Zistenie počtu cyklov batérie v notebookoch Mac

Prečítajte si, ako zistiť počet cyklov batérie notebooku Mac.

Informácie o cykloch batérie

Keď používate notebook Mac, jeho batéria prechádza nabíjacími cyklami. Nabíjací cyklus znamená úplné vybitie batérie – nemusí však zodpovedať jednému nabitiu.

Môže sa napríklad stať, že v jeden deň miniete polovicu energie batérie a potom ju znova doplna nabijete. Ak by ste to isté spravili aj na ďalší deň, počítalo by sa to ako jeden nabíjací cyklus, nie dva. V takomto prípade môže dokončenie cyklu trvať niekoľko dní.

Pred očakávaným znížením kapacity môžu batérie absolvovať len obmedzený počet nabíjacích cyklov. Po dosiahnutí tohto počtu cyklov sa odporúča vymeniť batériu, aby sa zachoval výkon. Batéria sa síce dá používať aj po vyčerpaní maximálneho počtu cyklov, môže však mať kratšiu výdrž. V systéme macOS Catalina 10.5.5 alebo novšom môžete zapnúť optimalizované nabíjanie batérie, ktoré vám pomôže spomaliť starnutie batérie. Mac sa týmto spôsobom zoznámi s vašimi návykmi týkajúcimi sa nabíjania a s nabíjaním na viac než 80 % bude čakať, až kým nebude potrebné. 

Podľa počtu vyčerpaných a zostávajúcich nabíjacích cyklov presnejšie zistíte, kedy treba batériu vymeniť. Vaša batéria je navrhnutá tak, aby si zachovala až 80 % pôvodnej kapacity nabíjania pri svojom maximálnom počte nabíjacích cyklov. Aby sa dosiahol najlepší výkon, batériu vymeňte, keď dosiahne maximálny počet nabíjacích cyklov.

Tieto kroky vám pomôžu nájsť informácie o batérii notebooku Mac vrátane počtu jej cyklov:

  1. Podržte kláves Option, kliknite na menu Apple () a vyberte Informácie o systéme.
  2. V sekcii Hardvér v rámci okna Informácie o systéme vyberte položku Napájanie. Aktuálny počet cyklov je uvedený v sekcii Informácie o batérii.
    Okno Informácie o systéme notebooku MacBook Pro so zvýrazneným počtom nabíjacích cyklov batérie

Identifikácia počítača

Jednotlivé modely Macu majú rôzne limity počtu cyklov. Ak potrebujete pomôcť s identifikáciou notebooku Mac, použite stránku Technické špecifikácie alebo tieto články: 

Zistenie počtu cyklov batérie

V tabuľke uvedenej nižšie nájdete limit počtu cyklov batérie počítača. Po dosiahnutí tohto limitu sa batéria považuje za batériu na konci životnosti.

Počítač Maximálny počet cyklov
MacBook
MacBook (Retina, 12-palcový, 2017)
MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016)
MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)
MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)
1 000
MacBook (13-palcový, hliníkový, koniec roka 2008) 500
MacBook (polovica roka 2009)
MacBook (začiatok roka 2009)
MacBook (koniec roka 2008)
MacBook (začiatok roka 2008)
MacBook (koniec roka 2007)
MacBook (polovica roka 2007)
MacBook (koniec roka 2006)
MacBook (13-palcový)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (13-palcový, M2, 2022)
MacBook Pro (14-palcový, 2021)
MacBook Pro (16-palcový, 2021)
MacBook Pro (13-palcový, M1, 2020)
MacBook Pro (13-palcový, 2020, dva porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13-palcový, 2020, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (16-palcový, 2019)
MacBook Pro (15-palcový, 2019)
MacBook Pro (13-palcový, 2019, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13-palcový, 2019, dva porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15-palcový, 2018)
MacBook Pro (13-palcový, 2018, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15-palcový, 2017)
MacBook Pro (13-palcový, 2017, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13-palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15-palcový, 2016)
MacBook Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13-palcový, 2016, dva porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2010)
MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2009)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)
MacBook Pro (Retina, polovica roka 2012)
MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)
MacBook Pro (15-palcový, 2,53 GHz, polovica roka 2009)
MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2009)
MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)
MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2009)
MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2009)
1 000
MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2008) 500
MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2008)
MacBook Pro (15-palcový, 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15-palcový, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15-palcový, lesklý)
MacBook Pro (15-palcový)
MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2008)
MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2008)
MacBook Pro (17-palcový, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17-palcový, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17-palcový)
300
MacBook Air
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2020)
MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2019)
MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
MacBook Air (13-palcový, 2017)
MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)
MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)
MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)
MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)
MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)
MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)
MacBook Air (13-palcový, koniec roka 2010)
1 000
MacBook Air (polovica roka 2009) 500
MacBook Air (koniec roka 2008)
MacBook Air
300

Viac informácií

Ďalšie informácie o batériách vo svojom notebooku Apple nájdete tu:

Dátum zverejnenia: