Chyba 9, 4005, 4013 alebo 4014 pri obnovovaní zariadenia so systémom iOS

Pri pokuse o aktualizovanie alebo obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa v počítači môže zobraziť jedna z nasledujúcich správ.

Pokúste sa znova aktualizovať zariadenie

Ak sa zariadenie odpojí počas aktualizovania alebo obnovenia, alebo ak počítač nenájde zariadenie na obnovenie, môže sa zobraziť niektorá z nasledujúcich správ: 

 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (9).
 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (4005).
 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (4013).
 • iPhone [názov zariadenia] sa nepodarilo obnoviť. Vyskytla sa neznáma chyba (4014).

Skúste vykonať tieto kroky:

 1. Uistite sa, že v Macu máte najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes.
 2. Vynúťte reštartovanie zariadenia:
  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte vrchné tlačidlo, až kým sa zariadenie nereštartuje.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo vrchné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti, až kým sa nezobrazí logo Apple. 
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte bočné (alebo vrchné) tlačidlo spolu s tlačidlom Domov, až kým sa nezobrazí logo Apple.
 3. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 4. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu alebo obnovenie, kliknutím na možnosť Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte softvér (vaše osobné dáta sa zachovajú).

Ak stále potrebujete pomoc, skúste vykonať tieto kroky

Ak aktualizácia zariadenia prebehla úspešne, no zariadenie sa spúšťa v režime zotavovania, znova vykonajte postup uvedený vyššie. Vo 4. kroku vyberte namiesto možnosti Aktualizovať možnosť Obnoviť. Po dokončení obnovenia je potrebné nastaviť zariadenie zo zálohy.

Ak sa počas aktualizácie naďalej zobrazuje chyba:

 1. Skontrolujte dostupnosť aktualizácií pre svoj Mac alebo PC. Ak na nainštalovanie aktualizácie reštartujete počítač, po reštartovaní znova vyhľadajte aktualizácie.
 2. Pokúste sa zariadenie obnoviť pomocou iného USB kábla.
 3. Pokúste sa zariadenie obnoviť na inom počítači.

Ak sa pri pokuse o obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch stále zobrazuje chyba 9, 4005, 4013 alebo 4014, kontaktujte nás.

Prečítajte si o ďalších chybách pri aktualizovaní a obnovení.

Dátum zverejnenia: