Ak nie je možné zálohovať zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS do počítača alebo ho obnoviť zo zálohy

Prečítajte si, čo robiť, ak nie je možné iPhone, iPad alebo iPod touch zálohovať do počítača alebo nie je možné obnoviť zariadenie z počítačovej zálohy.

Po každom kroku to skúste znova

  1. Skontrolujte, či je Mac alebo PC aktualizovaný. Ak používate iTunes, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla a vyhľadajte ho v počítačiPrečítajte si, čo robiť, ak sa vaše zariadenie vo Finderi alebo v iTunes nezobrazí. Prečítajte si, čo robiť, ak ste zabudli kód alebo je zariadenie zablokované. 
  3. Reštartujte všetky zariadenia.
  4. Ak používate Mac, tento krok vynechajte. Ak používate PC so systémom Windows a iTunes prestáva reagovať alebo ak sa zálohovanie nedokončí, môže byť potrebné aktualizovať, zmeniť, zakázať alebo odinštalovať bezpečnostný softvér.
  5. Ak máte viac počítačov, skúste zálohu vytvoriť pomocou iného Macu alebo PC. Môžete tiež zálohovať zariadenie do iCloudu a potom ho obnoviť zo zálohy v iCloude.
  6. Ak sa zobrazí upozornenie, že sa vyskytla chyba, záloha je poškodená alebo nekompatibilná, prípadne na disku nie je dostatok miesta, vyhľadajte chybovú správu nižšie a prečítajte si, čo robiť.
  7. Obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Zobrazuje sa upozornenie na chybu

Ak sa zobrazuje správa, že počítač nemôže zálohovať zariadenie, pretože sa vyskytla chyba, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Zobrazuje sa upozornenie, že na disku nie je dostatok miesta

Ak sa pri pokuse o zálohovanie zariadenia zobrazí správa, že na disku nie je dostatok miesta, uvoľnite v Macu alebo PC miesto na disku. Ak sa chyba nedostatku miesta na disku zobrazuje aj po uvoľnení dostatočne veľkého miesta, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Zobrazuje sa upozornenie, že záloha je poškodená alebo nekompatibilná

Ak sa zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS nedá obnoviť zo zálohy, pretože záloha je poškodená alebo nekompatibilná, skontrolujte, či je počítač aktualizovaný. Ak sa zobrazí chyba s informáciou o tom, že softvér systému iOS alebo iPadOS je príliš starý, zistite, ako zariadenie aktualizovať, aby bolo možné zálohu obnoviť. Ak sa záloha stále nedá obnoviť, je možné, že ju nebudete môcť použiť. Skúste použiť inú zálohu alebo zálohu v iCloude, prípadne sa obráťte na podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: