Ak sa v Macu nemôžete prihlásiť do svojho účtu služby iMessage alebo do služby FaceTime

Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho účtu služby iMessage alebo do služby FaceTime, mohlo by vám pomôcť jedno z týchto riešení.

Keď v Macu prvýkrát nastavíte službu Správy, zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili do svojho účtu služby iMessage pomocou účtu Apple ID. Služba Správy sa potom automaticky pokúsi o prihlásenie vždy, keď ju otvoríte. Prihlasovanie do služby FaceTime je podobné. Ak sa vám v žiadnej z aplikácií nepodarí úspešné prihlásenie, skúste použiť tieto riešenia. 

Skontrolujte pripojenie na internet

Uistite sa, že je Mac pripojený na internet. Mali by sa napríklad dať načítavať webové stránky alebo prijímať e-maily.

Skontrolujte, či nedošlo k výpadku služieb

Na stránke Stav systémov spoločnosti Apple skontrolujte, či nedošlo k dočasnému výpadku, ktorý sa prejavuje v službe iMessage alebo FaceTime.

Skontrolujte nastavenia dátumu a času

  • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Dátum a čas. Skontrolujte správnosť dátumu, času a časového pásma.
  • Ak je políčko „Nastaviť dátum a čas automaticky“ zaškrtnuté, zrušte jeho zaškrtnutie a znova ho zaškrtnite. (Ak je políčko neaktívne, kliknite na ikonu zámok a zadajte heslo správcu.)

Uistite sa, že používate aktuálnu verziu softvéru

Prečítajte si, ako softvér v Macu aktualizovať. Aktualizácie softvéru môžu zvyšovať stabilitu, kompatibilitu a zabezpečenie Macu a môžu tiež odstrániť problém. 

Skontrolujte svoj účet Apple ID

Skontrolujte, či zadávate správne Apple ID a heslo, tým, že prejdete na stránku účtu Apple ID a prihlásite sa pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý používate v službách Správy a FaceTime. Ak je tento postup úspešný, otvorte príslušnú aplikáciu a vykonajte nasledujúce kroky:

  • Správy: Vyberte položku Správy > Nastavenia a potom kliknite na položku Účty. Vyberte svoj účet služby iMessage a potom kliknite na položku Odhlásiť sa. Znova sa prihláste pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý ste použili na stránke účtu Apple ID.
  • FaceTime: Vyberte položku FaceTime > Nastavenia. Na tabe Nastavenia kliknite na položku Odhlásiť sa. Potom sa znova prihláste pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý ste použili na stránke účtu Apple ID.

Resetujte pamäť NVRAM

Ak problém súvisí s niektorým z nastavení uložených v pamäti NVRAM, resetujte v Macu pamäť NVRAM.

Skontrolujte softvér od iných výrobcov

Ak ste si nainštalovali firewall, zabezpečenie, VPN alebo iný sieťový softvér od iného výrobcu, skontrolujte, či týmto softvérom nie je blokovaný žiadny zo sieťových portov používaných službami iMessage a FaceTime. V prípade potreby softvér zakážte a potom znova skúste použiť účet služby iMessage alebo službu FaceTime.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako postupovať v prípade iných problémov so službou FaceTime.


Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: