Ak iCloud Mail nefunguje

iCloud Mail môžete používať v apke Mail na iPhone, iPade, iPode touch či Macu alebo na stránke iCloud.com na iPade, Macu alebo PC. Ak nemôžete získať prístup k svojim e-mailom alebo odosielať či prijímať správy pomocou e-mailovej adresy @icloud.com, použite nasledujúce kroky.

Čo je potrebné skontrolovať ako prvé

 1. Skontrolujte stav systému pre iCloud Mail.
 2. Skontrolujte, či máte zapnutú službu iCloud Mail:
  • Na Macu otvorte apku Mail a vyberte Mail > Nastavenia. Kliknite na Účty a potom na postrannom paneli vyberte svoj iCloud účet. V sekcii Informácie o účte skontrolujte, či je daný účet zapnutý a či má stav online. 
  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a skontrolujte, či je služba Mail zapnutá. 
 3. Uistite sa, že ste neprekročili limit úložiska v iCloude. Ak prekročíte limit úložiska v iCloude, prečítajte si, ako uvoľniť miesto v iCloude
 4. Uistite sa, že na zariadení používate najnovšiu verziu softvéru. 


Ak potrebujete pomoc s odosielaním alebo prijímaním e-mailov na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Skontrolujte pripojenie na internet. V Safari na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte stránku apple.com/sk.
 2. Aby ste zistili, či môžete prijímať e-maily v iCloude na inom zariadení, prejdite na Macu alebo PC na stránku iCloud.com
 3. Uistite sa, že na iPhone, iPade alebo iPode touch máte v Nastaveniach zapnutú službu Mail. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a zapnite službu Mail.
 4. Uistite sa, že sa do vášho zariadenia automaticky odosielajú nové dáta. V systéme iOS 14 alebo novšom klepnite na Nastavenia > Mail > Účty > Načítanie dát a potom zapnite funkciu Push. V systéme iOS 13 alebo staršom klepnite na Nastavenia > Heslá a účty > Načítanie dát a potom zapnite funkciu Push. 
  • Odoslaním e-mailu svojmu účtu overte, či funkcia Push funguje.
  • V sekcii Načítanie dát klepnite na svoj iCloud účet a zapnite funkciu Push. Funkciu Push je možné používať vždy len s jedným účtom. 
 5. Vypnite zariadenie a znova ho zapnite. 
 6. Ak stále nemôžete odosielať alebo prijímať e-maily, vypnite nastavenia zapnuté v krokoch 3 a 4, reštartujte zariadenie a potom uvedené nastavenia znova zapnite. 


Ak nemôžete získať prístup k službe iCloud Mail na stránke iCloud.com

Na iPade, Macu a PC môžete používať iCloud Mail na stránke iCloud.com. Na iPhone použite apku Mail. 

 1. Uistite sa, že používate aktuálnu verziu prehliadača. Ak používate Safari, aktualizujte ho na najnovšiu verziu
 2. Vymažte medzipamäť prehliadača. V Safari vyberte Safari > Nastavenia. Kliknite na tab Rozšírené. Vyberte „Zobraziť menu pre vývojárov v lište“ a potom zavrite Nastavenia. Kliknite na menu pre vývojárov a potom vyberte Vyprázdniť medzipamäte. Ak používate iný prehliadač, príslušný postup vyhľadajte v menu pomocníka daného prehliadača. 
 3. Ak máte prístup k službe iCloud Mail z iného miesta alebo prostredníctvom iného pripojenia na internet, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správcu siete. Niektoré konfigurácie pripojenia na internet môžu (neúmyselne alebo zámerne) brániť v prístupe k určitým webovým stránkam alebo službám, ako je napríklad iCloud Mail.


Ak nemôžete odosielať e-maily z apky Mail na Macu

Tento postup použíte v prípade, ak sa vaša správa nedá doručiť, ak ako prílohu prikladáte veľký súbor alebo ak príjemca vašu správu nedostal.

Ak sa pri odosielaní správy z e-mailovej adresy @icloud.com pomocou apky Mail na Macu zobrazuje upozornenie

Ak sa zobrazí upozornenie „Správu sa nepodarilo odoslať. Zostane v schránke Odchádzajúce, až kým ju nebude možné poslať.“, uistite sa, že ako účet odchádzajúcej pošty máte nastavený iCloud.

 1. Otvorte apku Mail a vyberte Mail > Nastavenia.
 2. Kliknite na tab Účty.
 3. Vyberte svoj e‑mailový účet v službe iCloud.
 4. Kliknite na tab Nastavenia servera. Ak iCloud nie je nastavený ako účet odchádzajúcej pošty, vyberte iCloud.
  Ak vyberiete Upraviť zoznam serverov SMTP, váš iCloud účet sa nebude zobrazovať ako jedna z možností. 

Ak prikladáte veľký súbor

Prílohy správ nesmú prekročiť maximálnu veľkosť povolenú vaším poskytovateľom e-mailových služieb a poskytovateľom e-mailových služieb príjemcu. Maximálna veľkosť sa líši v závislosti od poskytovateľa služieb. Skúste použiť Mail Drop, pred odoslaním súbor skomprimovať alebo odoslať správu bez prílohy.

Ak príjemca správu od vás nedostal

 1. Ak sa vám po odoslaní správy zobrazí v schránke prijatých správ správa o neznámej adrese alebo vrátení nedoručenej pošty, prejdite do schránky Odoslané a uistite sa, že e-mailová adresa príjemcu je správna.
 2. Ak používate apku Mail v systéme macOS alebo iCloud Mail v Safari alebo v inom podporovanom prehliadači, skontrolujte schránky Koncepty, Odoslané a Odchádzajúce:
  • Ak sa v schránke Koncepty nachádza neodoslaná kópia správy, skúste ju odoslať znova.
  • Ak sa správa nachádza v schránke Odchádzajúce, uistite sa, že máte pripojenie na internet, a pomocou vyššie uvedeného postupu vyberte ako účet odchádzajúcej pošty službu iCloud.*
 3. Požiadajte príjemcu, aby si skontroloval priečinky alebo schránky nevyžiadanej pošty. 
 4. Ak príjemca správu nedostane, hoci sa po jej odoslaní nezobrazili žiadne upozornenia ani hlásenia o nedoručenej pošte, možno ju zablokovali alebo odfiltrovali servery iCloud Mail alebo poštový server príjemcu. Ak chcete zistiť dôvod, kontaktujte podporu iCloudu. Mali by ste tiež požiadať príjemcu, aby kontaktoval svojho správcu e-mailových služieb.

* Ak používate server SMTP mimo služby iCloud, nepoužívajte svoju e‑mailovú adresu služby iCloud ako adresu odosielateľa. V opačnom prípade sa váš e‑mail nemusí doručiť alebo môže skončiť v priečinku Odpad príjemcu.

Ak môžete správy prijímať, ale nemôžete ich odosielať

Tento problém môže byť spôsobený tým, že váš poskytovateľ internetových služieb blokuje v sieti protokol používaný na odosielanie e-mailov (SMTP). Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb a požiadajte ho o informácie o prenosoch dát prostredníctvom protokolu SMTP, ktoré prechádzajú jeho sieťou a smerujú do externej služby, ako je napríklad služba iCloud. Ak váš poskytovateľ služieb blokuje prenosy SMTP, spýtajte sa ho na možnosť výnimky z blokovania prenosov SMTP.

Ak váš poskytovateľ internetových služieb neblokuje prenosy SMTP, no správy nemožno odosielať, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o pomoc. 


Ak nemôžete prijímať e-maily v apke Mail na Macu

 1. Na ľavej strane hlavného okna apky Mail nájdite názov svojho e-mailového účtu v iCloude. Ak je názov vášho účtu sivý a zobrazuje sa vedľa neho ikona blesku, účet je offline. 
 2. Ak chcete účet prepnúť do režimu online, pripojte sa na internet. 
 3. Vyberte Schránka. Ak je možnosť Pripojiť všetky účty neaktívna, účty už sú online. 

Ak stále nemôžete prijímať e-maily, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o ďalšiu pomoc.


Odstránenie navrhovaného nedávneho kontaktu v službe iCloud Mail

Keď sa prihlásite do iCloudu, môžu sa vám vo všetkých zariadeniach zobrazovať nedávne e‑mailové adresy ako navrhované kontakty. Ak nechcete, aby sa určitý kontakt zobrazoval ako návrh, postupujte takto:

 1. Na stránke iCloud.com začnite vytvárať nový e-mail kliknutím na ikonu .
 2. Do poľa „Pre:“ začnite písať e‑mailovú adresu, ktorú chcete skryť.
 3. Podržte kurzor na adrese a kliknite na ikonu .
 4. Kliknite na Odstrániť z posledných.


Ak potrebujete pomoc s používaním iCloudu pre Windows


Získanie ďalšej pomoci

Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: