Chyby pri aktualizovaní a obnovení systému iOS

Prečítajte si, ako odstrániť chyby pri aktualizovaní a obnovení zariadenia so systémom iOS.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

 1. V prípade Macu so systémom macOS Catalina 10.15 alebo novším sa uistite, že je Mac aktualizovaný. V prípade Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo PC sa uistite, že máte najnovšiu verziu iTunes.
 2. Ak vaše zariadenie nemožno obnoviť a zobrazí sa správa „vyskytla sa neznáma chyba [číslo chyby]“, postupujte podľa týchto krokov

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Vyberte číslo chyby alebo správu

Ak chcete zistiť, ako postupovať, vyberte príslušnú chybu:

Aktualizujte softvér na Macu alebo PC

Ak sa zobrazuje chyba 10, vaše zariadenie môže mať novšiu verziu systému iOS, než podporuje váš počítač. Pred aktualizáciou alebo obnovením zariadenia so systémom iOS budete musieť aktualizovať softvér v Macu alebo iTunes vo Windowse.

macOS 10.11 a novší:

 1. Odpojte zariadenie so systémom iOS od počítača a potom ho znova pripojte. Možno bude potrebné zariadenie so systémom iOS odomknúť, aby ho Mac rozpoznal.
 2. Keď uvidíte hlásenie o tom, že sa na pripojenie k zariadeniu so systémom iOS vyžaduje aktualizácia softvéru, stiahnite a nainštalujte softvér kliknutím na Inštalovať, aby Mac mohol aktualizovať alebo obnoviť zariadenie so systémom iOS.

Windows: Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes.

Ak sa naďalej zobrazuje chyba 10 alebo sa nezobrazí dialógové okno s výzvou na aktualizáciu softvéru v Macu, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte, či zariadenie môže komunikovať so servermi spoločnosti Apple

Ak sa zobrazuje chyba 1671, znamená to, že počítač sťahuje potrebný softvér. Počkajte na dokončenie sťahovania a skúste postup zopakovať.

Ak sa zobrazuje jedna z nasledujúcich chýb, znamená to, že počítač sa nemôže pripojiť k serverom spoločnosti Apple alebo k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Vyskytol sa problém pri sťahovaní softvéru.“
 • „Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovaný build.“

Vykonajte nasledujúce kontroly:

 1. Skontrolujte, či počítač môže komunikovať so servermi spoločnosti Apple zaisťujúcimi aktualizácie softvéru.
 2. Skontrolujte bezpečnostný softvér od iných výrobcov.

Ak sa zobrazuje chyba 4037, počítač nemôže aktualizovať zariadenie, pretože je zamknuté kódom a nebolo odomknuté na aktualizáciu alebo obnovenie. Odomknite ho a skúste to znova. Prečítajte si, čo robiť, ak ste zabudli kód.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Upozornenie „Aktualizácia nastavení mobilnej siete zlyhala“ alebo „Apple Pay nie je k dispozícii“

Ak sa po aktualizácii zobrazí upozornenie „Aktualizácia nastavení mobilnej siete zlyhala“ alebo „Apple Pay vyžaduje na tomto iPhone aktualizáciu“, prečítajte si, ako postupovať.

Skontrolujte bezpečnostný softvér

Skontrolujte USB pripojenia

Ak sa zobrazuje chyba 4005, 4013 alebo 4014, postupujte podľa týchto krokov.

Ak sa zobrazuje niektorá z nasledujúcich chýb, skontrolujte USB pripojenie, USB kábel, USB port alebo počítač:

 • 13, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643 – 1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Chyba obsahujúca text „neplatná odpoveď“

Vykonajte nasledujúce kontroly. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Použite USB kábel, ktorý bol dodaný so zariadením. Ak ho nemáte, skúste použiť iný USB kábel Apple. 
 2. Použite iný USB port na počítači. Zariadenie nezapájajte do portu na klávesnici.
 3. Použite USB port na inom počítači.
 4. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skontrolujte, či nedochádza k iným problémom s USB, skontrolujte bezpečnostný softvér od iných výrobcov a potom skontrolujte hardvér.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte hardvér

Ak sa zobrazuje chyba 53, postupujte podľa týchto krokov.

Ak sa zobrazuje niektorá z nasledujúcich chýb, pravdepodobne došlo k problému s hardvérom:

 • 1, 3, 11, 12, 13, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Vykonajte nasledujúce kontroly. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Ak je už aplikácia iTunes otvorená, ukončite ju a znova ju otvorte.
 2. Skontrolujte bezpečnostný softvér od iných výrobcov.
 3. Uistite sa, že používate spoľahlivý USB kábel, počítač a sieť. Potom skúste ešte dvakrát obnoviť zariadenie.
 4. Skontrolujte, či nepoužívate neaktuálny alebo upravený softvér

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte, či nepoužívate neaktuálny alebo upravený softvér

Ak sa zobrazuje chyba 1015 alebo správa „Požadovaný zdroj sa nenašiel“, je možné, že vo vašom zariadení došlo k neoprávneným úpravám softvéru (tzv. jailbreakingu). Je tiež možné, že sa pokúšate nainštalovať staršiu verziu systému iOS (tzv. downgrading). 

Ak chcete v zariadení obnoviť najnovšiu verziu softvéru, použite režim obnovy na iPhone alebo režim obnovy na iPade.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: