Ak službu iCloud Mail, Kontakty alebo Kalendáre nemožno pridať do Outlooku

Ak potrebujete pomoc so službou iCloud Mail, Kontaktmi alebo Kalendármi v Outlooku, vyskúšajte tieto kroky. Informácie zo služby iCloud Mail, Kontaktov a Kalendárov si môžete pozrieť na ktoromkoľvek zariadení na stránke iCloud.com.

Čo je potrebné skontrolovať ako prvé

 1. Skontrolujte, či váš PC spĺňa systémové požiadavky iCloudu a či je pripojený na internet.
 2. Stiahnite si iCloud pre Windows a prihláste sa do svojho Apple ID. Ak máte viac účtov Apple ID, ktoré používate na prihlasovanie do iCloudu, skontrolujte, či ste v iCloude pre Windows prihlásený pomocou toho istého účtu, ktorý používate na ostatných zariadeniach. 
 3. Skontrolujte stránku so stavom systémov a zistite, či sa nevyskytujú známe problémy, ktoré by ovplyvňovali službu iCloud Mail, Kontakty alebo Kalendáre.
 4. Uistite sa, že máte na PC správne nastavený dátum a čas.
 5. Vytvorte si kópie informácií, ktoré máte uložené v iCloude.

Zobrazujú sa duplicitné kalendáre alebo kontakty? Prečítajte si, ako odstraňovať duplicitné kalendáre alebo ako odstraňovať duplicitné kontakty

Na nastavenie služby iCloud Mail v Outlooku alebo v prípade, že nepoužívate iCloud for Windows, si pre Apple ID nastavte dvojfaktorovú autentifikáciu a prihláste sa do Outlooku pomocou mena používateľa pre vaše Apple ID a osobitného hesla pre apku.

Outlook

Ak nevidíte posledné zmeny alebo ak iCloud pre Windows nepodporuje vašu verziu Outlooku, prečítajte si, ako postupovať.

Ak nevidíte posledné zmeny vykonané v Outlooku

Ak ste v Outlooku nedávno vykonali zmeny, ktoré sa neprejavujú na ostatných zariadeniach, alebo ak ste vykonali zmeny na ostatných zariadeniach, ktoré sa neprejavujú v Outlooku, vyberte v Outlooku možnosť Obnoviť.

Ak nainštalovaná verzia Outlooku nie je podporovaná

Ak sa zobrazí chyba s informáciou o tom, že iCloud nepodporuje nainštalovanú verziu Outlooku, odinštalujte verziu balíka Office, ktorú ste dostali z obchodu pre systém Windows.

Potom postupujte podľa týchto krokov na inštaláciu balíka Office 365

iCloud Mail

Ak potrebujete pomoc s nastavením alebo s odosielaním pošty z účtu v službe iCloud Mail, vyskúšajte tieto kroky.

Ak v priečinku Pošta na odoslanie zostávajú e-maily

 1. Presuňte správu z priečinka Pošta na odoslanie do priečinka Koncepty alebo ju vymažte.
 2. Otvorte správu v priečinku Koncepty alebo Vymazané položky a potom znova vyberte Odoslať.

Ak nemožno odosielať alebo prijímať poštu

 1. Uistite sa, že môžete odosielať a prijímať poštu na stránke iCloud.com a na iPhone.
 2. Zatvorte Outlook.
 3. Odhláste sa z iCloudu pre Windows a znova sa prihláste
 4. Reštartujte Outlook.

Ak stále nemožno odosielať alebo prijímať poštu:

Ak si chcete účet v službe iCloud Mail nastaviť ako predvolený účet na odosielanie pošty

Nastavenia programu Outlook môžete zmeniť tak, aby sa e-maily odosielali automaticky z vášho účtu v službe iCloud Mail. Ak si chcete účet v službe iCloud Mail nastaviť ako predvolený, vykonajte v Outlooku 2010 alebo novšom tieto kroky:

 1. Prejdite do menu Súbor > Nastavenia účtu.
 2. Na tabe Informácie kliknite na Nastavenia účtu.
 3. Zo zoznamu vyberte svoj účet v službe iCloud Mail a potom kliknite na Nastaviť ako predvolené. Ak možnosť Nastaviť ako predvolené nemožno vybrať, znamená to, že váš účet v službe iCloud Mail už je predvolený.

Kontakty a Kalendáre v iCloude

Ak potrebujete pomoc s Kontaktmi a Kalendármi v iCloude v kombinácii s iCloudom pre Windows, skúste vykonať tieto kroky. 

Vypnite Kontakty a Kalendáre v iCloude a znova ich zapnite

 1. Zatvorte Outlook.
 2. Otvorte iCloud pre Windows.
 3. Zrušte zaškrtnutie políčka Kontakty a Kalendáre a vyberte Použiť.
 4. Počkajte niekoľko sekúnd. Vyberte Kontakty a Kalendáre a vyberte Použiť.
 5. Otvorte Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je zapnutý

Doplnok iCloud Outlook Add-in prenáša váš obsah medzi iCloudom a Outlookom. Ak chcete doplnok skontrolovať a zapnúť, postupujte v Outlooku 2010 a novších verziách podľa týchto krokov:

 1. Vyberte menu Súbor.
 2. Na ľavom paneli vyberte Možnosti.
 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook vyberte Doplnky.
 4. Pozrite si zoznam doplnkov v sekcii Aktívne aplikačné doplnky. Ak je doplnok iCloud Add-in uvedený medzi neaktívnymi alebo vypnutými doplnkami, uistite sa, že v rozbaľovacom menu vedľa položky Spravovať v dolnej časti okna je zaškrtnuté políčko Doplnky COM. Potom vyberte Prejsť.
 5. Zaškrtnite políčko Doplnok iCloud Outlook Add-in a potom stlačte OK.
 6. Reštartujte Outlook.

Uistite sa, že v časti Údajové súbory nie je ako predvolený účet uvedená služba iCloud

Ak je v časti Údajové súbory ako predvolený účet uvedená služba iCloud, údaje sa medzi zariadeniami nebudú synchronizovať. 

 1. Vyberte Súbor > Informácie > Nastavenia účtu > Údajové súbory. 
 2. Ak je služba iCloud uvedená v stĺpci Komentáre ako predvolený účet, vyberte iný účet.
 3. Vyberte Nastaviť ako predvolené.

Po vyskúšaní týchto krokov reštartujte počítač. 

Funkcie iCloudu, ktoré v Outlooku fungujú odlišne

Niektoré funkcie iCloudu fungujú v Outlooku inak než na zariadení Apple. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pri používaní Outlooku s iCloudom pre Windows. 

Pošta a poznámky

 • Priečinky dôležitých odosielateľov nie sú v Outlooku k dispozícii.
 • Žiadne z pravidiel pre poštu, ktoré vytvoríte v Outlooku, nie sú k dispozícii v apkách pošty pre ostatné zariadenia ani na stránke iCloud.com.
 • Podpisy sa ukladajú lokálne do zariadenia. Podpisy, ktoré vytvoríte v Outlooku, sa na ostatných zariadeniach nezobrazujú.

Poznámky nie sú k dispozícii ako samostatná apka. Vaše poznámky sa ukladajú do priečinka v pošte. 

 • V tomto priečinku nájdete poznámky, ktoré vytvoríte na iných zariadeniach.
 • Poznámky, ktoré uverejníte v tomto priečinku z Outlooku, sa na vašich ostatných zariadeniach nezobrazia, no po prihlásení pomocou toho istého Apple ID sa zobrazia na každom počítači s Outlookom a iCloudom pre Windows.
 • Keď poznámky vymažete z tohto priečinka, vymažú sa aj na ostatných zariadeniach.

Kontakty

 • Outlook importuje iba prvý kontakt zo série vizitiek vCard. 
 • Ak potrebujete do Outlooku pridať sériu vizitiek vCard, importujte ju priamo na stránke iCloud.com alebo v Kontaktoch v systéme macOS. Spracujeme pre vás celú sériu a jednotlivé položky vám pridáme medzi kontakty. 

Kalendáre

 • Keď do položky kalendára v Outlooku pridáte prílohy kalendára, nebudú sa zobrazovať v kalendári pre iOS ani v kalendári pre macOS (a ani naopak).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: