Používanie viacerých displejov v systéme Windows na Macu Pro (koniec roka 2013)

K portom Thunderbolt, Mini DisplayPort a HDMI na Macu Pro (koniec roka 2013) môžete pripojiť viac displejov a potom ich používať po spustení systému Microsoft Windows na Macu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Pripojenie displejov k Macu Pro (koniec roka 2013)

K Macu Pro (koniec roka 2013) môžete pomocou portov Thunderbolt, Mini DisplayPort a HDMI pripojiť až šesť displejov. Tieto displeje môžete používať, ak na Macu spustíte OS X alebo systém Windows 8.1 alebo novší pomocou aplikácie Boot Camp.

Každé pripojenie displeja je súčasťou vstavanej zbernice na Macu Pro. Ak chcete s Macom Pro použiť viac ako jeden displej, niektoré displeje bude nutné pripojiť ku konkrétnym portom. Postupujte podľa pokynov nižšie, aby ste mali istotu, že sú displeje pripojené správne.

Môžete pripojiť:

  • Šesť displejov Apple LED Cinema Display (27 palcov) alebo displejov iných výrobcov pomocou portu Thunderbolt. Ak je to možné, na dosiahnutie optimálnych výsledkov displeje pripojte k rôznym zberniciam Thunderbolt.
  • Tri displeje Apple Thunderbolt Display (27 palcov). Ku každej zbernici Thunderbolt pripojte len jeden displej. Okrem toho môžete pripojiť ďalšie tri displeje LED Cinema Display (27 palcov) alebo displeje iných výrobcov (jeden na zbernicu Thunderbolt), takže celkove až šesť displejov.
  • Dva displeje Apple Thunderbolt Display (k zberniciam Thunderbolt 1 a 2) a jeden televízor 4K Ultra HD pomocou portu HDMI.
  • Dva displeje 4K (k zberniciam Thunderbolt 1 a 2) a jeden televízor 4K Ultra HD pomocou portu HDMI.

Displeje DVI

Displeje DVI môžete pripojiť pomocou príslušného adaptéra. S Macom Pro môžete súčasne používať najviac dva displeje DVI (alebo iné zariadenia so signalizáciou TMDS). Ak používate aj zariadenie HDMI, použite len jeden displej DVI.

Displeje 4K

Na Macu Pro môžete v systéme Windows použiť rovnaké displeje 4K a Ultra HD TV ako v systéme OS X. Niektoré aplikácie pre Windows môžu na displeji 4K pri použití obnovovacej frekvencie 60 Hz zobraziť len polovicu obrazovky. Ak chcete, aby aplikácie používali celú obrazovku, pomocou vstavaných ovládacích prvkov displeja 4K zmeňte nastavenia na 30 Hz.

Ak displej nefunguje

Ak sa na pripojenom displeji nezobrazuje obraz, skúste od Macu Pro odpojiť kábel alebo adaptér Thunderbolt, HDMI alebo Mini DisplayPort a znova ho pripojte. Ak sa obraz stále nezobrazuje, skúste preinštalovať podporný softvér pre Boot Camp

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: