Ak potrebujete pomoc s heslom Wi-Fi siete

Nepoznáte alebo si nepamätáte heslo Wi-Fi siete? Tieto riešenia vám môžu pomôcť.

Ak sa vedľa názvu Wi-Fi siete  nachádza zámok, ide o sieť chránenú heslom. V heslách Wi-Fi sietí sa rozlišujú malé a veľké písmená, a preto sa uistite, že ich zadávate správne.

 

 


Získanie hesla Wi‑Fi siete z iného zariadenia

Heslo Wi‑Fi siete s vami môžu zdieľať iné zariadenia Apple, ktoré sa už k danej sieti pripojili. Alebo si pomocou nich môžete heslo zobraziť či skopírovať.

Mac

Zdieľanie hesla z Macu

Ak sa na Macu používa systém macOS Ventura alebo novší, heslo si môžete skopírovať:

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
  2. Na postrannom paneli kliknite na Sieť a potom napravo kliknite na Wi‑Fi.
  3. Rolujte nadol a kliknutím na Rozšírené otvorte zoznam známych sietí.
  4. Kliknite na tlačidlo Viac  pri názve siete a vyberte možnosť Kopírovať heslo.
  5. Vložte heslo niekam inam, kde ho uvidíte. Ak obe zariadenia patria vám, možno si heslo budete môcť vložiť na druhé zariadenie pomocou Univerzálnej schránky.

 


Vyhľadajte heslo Wi‑Fi siete na iných miestach

Ak používate verejnú Wi-Fi sieť v knižnici, hoteli, firme alebo inom zdieľanom priestore, požiadajte o pomoc personál alebo vyhľadajte štítky či informačné hárky s názvom siete a heslom. Niektoré verejné Wi‑Fi siete môžu vyžadovať, aby ste sa po pripojení k sieti prihlásili.

Ak spravujete Wi-Fi router a môžete sa prihlásiť na jeho webovú stránku alebo do apky na spravovanie, môžete si heslo siete pozrieť alebo zmeniť tam.

Skontrolujte, či sa na Wi-Fi routeri nenachádza štítok, pozrite si dokumentáciu k routeru alebo vyhľadajte informačný hárok od osoby alebo poskytovateľa internetových služieb, ktorý router nastavil. Na týchto miestach môže byť uvedený predvolený názov siete (alebo SSID) a heslo (alebo sieťový kľúč), ktoré sa možno stále používajú. 

Obráťte sa na osobu alebo poskytovateľa internetových služieb, ktorý router nastavil. Takisto môžete kontaktovať výrobcu routera. Možno vám pomôže obnoviť alebo resetovať heslo.

 


Odstráňte Wi‑Fi sieť a potom sa k nej znova pripojte

Ak sa už vaše zariadenie k danej sieti pripojilo a chcete sa znova pripojiť pomocou iného hesla, odstráňte Wi‑Fi sieť:

Odstránenie Wi‑Fi siete

Potom sa k sieti pripojte znova. Pri opätovnom pripájaní k sieti sa zobrazí výzva na zadanie jej aktuálneho hesla.

 

Dátum zverejnenia: