Ak sa Apple TV nemôže pripojiť k Wi-Fi

Prečítajte si, čo robiť, keď sa na Apple TV nemôžete pripojiť k Wi-Fi a prehrávať filmy, skladby alebo iný obsah.

Ak sa Apple TV nemôže pripojiť k Wi-Fi, vykonajte nasledujúce kroky. Po každom kroku sa skúste k Wi-Fi pripojiť znovu.

Ak sa Apple TV pripojí k Wi-Fi, no v apke Apple TV nemožno pozerať a streamovať filmy alebo TV seriály, prečítajte si, ako postupovať.

Pripojenie k Wi-Fi

Ak má Apple TV ethernetový port, uistite sa, že doň nie je pripojený ethernetový kábel. Ak používate ethernetový kábel, možnosť pripojenia k Wi-Fi sa nezobrazí.

Prejdite na Nastavenia > Sieť a potom vyberte Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo Wi-Fi siete. Ak heslo nepoznáte, prečítajte si, čo robiť.

Ak sa chcete pripojiť k sieti s kaptívnym portálom

Apple TV podporuje siete s kaptívnym portálom. Sú to siete, ktoré vyžadujú ďalšie alebo sekundárne prihlásenie. Ak sa chcete pripojiť k jednej z týchto sietí, aktualizujte si Apple TV na najnovší softvér. Potom sa pomocou krokov uvedených vyššie pripojte k Wi-Fi. Počas nastavovania vás Apple TV vyzve na pokračovanie na iPhone alebo iPade. Na iPhone alebo iPade vyberte Pokračovať a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke zariadenia.

Ak sa vyskytne problém s pripojením k sieti alebo chyba hesla

V menu Apple TV prejdite na Nastavenia > Sieť > Wi-Fi. Vyberte aktuálnu Wi-Fi sieť a kliknite na Odstrániť zo zoznamu. Na diaľkovom ovládači Apple TV Remote stlačte tlačidlo Menu alebo Späť. Potom znova vyberte Sieť a vyberte Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak chcete prepnúť z ethernetového pripojenia na Wi-Fi

Odpojte ethernetový kábel od Apple TV. Môže byť nutné počkať niekoľko minút, až kým vás Apple TV neupozorní, že sa môžete pripojiť k Wi-Fi sieti.

Apple TV sa môže pripojiť k niektorým školským a firemným sieťam používajúcim profil. Ďalšie informácie môžete získať od správcu siete.

Skontrolujte, či je všetko zapnuté, pripojené a v dosahu

Uistite sa, že internetový router je pripojený k modemu a že sú obe zariadenia zapnuté. Ak máte zariadenie, ktoré funguje ako router aj modem, skontrolujte, či je zapnuté.

Ak je to možné, Apple TV a Wi-Fi router by sa mali nachádzať v tej istej miestnosti, no nemali by stáť na sebe ani byť vo vzájomnej vzdialenosti menšej než 30 cm. Snažte sa zaistiť, aby bezdrôtový signál nebol blokovaný fyzickými prekážkami, najmä kovovými povrchmi. Ak má Apple TV ethernetový port, pripojte Apple TV priamo k modemu pomocou ethernetového kábla, aby ste si zaistili najlepší možný zážitok.

Reštartujte Apple TV, router a modem

Po reštarte každého zariadenia skontrolujte, či sa problém nevyriešil.

V menu Apple TV prejdite na Nastavenia > Systém a vyberte Reštartovať.

Odpojte router a káblový alebo DSL modem od zdroja energie. Potom ich znova pripojte.

Použite ethernetový kábel a vyhľadajte aktualizácie softvéru

Ak má Apple TV ethernetový port, skúste Apple TV priamo k routeru, káblovému modemu alebo DSL modemu pomocou ethernetového kábla. Zariadenie Apple TV sa na internet pripája cez Wi-Fi alebo Ethernet. Keď ho pripojíte ethernetovým káblom, použije namiesto Wi-Fi siete toto pripojenie.

Pripojte sa k sieti a vyhľadajte aktualizácie softvéru. Prejdite na Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, nainštalujte ju. Potom odpojte ethernetový kábel a skúste sa k Wi-Fi sieti pripojiť znova.

Dátum zverejnenia: