Archivovanie alebo vytváranie kópií informácií, ktoré máte uložené v iCloude

Prečítajte si, ako vytvárať kópie informácií, ktoré používate v iCloude.

Môže byť vhodné vytvoriť kópiu informácií, ktoré uchovávate v iCloude. Ak nedopatrením vymažete dôležitý kontakt, e-mail alebo dokument, môžete ho obnoviť z iCloudu alebo z inej kópie, ktorú máte.

Súbory v službe iCloud Drive

Vykonaním týchto krokov môžete kopírovať dokumenty z Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch, stránky iCloud.com alebo PC. Ak skopírujete súbor zo zdieľaného priečinka v službe iCloud Drive do iného priečinka, prístup na zdieľanie sa neskopíruje. Prečítajte si viac o zdieľaní priečinkov.

Kopírovanie súborov zo služby iCloud Drive do Macu

 1. Kliknite na položku iCloud Drive na postrannom paneli v ktoromkoľvek okne Findera. 
 2. Stlačte kláves Option, držte ho stlačený a potiahnite súbor na nové miesto.

Kopírovanie súborov z aplikácie Súbory v iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete odoslať kópie súborov uložených v iCloud Drive, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Súbory a klepnite na položku iCloud Drive.
 2. Klepnite na priečinok, ktorý chcete otvoriť, a potom klepnutím otvorte požadovaný súbor.
 3. Klepnite na ikonu Zdieľať  v ľavom dolnom rohu.
 4. Vyberte spôsob odoslania kópie súboru.

V prípade dokumentov, tabuliek alebo prezentácií klepnite na ikonu Viac  vpravo hore, vyberte položku Exportovať a vyberte spôsob exportovania súboru. Môžete tiež uložiť kópiu súboru lokálne

Kopírovanie súborov zo stránky iCloud.com

Ak chcete sťahovať súbory uložené v službe iCloud Drive alebo súbory prístupné prostredníctvom aplikácií iWork na stránke iCloud.com, postupujte takto:

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com.
 2. Otvorte iCloud Drive.
 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a vyberte ho.
 4. Kliknite na ikonu Stiahnuť  na začiatku stránky alebo dvakrát kliknite na súbor. Dokument sa stiahne do predvolenej lokality na sťahovanie súborov.

Kopírovanie súborov zo systému Windows

Ak ste povolili službu iCloud Drive s použitím iCloudu pre Windows na PC, môžete súbory kopírovať z priečinka iCloud Drive v Prieskumníku. Môžete tiež kopírovať súbory zo stránky iCloud.com.

Ak potrebujete pomoc s akýmikoľvek dátami tretích strán uloženými v iCloude, obráťte sa priamo na vývojára príslušnej aplikácie. Dáta tretích strán vám môžu zaberať úložisko v iCloude, aj keď nevidíte podrobnosti.

Fotky a videá

Ak ste povolili službu iCloud Fotky, budú sa vaše fotky a videá automaticky nahrávať do iCloudu s plným rozlíšením. 

Sťahovanie fotiek a videí do zariadenia

 Ak chcete vytvárať kópie fotiek a videí, postupujte takto:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky. Potom vyberte možnosť Stiahnuť a ponechať originály a importujte fotky do počítača
 • V Macu otvorte aplikáciu Fotky. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete skopírovať. Vyberte položku Súbor > Exportovať.
 • Na PC nastavte aplikáciu iCloud pre Windows a zapnite službu iCloud Fotky.

Sťahovanie fotiek a videí zo stránky iCloud.com

Ak chcete stiahnuť niekoľko fotiek alebo videí, použite na stiahnutie najnovších verzií fotiek a videí stránku iCloud.com.

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na stránku iCloud.com, klepnite na položku Fotky a potom na položku Vybrať. Potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť, a klepnite na ikonu Viac . Vyberte položku Stiahnuť. Fotky a videá sa vám stiahnu ako súbor vo formáte ZIP do služby iCloud Drive. 
 • Na Macu alebo PC jednoducho prejdite na stránku iCloud.com a kliknite na položku Fotky. Potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť, a kliknite na ikonu Stiahnuť 

Kopírovanie fotiek zo služby Zdieľané albumy

Fotky a videá môžete kopírovať aj manuálne vykonaním nasledujúcich krokov. Komentáre a hodnotenia zdieľanej fotky sa neuložia a fotky ani videá uložené zo zdieľaných albumov nie sú v plnom rozlíšení.

Kopírovanie fotiek zo služby Zdieľané albumy v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na položku Albumy.
 2. Vyhľadajte položku Zdieľané albumy a klepnite na názov požadovaného albumu. Možno bude potrebné potiahnuť prstom doľava, aby ste zdieľaný album našli.
 3. Fotky z albumu môžete uložiť jedným z týchto postupov:
  • Klepnutím otvorte obrázok a potom klepnite na ikonu Zdieľať . Ak chcete vybrať viac obrázkov, rolujte nimi doľava alebo doprava a klepnite na tie, ktoré chcete uložiť. Klepnite na položku Uložiť obrázok.
  • Klepnite na položku Vybrať a potom na obrázky, ktoré chcete uložiť. Klepnite na ikonu Zdieľať  a potom na položku Uložiť obrázok.
 4. Importujte fotky do počítača.

Kopírovanie fotiek a videí zo služby Zdieľané albumy v Macu

Ak chcete manuálne importovať fotky a videá v zdieľaných albumoch do knižnice aplikácie Fotky, postupujte takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na položku Zdieľané albumy.
 2. Dvakrát kliknite na zdieľaný album.
 3. Kliknite na fotku s podržaným klávesom Control (alebo kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položku Importovať.

Po importovaní fotiek môže byť vhodné knižnicu zálohovať. Môžete ich uložiť ako samostatnú knižnicu v počítači alebo na inom disku.

Kopírovanie obsahu zo služby Zdieľané albumy v systéme Windows

Uložené fotky sú k dispozícii aj v prípade, že funkciu Fotky v iCloude pre Windows vypnete. Ak chcete uložiť fotky a videá zo zdieľaného albumu, musíte ich uložiť do iného priečinka na pevnom disku:

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na položku Možnosti vedľa položky Fotky. Zapíšte si cestu uvedenú ako lokalitu služby iCloud Fotky.
 3. Otvorte okno programu Prieskumník (systém Windows 8 alebo novší) alebo programu Windows Prieskumník (systém Windows 7). 
 4. Prejdite do priečinka služby iCloud Fotky s použitím uvedenej cesty. Otvorte priečinok Zdieľané.
 5. Vyberte fotky, ktoré chcete uložiť, a potom ich skopírujte do iného priečinka v počítači. Keď budete počítač zálohovať, pridajte tento priečinok.

Informácie o zálohovaní počítača so systémom Windows získate od podpory spoločnosti Microsoft.

Sťahovanie fotiek zo služby Môj Fotostream do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Fotky v službe Môj Fotostream sa vám do Macu sťahujú automaticky. Vykonaním týchto krokov si ich môžete stiahnuť do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. 

 1. Klepnite na položku Fotky a potom na tab Albumy.
 2. Klepnite na položku Môj Fotostream.
 3. Klepnite na položku Vybrať a potom na všetky fotky, ktoré chcete uložiť. 
 4. Klepnite na ikonu Zdieľať  a potom na položku Uložiť obrázok. 

Pošta

Kontakty

Ak chcete exportovať kontakty z Macu, zo stránky iCloud.com alebo z PC, postupujte takto.

Exportovanie kontaktov na Macu

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty. 
 2. Vyberte položku Všetky kontakty.
 3. V zozname kontaktov kliknite na požadovaný kontakt.
 4. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať vCard alebo výberom položky Upraviť > Vybrať všetko vyberte na exportovanie všetky karty.
 5. Vyberte, kam chcete súbory uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Ak používate skupiny, zvážte možnosť archivovania celej databázy kontaktov alebo adresára spolu s exportovaním kariet vCard. Postup pre karty vCard uvedený vyššie skopíruje kontakty, no nie skupiny. Archívy sú zložitejšie, no možno nebude možné pomocou archívov obnoviť dáta, keď budete pripojený na internet a prihlásený do iCloudu.

Ak chcete exportovať archív, otvorte aplikáciu Kontakty a vyberte položku Súbor > Exportovať > Archivovať kontakty. 

Exportovanie kontaktov zo stránky iCloud.com

Exportovanie kontaktov v aplikácii Outlook na PC

Kalendár

Ak chcete exportovať kalendár z Macu, zo stránky iCloud.com alebo z PC, postupujte takto.

Exportovanie kalendára na Macu

 1. V aplikácii Kalendár kliknite na názov kalendára. Ak sa kalendáre nezobrazujú, kliknite na položku Kalendáre.
 2. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Exportovať.
 3. Vyberte pre súbor umiestnenie a potom kliknite na položku Exportovať.

Stiahnutie kalendára zo stránky iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho účtu Apple ID a otvorte službu Kalendár.
 2. Verejne kalendár zdieľajte.
 3. Skopírujte adresu URL zdieľaného kalendára a vložte ju do poľa na adresu v prehliadači. Nestláčajte kláves Enter ani Return.
 4. Zmeňte text „webcal“ na „http“ a stlačte kláves Enter alebo Return. Do predvolenej lokality na sťahovanie súborov sa stiahne súbor ICS.
 5. Pridajte kalendár do kalendárového klienta, napríklad do aplikácie Kalendár na Macu alebo do aplikácie Outlook na počítači so systémom Windows.
 6. Ukončite zdieľanie kalendára.

Aplikácia Kalendár iCloud obsahuje informácie za posledných šesť mesiacov a až tri roky do budúcnosti.

Exportovanie kalendára v aplikácii Outlook na PC

 1. Otvorte aplikáciu Outlook a prejdite do časti Kalendár.
 2. Zo zoznamu kalendárov vyberte kalendár, ktorý chcete skopírovať.
 3. Zrušte výber všetkých ostatných kalendárov.
 4. Vyberte položku Súbor > Uložiť kalendár.
 5. Po kliknutí na položku Ďalšie možnosti upravte rozsah dátumov a množstvo podrobností, ktoré má kalendár obsahovať. Toto nastavenie sa líši v závislosti od verzie aplikácie Outlook.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Vyberte, kam chcete kalendár uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.
 8. Opakujte operáciu pre každý kalendár, ktorý chcete skopírovať.

Pripomienky

Exportovanie kópie pripomienok na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším:

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Prejdite na zoznam pripomienok, ktorý chcete exportovať.
 3. Vyberte položku Súbor > Exportovať.
 4. Zadajte názov, vyberte umiestnenie a kliknite na položku Exportovať.

Safari

Exportovanie kópie záložiek prehliadača Safari na Macu:

 1. Vyberte položku Súbor > Exportovať záložky.
 2. Vyberte, kam chcete súbor exportovať, a potom kliknite na položku Uložiť. Súbor bude mať názov Safari Bookmarks.html, ak ho nezmeníte.

Ak chcete exportovať kópiu záložiek prehliadača Mozilla Firefox, Google Chrome alebo Microsoft Internet Explorer, pozrite si kroky exportovania záložiek príslušného prehliadača od spoločnosti Mozilla, Google alebo Microsoft.

Poznámky

Vytvorenie kópie poznámky na Macu alebo na stránke iCloud.com:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a vyberte požadovanú poznámku.
 2. Kliknite na položku Súbor > Exportovať ako PDF. 
 3. Vyberte, kam sa má dokument v počítači uložiť.

Nahrávky

Vytvorenie kópie nahrávky v iPhone alebo iPade:

 1. Otvorte aplikáciu Nahrávky a klepnite na nahrávku, ktorú chcete duplikovať. 
 2. Klepnite na položku Viac  > Duplikovať. Môžete tiež klepnúť na položku Zdieľať a odoslať nahrávku prostredníctvom aplikácie Správy alebo Mail, prípadne ju uložiť do aplikácie Súbory.

Na Macu stačí nahrávku, ktorú chcete duplikovať, potiahnutím na nové miesto skopírovať, prípadne klepnúť na položku Zdieľať  a odoslať nahrávku prostredníctvom aplikácie Správy alebo Mail. 

Nezabúdajte na zálohovanie

iCloud zálohuje iPhone, iPad a iPod touch automaticky každú noc, keď je pripojený ku zdroju napájania a k Wi-Fi sieti a obrazovka zariadenia je zamknutá. Ak sa rozhodnete uložiť ďalšiu kópiu, môžete vytvoriť zálohu v počítači. Mali by ste si tiež pravidelne zálohovať zariadenia so systémom iOS a iPadOS. Ak máte zálohu, môžete dáta obnoviť, ak sa počítač alebo zariadenie poškodí alebo stratí.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: