Zdieľanie súborov na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou funkcie Zdieľanie súborov môžete kopírovať súbory medzi počítačom a aplikáciami v zariadení so systémom iOS.

Skôr než začnete

Na synchronizovanie dokumentov medzi všetkými svojimi zariadeniami môžete namiesto funkcie Zdieľanie súborov zvážiť používanie služby iCloud Drive, Handoff alebo AirDrop.

Služba iCloud Drive poskytuje bezpečný prístup ku všetkým dokumentom z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC. Bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate, vždy a všade budete mať k dispozícii najaktuálnejšie dokumenty.

Funkcia Handoff vám umožňuje začať písať dokument, e-mail alebo správu na jednom zariadení a potom pokračovať na inom zariadení tam, kde ste skončili. Funkciu Handoff je možné používať s rôznymi aplikáciami Apple, ako sú napríklad aplikácie Mail, Safari, Mapy, Správy, Pripomienky, Kalendár, Kontakty, Pages, Numbers a Keynote. S touto funkciou sú kompatibilné aj niektoré aplikácie od iných výrobcov. 

Funkcia AirDrop vám umožňuje zdieľať fotky, videá, webové stránky, miesta a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkosti.

Čo potrebujete na zdieľanie súborov

Ktoré aplikácie pre systém iOS môžu zdieľať súbory s počítačom

 1. Otvorte iTunes na Macu alebo PC.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Kliknite na zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak sa vám ho nedarí nájsť. 
 4. Na ľavom postrannom paneli kliknite na položku Zdieľanie súborov.
 5. Vybratím aplikácie zobrazíte, ktoré súbory sú dostupné na zdieľanie v danej aplikácii v zariadení. Ak sa nezobrazuje časť týkajúca sa zdieľania súborov, vaše zariadenie neobsahuje žiadne aplikácie podporujúce zdieľanie súborov.

Kopírovanie súborov z počítača do aplikácie pre systém iOS

 1. V iTunes vyberte aplikáciu zo zoznamu v časti Zdieľanie súborov.
 2. Súbory potiahnite z priečinka alebo okna na zoznam Dokumenty, čím sa skopírujú do zariadenia.
  Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Pridať v zozname Dokumenty v iTunes, vyhľadať súbory, ktoré chcete z počítača skopírovať, a potom kliknúť na tlačidlo Pridať. iTunes skopíruje súbory do aplikácie v zariadení. Vyberte len súbory, ktoré daná aplikácia podporuje. Informácie o podporovaných typoch súborov nájdete v používateľskej príručke danej aplikácie.

Kopírovanie súborov z aplikácie pre systém iOS do počítača

 1. V iTunes vyberte aplikáciu zo zoznamu v časti Zdieľanie súborov.
 2. Súbory potiahnite zo zoznamu Dokumenty do priečinka alebo okna v počítači, čím sa skopírujú do počítača.
  Súbory, ktoré chcete skopírovať do počítača, môžete vybrať aj zo zoznamu Dokumenty a kliknúť na tlačidlo Uložiť do. Potom vyhľadajte priečinok v počítači, do ktorého chcete skopírovať súbory, a kliknite na tlačidlo Uložiť do.

Otvorenie zdieľaných súborov

Na zariadení so systémom iOS môžete otvoriť súbory z počítača pomocou aplikácie, ktorú ste vybrali na zdieľanie súborov.

Z iných aplikácií ani umiestnení v zariadení sa k týmto súborom nedostanete. Zoznam súborov si môžete pozrieť v časti Zdieľanie súborov v iTunes po pripojení zariadenia k počítaču.

Zálohovanie zdieľaných súborov

Keď iCloud (alebo iTunes) zálohuje zariadenie, zálohuje aj zdieľané súbory. 

Ak zo zariadenia so systémom iOS vymažete niektorú aplikáciu so zdieľanými súbormi, tieto zdieľané súbory vymažete zo svojho zariadenia aj zo zálohy v iCloude alebo iTunes. Ak o zdieľané súbory nechcete prísť, skopírujte ich do počítača a až potom vymažte aplikáciu zo zariadenia so systémom iOS.

Vymazanie zdieľaného súboru zo zariadenia so systémom iOS

Ak chcete vymazať súbor, ktorý ste pomocou zdieľania súborov skopírovali do aplikácie pre systém iOS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte iTunes na Macu alebo PC.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Vyberte zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak sa vám ho nedarí nájsť.
 4. Na postrannom paneli vľavo kliknite na možnosť Aplikácie. Potom sa posuňte do časti Zdieľanie súborov.
 5. Vyberte aplikáciu so súborom, ktorý chcete vymazať.
 6. V zozname Dokumenty vyberte súbor, ktorý chcete vymazať, a stlačte kláves Delete na klávesnici.
 7. Keď iTunes zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na možnosť Vymazať.

Súbory sa z aplikácie môžu dať vymazať aj inými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke aplikácie.

Dátum zverejnenia: