Získanie pomoci s používaním aplikácie iCloud Mail

Ak nemôžete získať prístup k svojim e-mailom alebo odosielať či prijímať správy pomocou e-mailovej adresy @icloud.com, použite nasledujúce kroky.

Dôležité kroky na začiatok

 1. Aktualizujte svoj Mac na najnovšiu verziu systému macOS. Účty aplikácie iCloud Mail vyžadujú systém OS X 10.7.5 alebo novší
 2. Prejdite na stránku stavu systémov a skontrolujte stav služby iCloud Mail.

Ak stále potrebujete pomoc, vyskúšajte nasledujúce kroky týkajúce sa vášho problému. 

Ak nemôžete získať prístup k aplikácii iCloud Mail na stránke iCloud.com

 1. Uistite sa, že používate podporovaný prehliadač. Aktualizujte Safari pomocou týchto krokov. Ak používate iný prehliadač, vyhľadajte informácie o postupe pri inštalácii aktualizácií v pomoci daného prehliadača.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača. V Safari vyberte položky Safari > Vyčistiť históriu a dáta webstránok. Ak používate iný prehliadač, vyhľadajte informácie o postupe v pomoci daného prehliadača.
 3. Ak môžete získať prístup k aplikácii iCloud Mail z iného miesta alebo pri používaní iného pripojenia na internet, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete. Niektoré konfigurácie internetu môžu (či už neúmyselne alebo zámerne) brániť v prístupe k určitým webovým stránkam alebo službám, ako je napríklad aplikácia iCloud Mail. 

Ak nemôžete odosielať e-maily z aplikácie Mail na Macu

Ak sa správa nedá doručiť, prikladáte veľký súbor alebo príjemca nedostal vašu správu, použite nasledujúce kroky.

Ak sa pri odosielaní správy z e-mailovej adresy @icloud.com pomocou aplikácie Mail na Macu zobrazuje upozornenie

„Táto správa sa nedá odoslať. Správa zostane v schránke odchádzajúcich správ, až kým ju nebude možné doručiť. Príčina zlyhania: Pri doručovaní správy prostredníctvom servera SMTP názov servera sa vyskytla chyba.“

 1. Otvorte aplikáciu Mail a vyberte položky Mail > Nastavenia.
 2. Kliknite na záložku Účty.
 3. Vyberte svoj účet služby iCloud.
 4. Kliknite na záložku Informácie o účte.
 5. Vyberte svoj účet služby iCloud v menu Server odchádzajúcej pošty (SMTP). Ak vyberiete možnosť Upraviť zoznam serverov SMTP, server SMTP služby iCloud sa nebude zobrazovať ako jedna z možností. 

Ak prikladáte veľký súbor

Prílohy správ nesmú prekračovať maximálnu veľkosť povolenú vaším a príjemcovým poskytovateľom e-mailových služieb. Maximálna veľkosť sa líši v závislosti od poskytovateľa služieb. Skúste použiť funkciu Mail Dropskomprimovať súbor pred jeho odoslaním alebo odoslať správu bez prílohy.

Ak príjemca nedostal vašu správu

 1. Ak sa po odoslaní správy zobrazí v schránke prijatých správ správa s oznámením o neznámej adrese alebo vrátení nedoručenej pošty, prejdite do schránky Odoslané a uistite sa, že e-mailová adresa príjemcu je správna. 
 2. Ak používate aplikáciu Mail v systéme macOS alebo aplikáciu iCloud Mail v Safari alebo v inom podporovanom prehliadači, skontrolujte schránky Koncepty, Odoslané a Odchádzajúce:
  • Ak sa v priečinku Koncepty nachádza neodoslaná kópia správy, skúste ju odoslať znova.
  • Ak sa správa nachádza v priečinku Odchádzajúce, uistite sa, že máte pripojenie na internet, a pomocou krokov uvedených nižšie vyberte server SMTP služby iCloud.
 3. Požiadajte príjemcu, aby skontroloval svoje priečinky alebo schránky nevyžiadanej pošty. 
 4. Ak príjemca správu stále nedostáva, aj keď sa vám ju podarilo odoslať bez akýchkoľvek upozornení alebo oznámení o nedoručenej pošte, je možné, že ju zablokovali alebo odfiltrovali servery aplikácie iCloud Mail alebo poštový server príjemcu. Ak to chcete zistiť, obráťte sa na podporu služby iCloud. Mali by ste tiež požiadať príjemcu, aby kontaktoval svojho správcu e-mailových služieb.

Ak môžete správy prijímať, ale nemôžete ich odosielať

Tento problém môže byť spôsobený tým, že váš poskytovateľ internetových služieb blokuje v sieti protokol používaný na odosielanie e-mailov (SMTP). Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb a požiadajte ho o informácie o prenosoch dát prostredníctvom protokolu SMTP, ktoré prechádzajú jeho sieťou a smerujú do externej služby, ako je napríklad služba iCloud. Ak váš poskytovateľ služieb blokuje prenosy SMTP, spýtajte sa ho na možnosť výnimky z blokovania prenosov SMTP.

Ak váš poskytovateľ služieb neblokuje prenosy SMTP, a napriek tomu nemôžete odosielať správy, požiadajte o pomoc podporu služby iCloud.

Ak nemôžete prijímať e-maily v aplikácii Mail na Macu

Vyhľadajte názov vášho účtu služby iCloud v ľavej časti hlavného okna aplikácie Mail. Ak je názov účtu služby sivý a zobrazuje sa vedľa neho ikona blesku, nachádza sa v režime offline. Ak chcete účet prepnúť do režimu online, pripojte počítač na internet a potom vyberte položky Schránka > Pripojiť všetky účty. Ak stále potrebujete pomoc, použite nasledujúce kroky:

 1. Vyberte položky Mail > Nastavenia.
 2. Kliknite na záložku Účty.
 3. V zozname účtov vyberte svoj účet služby iCloud.
 4. Kliknite na záložku Rozšírené a skontrolujte nastavenia:
  • Port: 993
  • Možnosť Použiť SSL je vybraná
  • Autentifikácia: Heslo alebo Token Apple

Ak potrebujete pomoc s odosielaním alebo prijímaním e-mailov na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Uistite sa, že máte pripojenie na internet. Skúste otvoriť stránku apple.com v Safari na iPhone, iPade alebo iPode touch.
 2. Prejdite na stránku iCloud.com na Macu alebo PC a skontrolujte, či môžete prijímať e-maily v účte služby iCloud.
 3. Klepnite na položky Nastavenia > iCloud a zapnite možnosť Mail na iPhone, iPade alebo iPode touch.
 4. Uistite sa, že do vášho zariadenia sa automaticky odosielajú nové dáta:
  • Na zariadení so systémom iOS 10 alebo novším klepnite na položky Nastavenia > Mail > Účty > Načítanie dát a zapnite možnosť Push.
  • Na zariadení so systémom iOS 9 alebo starším klepnite na položky Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Načítanie dát a zapnite možnosť Push.
  • Potom si odoslaním e-mailu na adresu svojho účtu overte, či metóda Push funguje.
 5. Vráťte sa do časti Načítanie dát. Klepnite na svoj účet služby iCloud a zapnite možnosť Push. Ak máte viaceré účty aplikácie iCloud Mail, doručovanie správ metódou Push možno používať len s jedným účtom naraz. Uistite sa, že doručovanie správ metódou Push je zapnuté pre váš primárny účet aplikácie iCloud Mail.
 6. Vypnite zariadenie a znova ho zapnite.

Ak stále nemôžete odosielať alebo prijímať e-maily, vypnite všetky nastavenia uvedené v krokoch 3, 4 a 5 vyššie, a potom ich znova zapnite. 

Ak potrebujete pomoc s používaním služby iCloud pre systém Windows

Získajte ďalšiu pomoc

Ak potrebujete pomoc s odosielaním alebo prijímaním e-mailov v aplikácii Mail na Macu, použite tieto kroky

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu služby iCloud.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: