Inštalácia a odinštalovanie beta verzie softvéru iOS

Beta verziu softvéru iOS môžu používať členovia programov Apple Beta Software Program, Customer Seed Program a iOS Developer Program. V tomto článku nájdete informácie o tom, ako postupovať pred inštaláciou a po inštalácii beta verzie systému iOS v iPhone, iPade alebo iPode touch.

Príprava zariadenia pred aktualizáciou na beta verziu softvéru

Pred inštaláciou beta verzie systému iOS postupujte podľa návodu v tejto časti, ktorý vám pomôže zálohovať zariadenie v iTunes. Vytvorenú zálohu si potom archivujte alebo si urobte jej kópiu. Ak sa po aktualizácii na beta verziu neskôr rozhodnete vrátiť k aktuálnej verzii systému iOS, budete tak môcť urobiť iba pomocou archivovanej alebo skopírovanej zálohy v iTunes.

 1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču a otvorte iTunes. 
 3. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo hodiniek Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Šifrovať zálohu [zariadenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z iTunes.
  Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať teraz.
 4. Počkajte na dokončenie vytvorenia zálohy. Potom v počítači prejdite do menu iTunes > Nastavenia > Zariadenia.
 5. Archivujte alebo skopírujte zálohu: Ak máte Mac, podržte kláves Control, kliknite na práve vytvorenú zálohu a vyberte položku Archivovať. Ak používate systém Windows, vyhľadajte zálohu, skopírujte ju a kópiu uložte do iného priečinka. Takúto archivovanú alebo skopírovanú zálohu budete potrebovať, ak sa rozhodnete vrátiť k aktuálnej verzii systému iOS.
 6. Teraz môžete nainštalovať beta verziu systému iOS. Nezabudnite beta verziu systému iOS aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

Aktualizovanie po zobrazení upozornenia, že je dostupná nová aktualizácia systému iOS

Ak sa zobrazuje toto upozornenie, znamená to, že platnosť beta verzie systému iOS na vašom zariadení uplynula a je potrebné vykonať aktualizáciu. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru a nainštalujte aktualizáciu.

Nezobrazuje sa žiadna dostupná aktualizácia? Podľa postupu v nasledujúcej časti aktualizujte na finálnu verziu systému iOS. Ak ste už odstránili profil programu testovania beta verzií, znova zariadenie zaregistrujte do programu textovania verejných beta verzií alebo programu testovania beta verzií pre vývojárov.

Odinštalovanie beta verzie systému iOS

Ak chcete odinštalovať beta verziu systému iOS, musíte zariadenie vymazať a obnoviť. Potom môžete zariadenie znova nastaviť z archivovanej zálohy (ak ju máte k dispozícii). Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču a pomocou nasledujúcich pokynov ho prepnite do režimu zotavovania:
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus: Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti a podržte ich. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlá nepúšťajte. Obidve tlačidlá držte stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 6s a starší, iPad alebo iPod touch: Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom Domov a podržte ich. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlá nepúšťajte. Obidve tlačidlá držte stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
 3. Keď sa zobrazí možnosť Obnoviť, kliknite na ňu. Zariadenie sa tým vymaže a nainštaluje sa aktuálna finálna verzia systému iOS. 
 4. Počkajte na dokončenie obnovenia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo, čím sa vypne funkcia Zámok aktivácie. Ak sa proces obnovenia nedokončí, prečítajte si, ako postupovať.

Keď sa obnovenie dokončí, môžete zariadenie nastaviť z archivovanej zálohy. Malo by ísť o zálohu predchádzajúcej verzie systému iOS.

Ak vytvoríte zálohu zariadenia s beta verziou systému iOS, táto záloha nebude fungovať so staršími verziami systému iOS. Ak sa napríklad vrátite z beta verzie systému iOS 12 na systém iOS 11.4.1, nebudete môcť obnoviť zálohu, ktorú ste vytvorili pri používaní beta verzie systému iOS. Namiesto toho musíte obnoviť zálohu, ktorú ste vytvorili pred tým, ako ste nainštalovali beta verziu systému iOS.

Ďalšie informácie

Prečítajte si viac informácií o programe Apple Beta Software Program alebo iOS Developer Program

* Archivovanú zálohu ste si vytvorili pri príprave zariadenia na inštaláciu beta verzie softvéru

 

 

Dátum zverejnenia: