Pomoc s používaním programu Outlook v kombinácii s aplikáciou iCloud pre Windows

Ak potrebujete pomoc so službami iCloud Mail, iCloud Kontakty a Kalendár iCloud v programe Outlook a chcete sa dozvedieť viac o funkciách iCloudu, ktoré na zariadení Apple fungujú inak než v programe Outlook, skúste vykonať tieto kroky.

Skôr než začnete: 

Ak nemáte zariadenia, ktoré sa dajú aktualizovať na systém iOS 9 alebo OS X El Capitan, môžete si namiesto toho nastaviť dvojstupňové overovanie.

Odstránenie duplicít

Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Skúste otvoriť stránku apple.com/sk. Ak sa nemôžete pripojiť, služby Kalendár iCloud, Kontakty ani Pripomienky sa vám v programe Outlook nebudú aktualizovať. Budete musieť vyhľadať pomoc s pripojením na internet.
 2. Skúste z PC otvoriť zabezpečenú webovú stránku. Ak sa zobrazí chybová správa, napríklad s informáciou o vypršaní časového limitu pripojenia, budete sa musieť obrátiť na príslušného poskytovateľa internetových služieb so žiadosťou o pomoc.

Skontrolujte nastavenia prihlasovania

Ak máte viac účtov Apple ID, ktoré používate na prihlasovanie do iCloudu, je možné, že ste v aplikácii iCloud pre Windows prihlásený pomocou iného účtu než na ostatných zariadeniach. Ak chcete účet skontrolovať, otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a porovnajte ju s ostatnými zariadeniami.

Obnovte zobrazenie programu Outlook

Ak ste v programe Outlook nedávno vykonali zmeny, ktoré sa neprejavujú na ostatných zariadeniach, alebo ste vykonali zmeny na ostatných zariadeniach, ktoré sa neprejavujú v programe Outlook, kliknite v programe Outlook na položku Obnoviť. 

Ak nainštalovaná verzia programu Outlook nie je podporovaná

Ak sa zobrazí chyba s informáciou o tom, že iCloud nepodporuje nainštalovanú verziu programu Outlook, odinštalujte verziu balíka Office, ktorú ste dostali z obchodu pre systém Windows. Potom nainštalujte balík Office 365 vykonaním týchto krokov.

Ak sa možnosť Mail vo vašom účte v aplikácii iCloud pre Windows zobrazuje sivo

Predtým, ako budete môcť používať službu iCloud Mail, si musíte vytvoriť e-mailovú adresu @icloud.com. Ak ste pri nastavovaní iCloudu nenastavili účet v službe iCloud Mail, možnosť Mail v účte v aplikácii iCloud for Windows sa môže zobrazovať sivo. 

Ak chcete sprístupniť možnosť Mail, nastavte si e-mailovú adresu @icloud.com a aplikáciu iCloud pre Windows zatvorte a znova otvorte. Ak sa možnosť Mail stále nezobrazuje, odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.

Mail

Prečítajte si, ako nastaviť alebo odosielať poštu v službe iCloud Mail.

Ak v priečinku Pošta na odoslanie zostávajú e-maily

Ak v priečinku Pošta na odoslanie zostane niektorý e-mail, postupujte takto:

 1. Presuňte správu z priečinka Pošta na odoslanie do priečinka Koncepty alebo ju vymažte.
 2. Otvorte správu v priečinku Koncepty alebo Odstránené položky a potom znova kliknite na položku Odoslať.

Ak nemožno nastaviť používanie aplikácie Mail s aplikáciou iCloud pre Windows

Predtým, ako budete môcť používať službu iCloud Mail, si musíte nastaviť e-mailovú adresu @icloud.com. Ak ste pri nastavovaní iCloudu nenastavili účet v službe iCloud Mail, možnosť Mail v účte v aplikácii iCloud for Windows sa môže zobrazovať sivo. Keď budete mať e-mailovú adresu @icloud.com nastavenú, môžete zatvorením a opätovným otvorením aplikácie iCloud pre Windows sprístupniť možnosť Mail. Ak sa možnosť Mail stále nezobrazuje, odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.

Ak nemožno odosielať alebo prijímať poštu

Ak nemôžete odosielať alebo prijímať poštu s použitím e-mailovej adresy v iCloude, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že môžete odosielať a prijímať e-maily na stránke iCloud.com a na zariadení so systémom iOS.
 2. Zatvorte program Outlook.
 3. Odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.
 4. Reštartujte program Outlook.

Ak poštu stále nemôžete odosielať alebo prijímať, vyhľadajte ďalšiu pomoc s programom Outlook alebo sa obráťte na nás

Ak sa vám pošta nesynchronizuje na všetkých zariadeniach

Ak si všimnete, že musíte odstraňovať e-maily z doručenej pošty na všetkých svojich zariadeniach, je možné, že sa vám pošta medzi zariadením so systémom iOS a aplikáciou iCloud pre Windows nesynchronizuje. Ak chcete zariadenia synchronizovať, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Zrušte výber položky Mail.
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Znova vyberte položku Mail.
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 6. Odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.

Ak zariadenia stále nie sú synchronizované, môžete si prečítať viac

Ak si chcete účet v iCloude nastaviť ako predvolený účet na odosielanie pošty

Nastavenia programu Outlook môžete zmeniť tak, aby sa e-maily odosielali automaticky z vášho účtu v iCloude. Ak si chcete účet v iCloude nastaviť ako predvolený, vykonajte v programe Outlook 2010 alebo novšom tieto kroky:

 1. Prejdite do menu Súbor > Nastavenia účtu.
 2. Na tabe Informácie kliknite na položku Nastavenia účtu.
 3. Zo zoznamu vyberte svoj účet v iCloude a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené. Ak na položku Nastaviť ako predvolené nemožno kliknúť, znamená to, že váš účet v iCloude je už predvolený.

Kalendár, Kontakty a Pripomienky

Ak potrebujete pomoc s aplikáciami Kalendár, Kontakty a Pripomienky v kombinácii s aplikáciou iCloud pre Windows, skúste vykonať tieto kroky. 

Keď na PC so systémom Windows otvoríte aplikáciu iCloud Pripomienky, zobrazia sa pripomienky pod označením Úlohy v časti Úlohy.

Vypnite a znova zapnite aplikácie Kalendár iCloud, iCloud Kontakty a iCloud Pripomienky

 1. Zatvorte program Outlook.
 2. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 3. Zrušte začiarknutie políčka „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Počkajte niekoľko sekúnd. Začiarknite políčko „Mail, kontakty, kalendáre a úlohy“ a kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. Otvorte program Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je zapnutý

Doplnok iCloud Outlook Add-in prenáša váš obsah medzi iCloudom a programom Outlook. Ak chcete doplnok skontrolovať a zapnúť, postupujte v programe Outlook 2010 a novších verziách podľa týchto krokov:

 1. Vyberte menu Súbor.
 2. Kliknite na položku Možnosti na ľavom paneli.
 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook kliknite na položku Doplnky.
 4. Pozrite si zoznam doplnkov v sekcii Aktívne aplikačné doplnky. Ak je doplnok iCloud Add-in uvedený medzi neaktívnymi alebo zakázanými doplnkami, uistite sa, že v rozbaľovacej ponuke vedľa položky Spravovať v dolnej časti okna je začiarknuté políčko Doplnky COM. Potom kliknite na tlačidlo Prejsť.
 5. Začiarknite políčko Doplnok iCloud Outlook Add-in a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Reštartujte program Outlook.

Uistite sa, že v časti Údajové súbory nie je ako predvolený účet uvedená služba iCloud

Ak je v časti Údajové súbory ako predvolený účet uvedená služba iCloud, údaje sa medzi zariadeniami nebudú synchronizovať. 

 1. Vyberte položku Súbor > Informácie > Nastavenia účtu > Údajové súbory. 
 2. Ak je služba iCloud uvedená v stĺpci Komentáre ako predvolený účet, vyberte iný účet.
 3. Kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Reštartujte počítač

Vypnite počítač a znova ho zapnite.

Funkcie iCloudu, ktoré v programe Outlook fungujú odlišne

Niektoré funkcie iCloudu fungujú v programe Outlook inak než na zariadení Apple. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pri používaní programu Outlook s aplikáciou iCloud pre Windows. 

Pošta a poznámky

 • Priečinky dôležitých odosielateľov nie sú v programe Outlook k dispozícii.
 • Žiadne z pravidiel pre poštu, ktoré vytvoríte v programe Outlook, nie sú k dispozícii v aplikáciách pošty pre ostatné zariadenia, ani na stránke iCloud.com.
 • Podpisy sa ukladajú lokálne do zariadenia. Podpisy, ktoré vytvoríte v programe Outlook, sa na ostatných zariadeniach nezobrazujú.

Poznámky nie sú k dispozícii ako samostatná aplikácia. Vaše poznámky sa ukladajú do priečinka v pošte. 

 • V tomto priečinku nájdete poznámky, ktoré vytvoríte na iných zariadeniach.
 • Poznámky, ktoré uverejníte v tomto priečinku z programu Outlook, sa na vašich ostatných zariadeniach nezobrazia, no po prihlásení pomocou tohto istého účtu Apple ID sa zobrazia na každom počítači s programom Outlook a aplikáciou iCloud pre Windows.
 • Keď poznámky vymažete z tohto priečinka, vymažú sa aj na ostatných zariadeniach.

Kontakty

 • Program Outlook importuje iba prvý kontakt zo série vizitiek vCard. 
 • Ak potrebujete do programu Outlook pridať sériu vizitiek vCard, importujte ju priamo na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Kontakty v systéme macOS. Spracujeme pre vás celú sériu a jednotlivé položky vám pridáme medzi kontakty. 

Kalendáre

 • Keď do položky kalendára v programe Outlook pridáte prílohy kalendára, nebudú sa zobrazovať v kalendári pre iOS ani v kalendári pre macOS (a ani naopak).

Pripomienky (Úlohy)

Podobne ako kalendáre a kontakty musíte aj pripomienky zadať v časti iCloud v sekcii Úlohy v programe Outlook. Ak úlohy nezadáte v časti iCloud, neprenesú sa do iCloudu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: