Ak potrebujete pomoc s heslom Wi-Fi siete

Prečítajte si, ako zistiť, či sieť vyžaduje heslo. Dozviete sa tiež, ako postupovať, ak heslo Wi-Fi siete nepoznáte alebo ste ho zabudli.

Ako zistím, či sieť vyžaduje heslo?

Wi-Fi sieť chránená heslom má vedľa názvu ikonu zámku ikona zámku.

Čo ak heslo svojej Wi-Fi siete nepoznám?

Ak vám Wi-Fi smerovač nastavil poskytovateľ káblového pripojenia alebo internetových služieb:

 • Vyhľadajte štítok na bočnej alebo spodnej strane smerovača. Môže na ňom byť uvedené predvolené heslo siete.
       Názov siete (SSID): XXXXX
       Sieťový kľúč (heslo): XXXXXXXXXX
 • Ak ste od poskytovateľa dostali hárok s informáciami na nastavenie, vyhľadajte na ňom informácie o sieti a heslo.
 • Ak potrebujete pomoc pri obnovení alebo resetovaní hesla Wi-Fi siete, obráťte sa na príslušného poskytovateľa káblového pripojenia alebo internetových služieb.


Ak ste vlastníkom Wi-Fi smerovača:

 • Ak vám sieť nastavil niekto iný, požiadajte ho o pomoc.
 • Ak ste si nikdy nenastavovali vlastné heslo, skontrolujte značku Wi-Fi smerovača a na stránke výrobcu vyhľadajte predvolené heslo.
 • Ak chcete heslo resetovať, zavolajte výrobcovi smerovača alebo si pozrite jeho webovú stránku alebo používateľskú príručku.


Ak používate verejnú Wi-Fi sieť v knižnici, hoteli, firme alebo na inom zdieľanom mieste:

Čo ak heslo poznám, no sieť ho neakceptuje?

V systéme iOS:

 1. Klepnite na položku Nastavenia > Wi‑Fi.
 2. Klepnite na ikonu ikona informácií vedľa názvu siete, ku ktorej sa snažíte pripojiť.
 3. Klepnite na položku Odstrániť zo zoznamu a potom operáciu potvrďte klepnutím na položku Odstrániť.
 4. Skúste sa k sieti pripojiť znova.

 

V systéme macOS: 

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku Sieť a potom v postrannom paneli vľavo vyberte položku Wi-Fi.
 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.
 4. Vyberte Wi‑Fi sieť, ku ktorej sa snažíte pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť (–). Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie, kliknite na položku Odstrániť.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 7. Skúste sa k sieti pripojiť znova.

 

Ak sieť stále neakceptuje zadávané heslo:

Dátum zverejnenia: