku Web Hosting (Webový hosting).
 4. Kliknite na vyskakovacie menu When done (Po dokončení) a vyberte možnosť Do Nothing (Nevykonať žiadnu akciu).
 5. Nastavte ďalšie požadované možnosti, kliknite na tlačidlo Ďalej a uložte súbor do Macu alebo iného lokálneho úložného zariadenia.
 6. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na YouTube a nahrajte vytvorený videosúbor.

Prečítajte si viac o exportovaní hlavného súboru z aplikácie Final Cut Pro.

Zdieľanie projektu z aplikácie Motion

Ak používate aplikáciu Motion 5.4.2 alebo staršiu, projekt môžete na YouTube zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Otvorte projekt v aplikácii Motion, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte položku Export Movie (Exportovať film).
 2. Kliknite na vyskakovacie menu Export a vyberte možnosť H.264.
 3. Nastavte ďalšie požadované možnosti, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) a uložte súbor do Macu alebo do iného lokálneho úložného zariadenia.
 4. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na YouTube a nahrajte vytvorený videosúbor.

Prečítajte si viac o exportovaní filmu vo formáte QuickTime v aplikácii Motion.

Zdieľanie projektu z aplikácie Compressor

Ak používate aplikáciu Compressor 4.4.3 alebo staršiu, projekt môžete na YouTube zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. V aplikácii Compressor kliknite na položku Add File (Pridať súbor), vyberte zdrojový súbor videa, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na položku Add (Pridať).
 2. Ak je to potrebné, vedľa položky Built-In (Vstavané) kliknite na trojuholník odkrytia a vyberte položku Publish to YouTube (Zverejniť na YouTube). 
 3. Vo vyskakovacom menu Location (Umiestnenie) vyberte umiestnenie transkódovaného súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vyberte zdrojový súbor v oblasti dávkového spracovania.
 5. Vyberte položky Window (Okno) > Show Inspector (Zobraziť inšpektora).
 6. V oblasti Action (Akcia) inšpektora vyberte vo vyskakovacom menu When done (Po dokončení) možnosť Do Nothing (Nevykonať žiadnu akciu).
 7. Kliknite na položku Start Batch (Spustiť dávku).
 8. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na YouTube a nahrajte vytvorený videosúbor.

Prečítajte si viac o postupe pri transkódovaní súboru v aplikácii Compressor.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: