Ak do programu Outlook nemôžete pridať Kalendár iCloud, iCloud Mail alebo iCloud Kontakty

Ak potrebujete pomoc so službami Kalendár iCloud, iCloud Mail a iCloud Kontakty v programe Outlook, vyskúšajte nasledujúci postup. Prečítajte si tiež o funkciách iCloudu, ktoré v programe Outlook fungujú inak než na zariadení Apple.

Čo je potrebné skontrolovať ako prvé

 1. Skontrolujte, či váš PC spĺňa systémové požiadavky iCloudu a či je pripojený na internet.
 2. Stiahnite si iCloud pre Windows a prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.* Ak máte viac účtov Apple ID, ktoré používate na prihlasovanie do iCloudu, skontrolujte, či ste v aplikácii iCloud pre Windows prihlásení pomocou rovnakého účtu, ktorý používate v ostatných zariadeniach. 
 3. Skontrolujte stránku o stave systémov a zistite, či sa nevyskytujú známe problémy, ktoré by ovplyvňovali službu iCloud Mail, iCloud Kontakty alebo Kalendár iCloud.
 4. Uistite sa, že nastavenia dátumu a času na PC sú správne.
 5. Vytvorte si kópie informácií, ktoré máte uložené v iCloude.

Zobrazujú sa duplicitné kalendáre alebo kontakty? Prečítajte si, ako odstrániť duplicitné kalendáre alebo duplicitné kontakty

* Ak aplikáciu iCloud pre Windows nepoužívate, nastavte dvojfaktorovú autentifikáciu a prihláste sa do programu Outlook pomocou mena používateľa, ktoré zodpovedá vášmu účtu Apple ID, a hesla pre konkrétnu aplikáciu.

Outlook

Ak nevidíte posledné zmeny alebo iCloud pre Windows nepodporuje vašu verziu programu Outlook, prečítajte si, ako postupovať.

Ak nevidíte posledné zmeny vykonané v programe Outlook

Ak ste v programe Outlook nedávno vykonali zmeny, ktoré sa neprejavujú na ostatných zariadeniach, alebo ste vykonali zmeny na ostatných zariadeniach, ktoré sa neprejavujú v programe Outlook, kliknite v programe Outlook na položku Obnoviť.

Ak nainštalovaná verzia programu Outlook nie je podporovaná

Ak sa zobrazí chyba s informáciou o tom, že iCloud nepodporuje nainštalovanú verziu programu Outlook, odinštalujte verziu balíka Office, ktorú ste dostali z obchodu pre systém Windows. Potom nainštalujte balík Office 365 vykonaním týchto krokov.

Mail

Ak potrebujete pomoc s nastavením služby iCloud Mail alebo s odoslaním správy, nižšie si prečítajte, ako postupovať.

Ak sa možnosť Mail v aplikácii iCloud pre Windows zobrazuje sivo

Ak ste pri nastavovaní iCloudu nenastavili účet v službe iCloud Mail, možnosť Mail v aplikácii iCloud pre Windows sa môže zobrazovať sivo. 

 1. Nastavte si e -mailovú adresu @icloud.com.
 2. Zatvorte a znova otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 3. Ak sa možnosť Mail stále nezobrazuje, odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.

Ak v priečinku Pošta na odoslanie zostávajú e-maily

 1. Presuňte správu z priečinka Pošta na odoslanie do priečinka Koncepty alebo ju vymažte.
 2. Otvorte správu v priečinku Koncepty alebo Vymazané položky a potom znova kliknite na položku Odoslať.

Ak nemožno odosielať alebo prijímať poštu

 1. Uistite sa, že môžete odosielať a prijímať e-maily na stránke iCloud.com a na zariadení so systémom iOS.
 2. Zatvorte program Outlook.
 3. Odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.
 4. Reštartujte program Outlook.

Ak poštu stále nemôžete odosielať alebo prijímať, vyhľadajte ďalšiu pomoc s programom Outlook alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple

Ak sa vám pošta nesynchronizuje na všetkých zariadeniach

Ak si všimnete, že musíte odstraňovať e-maily z doručenej pošty na všetkých svojich zariadeniach, je možné, že sa vám pošta medzi zariadením so systémom iOS a aplikáciou iCloud pre Windows nesynchronizuje. Ak chcete zariadenia synchronizovať, postupujte takto:

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
 2. Zrušte výber položky Mail.
 3. Kliknite na Použiť.
 4. Znova vyberte položku Mail.
 5. Kliknite na Použiť.
 6. Odhláste sa z aplikácie iCloud pre Windows a znova sa prihláste.

Ak sa zariadenia stále nesynchronizujú, prečítajte si, ako aktualizovať zoznam priečinkov alebo riešiť ďalšie problémy so synchronizáciou

Ak si chcete účet v iCloude nastaviť ako predvolený účet na odosielanie pošty

Nastavenia programu Outlook môžete zmeniť tak, aby sa e-maily odosielali automaticky z vášho účtu v iCloude. Ak si chcete účet v iCloude nastaviť ako predvolený, vykonajte v programe Outlook 2010 alebo novšom tieto kroky:

 1. Prejdite do menu Súbor > Nastavenia účtu.
 2. Na tabe Informácie kliknite na položku Nastavenia účtu.
 3. Zo zoznamu vyberte svoj účet v iCloude a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené. Ak na položku Nastaviť ako predvolené nemožno kliknúť, znamená to, že váš účet v iCloude je už predvolený.

Kalendár, Kontakty a Pripomienky

Ak potrebujete pomoc s aplikáciami Kalendár, Kontakty a Pripomienky v kombinácii s aplikáciou iCloud pre Windows, skúste vykonať tieto kroky. 

Vypnite a znova zapnite aplikácie Kalendár iCloud, iCloud Kontakty a iCloud Pripomienky

 1. Zatvorte program Outlook.
 2. Otvorte iCloud pre Windows.
 3. Zrušte začiarknutie políčka „Mail, kontakty a kalendáre“ a kliknite na Použiť.
 4. Počkajte niekoľko sekúnd. Začiarknite políčko „Mail, kontakty a kalendáre“ a kliknite na Použiť.
 5. Otvorte Outlook.

Uistite sa, že doplnok iCloud Outlook Add-in je zapnutý

Doplnok iCloud Outlook Add-in prenáša váš obsah medzi iCloudom a programom Outlook. Ak chcete doplnok skontrolovať a zapnúť, postupujte v programe Outlook 2010 a novších verziách podľa týchto krokov:

 1. Vyberte menu Súbor.
 2. Kliknite na Možnosti na ľavom paneli.
 3. Na ľavom paneli okna Možnosti programu Outlook kliknite na položku Doplnky.
 4. Pozrite si zoznam doplnkov v sekcii Aktívne aplikačné doplnky. Ak je doplnok iCloud Add-in uvedený medzi neaktívnymi alebo zakázanými doplnkami, uistite sa, že v rozbaľovacom menu vedľa položky Spravovať v dolnej časti okna je začiarknuté políčko Doplnky COM. Potom kliknite na tlačidlo Prejsť.
 5. Začiarknite políčko Doplnok iCloud Outlook Add-in a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Reštartujte program Outlook.

Uistite sa, že v časti Údajové súbory nie je ako predvolený účet uvedená služba iCloud

Ak je v časti Údajové súbory ako predvolený účet uvedená služba iCloud, údaje sa medzi zariadeniami nebudú synchronizovať. 

 1. Vyberte položku Súbor > Informácie > Nastavenia účtu > Údajové súbory. 
 2. Ak je služba iCloud uvedená v stĺpci Komentáre ako predvolený účet, vyberte iný účet.
 3. Kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Po vykonaní krokov uvedených vyššie reštartujte počítač. 

Funkcie iCloudu, ktoré v programe Outlook fungujú odlišne

Niektoré funkcie iCloudu fungujú v programe Outlook inak než na zariadení Apple. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pri používaní programu Outlook s aplikáciou iCloud pre Windows. 

Pošta a poznámky

 • Priečinky dôležitých odosielateľov nie sú v programe Outlook k dispozícii.
 • Žiadne z pravidiel pre poštu, ktoré vytvoríte v programe Outlook, nie sú k dispozícii v aplikáciách pošty pre ostatné zariadenia, ani na stránke iCloud.com.
 • Podpisy sa ukladajú lokálne do zariadenia. Podpisy, ktoré vytvoríte v programe Outlook, sa na ostatných zariadeniach nezobrazujú.

Poznámky nie sú k dispozícii ako samostatná aplikácia. Vaše poznámky sa ukladajú do priečinka v pošte. 

 • V tomto priečinku nájdete poznámky, ktoré vytvoríte na iných zariadeniach.
 • Poznámky, ktoré uverejníte v tomto priečinku z programu Outlook, sa na vašich ostatných zariadeniach nezobrazia, no po prihlásení pomocou tohto istého účtu Apple ID sa zobrazia na každom počítači s programom Outlook a aplikáciou iCloud pre Windows.
 • Keď poznámky vymažete z tohto priečinka, vymažú sa aj na ostatných zariadeniach.

Kontakty

 • Program Outlook importuje iba prvý kontakt zo série vizitiek vCard. 
 • Ak potrebujete do programu Outlook pridať sériu vizitiek vCard, importujte ju priamo na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Kontakty v systéme macOS. Spracujeme pre vás celú sériu a jednotlivé položky vám pridáme medzi kontakty. 

Kalendáre

 • Keď do položky kalendára v programe Outlook pridáte prílohy kalendára, nebudú sa zobrazovať v kalendári pre iOS ani v kalendári pre macOS (a ani naopak).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: