Používanie modulu Radeon Pro Vega II MPX s Macom Pro

Prečítajte si o rôznych konfiguráciách displejov, ktoré môžete používať s modulom MPX na Macu Pro (2019).

Modul Radeon Pro Vega II MPX obsahuje grafický procesor (GPU) AMD Radeon Pro Vega II (s 32 GB pamäte HBM2) a je vybavený štyrmi portmi Thunderbolt 3 a jedným portom HDMI 2.0. Porty Thunderbolt 3 môžete používať na pripájanie displejov a externých zariadení k Macu Pro. Keď modul Radeon Pro Vega II MPX používate s Macom Pro, môžete na pripojenie ďalších displejov použiť aj porty Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.

Ak používate Boot Camp a nainštalujete si grafickú kartu AMD od iného výrobcu, možno budete musieť v systéme Windows použiť iné ovládače grafickej karty AMD.

Porty a zbernice

Modul MPX je vybavený dvoma zbernicami pre porty Thunderbolt 3. Ak k portom Thunderbolt 3 na module MPX pripojíte dva displeje 5K alebo 6K, pripojte každý displej k inej zbernici.

Ak k portu HDMI modulu MPX pripojíte displej, porty Thunderbolt 3 na zbernici 0 budú schopné podporovať ešte jeden displej s rozlíšením 4K alebo nižším. Ak do displeja pripojeného k portu HDMI potrebujete prenášať ako výstup audiosignál a k portom Thunderbolt 3 sú pripojené ďalšie displeje, nepripájajte displej k portu Thunderbolt 3 vedľa portu HDMI.


Pripájanie displejov k jednému modulu Radeon Pro Vega II MPX

Ak nainštalujete jeden modul Radeon Pro Vega II MPX, môžete pripojiť až šesť displejov prostredníctvom portov Thunderbolt 3 v týchto konfiguráciách:

 • Dva displeje Pro Display XDR s rozlíšením 6016 × 3384 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojené ku ktorýmkoľvek dvom z týchto lokalít: zbernica 0, zbernica 1 alebo porty Thunderbolt 3 na zadnej strane Macu Pro. Ku každej lokalite pripojte jeden displej.
 • Tri displeje 5K s rozlíšením 5120 × 2880 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojené ku zbernici 0, zbernici 1 a portom Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro.
 • Šesť displejov 4K s rozlíšením 3840 × 2160 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených ku zbernici 0, zbernici 1 a portom Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro.


Pripájanie displejov ku dvom modulom Radeon Pro Vega II MPX

Ak nainštalujete dva moduly Radeon Pro Vega II MPX, môžete pripojiť až 12 displejov prostredníctvom portov Thunderbolt 3 v týchto konfiguráciách:

 • Šesť displejov Pro Display XDR s rozlíšením 6016 × 3384 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených ku ktorýmkoľvek štyrom z týchto lokalít: zbernica 0 na každej karte, zbernica 1 na každej karte a porty Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro. Ku každej lokalite pripojte jeden displej.
 • Šesť displejov 5K s rozlíšením 5120 × 2880 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz. Pripojte displeje ku každej zbernici a k portom Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.
 • Dvanásť displejov 4K s rozlíšením 3840 × 2160 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených k portom Thunderbolt 3 na Macu Pro a na každej karte.

Použitie spojenia Infinity Fabric

Ak nainštalujete dva moduly Radeon Pro Vega II MPX, môžete ich prepojiť s použitím spojenia Infinity Fabric, aby ste dosiahli vyšší výkon a rýchlejší prenos dát medzi grafickými procesormi:

 1. Zložte krytky z oboch modulov MPX. 
 2. Vyrovnajte konektory na moste spojenia Infinity Fabric podľa konektorov na moduloch MPX a potom ho pomaly zatlačte dovnútra.
 3. Krížovým skrutkovačom utiahnite obe skrutky až na doraz. 
   


Dátum zverejnenia: