Používanie zdieľanej iCloud Fotoknižnice

Zdieľaná iCloud Fotoknižnica umožňuje bezproblémové zdieľanie fotiek a videí až s piatimi ďalšími ľuďmi, takže každý môže na zbierke spolupracovať a vychutnávať si úplnejšie spomienky. Prečítajte si, ako nastaviť a používať zdieľanú knižnicu.

Fungovanie zdieľanej iCloud Fotoknižnice

Keď do zdieľanej iCloud Fotoknižnice prispejete fotkami a videami, presunú sa z vašej osobnej knižnice do zdieľanej knižnice. Môžete sa pripojiť k jednej zdieľanej knižnici a vybrať, čo chcete zdieľať, alebo automaticky zdieľať obsah priamo z kamery.

Všetci účastníci majú rovnaké práva na pridávanie, úpravy a mazanie obsahu v zdieľanej knižnici. Osoba, ktorá zdieľanú knižnicu vytvorila (autor knižnice), poskytuje úložisko v iCloude na všetok obsah. Všetci ostatní majú prístup k obsahu zdieľanej knižnice bez toho, aby sa započítaval do ich úložiska v iCloude.

Vytvorenie zdieľanej knižnice

Ak chcete vytvoriť zdieľanú knižnicu, potrebujete zariadenie so systémom iOS 16.1, iPadOS 16.1 alebo macOS Ventura či novším, v ktorom sú zapnuté iCloud Fotky Ak máte menej ako 13 rokov, môžete sa pripojiť k zdieľanej knižnici alebo vytvoriť zdieľanú knižnicu len s členmi svojej skupiny Rodinného zdieľania.*

Na iPhone alebo iPade

 1. Prejdite na Nastavenia > Fotky a potom klepnite na Zdieľaná knižnica.

 2. Vyberte až päť ľudí, ktorých chcete pozvať. Účastníkov môžete pozvať aj neskôr.

 3. Vyberte fotky a videá z minulosti, ktoré chcete presunúť do svojej zdieľanej knižnice, alebo vyberte, že fotky presuniete neskôr.

 4. Podľa pokynov na obrazovke zobrazte náhľad zdieľanej knižnice, potvrďte obsah, ktorý chcete zdieľať, a pozvite ďalších účastníkov.

  Počas nastavovania môžete zobraziť náhľad zdieľanej knižnice.

Na Macu

 1. V apke Fotky vyberte Fotky > Nastavenia a potom kliknite na iCloud.

 2. Uistite sa, že sú iCloud Fotky zapnuté. Ak nie, vyberte iCloud Fotky.

 3. Kliknite na Zdieľaná knižnica a potom na Začať.

  Tab Zdieľaná knižnica sa nachádza vedľa tabu iCloud.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, pozvite účastníkov a pridajte fotky a videá.

Pripojenie sa k zdieľanej knižnici

Ak sa chcete pripojiť k zdieľanej knižnici, potrebujete zariadenie so systémom iOS 16.1, iPadOS 16.1 alebo macOS Ventura či novším, v ktorom sú zapnuté iCloud Fotky Ak máte menej ako 13 rokov, môžete sa pripojiť k zdieľanej knižnici alebo vytvoriť zdieľanú knižnicu len s členmi svojej skupiny Rodinného zdieľania.*

Na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte pozvánku od tvorcu knižnice alebo prejdite na Nastavenia > Fotky.

  Ak máte pozvánku do zdieľanej knižnice, nájdete ju v časti Fotky v nastaveniach zariadenia.
 2. Klepnite na Prijať a pokračovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte fotky a videá, ktoré chcete presunúť do zdieľanej knižnice, alebo vyberte, že fotky presuniete neskôr.

 4. Podľa pokynov na obrazovke zobrazte náhľad obsahu zdieľanej knižnice a potvrďte obsah, ktorý chcete zdieľať.

Na Macu

 1. Otvorte pozvánku od tvorcu knižnice alebo prejdite na Fotky > Nastavenia a kliknite na Zobraziť pozvánku.

  Ak máte pozvánku do zdieľanej knižnice, nájdete ju v Nastaveniach v apke Fotky.
 2. Kliknite na Začať a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte fotky a videá, ktoré chcete presunúť do zdieľanej knižnice, alebo vyberte, že fotky presuniete neskôr.

 3. Podľa pokynov na obrazovke zobrazte náhľad obsahu zdieľanej knižnice a potvrďte obsah, ktorý chcete zdieľať.

Používanie zdieľanej knižnice

V Nastaveniach na iPhone alebo iPade môžete zapnúť automatické zdieľanie a pridávať do zdieľanej knižnice fotky priamo z kamery. V apke Fotky môžete prepínať zobrazenie svojej osobnej knižnice, zdieľanej knižnice alebo oboch súčasne. Môžete sa dozvedieť aj to, ako na svojom iPhone, iPade alebo Macu vyhľadávať fotky zdieľané inými účastníkmi, spravovať návrhy na zdieľanie a vykonávať ďalšie operácie.

Zdieľanie fotiek priamo z kamery na iPhone alebo iPade

 1. Prejdite na Nastavenia > Fotky a potom klepnite na Zdieľaná knižnica. Klepnite na Zdieľanie z apky Kamera a uistite sa, že je funkcia zapnutá.

  Ak chcete v apke Kamera pridať tlačidlo na zdieľanie fotiek a videí do zdieľanej knižnice, zapnite funkciu Zdieľanie z apky Kamera.
  • Ak chcete, aby apka Kamera pridávala vaše fotky do zdieľanej knižnice automaticky, keď ste blízko účastníkov, vyberte Zdieľať automaticky.

  • Ak chcete vybrať, kedy má apka Kamera pridávať fotky do zdieľanej knižnice, vyberte Zdieľať manuálne.

  • Ak chcete fotky zhotovené doma automaticky zdieľať do zdieľanej knižnice, vyberte Zdieľať, keď som doma.

 2. Ak chcete v apke Kamera odosielať fotky a videá priamo do zdieľanej knižnice, uistite sa, že tlačidlo Zdieľaná knižnicaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text je zapnuté. Ak chcete odosielať fotky a videá do svojej osobnej knižnice, klepnutím funkciu vypnite.

  Tlačidlo Zdieľaná knižnica sa nachádza v hornej časti obrazovky.

Prepínanie medzi osobnou knižnicou a zdieľanou knižnicou na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte apku Fotky.

 2. V hornej časti tabu Albumy alebo Knižnica klepnite na tlačidlo vedľa položky Vybrať vpravo hore.

 3. Vyberte Osobná knižnica, Zdieľaná knižnica alebo Obe knižnice.

  Ikona vpravo hore sa mení podľa toho, či máte zobrazené obe knižnice, svoju osobnú knižnicu alebo zdieľanú knižnicu.

V zobrazení Obe knižnice alebo Zdieľaná knižnica sa na fotkách v zdieľanej knižnici zobrazuje ikona. Ak chcete túto funkciu vypnúť, klepnite na Indikátor zdieľanej knižnice.

Prepínanie medzi osobnou knižnicou a zdieľanou knižnicou na Macu

 1. Otvorte apku Fotky.

 2. V hornej časti vyberte Osobná knižnica, Zdieľaná knižnica alebo Obe knižnice.

  Môžete prepínať medzi možnosťami Obe knižnice, Osobná knižnica a Zdieľaná knižnica.

V zobrazení Obe knižnice alebo Zdieľaná knižnica sa na fotkách v zdieľanej knižnici zobrazuje ikona. Ak chcete túto funkciu vypnúť, vyberte Zobraziť  Metadáta  Zobraziť v knižnici.

Opustenie zdieľanej knižnice

Ak ste vytvorili zdieľanú iCloud Fotoknižnicu, môžete kedykoľvek odstrániť účastníka alebo vymazať zdieľanú knižnicu. Po vymazaní zdieľanej knižnice dostanú všetci účastníci hlásenie. Ak je používateľ účastníkom v zdieľanej knižnici dlhšie ako sedem dní, automaticky získa do svojej osobnej knižnice všetok obsah zo zdieľanej knižnice. Ak je účastníkom v zdieľanej knižnici menej ako sedem dní, získa len fotky a videá, ktorými prispel.

Ak ste účastníkom, môžete zdieľanú knižnicu kedykoľvek opustiť. Môžete si vybrať, či chcete do svojej osobnej knižnice získať kópiu všetkého obsahu zo zdieľanej knižnice, alebo len toho, ktorým ste prispeli.

Prečítajte si, ako opustiť zdieľanú knižnicu

Získanie pomoci so zdieľanou knižnicou

Dátum zverejnenia: