Prihlasovanie do apiek pomocou Apple ID s použitím osobitných hesiel pre apky

Osobitné heslá pre apky vám umožňujú bezpečne používať vaše Apple ID na prihlasovanie do apiek vytvorených inými vývojármi než spoločnosťou Apple.

Niektoré apky vytvorené inými vývojármi než spoločnosťou Apple vás vyzývajú na prihlásenie pomocou vášho Apple ID, aby apka mala prístup k informáciám, ako sú pošta, kontakty a kalendáre, ktoré máte uložené v iCloude. Ak chcete mať istotu, že vaše heslo do Apple ID si apka nebude môcť uložiť ani zistiť, môžete si vytvoriť heslo do Apple ID, ktoré sa bude používať iba pre túto apku.

Toto osobitné heslo pre apku použijete, keď vás apka vyzve na prihlásenie pomocou vášho Apple ID.

Ak chcete generovať a používať osobitné heslá pre apky, váš účet Apple ID musí byť chránený dvojfaktorovou autentifikáciou.


Vygenerovanie osobitného hesla pre apku

  1. Prihláste sa na stránku appleid.apple.com.
  2. V časti Prihlásenie a zabezpečenie vyberte Osobitné heslá pre apky.
  3. Vyberte Generovať osobitné heslo pre apku alebo kliknite na tlačidlo Pridať Modrá ikona so znamienkom plus. a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  4. Osobitné heslo pre apku zadajte alebo vložte do poľa pre heslo v apke.

Zrušenie platnosti osobitného hesla pre apku

Môžete mať až 25 aktívnych osobitných hesiel pre apky. V prípade potreby môžete zrušiť platnosť jednotlivých hesiel alebo všetkých hesiel naraz.

  1. Prihláste sa na stránku appleid.apple.com.
  2. V časti Prihlásenie a zabezpečenie vyberte Osobitné heslá pre apky.
  3. Vyberte tlačidlo Odstrániť Znamienko mínus v krúžku. vedľa hesla, ktoré chcete vymazať, alebo kliknite na Odstrániť všetky.

Keď zrušíte platnosť hesla, apka používajúca dané heslo sa odhlási z vášho účtu a zostane odhlásená, až kým nevytvoríte nové heslo a znova sa neprihlásite.

Keď zmeníte alebo resetujete heslo primárneho účtu Apple ID, automaticky sa zruší platnosť všetkých osobitných hesiel pre apky, aby bol váš účet chránený. Pre každú apku, ktorú budete chcieť ďalej používať s osobitným heslom pre apku, budete musieť vytvoriť nové osobitné heslo.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: