Používanie modulu Radeon Pro W5700X MPX s Macom Pro

Prečítajte si o rôznych konfiguráciách displejov, ktoré môžete používať s modulom MPX na Macu Pro (2019).

Modul Radeon Pro W5700X MPX obsahuje grafický procesor (GPU) AMD Radeon Pro W5700X (so 16 GB pamäte GDDR6) a je vybavený štyrmi portmi Thunderbolt 3 a jedným portom HDMI 2.0. Porty Thunderbolt 3 môžete používať na pripájanie displejov a externých zariadení k Macu Pro. Keď modul Radeon Pro W5700X MPX používate s Macom Pro, môžete na pripojenie ďalších displejov použiť aj porty Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.

Ak používate Boot Camp a už ste nastavili systém Windows, pred inštaláciou modulu Radeon Pro W5700X MPX nainštalujte ovládače AMD.

Porty a zbernice

Modul MPX je vybavený dvoma zbernicami pre porty Thunderbolt 3. Ak k portom Thunderbolt 3 na module MPX pripojíte dva displeje 5K alebo 6K, pripojte každý displej k inej zbernici.

Ak k portu HDMI modulu MPX pripojíte displej, porty Thunderbolt 3 na zbernici 0 budú schopné podporovať ešte jeden displej s rozlíšením 4K alebo nižším. Ak do displeja pripojeného k portu HDMI potrebujete prenášať ako výstup audiosignál a k portom Thunderbolt 3 sú pripojené ďalšie displeje, nepripájajte displej k portu Thunderbolt 3 vedľa portu HDMI.


Pripájanie displejov k jednému modulu Radeon Pro W5700X MPX

Ak nainštalujete jeden modul Radeon Pro W5700X MPX, môžete pripojiť až šesť displejov prostredníctvom portov Thunderbolt 3 v týchto konfiguráciách:

 • Tri displeje Apple Pro Display XDR s rozlíšením 6016 × 3384 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojené ku ktorýmkoľvek trom z týchto lokalít: zbernica 0, zbernica 1 a porty Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro. Ku každej lokalite pripojte jeden displej.
 • Tri displeje 5K s rozlíšením 5120 × 2880 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojené ku zbernici 0, zbernici 1 a portom Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro.
 • Šesť displejov 4K s rozlíšením 3840 × 2160 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených ku zbernici 0, zbernici 1 a portom Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro.


Pripájanie displejov ku dvom modulom Radeon Pro W5700X MPX

Ak nainštalujete dva moduly Radeon Pro W5700X MPX, môžete pripojiť až 12 displejov prostredníctvom portov Thunderbolt 3 v týchto konfiguráciách:

 • Šesť displejov Apple Pro Display XDR s rozlíšením 6016 × 3384 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz. Pripojte displeje ku každej zbernici a k portom Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.
 • Šesť displejov 5K s rozlíšením 5120 × 2880 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz. Pripojte displeje ku každej zbernici a k portom Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.
 • Dvanásť displejov 4K s rozlíšením 3840 × 2160 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených k portom Thunderbolt 3 na Macu Pro a na každej karte.


Používanie modulu Radeon Pro W5700X MPX so systémom Microsoft Windows

Ak používate Boot Camp a už ste dokončili nastavenie Macu, pred inštaláciou modulu Radeon Pro W5700X MPX najskôr nainštalujte ovládače AMD:

 1. Spustite v Macu systém Windows.
 2. Prejdite na webovú stránku AMD a kliknite na položku Drivers & Support (Ovládače a podpora).
 3. Produkt vyberte v zozname, a nie v menu: Najprv vyberte položku Graphics (Grafická karta), v ďalšom stĺpci vyberte položku Mac Graphics (Grafická karta Macu) a v ďalšom stĺpci vyberte položku Apple Boot Camp.
 4. Po kliknutí na položku Submit (Odoslať) sa zobrazí zoznam ovládačov k dispozícii.
 5. Vyhľadajte verziu ovládača, ktorá podporuje príslušný model Macu, a potom kliknite na položku Download (Stiahnuť).
 6. Rozbaľte stiahnutý súbor ZIP a potom spustením aplikácie Setup vo výslednom priečinku nainštalujte ovládače.
 7. Vypnite Mac a nainštalujte modul Radeon Pro W5700X MPX.

Ak ste nenainštalovali ovládače AMD a na displeji sa zobrazuje čierna obrazovka, pripojte displej prostredníctvom rozhrania HDMI a postupujte podľa krokov uvedených vyššie. Po nainštalovaní ovládačov AMD môžete displej pripojiť prostredníctvom portu Thunderbolt 3.

Dátum zverejnenia: