Aktualizácia softvéru Apple TV

Prečítajte si, ako vyhľadať aktualizácie alebo nastaviť Apple TV na automatické aktualizovanie softvéru.

Vyhľadanie aktualizácií

  1. Na Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia) prejdite do menu Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru a vyberte položku Aktualizácia softvéru.*
  2.  Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať. Počkajte, kým Apple TV aktualizáciu stiahne. Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte Apple TV od internetu ani zdroja napájania.
  3. Keď sa aktualizácia stiahne, Apple TV sa reštartuje a pripraví ju. Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte Apple TV od internetu ani zdroja napájania.
  4. Keď Apple TV aktualizáciu pripraví, nainštaluje ju. Po dokončení aktualizácie sa Apple TV znova automaticky reštartuje.

*Ak chcete aktualizovať softvér Apple TV (2. alebo 3. generácia), prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.  Ak je k dispozícii aktualizácia, stiahnite ju a nainštalujte. Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte Apple TV od internetu ani zdroja napájania.

Automatická aktualizácia Apple TV

Zariadenie Apple TV môžete nastaviť tak, aby automaticky inštalovalo nové aktualizácie, keď budú k dispozícii. Stačí prejsť do menu Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru a zapnúť položku Automaticky aktualizovať.

Ak chcete automaticky aktualizovať softvér Apple TV (2. alebo 3. generácia), prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru a zapnite položku Aktualizovať automaticky.

Získanie pomoci

  • Ak sa zariadenie Apple TV nedá aktualizovať, uistite sa, že je pripojené k sieti Wi-Fi alebo Ethernet.
  • Ak sa zdá, že sa indikátor priebehu aktualizácie zastavil, neodpájajte Apple TV od zdroja napájania. Počkajte, kým sa aktualizácia nedokončí. Ak čakáte dlhšie ako hodinu, pred reštartovaním alebo odpojením Apple TV od zdroja napájania kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
  • Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, môže sa zobraziť výzva na vymazanie všetkých nastavení alebo reštartovanie. Najskôr skúste zariadenie reštartovať. Ak sa rovnaké hlásenie zobrazí znova, vyberte položku Vymazať všetky nastavenia.
  • V prípade iných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: