Aktualizácia hodiniek Apple Watch

Najnovšiu verziu systému watchOS môžete získať priamo na hodinkách Apple Watch alebo môžete na aktualizáciu použiť iPhone.

Kontrola kompatibility hodiniek Apple Watch

Najskôr sa uistite, že vaše hodinky Apple Watch podporujú najnovší softvér. Systém watchOS 10 je kompatibilný s týmito modelmi hodiniek Apple Watch:

 • Apple Watch Series 4 a novšie

 • Apple Watch SE (1. generácia) a novšie

 • Apple Watch Ultra a novšie

Niektoré funkcie systému watchOS 10 nemusia byť k dispozícii na všetkých zariadeniach.

Aktualizácia na systém watchOS 10 vyžaduje iPhone XS alebo novší so systémom iOS 17.

Ak hodinky Apple Watch nie sú kompatibilné s najnovšou verziou systému watchOS, v rámci aktualizácie softvéru sa zobrazí najnovšia verzia, ktorú môžu hodinky používať.

Zistite, ktorý model hodiniek Apple Watch alebo iPhonu máte.

Príprava na aktualizáciu

Ďalej vykonajte tieto kroky:

 1. Uistite sa, že máte iPhone aktualizovaný na najnovšiu verziu systému iOS.

 2. Uistite sa, že máte hodinky Apple Watch nabité minimálne na 50 percent.

 3. Uistite sa, že váš iPhone je pripojený k Wi-Fi sieti.

Počas celej aktualizácie ponechajte iPhone v blízkosti hodiniek Apple Watch. Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút až hodinu, takže môže byť vhodné nechať ju vykonávať ju cez noc alebo počkať, kým na ňu nebudete mať čas.

Aktualizácia hodiniek Apple Watch pomocou iPhonu

Môžete počkať, kým vás hodinky Apple Watch neupozornia, že je k dispozícii nová aktualizácia. V hlásení klepnite na možnosť Aktualizovať v noci a potom na iPhone potvrďte, že chcete aktualizáciu nechať prebehnúť cez noc. Nechajte si hodinky Apple Watch aj iPhone cez noc nabíjať, aby sa aktualizácia mohla dokončiť.

Hodinky Apple Watch si môžete aktualizovať aj manuálne pomocou iPhonu:

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.

 2. Klepnite na Všeobecné > Aktualizácia softvéru.

  ios-16-iphone-13-pro-watchos-9-settings-general-software-update-available
 3. Stiahnite aktualizáciu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu iPhonu alebo hodiniek Apple Watch, zadajte ho.

 4. Počkajte, kým sa na hodinkách Apple Watch nezobrazí ukazovateľ priebehu. Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút alebo až hodinu.

Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke. Nereštartujte iPhone ani hodinky Apple Watch a nezatvárajte apku Apple Watch. Po dokončení aktualizácie sa hodinky Apple Watch samy reštartujú.

Aktualizácia priamo na hodinkách Apple Watch

Ak máte na hodinkách Apple Watch systém watchOS 6 alebo novší, aktualizácie môžete inštalovať aj bez iPhonu:

 1. Uistite sa, že máte hodinky pripojené k Wi-Fi sieti.

 2. Na hodinkách otvorte apku Nastavenia.

 3. Klepnite na Všeobecné > Aktualizácia softvéru.

 4. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, klepnite na Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kým sa aktualizácia nedokončí, nechajte hodinky Apple Watch pripojené k nabíjačke a nereštartujte ich. Po dokončení aktualizácie sa hodinky Apple Watch samy reštartujú.

Niektoré aktualizácie iPhonu môžu vyžadovať aktualizáciu hodiniek Apple Watch

Zariadenia Apple je dôležité udržiavať aktuálne, aby v nich boli opravené najnovšie chyby a nainštalované vylepšenia zabezpečenia.

Niektoré aktualizácie systému iOS v iPhone vyžadujú, aby ste aktualizovali aj systém watchOS v hodinkách Apple Watch. Ak sa vám teda na iPhone zobrazí upozornenie „Aktualizujte Apple Watch“ a „Softvér vašich Apple Watch nie je aktuálny“, mali by ste vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu systému watchOS, aby sa vaše dáta (vrátane dát aktivity) naďalej synchronizovali s iPhonom.

Potrebujete ďalšiu pomoc s aktualizáciou?

Skúste vykonať tieto kroky:

 1. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú správne pripojené k nabíjačke.

 2. Reštartujte hodinky Apple Watch.

 3. Reštartujte spárovaný iPhone.

 4. Skúste hodinky Apple Watch znova aktualizovať.

Ak sa aktualizácia nespustí:

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.

 2. Klepnite na Všeobecné > Úložisko.

 3. Vymažte súbor aktualizácie.

 4. Skúste hodinky Apple Watch znova aktualizovať.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa počas aktualizácie hodiniek Apple Watch zobrazí hlásenie „Nie je možné inštalovať aktualizáciu“ alebo ak sa na hodinkách Apple Watch zobrazí hlásenie o tom, že potrebujete viac dostupného úložiska na inštaláciu aktualizácie systému watchOS.

Ak ste nainštalovali verziu beta alebo vývojársku verziu systému iOS alebo watchOS

Ak máte v iPhone alebo hodinkách Apple Watch nainštalovanú beta verziu softvéru, pred aktualizáciou na ďalšiu hlavnú verziu softvéru musíte beta profil odstrániť:

 • Na iPhone otvorte apku Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a prejdite na Všeobecné > Profily. Klepnite na beta profil, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód iPhonu.

 • Na iPhone otvorte apku Nastavenia a klepnite na Všeobecné > Profily a správa zariadenia. Klepnite na beta profil, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na Vymazať profil. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód iPhonu.

Po odstránení profilov reštartujte obe zariadenia a znova vyhľadajte aktualizáciu.

Dátum zverejnenia: