Postup pri odstránení Wi-Fi siete z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu

Ak nechcete, aby sa zariadenie Apple znovu automaticky pripájalo k sieti, môžete z neho údaje o príslušnej sieti odstrániť.

Zariadenie Apple si zapamätá každú Wi-Fi sieť, ku ktorej ste sa z neho pripojili, a automaticky sa k nej znovu pripojí vždy, keď bude v jej dosahu. Ak nechcete, aby sa zariadenie k sieti pripojilo znovu, alebo ak sa chcete pripojiť s iným heslom, môžete zo zariadenia vykonaním týchto krokov odstrániť údaje o sieti a hesle.
  

 

Odstránenie údajov o sieti z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi.
 2. Klepnite na ikonu  vedľa Wi-Fi siete, údaje ktorej chcete zo zariadenia odstrániť.
 3. Klepnite na položku Odstrániť zo zoznamu a potom operáciu potvrďte klepnutím na položku Odstrániť.

Odstránenie údajov o sieti z Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Sieť.
 2. V zozname naľavo vyberte položku Wi-Fi.
 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.
 4. Na paneli Wi-Fi sa zobrazí zoznam Preferované siete. Vyberte Wi-Fi sieť, údaje ktorej chcete z Macu odstrániť.
 5. Kliknite na tlačidlo na odstránenie (–) pod zoznamom. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie, kliknite na položku Odstrániť.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Ďalšie informácie

 • Ak používate zariadenie pod dohľadom, ktoré spravuje pripojenie k Wi-Fi sieti, je možné, že možnosť odstrániť údaje o sieti nebude k dispozícii. 
 • Ako alternatívu k odstráneniu údajov o sieti zo zariadenia môžete pre príslušnú sieť vypnúť funkciu Autopripájanie. V zariadení budú údaje o sieti a heslo uložené aj naďalej, nebude sa však automaticky pokúšať o pripojenie k nej. 
 • V Macu môžete tiež sieť posunúť na nižšiu pozíciu v zozname Preferované siete. Ak je v tom istom čase k dispozícii iná sieť zo zoznamu, Mac sa pokúsi o pripojenie k tejto sieti skôr ako k iným sieťam na nižších pozíciách v zozname.
Dátum zverejnenia: