Používanie grafických kariet AMD so systémom Microsoft Windows v Macu Pro (2019)

Grafické karty od spoločnosti AMD nemusia fungovať v systéme Microsoft Windows, ak je nainštalovaný aj modul Apple MPX a jeho ovládače.

Ak si do Macu Pro (2019) nainštalujete bežne predávanú grafickú kartu od spoločnosti AMD, môžu sa pri použití Boot Campu na spustenie systému Microsoft Windows vyskytnúť tieto symptómy:

 • Do žiadneho displeja pripojeného k nainštalovanej grafickej karte AMD sa neprenáša videosignál
 • Do žiadneho displeja pripojeného k portu Thunderbolt 3 na Macu sa neprenáša videosignál

Ak chcete grafickú kartu AMD od iného výrobcu používať so systémom Windows, vykonaním týchto krokov odstráňte modul Apple MPX a jeho ovládače a potom nainštalujte kartu AMD a jej ovládače.

Ak je to potrebné, používajte na prenos videosignálu rozhranie HDMI

Ak ste grafickú kartu AMD už nainštalovali a do žiadneho pripojeného displeja sa neprenáša videosignál, môžete namiesto odstránenia karty AMD použiť na prenos videosignálu rozhranie HDMI:

 1. Stlačte zapínacie tlačidlo Macu a podržte ho 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne. 
 2. Odpojte od Macu všetky displeje a potom pripojte displej k portu HDMI modulu MPX.
 3. Znovu v Macu spustite systém Windows. Do displeja by sa teraz mal prenášať videosignál.
 4. Ak chcete na prenos videosignálu používať grafickú kartu AMD, vykonajte v systéme Microsoft Windows nasledujúce kroky.

Odstráňte modul MPX a jeho ovládače

 1. Na ovládacom paneli kliknite na položku Programy a potom na položku Programy a súčasti.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na program s názvom AMD Radeon Software a potom vyberte položku Zmeniť.
 3. Kliknite na položku Clean Uninstall (Úplne odinštalovať) a potom odstráňte ovládače podľa krokov na obrazovke.
 4. Vypnite Mac a odstráňte modul MPX.

V dôsledku odstránenia modulu MPX a jeho ovládačov už nebude možné používať na prenos videosignálu porty Thunderbolt 3 na hornej a zadnej strane Macu.

Nainštalujte grafickú kartu AMD a jej ovládače

 1. Nainštalujte kartu AMD, ak ešte nie je nainštalovaná. 
 2. Pripojte displej ku karte AMD.
 3. Spustite v Macu systém Windows.
 4. Systém Windows by mal automaticky zobraziť výzvu na inštaláciu ovládačov pre kartu AMD. Ak sa tak nestane, stiahnite a nainštalujte príslušné ovládače zo stránky Drivers & Support (Ovládače a podpora) na webovej lokalite AMD.
 5. Reštartujte Mac a spustite systém Windows.

 


Ďalšie informácie

Ak sa chcete vrátiť k používaniu modulu MPX namiesto karty AMD, kroky na vykonanie v systéme Windows sú podobné, treba ich však vykonať v opačnom poradí:

 1. Odinštalujte ovládače pre kartu AMD a potom Mac reštartujte.
 2. Vypnite Mac, nainštalujte modul MPX a odstráňte kartu AMD.
 3. Pripojte displej k portu HDMI modulu MPX a potom Mac reštartujte.
 4. Stiahnite a nainštalujte najnovšie ovládače grafickej karty AMD pre Mac Pro.
 5. Reštartujte Mac. Teraz môžete na prenos videosignálu používať iný port, ak nechcete používať port HDMI.

Viac informácií o používaní kariet PCIe iných výrobcov v Macu Pro

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: