Odinštalovanie beta verzie softvéru iOS

Členovia programov Apple Beta Software Program, Customer Seed Program a iOS Developer Program môžu testovať beta verzie systému iOS. Tento článok vysvetľuje, ako sa vrátiť k poslednej verejne vydanej verzii systému iOS, ak máte nainštalovanú beta verziu systému iOS a už ju nechcete používať.

Prečítajte si viac o programe Apple Beta Software Program alebo iOS Developer Program.

Odstránenie verejnej beta verzie vymazaním jej profilu

Ak ste beta verziu systému iOS nainštalovali pomocou počítača, musíte ju odstrániť obnovením systému iOS.

Najjednoduchším spôsobom odstránenia verejnej beta verzie je vymazanie jej profilu a počkanie na ďalšiu aktualizáciu softvéru. Postupujte takto: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné a klepnite na položku Profily a správa zariadenia.
 2. Klepnite na profil beta verzie softvéru iOS.
 3. Kliknite na položku Odstrániť profil a reštartujte zariadenie.

Keď bude dostupná nová verejná verzia systému iOS, jej inštaláciou sa vrátite k finálnej verzii systému iOS. Ak už je aktualizácia k dispozícii, môžete ju nainštalovať v menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru. Táto verzia systému iOS však musí byť novšia ako verzia, ktorú práve používate.

Ak s inštaláciou finálnej verzie systému iOS nechcete čakať na vydanie aktualizácie softvéru, pomocou nasledujúceho postupu obnovte systém iOS.

Odstránenie beta verzie pre vývojárov obnovením zariadenia

Ak chcete beta verziu pre vývojárov odstrániť okamžite, musíte zariadenie vymazať a obnoviť. Potom môžete zariadenie znova nastaviť z archivovanej zálohy (ak ju máte k dispozícii).

Nezabúdajte, že zálohy vytvorené počas používania beta verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so staršími verziami systému iOS. Ak nemáte staršiu zálohu, ktorá bola vytvorená pomocou aktuálnej verzie systému iOS, zariadenie sa nemusí dať obnoviť z najnovšej zálohy.

 1. Uistite sa, že v Macu máte najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču a pomocou nasledujúceho návodu ho prepnite do režimu zotavovania:
  • iPad s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte horné tlačidlo a podržte ho, kým sa zariadenie nezačne reštartovať. Ďalej držte horné tlačidlo, až kým sa zariadenie neprepne do režimu zotavovania.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo iPod touch (7. generácia): Naraz podržte stlačené tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlá nepúšťajte. Obidve tlačidlá držte stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 6s a starší, iPad s tlačidlom Domov alebo iPod touch (6. generácia alebo starší): Naraz podržte stlačené tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom Domov. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlá nepúšťajte. Obidve tlačidlá držte stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
 3. Keď sa zobrazí možnosť Obnoviť, kliknite na ňu. Zariadenie sa tým vymaže a nainštaluje sa aktuálna finálna verzia systému iOS. 
 4. Počkajte na dokončenie obnovenia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo, čím sa vypne funkcia Zámok aktivácie. Ak sa proces obnovenia nedokončí, prečítajte si, ako postupovať.

Keď sa obnovenie dokončí, môžete zariadenie nastaviť z archivovanej zálohy. Musí ísť o zálohu predchádzajúcej verzie systému iOS.

Ak v iCloude alebo v počítači vytvoríte zálohu zariadenia s beta verziou systému iOS, táto záloha nebude fungovať so staršími verziami systému iOS. Ak sa napríklad vrátite z beta verzie systému iOS 12 na systém iOS 11.4.1, nebudete môcť obnoviť zálohu, ktorú ste vytvorili pri používaní beta verzie systému iOS. Namiesto toho musíte obnoviť zálohu, ktorú ste vytvorili pred tým, ako ste nainštalovali beta verziu systému iOS.

Aktualizovanie po zobrazení upozornenia, že je dostupná nová aktualizácia systému iOS

Ak sa zobrazuje toto upozornenie, znamená to, že platnosť beta verzie systému iOS na vašom zariadení uplynula a je potrebné vykonať aktualizáciu. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru a nainštalujte aktualizáciu.

Nezobrazuje sa dostupná aktualizácia? Obnovením zariadenia odstráňte beta verziu pre vývojárov. Ak ste už odstránili profil beta verzie, zariadenie znova zaregistrujte do programu verejných beta verzií alebo programu beta verzií pre vývojárov.

Dátum zverejnenia: