Správa úložiska iCloud

Potrebujete viac úložiska v iCloude? Môžete jednoducho miesto uvoľniť alebo si kúpiť viac úložiska.

Keď si nastavíte iCloud, automaticky získate úložisko s kapacitou 5 GB. Toto miesto môžete využiť na zálohy v iCloude, ukladanie fotiek a videí v aplikácii iCloud Fotky a na udržiavanie dokumentov na iCloud Drive v aktuálnom stave. Môžete si tiež kedykoľvek uvoľniť ďalšie miesto alebo  kúpiť viac úložiska v iCloude. Ceny programov začínajú na 50 GB za 0,99 USD mesačne. Ak zvolíte programy s kapacitou 200 GB alebo 2 TB, môžete úložisko zdieľať s rodinouPrečítajte si ďalšie informácie o programoch a cenách vo vašej oblasti.

Zobrazenie zostávajúceho miesta v iCloud úložisku

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch:
  • Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Klepnite na iCloud úložisko alebo Spravovať úložisko.
 • V Macu prejdite do menu Apple  > Systémové nastavenia > Apple ID > iCloud a potom kliknite na ikonu Spravovať.
 • V PC otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 • podporovanom prehliadači sa prihláste na stránku iCloud.com.

Uvoľnenie miesta v iCloude

Ak vyčerpáte kapacitu svojho úložiska v iCloude, vaše zariadenie sa nebude v iCloude zálohovať, nové fotky a videá sa nebudú nahrávať do aplikácie iCloud Fotky a iCloud Drive ani ďalšie iCloud aplikácie a textové správy nebudú vo vašich zariadeniach aktualizované. Nebudete môcť odosielať ani prijímať e-maily pomocou svojej e-mailovej adresy v iCloude.

Úložisko v iCloude môžete uvoľniť vymazaním obsahu, ktorý nepoužívate. Skôr než čokoľvek vymažete, máte možnosť archivovať údaje, ktoré máte uložené v iCloude, alebo z nich vytvoriť kópie.

Spravovanie iCloud zálohy

Pri zálohovaní iPhonu, iPadu alebo iPodu touch v iCloude sú dôležité informácie vo vašom zariadení zálohované automaticky. Zálohy obsahujú dokumenty, fotky a videá. Prečítajte si viac o tom, čo zálohuje iCloud.

Vypnutím zálohovania aplikácií, ktoré nepoužívate, alebo vymazaním starých iCloud záloh môžete znížiť celkovú veľkosť svojej iCloud zálohy a uvoľniť tak v iCloude miesto.

Vyberte, ktoré aplikácie budú zálohované

Mnohé iOS aplikácie sa po inštalácii automaticky zálohujú v iCloude. Môžete zmeniť, ktoré aplikácie sa zálohujú, a odstrániť existujúce zálohy zo svojho úložiska. Na iPhone, iPade a iPode touch použite nasledujúci postup:

iOS 10.3 alebo novší:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Ak používate iOS 11 alebo novší, klepnite na položky Spravovať úložisko > Zálohy. Ak používate iOS 10.3, klepnite na položky iCloud úložisko > Spravovať úložisko. 
 3. Klepnite na názov zariadenia, ktoré používate.
 4. V časti Vyberte dáta na zálohovanie vypnite aplikácie, ktoré nechcete zálohovať.
 5. Vyberte položku Vypnúť a vymazať.

Keď potvrdíte, že chcete vypnúť a vymazať určitú aplikáciu, všetky údaje tejto aplikácie budú z iCloudu odstránené a vypne sa pre ňu iCloud záloha.

Niektoré aplikácie sú zálohované vždy a nemôžete ich vypnúť.

Vymazanie záloh a vypnutie iCloud zálohy v zariadení

Použite kroky určené pre vaše zariadenie.

iPhone, iPad alebo iPod touch

iOS 10.3 alebo novší:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Ak používate iOS 11, klepnite na Spravovať úložisko > Zálohy. Ak používate iOS 10.3, klepnite na položky iCloud úložisko > Spravovať úložisko. 
 3. Klepnite na názov zariadenia, ktoré používate.  
 4. Klepnite na položky Vymazať zálohu > Vypnúť a vymazať.

 Vymazaním zálohy vypnete iCloud zálohu vo svojom iPhone, iPade alebo iPode touch.

Mac

 1. Prejdite do menu Apple  > Systémové nastavenia > Apple ID a potom kliknite na položku iCloud.
 2. Kliknite na položku Spravovať a vyberte položku Zálohy.
 3. Vyberte niektorú zo záloh zariadenia a kliknite na položku Vymazať. Ak chcete vypnúť službu Záloha a odstrániť všetky zálohy daného zariadenia z iCloudu, pri potvrdzovaní vyberte položku Vymazať.
 4. Vymazaním zálohy vypnete aj zálohovanie zariadenia.

PC so systémom Windows

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na položku Úložisko.
 3. V zozname vyberte položku Záloha.
 4. Vyberte niektorú zo záloh zariadenia a kliknite na položku Vymazať. Ak chcete vypnúť službu Záloha a odstrániť všetky zálohy daného zariadenia z iCloudu, pri potvrdzovaní vyberte položku Vymazať. Vymazaním zálohy zároveň vypnete zálohovanie zariadenia.

Zálohy v službe iCloud sú dostupné 180 dní potom, čo vypnete alebo prestanete používať službu iCloud Záloha.

Zmenšenie priestoru, ktorý zaberá služba iCloud Fotky

Služba iCloud Fotky používa priestor v iCloude na udržiavanie všetkých fotiek a videí v aktuálnom stave vo všetkých vašich zariadeniach. Ďalšie miesto v iCloude môžete uvoľniť tak, že v aplikácii Fotky na niektorom zo svojich zariadení vymažete fotky a videá, ktoré už nepotrebujete.

Predtým ako niečo vymažete, overte, či máte zálohované fotky a videá, ktoré si chcete ponechať. Ak používate iCloud Fotky a vymažete fotku alebo video na jednom zariadení, automaticky sa vymaže aj na všetkých ostatných zariadeniach, na ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Miesto v zariadení môžete ušetriť aj výberom možnosti Optimalizovať úložisko zariadenia v Nastaveniach. Ak je možnosť Optimalizovať úložisko zapnutá, aplikácia Fotky automaticky uvoľňuje miesto vždy, keď je to potrebné, nahradením pôvodných fotiek a videí verziami vo veľkosti obrazovky zariadenia. Všetky vaše pôvodné fotky a videá v plnom rozlíšení sú uložené v iCloude a môžete si ich kedykoľvek stiahnuť. Prečítajte si viac o spravovaní úložiska fotiek a videí.

Fotky a videá, ktoré vymažete z priečinka Nedávno vymazané, môžete do 30 dní obnoviť. Ak chcete odstraňovať obsah z priečinka Nedávno vymazané rýchlejšie, klepnite na položku Vybrať a vyberte všetky položky, ktoré chcete odstrániť. Klepnite na položky Vymazať> Vymazať. Ak po prekročení kapacity úložiska v iCloude vymažete fotky alebo videá, vaše zariadenie ich odstráni bez možnosti obnoviť ich z priečinka Nedávno vymazané.

Na vymazanie fotiek alebo videí zo služby iCloud Fotky použite tento postup.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na položku Fotky v dolnej časti obrazovky.
 2. Klepnite na položku Vybrať a vyberte fotky alebo videá, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na Kôš Ikona koša a potom na položku Vymazať fotku.

Mac

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete odstrániť.
 3. Vyberte možnosť Obrázok a potom kliknite na položku Vymazať fotky.

iCloud.com

 1. V iPade alebo počítači sa prihláste na stránku iCloud.com.
 2. Klepnite na aplikáciu Fotky.
 3. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete vymazať.  
 4. Klepnite na Kôš  a potom na položku Vymazať.

Zmenšenie veľkosti knižnice fotiek

Ak nepoužívate službu iCloud Fotky, album Fotoaparát je súčasťou vašej iCloud zálohy. Ak chcete skontrolovať, koľko zaberá vaša knižnica fotiek v iCloud zálohe, postupujte takto. 

 • Ak používate systém iOS 11 alebo novší, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Spravovať úložisko > Zálohy> [Názov zariadenia] Toto zariadenie.
 • Ak používate systém iOS 10.3, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud úložisko > Spravovať úložisko > [Názov zariadenia] Toto zariadenie.

Ak chcete zmenšiť veľkosť zálohy služby Fotky, uložte si fotky a videá do svojho počítača a potom manuálne zálohujte svoje iOS zariadenie. Ak si chcete ponechať fotky a videá na iOS zariadení, môžete v Zálohe vypnúť Fotky alebo si kúpiť ďalšie miesto v úložisku. Ak máte fotky, ktoré si nechcete nechať, môžete ich vymazať. Otvorte aplikáciu Fotky a vyberte položku, ktorú chcete vymazať. Klepnite na Kôš Ikona koša a potom na položku Vymazať fotku.

Vymazanie súborov na iCloud Drive

Súbory, ktoré máte uložené v iCloud Drive, môžete spravovať a vymazávať zo svojho iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC.

V systéme iOS 11 alebo novšom zostanú súbory, ktoré vymažete z iCloud Drive, 30 dní v priečinku Nedávno vymazané, až potom budú zo zariadenia odstránené.

iPhone, iPad alebo iPod touch

iOS 11 alebo novší:

 1. Prejdite do aplikácie Súbory a klepnite na položku Prechádzať.
 2. V časti Miesta klepnite na položky iCloud Drive > Vybrať.
 3. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať, a klepnite na Kôš .
 4. Prejdite na položky Miesta > Nedávno vymazané > Vybrať.
 5. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.
 6. Klepnite na položku Vymazať.

iOS 10.3 alebo starší:

 1. Prejdite do aplikácie iCloud Drive.
 2. Klepnite na položku Vybrať.
 3. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.
 4. Klepnite na položky Vymazať > Vymazať z iCloud Drivu.

Mac

V systéme macOS High Sierra alebo novšom môžete spravovať svoje súbory na iCloud Drive z priečinka iCloud Drive vo Finderi:

 1. Ak potrebujete, zapnite iCloud Drive v Macu:
  1. Prejdite do menu Apple  > Systémové nastavenia > Apple ID a potom kliknite na položku iCloud.
  2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
  3. Zapnite iCloud Drive. V časti Možnosti vyberte aplikácie alebo priečinky pre súbory, ktoré chcete spravovať.
 2. Otvorte Finder a prejdite do priečinka iCloud Drive.
 3. Potiahnite položku do koša alebo ju presuňte do iného priečinka v Macu.
 4. Otvorte Kôš a kliknite pravým tlačidlom myši na súbory, ktoré chcete vymazať.
 5. Vyberte možnosť Okamžite vymazať.

Windows

V PC so systémom Windows 7 alebo novším môžete spravovať svoje súbory na iCloud Drive pomocou Prieskumníka systému Windows. Ak chcete pridať priečinok iCloud Drive do Prieskumníka systému Windows, postupujte takto:

 1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Zapnite iCloud Drive.
 4. Prejdite do priečinka iCloud Drive.
 5. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.
 6. Kliknite na položku Vymazať.

iCloud.com

 1. V iPade alebo počítači sa prihláste na stránku iCloud.com.
 2. Klepnite na aplikáciu iCloud Drive.
 3. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať, a klepnite na Kôš .
 4. Otvorte priečinok iCloud Drive a klepnite na priečinok Nedávno vymazané.
 5. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.
 6. Klepnite na položku Vymazať.

Vymazanie správ a spravovanie aplikácie Mail

Miesto v iCloude môžete uvoľniť vymazaním e-mailových správ zo svojho e-mailového účtu v iCloude. Môžete tiež presunúť e-mailové správy z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do Macu alebo PC so systémom Windows, kde sa nezapočítavajú do kapacity vášho iCloud úložiska.

Na vymazanie správ zo svojho účtu použite nasledujúci postup. Nezabudnite, že správy s veľkými prílohami zaberajú viac miesta ako jednoduché textové e-mailové správy.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak máte v iPhone, iPade alebo iPode touch nastavený prístup k e-mailu v iCloude, môžete vymazávať správy z ktorejkoľvek e-mailovej schránky a potom vyprázdnením koša uvoľňovať miesto:

 1. Správu vymažete tak, že cez ňu potiahnete prstom doľava.
 2. Klepnite na priečinok Kôš.
 3. Vymazávajte správy po jednej alebo klepnite na položky Upraviť > Vymazať všetky a vymažte ich tak všetky.

Mac alebo PC so systémom Windows

Ak používate službu iCloud Mail s desktopovou e-mailovou aplikáciou, ako je napríklad Mail na Macu alebo Microsoft Outlook na PC, postupujte nasledovne:

 • Mail na Macu: Vymažte správy, ktoré už nepotrebujete, potom vyberte položku Schránka > Odstrániť vymazané položky a vyberte z menu svoj e-mailový účet v iCloude.
 • Microsoft Outlook 2010 až 2016 (Windows): Vymažte správy, ktoré už nepotrebujete. Outlook vaše správy natrvalo vymaže pri najbližšom zavretí a opätovnom spustení aplikácie.

iCloud.com

 1. V iPade alebo počítači sa prihláste na stránku iCloud.com.
 2. Klepnite na položku Mail.
 3. Vymažte správy, ktoré už nepotrebujete, klepnite na položku Nastavenia Ikona ozubeného kolieska a vyberte položku Vyprázdniť kôš.

Vymazanie textových správ a príloh v aplikácii Správy

Keď používate aplikáciu Správy v iCloude, všetky textové správy a prílohy, ktoré odosielate a prijímate, sa ukladajú v iCloud úložisku. Môžete uvoľniť viac miesta vymazaním textových správ a príloh, ako sú fotky, videá a súbory, ktoré už nepotrebujete. Použite kroky určené pre vaše zariadenie.

iPhone alebo iPad

Ak chcete vymazať správu alebo prílohu, postupujte takto:

 1. V konverzácií správ podržte bublinu správy alebo prílohu, ktorú chcete vymazať.
 2. Klepnite na položku Viac.
 3. Klepnite na Kôš Ikona koša a potom na položku Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na položku Vymazať všetky v ľavom hornom rohu. Potom klepnite na položku Vymazať konverzáciu.

Ak chcete vymazať celú konverzáciu, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu, ktorú chcete vymazať.
 2. Klepnite na položku Vymazať.
 3. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na položku Vymazať. 

Chcete vymazať viacero konverzácií naraz? Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu. Klepnite na krúžok vedľa konverzácie a potom na položku Vymazať v pravom dolnom rohu.

Mac

Ak chcete vymazať správu alebo prílohu, postupujte takto:

 1. Otvorte konverzáciu správ.
 2. Podržte kláves Control a kliknite na prázdne miesto v bubline správy, ktorú chcete vymazať.
 3. Vyberte položku Vymazať.
 4. Kliknite na položku Vymazať.

Ak chcete vymazať celú konverzáciu, postupujte takto:

 1. Podržte kláves Control a kliknite na konverzáciu.
 2. Vyberte položku Vymazať konverzáciu.
 3. Kliknite na položku Vymazať.

Vymazanie nahrávok

Prostredníctvom Nahrávok v iCloude sú vaše hlasové nahrávky uložené v iCloude.* Ak potrebujete viac miesta, môžete ich ľahko vymazať.

Otvorte Nahrávky a vymažte nahrávku, ktorú už nechcete. Presunie sa do priečinka Nedávno vymazané, odkiaľ sa po 30 dňoch vymaže natrvalo. Než uplynie táto lehota, môžete nahrávku obnoviť alebo natrvalo vymazať. Výberom položiek Obnoviť všetko alebo Vymazať všetko vykonáte akciu pre všetky nahrávky naraz.

Ak používate systém iOS 11 alebo starší, prípadne macOS High Sierra alebo starší, Nahrávky sú súčasťou iCloud zálohy, nie iCloudu.

 

 

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako iCloud funguje v kontinentálnej Číne.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: