Ak potrebujete pomoc s heslom Wi-Fi siete

Zistite, ako určiť, či Wi-Fi sieť vyžaduje heslo, a čo robiť, ak heslo nepoznáte alebo si nepamätáte.

Ako zistiť, či sieť vyžaduje heslo

Ak sa vedľa mena Wi-Fi siete  nachádza zámok, je to sieť chránená heslom.


Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete

Ak váš Wi-Fi router nastavil poskytovateľ internetových služieb:

 • Vyhľadajte štítok na bočnej alebo spodnej strane routera. Môže na ňom byť uvedený názov siete a heslo. 
  Názov siete (SSID):XXXXXXXXXX
  Sieťový kľúč (heslo):XXXXXXXX
 • Ak vám poskytovateľ poskytol hárok s nastaveniami, môže v ňom byť uvedený predvolený názov siete a heslo.
 • Kontaktujte vášho poskytovateľa internetových služieb ohľadom pomoci pri obnovení alebo resetovaní vášho hesla Wi-Fi.

Ak ste vlastníkom Wi-Fi smerovača:

 • Ak vám sieť nastavil niekto iný, požiadajte ho o pomoc.
 • Ak ste si nikdy nenastavovali vlastné heslo, skontrolujte značku Wi-Fi smerovača a na stránke výrobcu vyhľadajte predvolené heslo.
 • Ak chcete resetovať heslo, kontaktujte výrobcovu routera, prejdite na jeho webovú stránku alebo príručku k routeru.

Ak používate verejnú Wi-Fi sieť v knižnici, hoteli, firme alebo na inom zdieľanom mieste:

Ak poznáte heslo Wi-Fi, ale nefunguje

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite na Nastavenia > Wi‑Fi.
 2. Klepnite na  vedľa siete, do ktorej sa chcete prihlásiť.
 3. Klepnite na položku Odstrániť zo zoznamu a potom operáciu potvrďte klepnutím na položku Odstrániť.
  Ak sa namiesto možnosti Zabudnúť túto sieť zobrazuje možnosť Pripojiť sa k tejto sieti,preskočte na nasledujúcu časť.
 4. Skúste sa k sieti pripojiť znova.

Na Macu:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Sieť.
 2. Na bočnom paneli vyberte možnosť Wi-Fi.
 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.
 4. V zozname preferovaných sietí vyberte Wi-Fi sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť (–) a po zobrazení výzvy úkon potvrďte.
  Ak nevidíte svoju sieť, preskočte na nasledujúcu časť.
 5. Kliknite na OK.
 6. Kliknite na Použiť.
 7. Skúste sa k sieti pripojiť znova.

Ak sieť stále neprijala heslo

Dátum zverejnenia: