Používanie funkcie Digital Touch v hodinkách Apple Watch

Pomocou funkcie Digital Touch môžete odosielať kresby, klepnutia, tlkot srdca, bozky a ďalšie položky z hodiniek Apple Watch do hodiniek Apple Watch svojich priateľov.

Odoslanie správy Digital Touch

Ak chcete odoslať správu Digital Touch, otvorte správu a potom klepnutím na ikonu Ikona funkcie Digital Touch otvorte plátno na kreslenie. Môžete niečo nakresliť, poslať bozk alebo tlkot srdca, prípadne prejaviť emócie.

Odoslanie kresby

Nakreslite kresbu na obrazovke. Ak chcete zmeniť farbu, klepnite na ikonu Farby a znova začnite kresliť. Keď prestanete kresliť, správa sa odošle.

 

Odoslanie klepnutia

Raz alebo viackrát klepnite na obrazovku. Ak chcete zmeniť farbu, klepnite na ikonu Farby. Keď prestanete klepať, správa sa odošle. 

 

Odoslanie bozku

Raz alebo viackrát klepnite na obrazovku dvoma prstami. Keď prestanete klepať, správa sa odošle. 

Odoslanie tlkotu srdca

Umiestnite dva prsty na obrazovku, až kým sa nezobrazí tlkot vášho srdca a nepocítite ho. Keď prsty zdvihnete, správa sa odošle.

 

Zlomenie srdca

Umiestnite dva prsty na obrazovku, až kým sa nezobrazí tlkot vášho srdca a nepocítite ho. Keď prstami potiahnete nadol, správa sa odošle. 
 

Prejavenie strachu

Položte na displej jeden prst a držte ho, kým sa nezobrazí plameň. Keď prst zdvihnete, správa sa odošle. 
 

Zobrazenie správy Digital Touch

Ak chcete zobraziť (alebo pocítiť) správu Digital Touch, ktorú ste dostali od priateľa, klepnite na príslušné hlásenie na hodinkách Apple Watch alebo v iPhone. 

Ak potrebujete pomoc, uistite sa, že vy aj váš priateľ máte najnovšiu verziu systému iOSwatchOS.

Dátum zverejnenia: