Nastavenie služby Apple Pay

Začnite pridaním kreditných, debetných alebo predplatených kariet do iPhonu, iPadu, hodiniek Apple Watch alebo Macu.

Na používanie služby Apple Pay v podporovaných oblastiach potrebujete:

Ak chcete službu Apple Pay používať s viacerými zariadeniami, musíte kartu pridať do každého z daných zariadení. Začnite tým, že nižšie vyberiete svoje zariadenie. Po nastavení služby Apple Pay na iPhone alebo hodinkách Apple Watch a prihlásení do iCloudu môžete svoje karty používať na webe v Safari3 na niektorých modeloch Macu. Na hodinkách Apple Watch Series 3 a novších, iPhone 8 a iPhone 8 Plus a novšom môžete do zariadenia pridať až dvanásť kariet. Na starších modeloch môžete pridať najviac osem kariet.

Vaša karta Apple Card4 sa automaticky pridá do aplikácie Wallet a funkcie AutoFill v Safari na zariadení, pomocou ktorého ste o Apple Card požiadali. Kartu Apple Card môžete pridať aj do iPadu, hodiniek Apple Watch alebo modelu Macu s Touch ID.

V Spojených štátoch si môžete aj navzájom posielať peniaze s rodinou a priateľmi pomocou služby Apple Pay a používať službu Apple Cash na svojom iPhone, iPade alebo hodinkách Apple Watch.Okrem toho môžete zúčastneným firmám, ktoré využívajú funkciu Zákaznícky čet, platiť prostredníctvom iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

V niektorých krajinách a oblastiach si tiež môžete pridať zákaznícke karty, palubné lístky, lístky do kina, kupóny, vernostné karty a študentské preukazy do aplikácie Wallet. Získajte pomoc s pridaním karty do aplikácie Wallet.

Pridanie karty na iPhone

 1. Prejdite do aplikácie Wallet a klepnite na tlačidlo tlačidlo Pridať.
 2. Podľa zobrazených pokynov pridajte novú kartu. Ak vás zaujíma, ako to funguje, pozrite si ukážku. Ak sa zobrazí výzva na pridanie karty, ktorú používate s účtom Apple ID, kariet na iných zariadeniach alebo kariet, ktoré ste nedávno odstránili, vyberte ich a potom zadajte bezpečnostné kódy daných kariet. Na pridanie karty do aplikácie Wallet si možno budete musieť stiahnuť aplikáciu od svojej banky alebo vydavateľa karty. V kontinentálnej Číne sa môže vyžadovať vytvorenie alebo aktualizácia 6-ciferného kódu.
 3. Klepnite na Ďalej. Banka alebo vydavateľ karty overí vaše údaje a rozhodne, či kartu môžete používať so službou Apple Pay. Ak bude banka alebo vydavateľ karty potrebovať na overenie karty viac informácií, požiada vás o ne. Keď budete mať požadované informácie, vráťte sa do aplikácie Wallet a klepnite na danú kartu.
 4. Keď banka alebo vydavateľ kartu overí, klepnite na položku Ďalej. Potom môžete začať používať službu Apple Pay.

Získajte pomoc s pridaním karty do aplikácie Wallet.

Pridanie karty na iPade

 1. Prejdite na Nastavenia > Wallet a Apple Pay.
 2. Klepnite na Pridať kartu.6
 3. Podľa zobrazených pokynov pridajte novú kartu. Ak sa zobrazí výzva na pridanie karty, ktorú používate s účtom Apple ID, kariet na iných zariadeniach alebo kariet, ktoré ste nedávno odstránili, vyberte ich a potom zadajte bezpečnostné kódy daných kariet.
 4. Klepnite na Ďalej. Banka alebo vydavateľ karty overí vaše údaje a rozhodne, či kartu môžete používať so službou Apple Pay. Ak bude banka alebo vydavateľ karty potrebovať na overenie karty viac informácií, požiada vás o ne. Keď budete mať požadované informácie, vráťte sa na Nastavenia > Wallet a Apple Pay a klepnite na danú kartu.
 5. Keď banka alebo vydavateľ kartu overí, klepnite na položku Ďalej. Potom môžete začať používať službu Apple Pay.

Prečítajte si, ako môžete pridať Apple Card do aplikácie Wallet na iPade.4

Zároveň si môžete prečítať, čo robiť, ak nemôžete pridať kartu do aplikácie Wallet.

Pridanie karty na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a prejdite na tab Moje hodinky. Ak máte viacero hodiniek, vyberte jedny z nich.
 2. Klepnite na Wallet a Apple Pay.
 3. Podľa zobrazených pokynov pridajte kartu.6 Ak chcete pridať novú kartu, klepnite na Pridať kartu. Ak sa zobrazí výzva na pridanie karty, ktorú používate s účtom Apple ID, kariet na iných zariadeniach alebo kariet, ktoré ste nedávno odstránili, vyberte ich a potom zadajte bezpečnostné kódy daných kariet. V kontinentálnej Číne sa môže vyžadovať vytvorenie alebo aktualizácia 6-ciferného kódu.
 4. Klepnite na Ďalej. Banka alebo vydavateľ karty overí vaše údaje a rozhodne, či kartu môžete používať so službou Apple Pay. Ak bude banka alebo vydavateľ karty potrebovať na overenie karty viac informácií, požiada vás o ne. Keď budete mať požadované informácie, vráťte sa do menu Wallet a Apple Pay a klepnite na danú kartu.
 5. Keď banka alebo vydavateľ kartu overí, klepnite na položku Ďalej. Potom môžete začať používať službu Apple Pay.

Prečítajte si, ako môžete pridať Apple Card do aplikácie Wallet na hodinkách Apple Watch.4

Zároveň si môžete prečítať, čo robiť, ak nemôžete pridať kartu do aplikácie Wallet.

Pridanie karty na Macu

Pridanie karty do služby Apple Pay na Macu

Na pridanie karty do služby Apple Pay potrebujete model Macu so senzorom Touch ID. Na modeloch Macu bez vstavaného senzora Touch ID môžete platiť za nákupy pomocou služby Apple Pay na vyhovujúcom iPhone alebo hodinkách Apple Watch: na iPhone prejdite na Nastavenia > Wallet a Apple Pay a zapnite možnosť Povoliť platby na Macu.

Takto pridáte kartu na modeli Macu so senzorom Touch ID:

 1. Na modeli Macu so senzorom Touch ID prejdite do menu Systémové nastavenia > Wallet a Apple Pay.
 2. Klepnite na položku Pridať kartu.3, 6
 3. Podľa zobrazených pokynov pridajte novú kartu. Ak sa zobrazí výzva na pridanie karty, ktorú používate s účtom Apple ID, zadajte bezpečnostný kód.
 4. Klepnite na Ďalej. Banka alebo vydavateľ karty overí vaše údaje a rozhodne, či kartu môžete pridať do služby Apple Pay. Ak bude banka alebo vydavateľ karty potrebovať na overenie karty viac informácií, požiada vás o ne. Keď budete mať požadované informácie, vráťte sa do menu Systémové nastavenia > Wallet a Apple Pay a klepnite na danú kartu.
 5. Keď banka alebo vydavateľ kartu overí, klepnite na položku Ďalej. Potom môžete začať používať službu Apple Pay.

Prečítajte si, ako môžete pridať Apple Card do aplikácie Wallet na Macu.4

Zároveň si môžete prečítať, čo robiť, ak nemôžete pridať kartu do aplikácie Wallet.

V systéme macOS nie sú priame platby medzi jednotlivcami pomocou služieb Apple Pay a Apple Cash k dispozícii.

Čo ďalej

Po pridaní kariet do všetkých požadovaných zariadení môžete službu Apple Pay začať používať:

 1. Na všetkých svojich zariadeniach sa musíte prihlásiť do iCloudu. Na zariadení so systémom iOS musíte mať nastavenú funkciu Face ID, Touch ID alebo kód. Na hodinkách Apple Watch musíte mať nastavený kód. Ak sa odhlásite z iCloudu alebo odstránite svoj kód, všetky kreditné, debetné, predplatené a dopravné karty, ako aj študentské preukazy sa z daného zariadenia odstránia.
 2. Ak máte menej ako 13 rokov, služba Apple Pay nie je k dispozícii a v aplikácii Wallet nemôžete pridať kartu. Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.
 3. V kontinentálnej Číne sa dá Apple Pay používať na webe v Safari len na kompatibilných modeloch iPhonu a iPadu so systémom iOS 11.2 alebo novším. V Holandsku môžete službu Apple Pay používať na webe iba na kompatibilnom iPhone alebo iPade.
 4. Apple Card vydáva pobočka banky Goldman Sachs Bank USA v Salt Lake City. Apple Card je k dispozícii len v Spojených štátoch.
 5. Službu odosielania a prijímania peňazí pomocou Apple Pay a karty Apple Cash poskytuje banka Green Dot Bank, ktorá je členom skupiny FDIC. Apple Cash je k dispozícii len v Spojených štátoch. Ak máte menej ako 18 rokov, váš organizátor rodiny vám môže nastaviť službu Apple Cash ako súčasť služby Apple Cash pre rodinu. Potom môžete pomocou Apple Pay posielať a prijímať peniaze. Prečítajte si viac o zmluvných podmienkach.
 6. V Taliansku nemožno do iPadu ani Macu pridávať karty Maestro. V Austrálii si do iPadu alebo modelu Macu so senzorom Touch ID nemôžete pridať karty eftpos. V Holandsku môžete karty Maestro pridať do všetkých kompatibilných zariadení okrem Macu.
 7. V Japonsku si môžete do služby Apple Pay pridať aj karty Suica alebo PASMO. V kontinentálnej Číne môžete do služby Apple Pay pridávať dopravné karty. Zistite, ktoré modely iPhonu a hodiniek Apple Watch sú kompatibilné s kartami Suica alebo PASMO v Japonsku a s využívaním verejnej dopravy v kontinentálnej Číne.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: