Zmena jazyka na Apple TV

Prečítajte si, čo robiť, ak potrebujete na Apple TV nastaviť iný jazyk alebo ak ste jazyk zmenili omylom.

Zapnutie alebo vypnutie titulkov

Pri sledovaní filmu alebo TV seriálu môžete zapnúť titulky. Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD potiahnite na diaľkovom ovládači nadol, vyberte položku Titulky a potom vyberte požadovaný jazyk titulkov.

Môžete tiež požiadať Siri. Stačí podržať tlačidlo Siri na ovládači Siri Remote a povedať „Turn on subtitles“ (Zapni titulky).

Ak chcete titulky vypnúť, potiahnite na ovládači nadol, vyberte položku Titulky a potom vyberte možnosť Vyp. Môžete tiež podržať tlačidlo Siri na ovládači Siri Remote a povedať „Turn off subtitles“ (Vypni titulky).

Prečítajte si viac o titulkoch, jazykoch audia a skrytých titulkov.

Ak chcete zapnúť titulky alebo zmeniť ich jazyk na Apple TV (2. alebo 3. generácia), tri sekundy podržte tlačidlo Vybrať na ovládači, čím sa zobrazí tab Titulky. Potom vyberte požadovanú možnosť.

Zmena jazyka na Apple TV

Jazyk systému Apple TV zmeníte pomocou nasledujúceho postupu.

Otvorte menu Nastavenia

Na ploche vyberte položku Nastavenia.

 

Vyberte položku Všeobecné

Položka Všeobecné je prvou možnosťou na začiatku zoznamu.

 

Vyberte položku Jazyk

Rolujte nadol a v časti Jazyk a región vyberte položku Jazyk – je to prvá voľba s vlajkou naľavo. Rolujte pomaly, pretože vlajka sa môže zobraziť s oneskorením.

 

Vyberte požadovaný jazyk

Na ďalšej obrazovke rolujte nadol a vyberte požadovaný jazyk.

 

Dátum zverejnenia: