Aktualizácia Apple TV

Prečítajte si, ako vyhľadať aktualizácie alebo nastaviť Apple TV na automatické aktualizovanie softvéru.

Automatická aktualizácia Apple TV

Zariadenie Apple TV môžete nastaviť tak, aby automaticky inštalovalo nové aktualizácie, keď budú k dispozícii.

 • Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD: Prejdite na Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru a zapnite možnosť Automaticky aktualizovať.
 • Na Apple TV (3. generácia): Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácie softvéru a zapnite možnosť Aktualizovať automaticky.

Aktualizácia Apple TV 4K alebo Apple TV HD

 1. Prejdite na Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru a vyberte Aktualizácia softvéru.
 2. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte Stiahnuť a nainštalovať. 
 3. Počkajte, kým Apple TV aktualizáciu stiahne. Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte Apple TV od internetu ani zdroja napájania.

Po stiahnutí aktualizácie sa Apple TV reštartuje, pripraví aktualizáciu a nainštaluje ju. Po dokončení aktualizácie sa Apple TV znova automaticky reštartuje.

Aktualizácia Apple TV (3. generácia)

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácie softvéru a vyberte Aktualizácia softvéru.
 2. Ak je k dispozícii aktualizácia, stiahnite ju a nainštalujte.
 3. Počkajte, kým Apple TV aktualizáciu stiahne. Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte Apple TV od internetu ani zdroja napájania.

Po stiahnutí aktualizácie sa Apple TV reštartuje, pripraví aktualizáciu a nainštaluje ju. Po dokončení aktualizácie sa Apple TV znova automaticky reštartuje.

Získanie pomoci

 • Ak sa zariadenie Apple TV nedá aktualizovať, uistite sa, že je pripojené k sieti Wi-Fi alebo Ethernet.
 • Ak sa zdá, že sa indikátor priebehu aktualizácie zastavil, neodpájajte Apple TV od zdroja napájania. Počkajte, kým sa aktualizácia nedokončí. Ak čakáte dlhšie ako hodinu, pred reštartovaním alebo odpojením Apple TV od zdroja napájania kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
 • Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, môže sa zobraziť výzva na vymazanie všetkých nastavení alebo reštartovanie. Najskôr skúste zariadenie reštartovať. Ak sa rovnaké hlásenie zobrazí znova, vyberte položku Vymazať všetky nastavenia.
 • Ak sa Apple TV po dokončení aktualizácie nezapne, prečítajte si, čo robiť
 • V prípade iných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: