Používanie modulu Radeon Pro W5700X MPX s Macom Pro

Prečítajte si o rôznych konfiguráciách displejov, ktoré môžete používať s modulom MPX na Macu Pro (2019).

Modul Radeon Pro W5700X MPX obsahuje grafický procesor (GPU) AMD Radeon Pro W5700X (so 16 GB pamäte GDDR6) a je vybavený štyrmi portmi Thunderbolt 3 a jedným portom HDMI 2.0. Porty Thunderbolt 3 môžete používať na pripájanie displejov a externých zariadení k Macu Pro. Keď modul Radeon Pro W5700X MPX používate s Macom Pro, môžete na pripojenie ďalších displejov použiť aj porty Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.

Ak používate Boot Camp a už ste nastavili systém Windows, pred inštaláciou modulu Radeon Pro W5700X MPX nainštalujte ovládače AMD.

Porty a zbernice

Modul MPX je vybavený dvoma zbernicami pre porty Thunderbolt 3. Ak k portom Thunderbolt 3 na module MPX pripájate dva displeje 5K alebo 6K, pripojte každý displej k inej zbernici.

Ak pripojíte displej k portu HDMI modulu MPX, porty Thunderbolt 3 na zbernici 0 budú schopné podporovať ešte jeden displej s rozlíšením 4K alebo nižším. Ak potrebujete používať výstup zvuku na displeji pripojenému k portu HDMI a k portom Thunderbolt 3 sú pripojené ďalšie displeje, nepripájajte displej k portu Thunderbolt 3 vedľa portu HDMI.


Pripájanie displejov k jednému modulu Radeon Pro W5700X MPX

Ak nainštalujete jeden modul Radeon Pro W5700X MPX, môžete pripojiť až šesť displejov prostredníctvom portov Thunderbolt 3 v týchto konfiguráciách:

 • Tri displeje Apple Pro Display XDR s rozlíšením 6016 × 3384 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojené ku ktorýmkoľvek trom z týchto miest: zbernica 0, zbernica 1 a porty Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro. Na každom z týchto miest pripojte jeden displej.
 • Tri displeje 5K s rozlíšením 5120 × 2880 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojené ku zbernici 0, zbernici 1 a portom Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro.
 • Šesť displejov 4K s rozlíšením 3840 × 2160 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených ku zbernici 0, zbernici 1 a portom Thunderbolt 3 buď na hornej*, alebo na zadnej strane Macu Pro.


Pripájanie displejov ku dvom modulom Radeon Pro W5700X MPX

Ak nainštalujete dva moduly Radeon Pro W5700X MPX, môžete pripojiť až 12 displejov prostredníctvom portov Thunderbolt 3 v týchto konfiguráciách:

 • Šesť displejov Apple Pro Display XDR s rozlíšením 6016 × 3384 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz. Pripojte displeje ku každej zbernici a k portom Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.
 • Šesť displejov 5K s rozlíšením 5120 × 2880 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz. Pripojte displeje ku každej zbernici a k portom Thunderbolt 3 na hornej* a zadnej strane Macu Pro.
 • Dvanásť displejov 4K s rozlíšením 3840 × 2160 a obnovovacou frekvenciou 60 Hz pripojených k portom Thunderbolt 3 na Macu Pro a na každej karte.


Používanie modulu Radeon Pro W5700X MPX so systémom Microsoft Windows

Ak používate Boot Camp a už ste dokončili nastavenie Macu, pred inštaláciou modulu Radeon Pro W5700X MPX najskôr nainštalujte ovládače AMD:

 1. Spustite v Macu systém Windows.
 2. Prejdite na webovú stránku AMD a kliknite na Drivers & Support (Ovládače a podpora).
 3. Produkt vyberte v zozname, a nie v menu: Najprv vyberte Graphics (Grafická karta), v ďalšom stĺpci vyberte Mac Graphics (Grafická karta Macu) a v ďalšom stĺpci vyberte Apple Boot Camp.
 4. Po kliknutí na Submit (Odoslať) sa zobrazí zoznam ovládačov k dispozícii.
 5. Vyhľadajte verziu ovládača, ktorá podporuje príslušný model Macu, a potom kliknite na Download (Stiahnuť).
 6. Rozbaľte stiahnutý súbor ZIP a potom spustením apky Setup vo výslednom priečinku nainštalujte ovládače.
 7. Vypnite Mac a nainštalujte modul Radeon Pro W5700X MPX.

Ak ste nenainštalovali ovládače AMD a na displeji sa zobrazuje čierna obrazovka, pripojte displej prostredníctvom rozhrania HDMI a postupujte podľa krokov uvedených vyššie. Po nainštalovaní ovládačov AMD môžete displej pripojiť prostredníctvom portu Thunderbolt 3.

Dátum zverejnenia: