Ak sa pri obnove iPhonu, iPadu alebo iPodu touch zobrazuje chyba 9, 4005, 4013 alebo 4014

Pri pokuse o aktualizovanie alebo obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa v počítači môže zobraziť jedna z nasledujúcich správ.

Pokúste sa znova aktualizovať zariadenie

Ak sa zariadenie odpojí počas aktualizovania alebo obnovenia, alebo ak počítač nenájde zariadenie na obnovenie, môže sa zobraziť niektorá z nasledujúcich správ: 

 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (9).
 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (4005).
 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (4013).
 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (4014).

Skúste vykonať tieto kroky:

 1. Uistite sa, že v Macu máte najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes.
 2. Vynúťte reštartovanie zariadenia:
  • Modely iPadu bez tlačidla Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najbližšie k hornému tlačidlu. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najďalej od horného tlačidla. Stlačte horné tlačidlo a držte ho, až kým sa zariadenie nereštartuje. Ak si nie ste istý, pozrite sa, ktoré tlačidlá je potrebné stlačiť, aby sa iPad reštartoval.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple. 
  • Modely iPadu s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom Domov a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.
 3. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 4. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu alebo obnovenie, kliknutím na možnosť Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte softvér (vaše osobné dáta sa zachovajú).

Ak stále potrebujete pomoc, skúste vykonať tieto kroky

Ak aktualizácia zariadenia prebehla úspešne, no zariadenie sa spúšťa v režime zotavovania, znova vykonajte postup uvedený vyššie. Vo 4. kroku vyberte namiesto možnosti Aktualizovať možnosť Obnoviť. Po dokončení obnovenia je potrebné nastaviť zariadenie zo zálohy.

Ak sa počas aktualizácie naďalej zobrazuje chyba:

 1. Skontrolujte dostupnosť aktualizácií pre svoj Mac alebo PC. Ak na nainštalovanie aktualizácie reštartujete počítač, po reštartovaní znova vyhľadajte aktualizácie.
 2. Pokúste sa zariadenie obnoviť pomocou iného USB kábla.
 3. Pokúste sa zariadenie obnoviť na inom počítači.

Ak sa pri pokuse o obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch stále zobrazuje chyba 9, 4005, 4013 alebo 4014, kontaktujte nás.

Prečítajte si o ďalších chybách pri aktualizovaní a obnovení.

Dátum zverejnenia: