Zmena jazyka iPhonu alebo iPadu

Ak nie je nastavenie jazyka iPhonu alebo iPadu správne alebo ste ho omylom zmenili na jazyk, ktorému nerozumiete, je možné ho zmeniť.

Otvorte apku Nastavenia

 

 

iPhone so zobrazenou plochou so zväčšenou ikonou apky Nastavenia.

Klepnite na Všeobecné

 

 

iPhone so zobrazenou apkou Nastavenia so zvýraznenou možnosťou Všeobecné pod položkou Čas pred obrazovkou.

Vyberte Jazyk a región

 

 

iPhone so zobrazeným menu nastavení Všeobecné so zvýraznenou možnosťou Jazyk a región.

Klepnite na Pridať jazyk

 

 

iPhone so zobrazeným menu Jazyk a región so zvýraznenou položkou Pridať jazyk.

Vyberte jazyk

 

 

iPhone so zoznamom systémových jazykov k dispozícii, v ktorom je zvýraznená francúzština.

Vyberte primárny jazyk

Zobrazí sa upozornenie s otázkou, ktorý jazyk chcete používať ako primárny. Keď sa v zariadení aktualizuje jazyk, položky sa automaticky začnú zobrazovať v jazyku, ktorý ste vybrali.

 

iPhone s upozornením s textom „Chcete použiť jazyk francúzština ako svoj primárny jazyk?“ Zobrazené sú možnosti Použiť francúzštinu, Použiť angličtinu (USA) a Zrušiť.

Dátum zverejnenia: