Aktualizácia ovládačov grafickej karty AMD pre systém Windows v aplikácii Boot Camp

Prečítajte si, ako stiahnuť a nainštalovať ovládače grafickej karty pre systém Windows v aplikácii Boot Camp na modeloch Macu s grafickou kartou AMD.

Ak na Macu používate systém Windows v aplikácii Boot Camp, najnovšie ovládače grafickej karty AMD nájdete na stránke AMD.com. Najskôr sa uistite, že váš Mac je podporovaný. Potom zistite, akú máte verziu ovládačov AMD. Ak nemáte aktuálnu verziu, pomocou uvedených krokov vykonajte aktualizáciu.

Uistite, že váš Mac je podporovaný

Aktualizované balíky ovládačov AMD sú k dispozícii pre nasledujúce modely Macu:

 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015 a novší)*
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014 a novší)
 • Mac Pro (koniec roka 2013)

Balík ovládačov AMD v súčasnosti nepodporuje iMac Pro. Vráťte sa sem neskôr a pozrite sa, či nie sú k dispozícii aktualizácie.

*Ak máte MacBook Pro (15-palcový, 2018) s grafikou Radeon Pro Vega, najnovší balík ovládačov AMD sa nainštaluje pri inštalácii systému Windows v aplikácii Boot Camp. Tento model MacBooku Pro v súčasnosti nevyžaduje proces aktualizácie uvedený na tejto stránke.

Skontrolujte verziu ovládačov grafickej karty AMD

Ak chcete zistiť, akú máte verziu, postupujte takto:

 1. Spustite na Macu systém Windows.
 2. Kliknutím pravým tlačidlom myši na plochu a výberom možnosti AMD Radeon Settings (Nastavenia AMD Radeon) otvorte okno Radeon Settings (Nastavenia Radeon). Môžete tiež kliknúť na ikonu Radeon Settings (Nastavenia Radeon) na paneli úloh alebo vybrať možnosť AMD Radeon Settings (Nastavenia AMD Radeon) v menu Programy.
 3. Prejdite na karty System (Systém) > Software (Softvér).
 4. Pozrite si číslo uvedené vedľa položky Driver Packaging Version (Verzia balíka ovládačov).

Porovnajte aktuálnu verziu ovládačov grafickej karty AMD s číslom najnovšej verzie na stránke AMD.com v 4. kroku uvedenom nižšie.

Stiahnite a nainštalujte ovládače

Pomocou nasledujúcich krokov si stiahnite a nainštalujte najnovšie ovládače grafickej karty AMD:

 1. V systéme Windows prejdite na webovú stránku AMD a kliknite na položku Drivers & Support (Ovládače a podpora).
 2. V zoznamoch pod textom „or select your product from the list“ (alebo vyberte svoj produkt v zozname) vyberte požadovaný ovládač:
  • 1. krok: Vyberte možnosť Graphics (Grafické karty).
  • 2. krok: Vyberte možnosť Mac Graphics (Grafické karty pre Mac).
  • 3. krok: Vyberte položku Apple Boot Camp.
 3. Kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať).
 4. Na výslednej stránke vyhľadajte verziu, ktorá podporuje váš Mac. Ak je novšia ako verzia, ktorú máte nainštalovanú (to znamená, že má vyššie číslo), kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť).
 5. Rozbaľte stiahnutý súbor a otvorte výsledný priečinok.
 6. Spustením súboru Setup.exe nainštalujte ovládače.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: