Aktualizácia ovládačov grafickej karty AMD pre systém Windows v aplikácii Boot Camp

Stiahnite a nainštalujte najnovšie ovládače grafických kariet AMD pre modely so systémami Windows a Mac, ktoré používajú grafické karty AMD.

Ak na spustenie systému Windows na Macu používate aplikáciu Boot Camp, môžete prejsť na webovú lokalitu AMD a stiahnuť si najnovšiu verziu ovládačov pre systém Windows. Grafická karta AMD sa používa v týchto počítačoch Mac:

 • 15-palcové modely MacBooku Pro uvedené na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • 27-palcové modely iMacu uvedené na trh v rokoch 2014 až 2017 a tiež 21,5-palcový model Retina 4K iMac uvedený na trh v roku 2017
 • iMac Pro uvedený na trh v roku 2017
 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2013

Kontrola verzie ovládačov grafickej karty AMD

 1. Spustite v Macu systém Windows.
 2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:
  • Kliknite pravým tlačidlom na plochu a vyberte položku AMD Radeon Settings (Nastavenia AMD Radeon).
  • Môžete tiež kliknúť na položku Radeon Settings (Nastavenia Radeon) v oblasti oznámení.
  • Ďalšou možnosťou je vybrať položku AMD Radeon Settings (Nastavenia AMD Radeon) v menu Programy.
 3. V rámci nastavení Radeon kliknite na tab System (Systém) a potom na tab Software (Softvér).
 4. Pod položkou Driver Packaging Version (Verzia balíka ovládačov) je zobrazené číslo verzie.

Stiahnutie a inštalácia najnovších ovládačov grafickej karty AMD

 1. V systéme Windows prejdite na webovú stránku AMD a kliknite na položku Drivers & Support (Ovládače a podpora).
 2. Produkt vyberte v zozname, a nie v menu: Najprv vyberte položku Graphics (Grafická karta), v ďalšom stĺpci vyberte položku Mac Graphics (Grafická karta Macu) a v ďalšom stĺpci vyberte položku Apple Boot Camp.
 3. Po kliknutí na položku Submit (Odoslať) sa zobrazí zoznam ovládačov k dispozícii.
 4. Vyhľadajte verziu ovládača, ktorá podporuje príslušný model Macu. Ak ide o novšiu verziu (vyššie číslo), než je verzia nainštalovaná v Macu, kliknite na položku Download (Stiahnuť).
 5. Rozbaľte stiahnutý súbor ZIP a potom spustením aplikácie Setup vo výslednom priečinku nainštalujte ovládače.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: