Ak sa nemôžete pripojiť k službe App Store, iTunes Store alebo iným službám spoločnosti Apple

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa zobrazí správa „Nie je možné sa pripojiť“. Tieto kroky fungujú aj v prípade, že aplikácia nenačíta žiadny obsah alebo sa počas sťahovania obsahu zastaví.

Ak sa nemôžete pripojiť k niektorej z týchto aplikácií, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 • App Store
 • iTunes Store
 • Game Center
 • Aplikácia Apple Books
 • Aplikácia Apple Music
 • Aplikácia Apple TV
 • Aplikácia Apple News

Skontrolujte stránku so stavom systémov

Skontrolujte stránku so stavom systémov spoločnosti Apple a zistite, či vo vašej krajine alebo oblasti nedošlo k výpadku služby.

 

Uistite sa, že je zariadenie pripojené na internet

Pomocou ktoréhokoľvek internetového prehliadača sa pripojte k ľubovoľnej webovej stránke. Ak sa nič nenačíta, skúste sa pripojiť k ľubovoľnej webovej stránke na inom zariadení v tej istej sieti. Ak na internet nemá prístup žiadne iné zariadenie, vypnite Wi‑Fi router a znova ho zapnite, aby sa resetoval. Ak sa stále nemôžete pripojiť k Wi‑Fi sieti, požiadajte o pomoc poskytovateľa internetových služieb. Ak sa na internet nemôže pripojiť iba prvé zariadenie, vyhľadajte pomoc s Wi-Fi pripojením na iPhone, iPade alebo iPode touch, na hodinkách Apple Watch, na Apple TV alebo na Macu.

Ak na pripojenie iPhonu alebo iPadu na internet používate mobilnú službu, uistite sa, že máte pre aplikáciu, ktorú používate, zapnuté mobilné dáta. Postupujte takto: Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku Mobilné a potom zapnite funkciu Mobilné dáta.

 

Aktualizujte softvér

Aktualizujte na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS, macOS, tvOS alebo watchOS, prípadne softvéru pre iné zariadenie než Apple. Potom sa skúste znova pripojiť.

 

Skontrolujte dátum a čas

Uistite sa, že dátum a čas v zariadení sú správne nastavené podľa miestneho časového pásma.

Na iPhone, iPade a iPode touch otvorte aplikáciu Nastavenia. Klepnite na položku Všeobecné a potom na položku Dátum a čas. Vyhľadajte ďalšiu pomoc s dátumom a časom.
Na Macu prejdite do menu Systémové nastavenia a potom vyberte položku Dátum a čas.
Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas.

Ak sú dátum a čas nesprávne, aktualizujte ich alebo zapnite funkciu automatického nastavovania dátumu a času.

 

Ak sa zobrazuje iná správa s upozornením na pripojenie

Ak sa zobrazuje niektorá z týchto chybových správ, vykonajte kroky uvedené vyššie:

 • „Nedá sa pripojiť k iTunes Store. Vyskytla sa neznáma chyba.“
 • „Vašu žiadosť v iTunes Store sa nepodarilo dokončiť. iTunes Store je dočasne nedostupný. Skúste to znova neskôr.“
 • „Nepodarilo sa pripojiť k iTunes Storu. Uistite sa, že je vaše sieťové spojenie aktívne, a skúste to znovu.“
 • „Vašu žiadosť v iTunes Store sa nepodarilo dokončiť. Sieťové spojenie sa nepodarilo nadviazať. V iTunes Store sa vyskytla chyba. Skúste to znovu neskôr.“

 


Súvisiace témy

Dostupnosť obchodov a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si viac o dostupnosti funkcií v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: