Zistenie počtu cyklov batérie v notebookoch Mac

Prečítajte si, ako zistiť počet cyklov batérie notebooku Mac.

Informácie o cykloch batérie

Keď používate notebook Mac, jeho batéria prechádza nabíjacími cyklami. Nabíjací cyklus znamená úplné vybitie batérie – nemusí však zodpovedať jednému nabitiu.

Môže sa napríklad stať, že v jeden deň miniete polovicu energie batérie a potom ju znova doplna nabijete. Ak by ste to isté spravili aj na ďalší deň, počítalo by sa to ako jeden nabíjací cyklus, nie dva. Týmto spôsobom môže zavŕšenie jedného nabíjacieho cyklu trvať aj niekoľko dní.

Batérie majú určený obmedzený počet nabíjacích cyklov. Po ich vyčerpaní sa považujú za spotrebované. Po spotrebovaní batérie sa odporúča jej výmena. Batéria sa síce dá používať aj po vyčerpaní maximálneho poštu cyklov, no môže mať kratšiu výdrž. 

Podľa počtu vyčerpaných a zostávajúcich nabíjacích cyklov presnejšie zistíte, kedy treba batériu vymeniť. Najlepší výkon získate, ak batériu vymeníte, keď dosiahne maximálny počet nabíjacích cyklov. 

Tieto kroky vám pomôžu nájsť informácie o batérii notebooku Mac vrátane počtu jej cyklov:

  1. Podržte kláves Option a kliknite na menu Apple (). Vyberte položku Informácie o systéme.
  2. V časti Hardvér v rámci okna Informácie o systéme vyberte položku Napájanie. Aktuálny počet cyklov je uvedený v časti Informácie o batérii.

Identifikácia počítača

Jednotlivé modely Macu majú rôzne limity počtu cyklov. Ak potrebujete pomôcť s identifikáciou notebooku Mac, použite stránku Technické špecifikácie alebo tieto články: 

Limit počtu cyklov

V tabuľke uvedenej nižšie nájdete limit počtu cyklov batérie počítača. Po dosiahnutí tohto limitu sa batéria považuje za spotrebovanú.

Počítač Maximálny počet cyklov
MacBook
MacBook (Retina, 12-palcový, 2017)
MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016)
MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)
MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)
1 000
MacBook (13-palcový, hliníkový, koniec roka 2008) 500
MacBook (polovica roka 2009)
MacBook (začiatok roka 2009)
MacBook (koniec roka 2008)
MacBook (začiatok roka 2008)
MacBook (koniec roka 2007)
MacBook (polovica roka 2007)
MacBook (koniec roka 2006)
MacBook (13-palcový)
300
MacBook Pro

MacBook Pro (16-palcový, 2019)
MacBook Pro (15-palcový, 2019)
MacBook Pro (13-palcový, 2019, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15-palcový, 2018)
MacBook Pro (13-palcový, 2018, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15-palcový, 2017)
MacBook Pro (13-palcový, 2017, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13-palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15-palcový, 2016)
MacBook Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13-palcový, 2016, dva porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2012)
MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Pro (13-palcový, koniec roka 2011)
MacBook Pro (13-palcový, začiatok roka 2011)
MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2010)
MacBook Pro (13-palcový, polovica roka 2009)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
MacBook Pro (Retina, 15-palcový, začiatok roka 2013)
MacBook Pro (Retina, polovica roka 2012)
MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2011)
MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2011)
MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2010)
MacBook Pro (15-palcový, 2,53 GHz, polovica roka 2009)
MacBook Pro (15-palcový, polovica roka 2009)
MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2011)
MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2011)
MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2010)
MacBook Pro (17-palcový, polovica roka 2009)
MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2009)

1 000
MacBook Pro (15-palcový, koniec roka 2008) 500
MacBook Pro (15-palcový, začiatok roka 2008)
MacBook Pro (15-palcový, 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15-palcový, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15-palcový, lesklý)
MacBook Pro (15-palcový)
MacBook Pro (17-palcový, koniec roka 2008)
MacBook Pro (17-palcový, začiatok roka 2008)
MacBook Pro (17-palcový, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17-palcový, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17-palcový)
300
MacBook Air
MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
MacBook Air (13-palcový, 2017)
MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)
MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)
MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2011)
MacBook Air (11-palcový, koniec roka 2010)
MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2015)
MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)
MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2012)
MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2011)
MacBook Air (13-palcový, koniec roka 2010)
1 000
MacBook Air (polovica roka 2009) 500
MacBook Air (koniec roka 2008)
MacBook Air
300

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o batériách vo svojom notebooku Apple nájdete tu:

Dátum zverejnenia: