Správa úložiska v iCloude

Potrebujete viac úložiska v iCloude? Ľahko si môžete miesto uvoľniť alebo upgradovať na iCloud+.

Pri nastavení iCloudu automaticky získavate bezplatné úložisko s kapacitou 5 GB. Toto miesto môžete využiť na zálohy v iCloude, ukladanie fotiek a videí v iCloud Fotkách, udržiavanie dokumentov na iCloud Drive v aktuálnom stave a na ďalšie veci. V Nastaveniach v zariadení alebo na stránke iCloud.com sa môžete kedykoľvek pozrieť, koľko miesta v iCloude využívate. Ak sa vám voľné miesto míňa, môžete ho uvoľniť alebo kedykoľvek upgradovať na iCloud+.

Nie je vám jasný rozdiel medzi úložnou kapacitou vášho zariadenia a úložiskom v iCloude? Prečítajte si viac o úložisku v zariadení a úložisku v iCloude


Uvoľnenie miesta v iCloude

Keď vyčerpáte kapacitu svojho úložiska v iCloude, vaše zariadenie sa prestane zálohovať do iCloudu, nové fotky a videá sa nebudú nahrávať do iCloud Fotiek a iCloud Drive, ďalšie apky využívajúce iCloud a textové správy sa vám nebudú synchronizovať medzi zariadeniami. Nebudete môcť odosielať ani prijímať e-maily pomocou svojej e-mailovej adresy v iCloude.

Úložisko v iCloude môžete uvoľniť vymazaním obsahu, ktorý nepoužívate:

Skôr než čokoľvek vymažete, máte možnosť archivovať dáta, ktoré máte uložené v iCloude, alebo z nich vytvoriť kópie.


Zmenšenie iCloud zálohy

Pri zálohovaní iPhonu, iPadu alebo iPodu touch v iCloude sú dôležité informácie vo vašom zariadení zálohované automaticky. Prečítajte si viac o tom, čo sa zálohuje v iCloude.

Mnohé apky pre systém iOS sa po inštalácii automaticky zálohujú v iCloude. Vypnutím zálohovania apiek, ktoré nepoužívate, alebo vymazaním starých iCloud záloh môžete znížiť celkovú veľkosť svojej iCloud zálohy a uvoľniť tak v iCloude miesto. 

Výber zálohovaných apiek v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Klepnite na Spravovať úložisko > Zálohy.
 3. Klepnite na názov zariadenia, ktoré používate.
 4. Vypnite všetky apky, ktoré nechcete zálohovať.
 5. Vyberte Vypnúť a vymazať.

Keď potvrdíte, že chcete vypnúť a vymazať určitú apku, všetky údaje tejto apky budú z iCloudu odstránené a vypne sa pre ňu iCloud záloha.

Niektoré apky sú zálohované vždy a nemôžete ich vypnúť.

Vymazanie záloh a vypnutie iCloud zálohy v zariadení

V prípade potreby môžete vymazať staré iCloud zálohy aktuálne používaného zariadenia alebo starších zariadení, ktoré už nepoužívate. Zálohy v iCloude sú dostupné 180 dní po tom, čo vypnete alebo prestanete používať iCloud zálohu. Zálohy, ktoré sa práve používajú na obnovenie zariadenia, nie je možné vymazať.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] a klepnite na iCloud.
 2. Klepnite na Spravovať úložisko > Zálohy. 
 3. Klepnite na názov zariadenia, ktorého zálohu chcete vymazať. 
 4. Klepnite na Vymazať zálohu > Vypnúť a vymazať.

Vymazaním zálohy vypnete iCloud zálohu vo svojom iPhone, iPade alebo iPode touch. iCloud zálohu môžete znova zapnúť v nastaveniach iCloudu v zariadení. 

Mac

 1. Prejdite do menu Apple  > Systémové nastavenia > Apple ID a kliknite na iCloud.
 2. Kliknite na Spravovať a vyberte Zálohy.
 3. Vyberte niektorú zo záloh zariadenia a kliknutím na znamienko mínus ju vymažte. Ak chcete vypnúť službu Záloha a odstrániť všetky zálohy daného zariadenia z iCloudu, pri potvrdzovaní vyberte možnosť Vymazať.

Vymazaním zálohy zároveň v zariadení vypnete iCloud zálohu. iCloud zálohu môžete znova zapnúť v nastaveniach iCloudu v zariadení. 

PC s Windowsom

 1. Otvorte apku iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na Úložisko.
 3. V zozname vyberte Záloha.
 4. Vyberte niektorú zo záloh zariadenia a kliknite na Vymazať. Ak chcete vypnúť službu Záloha a odstrániť všetky zálohy daného zariadenia z iCloudu, pri potvrdzovaní vyberte možnosť Vymazať. 

Vymazaním zálohy zároveň v zariadení vypnete iCloud zálohu. iCloud zálohu môžete znova zapnúť v nastaveniach iCloudu v zariadení. 


Vymazanie fotiek z iCloud Fotiek

Služba iCloud Fotky používa priestor v iCloude na udržiavanie všetkých fotiek a videí v aktuálnom stave vo všetkých vašich zariadeniach. Ďalšie miesto v iCloude môžete uvoľniť tak, že v apke Fotky v niektorom zo svojich zariadení vymažete fotky a videá, ktoré už nepotrebujete.

Skôr než čokoľvek vymažete, uistite sa, že máte zálohované fotky a videá, ktoré si chcete ponechať. Ak používate iCloud Fotky a vymažete fotku alebo video v jednom zariadení, automaticky sa vymaže aj vo všetkých ostatných zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého Apple ID.

Na vymazanie fotiek alebo videí zo služby iCloud Fotky použite tento postup.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na Fotky v dolnej časti obrazovky.
 2. Klepnite na Vybrať a vyberte fotky alebo videá, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na Vymazať  a potom na Vymazať fotku.

Mac

 1. Otvorte apku Fotky.
 2. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete vymazať.
 3. Stlačte kláves Delete, kliknite so stlačeným klávesom Control alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Vymazať fotky (počet). Kliknutím na Vymazať operáciu potvrďte.

iCloud.com

 1. V iPhone, iPade alebo počítači sa prihláste na stránku iCloud.com.
 2. Klepnite na apku Fotky.
 3. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete vymazať.  
 4. Klepnite na Vymazať  a potom na Vymazať.

Ak chcete vybrať viac fotiek alebo videí, v systéme iOS alebo iPadOS klepnite na Vybrať. Na Macu stlačte kláves Command (na PC kláves Control) a držte ho stlačený, kým vyberiete požadované položky. Ak chcete vybrať všetko, v systéme macOS stlačte a podržte kombináciu klávesov Command-A (vo Windowse kombináciu klávesov Control-A). Alebo v systéme iOS alebo iPadOS klepnite na Vybrať všetko. 

Fotky a videá, ktoré vymažete z priečinka Nedávno vymazané, môžete do 30 dní obnoviť. Ak chcete odstraňovať obsah z priečinka Nedávno vymazané rýchlejšie, klepnite na položku Vybrať a vyberte všetky položky, ktoré chcete odstrániť. Klepnite na položky Vymazať> Vymazať. Ak po prekročení kapacity úložiska v iCloude vymažete fotky alebo videá, vaše zariadenie ich odstráni bez možnosti obnoviť ich z priečinka Nedávno vymazané.

Ak nepoužívate iCloud Fotky

Ak nepoužívate iCloud Fotky, album Fotoaparát je súčasťou vašej iCloud zálohy. Ak chcete zistiť, akú časť úložiska využíva v iCloud zálohe, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] a klepnite na iCloud.
 2. Klepnite na Spravovať úložisko.
 3. Klepnite na Zálohy.
 4. Klepnite na názov zariadenia, ktoré používate, a potom skontrolujte položku Fotky.  

Ak chcete zmenšiť veľkosť zálohy apky Fotky, uložte si fotky a videá do počítača a potom manuálne zálohujte svoje zariadenie so systémom iOS. Ak si chcete ponechať fotky a videá v iOS zariadení, môžete v službe Záloha vypnúť možnosť Fotky alebo upgradovať na iCloud+ a získať tak viac miesta v úložisku. Ak máte fotky, ktoré si nechcete nechať, môžete ich vymazať.

 1. Otvorte apku Fotky. 
 2. Vyberte položku, ktorú chcete vymazať. 
 3. Klepnite na Vymazať  a potom na Vymazať fotku.

Vymazanie priečinkov alebo súborov na iCloud Drive

Priečinky alebo súbory, ktoré máte uložené na iCloud Drive, môžete spravovať a vymazávať pomocou iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC. Ak ste účastníkom zdieľaného priečinka niekoho iného, daný priečinok sa nezapočítava do vášho úložiska v iCloude. Prečítajte si viac o zdieľaní priečinkov na iCloud Drive.

V systéme iOS 11 alebo novšom zostanú súbory, ktoré vymažete z iCloud Drivu, 30 dní v priečinku Nedávno vymazané, až potom budú zo zariadenia odstránené.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Prejdite do apky Súbory a klepnite na Prechádzať.
 2. V časti Miesta klepnite na iCloud Drive.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Vybrať.
 4. Vyberte priečinky alebo súbory, ktoré chcete vymazať, a klepnite na Vymazať .
 5. Prejdite na Miesta > Nedávno vymazané.
 6. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Vybrať.
 7. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.
 8. Klepnite na Vymazať. Klepnutím na Vymazať operáciu potvrďte. 

Mac

 1. Otvorte Finder a prejdite do priečinka iCloud Drive.
 2. Potiahnite položku do koša alebo ju presuňte do iného priečinka v Macu.
 3. Otvorte Kôš a kliknite pravým tlačidlom myši na súbory, ktoré chcete vymazať.
 4. Vyberte možnosť Okamžite vymazať. Kliknutím na Vymazať operáciu potvrďte. 

Windows

V PC so systémom Windows 7 alebo novším môžete spravovať svoje súbory na iCloud Drive pomocou Prieskumníka systému Windows. Ak chcete pridať priečinok iCloud Drive do Prieskumníka systému Windows, postupujte takto:

 1. Stiahnite a nainštalujte apku iCloud pre Windows.
 2. Prihláste sa pomocou Apple ID.
 3. Zapnite iCloud Drive.
 4. Prejdite do priečinka iCloud Drive.
 5. Vyberte priečinky alebo súbory, ktoré chcete vymazať.
 6. Kliknite na Vymazať.

iCloud.com

 1. Na iPade alebo počítači sa prihláste na stránku iCloud.com.
 2. Klepnite na apku iCloud Drive.
 3. Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať, a klepnite na Vymazať .
 4. Otvorte priečinok iCloud Drive a klepnite na Nedávno vymazané.
 5. Vyberte priečinky alebo súbory, ktoré chcete vymazať.
 6. Klepnite na Vymazať.

Vymazanie textových správ a príloh v apke Správy

Keď používate apku Správy v iCloude, všetky textové správy a prílohy, ktoré odosielate a prijímate, sa ukladajú v iCloud úložisku. Môžete uvoľniť viac miesta vymazaním textových správ a príloh, ako sú fotky, videá a súbory, ktoré už nepotrebujete. 

iPhone alebo iPad

Ak chcete vymazať správu alebo prílohu, postupujte takto:

 1. V konverzácií správ podržte bublinu správy alebo prílohu, ktorú chcete vymazať.
 2. Klepnite na Viac.
 3. Klepnite na Vymazať  a potom na Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na Vymazať všetky v ľavom hornom rohu. Potom klepnite na Vymazať konverzáciu.

Ak chcete vymazať viacero príloh od určitého kontaktu alebo v konverzácii, postupujte takto:

 1. V konverzácii klepnite na meno kontaktu v hornej časti obrazovky.
 2. Klepnite na Informácie .
 3. V časti Fotky klepnite na Zobraziť všetky. 
 4. Klepnite na Vybrať a potom klepnite na fotky, ktoré chcete vymazať.
 5. Klepnite na Vymazať a potom akciu potvrďte klepnutím na Vymazať prílohu. 

Ak chcete vymazať celú konverzáciu, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu, ktorú chcete vymazať.
 2. Klepnite na Vymazať.
 3. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Vymazať. 

Mac

Ak chcete vymazať správu alebo prílohu, postupujte takto:

 1. Otvorte konverzáciu správ.
 2. Podržte kláves Control a kliknite na prázdne miesto v bubline správy, ktorú chcete vymazať.
 3. Vyberte Vymazať.
 4. Kliknite na Vymazať.

Ak chcete vymazať viacero príloh od určitého kontaktu alebo v konverzácii, postupujte takto:

 1. Otvorte konverzáciu správ.
 2. Kliknite na tlačidlo Informácie .
 3. Rolovaním prejdite do časti Fotky.
 4. Kliknite na prílohu a potom so stlačeným klávesom Command vyberte ďalšie prílohy. 
 5. Kliknite so stlačeným klávesom Control alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte Vymazať.
 6. Kliknutím na Vymazať prílohu operáciu potvrďte. 

Ak chcete vymazať celú konverzáciu, postupujte takto:

 1. Podržte kláves Control a kliknite na konverzáciu.
 2. Vyberte Vymazať konverzáciu.
 3. Kliknite na Vymazať.

Vymazanie správ a spravovanie apky Mail

Miesto v iCloude môžete uvoľniť vymazaním e-mailových správ zo svojho e-mailového účtu v iCloude. Môžete tiež presunúť e‑mailové správy z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do Macu alebo PC, kde sa nezapočítavajú do kapacity vášho iCloud úložiska.

Na vymazanie správ zo svojho účtu použite nasledujúci postup. Nezabudnite, že správy s veľkými prílohami zaberajú viac miesta ako jednoduché textové e-mailové správy.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak máte v iPhone, iPade alebo iPode touch nastavený prístup k e-mailu v iCloude, môžete vymazávať správy z ktorejkoľvek e-mailovej schránky a potom vyprázdnením koša uvoľňovať miesto:

 1. Správu vymažete tak, že cez ňu potiahnete prstom doľava.
 2. Prejdite do časti Schránky a vyberte priečinok Kôš. 
 3. Ak chcete správy vymazať po jednej, potiahnite cez každú správu prstom doľava. Ak chcete vymazať všetky správy, klepnite na Upraviť, potom na Vybrať všetky a nakoniec na Vymazať. Klepnutím na Vymazať všetky operáciu potvrďte.  

Mac alebo PC so systémom Windows

Ak používate službu iCloud Mail s desktopovou e-mailovou aplikáciou, ako je napríklad Mail na Macu alebo Microsoft Outlook na PC, postupujte nasledovne:

 • Mail na Macu: Vymažte správy, ktoré už nepotrebujete, vyberte Schránka > Odstrániť vymazané položky a potom vyberte z menu svoj e-mailový účet v iCloude. Kliknutím na Vymazať operáciu potvrďte.
 • Microsoft Outlook 2010 až 2016 (Windows): Vymažte správy, ktoré už nepotrebujete. Outlook vaše správy natrvalo vymaže pri najbližšom zavretí a opätovnom spustení aplikácie.

iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com.
 2. Vyberte apku Mail a potom priečinok Kôš.
 3. Ak chcete správy vymazať po jednej, vyberte správu, ktorú chcete vymazať, a potom vyberte tlačidlo Kôš . Ak chcete vymazať viaceré správy, vyberte správy, ktoré chcete vymazať, a potom vyberte Vymazať.  

Vymazanie nahrávok

Prostredníctvom Nahrávok v iCloude sú vaše hlasové nahrávky uložené v iCloude. Ak potrebujete viac miesta, môžete ich ľahko vymazať.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Klepnite na Vymazať  a potom na Nedávno vymazané.
 2. Klepnite na Upraviť.
 3. Klepnite na Vymazať všetky alebo vyberte konkrétne nahrávky a klepnite na Vymazať.

Mac

 1. Vyberte nahrávky, ktoré chcete vymazať. 
 2. Kliknite na Vymazať .
 3. Otvorte priečinok Nedávno vymazané a kliknite na Vymazať.
 4. Kliknite na Vymazať navždy. 

Viac o úložisku v iCloude

Learn how iCloud operates in China mainland.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: