Aktualizácia alebo preinštalovanie prehliadača Safari v počítači

V počítačoch Mac sa webový prehliadač Safari inštaluje a aktualizuje ako súčasť systému macOS. Pre PC už nie sú aktualizácie prehliadača Safari k dispozícii.

Safari pre Mac

Safari je súčasťou operačného systému Mac.

Aktualizácia prehliadača Safari

Ak chcete mať prehliadač Safari aktuálny pre verziu systému macOS, ktorú používate, nainštalujte si najnovšie aktualizácie macOS.

Najnovšia verzia systému macOS zahŕňa aj najnovšiu verziu prehliadača Safari. Pre niektoré staršie verzie systému macOS môže byť prehliadač Safari dostupný samostatne v obchode App Store na tabe Aktualizácie.

Preinštalovanie prehliadača Safari

Ak ste Safari vymazali a nemáte zálohu Time Machine ani inú zálohu, preinštalujte systém macOS, čím sa Safari vráti do priečinka Aplikácie. Preinštalovanie systému macOS neodstráni z vášho počítača dáta. 

Pred preinštalovaním môžete ešte pomocou Spotlightu skúsiť nájsť prehliadač Safari v Macu. Ak ho nájdete, ale už nie je v Docku, jednoducho ho potiahnite späť do Docku.

Safari pre Windows

Apple už neponúka aktualizácie prehliadača Safari pre Windows. Poslednou verziou vydanou pre Windows bol prehliadač Safari 5.1.7, ktorý je dnes zastaraný.

Dátum zverejnenia: