Pomoc s chybami aktualizácie a obnovenia systému iOS

Prečítajte si, ako odstrániť chyby pri aktualizovaní a obnovení zariadenia so systémom iOS.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

 1. V prípade Macu so systémom macOS Catalina 10.15 sa uistite, že je Mac aktualizovaný. V prípade Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo PC sa uistite, že máte najnovšiu verziu iTunes.
 2. Ak vaše zariadenie nemožno obnoviť a zobrazí sa správa „vyskytla sa neznáma chyba [číslo chyby]“, postupujte podľa týchto krokov

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skúste vykonať nasledujúce kroky.

    

Vyberte číslo chyby alebo správu

Ak chcete zistiť, ako postupovať, vyberte príslušnú chybu:

Skontrolujte, či zariadenie môže komunikovať so servermi spoločnosti Apple

Ak sa zobrazuje chyba 1671, znamená to, že počítač sťahuje potrebný softvér. Počkajte na dokončenie sťahovania a skúste postup zopakovať.

Ak sa vyskytuje jedna z nasledujúcich chýb, znamená to, že počítač sa nemôže pripojiť k serverom Apple alebo k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Vyskytol sa problém pri sťahovaní softvéru.“
 • „Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovanú zostavu.“

Vykonajte nasledujúce kontroly:

 1. Skontrolujte, či počítač môže komunikovať so servermi spoločnosti Apple zaisťujúcimi aktualizácie softvéru.
 2. Skontrolujte bezpečnostný softvér tretích strán.

Ak sa zobrazuje chyba 4037, počítač nemôže aktualizovať zariadenie, pretože je zamknuté kódom a nebolo odomknuté na aktualizáciu alebo obnovenie. Odomknite zariadenie a skúste to znova. Zistite, ako postupovať, ak ste zabudli svoj kód.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Upozornenie „Aktualizácia nastavení mobilnej siete zlyhala“ alebo „Apple Pay nie je k dispozícii“

Ak sa po aktualizácii zobrazí upozornenie „Aktualizácia nastavení mobilnej siete zlyhala“ alebo „Apple Pay vyžaduje na tomto iPhone aktualizáciu“, prečítajte si, ako postupovať.

Skontrolujte bezpečnostný softvér

Skontrolujte USB pripojenia

Ak sa zobrazí chyba 4005, 4013 alebo 4014, postupujte podľa týchto krokov.

Ak sa zobrazí niektorá z nasledujúcich chýb, skontrolujte USB pripojenie, USB kábel, USB port alebo počítač:

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643 – 1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Chyba obsahujúca text „neplatná odpoveď“

Vykonajte nasledujúce kontroly. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Použite USB kábel, ktorý bol dodaný so zariadením. Ak ho nemáte, skúste použiť iný USB kábel Apple. 
 2. Použite iný USB port na počítači. Zariadenie nezapájajte do portu na klávesnici.
 3. Použite USB port na inom počítači.
 4. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skontrolujte, či nedochádza k iným problémom s USB, skontrolujte bezpečnostný softvér tretích strán a potom skontrolujte hardvér.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte hardvér

Ak sa zobrazí chyba 53, postupujte podľa týchto krokov.

Ak sa zobrazuje niektorá z nasledujúcich chýb, pravdepodobne došlo k problému s hardvérom:

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Vykonajte nasledujúce kontroly. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Ak je už aplikácia iTunes otvorená, ukončite ju a znova ju otvorte.
 2. Skontrolujte bezpečnostný softvér tretích strán.
 3. Uistite sa, že používate spoľahlivý USB kábel, počítač a sieť. Potom skúste ešte dvakrát obnoviť zariadenie.
 4. Skontrolujte, či nepoužívate neaktuálny alebo upravený softvér

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte, či nepoužívate neaktuálny alebo upravený softvér

Ak sa zobrazuje chyba 1015 alebo správa „Požadovaný zdroj sa nenašiel“, je možné, že vo vašom zariadení došlo k neoprávneným úpravám softvéru (tzv. jailbreakingu). Je tiež možné, že sa pokúšate nainštalovať staršiu verziu systému iOS (tzv. downgrading). 

Ak chcete zariadenie obnoviť na najnovšiu verziu softvéru, použite režim zotavovania.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: