Získanie pomoci s chybami aktualizácie a obnovenia systému iOS

Prečítajte si, ako odstrániť chyby pri aktualizovaní a obnovení zariadenia so systémom iOS.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

 1. Získajte najnovšiu verziu iTunes.
 2. Ak vaše zariadenie nemožno obnoviť a zobrazí sa správa „vyskytla sa neznáma chyba [číslo chyby]“, postupujte podľa týchto krokov

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skúste vykonať nasledujúce kroky.

    

Vyberte číslo chyby alebo správu

Ak chcete zistiť, ako postupovať, vyberte príslušnú chybu:

Skontrolujte, či vaše zariadenie, servery Apple a iTunes môžu spolu komunikovať

Ak sa zobrazuje chyba 1671, znamená to, že iTunes sťahuje potrebný softvér. Počkajte na dokončenie sťahovania a skúste postup zopakovať. Ak chcete zistiť, ako dlho bude sťahovanie trvať, kliknite na šípku nadol v pravom hornom rohu iTunes.

Ak sa vyskytuje jedna z nasledujúcich chýb, znamená to, že počítač sa nemôže pripojiť k serverom Apple alebo k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Vyskytol sa problém pri sťahovaní softvéru.“
 • „Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovanú zostavu.“

Vykonajte nasledujúce kontroly:

 1. Skontrolujte, či iTunes môže komunikovať so servermi Apple zaisťujúcimi aktualizácie softvéru.
 2. Skontrolujte bezpečnostný softvér tretích strán.

Ak sa zobrazuje chyba 4037, iTunes nemôže aktualizovať zariadenie so systémom iOS, pretože je zamknuté kódom a nebolo odomknuté kvôli aktualizácii alebo obnoveniu. Odomknite zariadenie a skúste to znova. Zistite, ako postupovať, ak ste zabudli svoj kód.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Upozornenie Aktualizácia nastavení mobilnej siete zlyhala alebo Apple Pay nie je k dispozícii

Ak sa po aktualizácii zobrazí upozornenie „Aktualizácia nastavení mobilnej siete zlyhala“ alebo „Apple Pay vyžaduje na tomto iPhone aktualizáciu“, prečítajte si, ako postupovať.

Skontrolujte bezpečnostný softvér

Skontrolujte USB pripojenia

Ak sa zobrazí chyba 4005, 4013 alebo 4014, postupujte podľa týchto krokov.

Ak sa zobrazí niektorá z nasledujúcich chýb, skontrolujte USB pripojenie, USB kábel, USB port alebo počítač:

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643 – 1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Chyba obsahujúca text „neplatná odpoveď“

Vykonajte nasledujúce kontroly. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Použite USB kábel, ktorý bol dodaný so zariadením. Ak ho nemáte, skúste použiť iný USB kábel Apple. 
 2. Použite iný USB port na počítači. Zariadenie nezapájajte do portu na klávesnici.
 3. Použite USB port na inom počítači.
 4. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skontrolujte, či nedochádza k iným problémom s USB, skontrolujte bezpečnostný softvér tretích strán a potom skontrolujte hardvér.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte hardvér

Ak sa zobrazí chyba 53, postupujte podľa týchto krokov.

Ak sa zobrazuje niektorá z nasledujúcich chýb, pravdepodobne došlo k problému s hardvérom:

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Vykonajte nasledujúce kontroly. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Ak je už aplikácia iTunes otvorená, ukončite ju a znova ju otvorte.
 2. Skontrolujte bezpečnostný softvér tretích strán.
 3. Uistite sa, že používate spoľahlivý USB kábel, počítač a sieť. Potom skúste ešte dvakrát obnoviť svoje zariadenie so systémom iOS.
 4. Skontrolujte, či nepoužívate neaktuálny alebo upravený softvér

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte, či nepoužívate neaktuálny alebo upravený softvér

Ak sa zobrazuje chyba 1015 alebo správa „požadovaný zdroj sa nedá nájsť“, je možné, že vo vašom zariadení boli vykonané neoprávnené úpravy systému iOS (tzv. jailbreaking). Je tiež možné, že sa pokúšate nainštalovať staršiu verziu systému iOS (tzv. downgrading). 

Ak chcete zariadenie obnoviť s najnovšou verziou systému iOS, použite režim obnovy.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: