Odinštalovanie beta verzie softvéru pre systém iOS alebo iPadOS

Členovia programov Apple Beta Software Program, Customer Seed Program a programu vývojárov Apple môžu testovať beta verzie systémov iOS a iPadOS. Tento článok vysvetľuje, ako sa vrátiť k poslednej verejne vydanej verzii systému iOS alebo iPadOS, ak máte nainštalovanú beta verziu systému iOS a už ju nechcete používať.

Prečítajte si viac o programe Apple Beta Software Program alebo o programe vývojárov Apple.

Odstránenie verejnej beta verzie vymazaním jej profilu

Ak ste beta verziu systému iOS alebo iPadOS nainštalovali pomocou počítača, musíte ju odstrániť obnovením systému iOS alebo iPadOS.

Najjednoduchším spôsobom odstránenia verejnej beta verzie je vymazanie jej profilu a počkanie na ďalšiu aktualizáciu softvéru. Postupujte takto: 

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné a klepnite na VPN a správa zariadenia.
 2. Klepnite na profil beta verzie softvéru iOS.
 3. Kliknite na položku Odstrániť profil a reštartujte zariadenie.

Keď bude dostupná nová verejná verzia systému iOS alebo iPadOS, jej inštaláciou sa vrátite k finálnej verzii systému iOS alebo iPadOS. Ak už je aktualizácia k dispozícii, môžete ju nainštalovať v menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru. Táto verzia systému iOS alebo iPadOS však musí byť novšia než verzia, ktorú práve používate.

Ak s inštaláciou finálnej verzie systému iOS alebo iPadOS nechcete čakať na vydanie aktualizácie softvéru, pomocou nasledujúceho postupu obnovte systém iOS alebo iPadOS.

Odstránenie beta verzie pre vývojárov obnovením zariadenia

Ak chcete beta verziu pre vývojárov odstrániť okamžite, musíte zariadenie vymazať a obnoviť. Potom môžete zariadenie znova nastaviť z archivovanej zálohy (ak ju máte k dispozícii).

Nezabúdajte, že zálohy vytvorené počas používania beta verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so staršími verziami systému iOS alebo iPadOS. Ak nemáte staršiu zálohu, ktorá bola vytvorená pomocou aktuálnej verzie systému iOS alebo iPadOS, zariadenie sa nemusí dať obnoviť z najnovšej zálohy.

 1. Uistite sa, že v Macu máte najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču a pomocou nasledujúceho návodu ho prepnite do režimu zotavovania:
  • Na iPade bez tlačidla Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najbližšie k hornému tlačidlu. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najďalej od horného tlačidla. Stlačte horné tlačidlo a držte ho stlačené, kým sa iPad nezačne reštartovať. Ak si nie ste istý, pozrite sa, ktoré tlačidlá je potrebné stlačiť, aby sa iPad reštartoval. Ďalej držte horné tlačidlo, až kým sa iPad neprepne do režimu zotavovania.
  • Na iPhone 8 alebo novšom: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Potom stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • Na iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo iPode touch (7. generácia): Naraz podržte stlačené tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlá nepúšťajte. Obidve tlačidlá držte stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • Na iPhone 6s a staršom, iPade s tlačidlom Domov alebo iPode touch (6. generácia alebo starší): Naraz podržte stlačené tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom Domov. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlá nepúšťajte. Obidve tlačidlá držte stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
 3. Keď sa zobrazí možnosť Obnoviť, kliknite na ňu. Zariadenie sa tým vymaže a nainštaluje sa aktuálna finálna verzia systému iOS alebo iPadOS. Ak sťahovanie trvá viac ako 15 minút a obrazovka režimu zotavovania na zariadení sa zatvorí, nechajte sťahovanie dokončiť a potom zopakujte 2. krok.
 4. Počkajte na dokončenie obnovenia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo, čím sa vypne funkcia Zámok aktivácie. Ak sa proces obnovenia nedokončí, prečítajte si, ako postupovať.

Keď sa obnovenie dokončí, môžete zariadenie nastaviť z archivovanej zálohy. Musí ísť o zálohu staršej verzie systému iOS alebo iPadOS.

Ak v iCloude alebo v počítači vytvoríte zálohu zariadenia s beta verziou systému iOS alebo iPadOS, táto záloha nebude fungovať so staršími verziami systému iOS alebo iPadOS. Ak sa napríklad vrátite od beta verzie systému iOS 12 k verzii iOS 11.4.1, nebudete môcť obnoviť zálohu, ktorú ste vytvorili pri používaní beta verzie systému iOS. Namiesto toho je potrebné obnoviť zálohu, ktorú ste vytvorili pred tým, ako ste nainštalovali beta verziu systému iOS alebo iPadOS.

 

Aktualizácia, keď sa zobrazí upozornenie so správou o novej aktualizácii systému iOS alebo iPadOS, ktorá je teraz k dispozícii

Ak sa zobrazuje toto upozornenie, znamená to, že platnosť beta verzie systému iOS alebo iPadOS na vašom zariadení uplynula a je potrebné vykonať aktualizáciu. Klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru a nainštalujte aktualizáciu.

Nezobrazuje sa dostupná aktualizácia? Obnovením zariadenia odstráňte beta verziu pre vývojárov. Ak ste už odstránili profil beta verzie, zariadenie znova zaregistrujte do programu verejných beta verzií alebo programu beta verzií pre vývojárov.

Dátum zverejnenia: