Archivovanie alebo vytváranie kópií informácií, ktoré máte uložené v iCloude

Prečítajte si, ako vytvárať kópie informácií, ktoré používate v iCloude.

Môže byť vhodné vytvoriť kópiu informácií, ktoré uchovávate v iCloude. Ak nedopatrením vymažete dôležitý kontakt, e-mail alebo dokument, môžete ho obnoviť z iCloudu alebo z inej kópie, ktorú máte.

Súbory v iCloud Drive

Vykonaním týchto krokov môžete kopírovať dokumenty z Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch, stránky iCloud.com alebo PC. Ak skopírujete súbor zo zdieľaného priečinka v iCloud Drive do iného priečinka, prístup na zdieľanie sa neskopíruje. Prečítajte si viac o zdieľaní priečinkov.

Kopírovanie súborov z iCloud Drivu do Macu

 1. Kliknite na iCloud Drive na postrannom paneli v ktoromkoľvek okne Findera. 
 2. Stlačte kláves Option, držte ho stlačený a potiahnite súbor na nové miesto.

Kopírovanie súborov z apky Súbory na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak chcete odoslať kópie súborov uložených v iCloud Drive, postupujte takto:

 1. Otvorte apku Súbory a klepnite na iCloud Drive.
 2. Klepnite na priečinok, ktorý chcete otvoriť, a potom klepnutím otvorte požadovaný súbor.
 3. Klepnite na ikonu Zdieľať  v ľavom dolnom rohu.
 4. Vyberte spôsob odoslania kópie súboru.

V prípade dokumentov, tabuliek alebo prezentácií klepnite na ikonu Viac  vpravo hore, vyberte Exportovať a vyberte spôsob exportovania súboru. Môžete si aj uložiť kópiu súboru lokálne

Kopírovanie súborov zo stránky iCloud.com

Ak chcete sťahovať súbory uložené v iCloud Drive alebo súbory prístupné prostredníctvom apiek iWork na stránke iCloud.com, postupujte takto:

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com.
 2. Otvorte iCloud Drive.
 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a vyberte ho.
 4. Kliknite na ikonu Stiahnuť  na začiatku stránky alebo dvakrát kliknite na súbor. Dokument sa stiahne do predvolenej lokality na sťahovanie súborov.

Kopírovanie súborov z Windowsu

Ak ste si zapli iCloud Drive s použitím iCloudu pre Windows na PC, môžete súbory kopírovať z priečinka iCloud Drive v Prieskumníkovi. Môžete aj kopírovať súbory zo stránky iCloud.com.

Ak potrebujete pomoc s akýmikoľvek dátami tretích strán uloženými v iCloude, obráťte sa priamo na vývojára príslušnej apky. Dáta tretích strán vám môžu zaberať úložisko v iCloude, aj keď nevidíte podrobnosti.

Fotky a videá

Ak používate iCloud Fotky, vaše fotky a videá sa budú automaticky nahrávať do iCloudu s plným rozlíšením. 

Stiahnutie kópií fotiek a videí zo zariadenia

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky. Potom vyberte Stiahnuť a ponechať originály a importujte fotky do počítača
 • Na Macu otvorte apku Fotky. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete skopírovať. Vyberte Súbor > Exportovať.
 • Na PC skontrolujte, či máte nastavený iCloud pre Windows a zapnuté iCloud Fotky. Otvorte Prieskumníka. V navigačnej table kliknite na iCloud Fotky a potom vyberte obrázky, ktoré chcete ponechať v PC. Kliknite na výber pravým tlačidlom myši a vyberte Vždy ponechať v tomto zariadení. Ak používate iCloud pre Windows 10 alebo staršiu verziu, prečítajte si, ako sťahovať fotky. Keď sa položky stiahnu, skopírujte ich do iného priečinka v počítači. Stlačte a podržte kláves Ctrl a položky potiahnite do priečinka. Keď budete počítač zálohovať, pridajte tento priečinok.

Stiahnutie kópií fotiek a videí zo stránky iCloud.com

Ak chcete stiahnuť niekoľko fotiek alebo videí, použite na stiahnutie najnovších verzií fotiek a videí stránku iCloud.com.

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na stránku iCloud.com, klepnite na Fotky a potom na Vybrať. Potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť, a klepnite na ikonu Viac . Vyberte Stiahnuť. Fotky a videá sa vám stiahnu ako súbor vo formáte ZIP do iCloud Drivu. 
 • Na Macu alebo PC jednoducho prejdite na stránku iCloud.com a kliknite na Fotky. Potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete stiahnuť, a kliknite na ikonu Stiahnuť 

Kopírovanie fotiek zo Zdieľaných albumov

Fotky a videá môžete kopírovať aj manuálne vykonaním nasledujúcich krokov. Komentáre a hodnotenia zdieľanej fotky sa neuložia a fotky ani videá uložené zo zdieľaných albumov nie sú v plnom rozlíšení.

Kopírovanie fotiek zo Zdieľaných albumov na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na Albumy.
 2. Vyhľadajte položku Zdieľané albumy a klepnite na názov požadovaného albumu. Možno bude potrebné potiahnuť prstom doľava, aby ste zdieľaný album našli.
 3. Fotky z albumu môžete uložiť jedným z týchto postupov:
  • Klepnutím otvorte obrázok a potom klepnite na ikonu Zdieľať . Ak chcete vybrať viac obrázkov, rolujte nimi doľava alebo doprava a klepnite na tie, ktoré chcete uložiť. Klepnite na Uložiť obrázok.
  • Klepnite na Vybrať a potom na obrázky, ktoré chcete uložiť. Klepnite na ikonu Zdieľať  a potom na Uložiť obrázok.
 4. Importujte fotky do počítača.

Kopírovanie fotiek a videí zo Zdieľaných albumov na Macu

Ak chcete manuálne importovať fotky a videá v zdieľaných albumoch do knižnice Fotiek, postupujte takto: 

 1. Otvorte Fotky a klepnite na Zdieľané albumy.
 2. Dvakrát kliknite na zdieľaný album.
 3. Kliknite na fotku s podržaným klávesom Control (alebo kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte Importovať.

Po importovaní fotiek môže byť vhodné knižnicu zálohovať. Môžete ich uložiť ako samostatnú knižnicu v počítači alebo na inom disku.

Kopírovanie fotiek a videí zo zdieľaných albumov vo Windowse

Uložené fotky sú k dispozícii aj v prípade, že Fotky v iCloude pre Windows vypnete. Ak chcete uložiť fotky a videá zo zdieľaného albumu, musíte ich uložiť do iného priečinka na pevnom disku:

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na Možnosti vedľa položky Fotky. Zapíšte si cestu uvedenú ako lokalitu iCloud Fotiek.
 3. Otvorte okno Prieskumníka (Windows 8 alebo novší) alebo Windows Prieskumníka (Windows 7). 
 4. Prejdite do priečinka iCloud Fotiek s použitím uvedenej cesty. Otvorte priečinok Zdieľané.
 5. Vyberte fotky, ktoré chcete uložiť, a potom ich skopírujte do iného priečinka v počítači. Stlačte a podržte kláves Ctrl a položky potiahnite do priečinka. Keď budete počítač zálohovať, pridajte tento priečinok.

Informácie o zálohovaní počítača s Windowsom získate od podpory spoločnosti Microsoft.

Sťahovanie fotiek z Môjho Fotostreamu do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Fotky v Mojom Fotostreame sa vám do Macu sťahujú automaticky. Vykonaním týchto krokov si ich môžete stiahnuť do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. 

 1. Klepnite na Fotky a potom na tab Albumy.
 2. Klepnite na Môj Fotostream.
 3. Klepnite na Vybrať a potom na všetky fotky, ktoré chcete uložiť. 
 4. Klepnite na ikonu Zdieľať  a potom na Uložiť obrázok. 

Pošta

Kontakty

Ak chcete exportovať kontakty z Macu, zo stránky iCloud.com alebo z PC, postupujte takto.

Exportovanie kontaktov na Macu

 1. Otvorte Kontakty. 
 2. Vyberte Všetky kontakty.
 3. V zozname kontaktov kliknite na požadovaný kontakt.
 4. Vyberte Súbor > Exportovať > Exportovať vCard alebo výberom položky Upraviť > Vybrať všetko vyberte na exportovanie všetky karty.
 5. Vyberte, kam chcete súbory uložiť, a potom kliknite na Uložiť.

Ak používate skupiny, zvážte možnosť archivovania celej databázy kontaktov alebo adresára spolu s exportovaním kariet vCard. Postup pre karty vCard uvedený vyššie skopíruje kontakty, no nie skupiny. Archívy sú zložitejšie, no možno nebudete môcť pomocou archívov obnoviť dáta, keď budete pripojený na internet a prihlásený do iCloudu.

Ak chcete exportovať archív, otvorte Kontakty a vyberte Súbor > Exportovať > Archivovať kontakty. 

Exportovanie kontaktov zo stránky iCloud.com

Exportovanie kontaktov v Outlooku na PC

Kalendár

Ak chcete exportovať kalendár z Macu, zo stránky iCloud.com alebo z PC, postupujte takto.

Exportovanie kalendára na Macu

 1. V apke Kalendár kliknite na názov kalendára. Ak sa kalendáre nezobrazujú, kliknite na Kalendáre.
 2. Vyberte Súbor > Exportovať > Exportovať.
 3. Vyberte pre súbor umiestnenie a potom kliknite na Exportovať.

Stiahnutie kalendára zo stránky iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID a otvorte Kalendár.
 2. Verejne kalendár zdieľajte.
 3. Skopírujte adresu URL zdieľaného kalendára a vložte ju do poľa na adresu v prehliadači. Nestláčajte kláves Enter ani Return.
 4. Zmeňte text „webcal“ na „http“ a stlačte kláves Enter alebo Return. Do predvolenej lokality na sťahovanie súborov sa stiahne súbor ICS.
 5. Pridajte kalendár do kalendárového klienta, napríklad do apky Kalendár na Macu alebo do Outlooku na počítači s Windowsom.
 6. Ukončite zdieľanie kalendára.

iCloud Kalendár obsahuje informácie za posledných šesť mesiacov a až tri roky do budúcnosti.

Exportovanie kalendára v Outlooku na PC

 1. Otvorte Outlook a prejdite do časti Kalendár.
 2. Zo zoznamu kalendárov vyberte kalendár, ktorý chcete skopírovať.
 3. Zrušte výber všetkých ostatných kalendárov.
 4. Vyberte Súbor > Uložiť kalendár.
 5. Po kliknutí na Ďalšie možnosti upravte rozsah dátumov a množstvo podrobností, ktoré má kalendár obsahovať. Toto nastavenie sa líši v závislosti od verzie Outlooku.
 6. Kliknite na OK.
 7. Vyberte, kam chcete kalendár uložiť, a potom kliknite na Uložiť.
 8. Opakujte operáciu pre každý kalendár, ktorý chcete skopírovať.

Pripomienky

Exportovanie kópie pripomienok na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším:

 1. Otvorte Pripomienky.
 2. Prejdite na zoznam pripomienok, ktorý chcete exportovať.
 3. Vyberte Súbor > Exportovať.
 4. Zadajte názov, vyberte umiestnenie a kliknite na Exportovať.

Safari

Exportovanie kópie záložiek prehliadača Safari na Macu:

 1. Vyberte Súbor > Exportovať záložky.
 2. Vyberte, kam chcete súbor exportovať, a potom kliknite na Uložiť. Súbor bude mať názov Safari Bookmarks.html, ak ho nezmeníte.

Ak chcete exportovať kópiu záložiek prehliadača Mozilla Firefox, Google Chrome alebo Microsoft Internet Explorer, pozrite si kroky exportovania záložiek príslušného prehliadača od spoločnosti Mozilla, Google alebo Microsoft.

Poznámky

Vytvorenie kópie poznámky na Macu alebo na stránke iCloud.com:

 1. Otvorte apku Poznámky a vyberte požadovanú poznámku.
 2. Kliknite na Súbor > Exportovať ako PDF. 
 3. Vyberte, kam sa má dokument v počítači uložiť.

Nahrávky

Vytvorenie kópie nahrávky na iPhone alebo iPade:

 1. Otvorte apku Nahrávky a klepnite na nahrávku, ktorú chcete duplikovať. 
 2. Klepnite na Viac  > Duplikovať. Môžete tiež klepnúť na Zdieľať a odoslať nahrávku prostredníctvom apky Správy alebo Mail, prípadne ju uložiť do apky Súbory.

Na Macu stačí nahrávku, ktorú chcete duplikovať, potiahnutím na nové miesto skopírovať, prípadne klepnúť na Zdieľať  a odoslať nahrávku prostredníctvom apky Správy alebo Mail. 

Nezabúdajte na zálohovanie

iCloud zálohuje iPhone, iPad a iPod touch automaticky každý deň, keď je pripojený ku zdroju napájania a k Wi-Fi sieti a obrazovka zariadenia je zamknutá. Ak sa rozhodnete uložiť ďalšiu kópiu, môžete vytvoriť zálohu v počítači. Mali by ste si tiež pravidelne zálohovať zariadenia so systémom iOS a iPadOS. Ak máte zálohu, môžete dáta obnoviť, ak sa počítač alebo zariadenie poškodí alebo stratí.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: