Zdieľanie súborov medzi počítačom a zariadením so systémom iOS alebo iPadOS pomocou iTunes

Pomocou funkcie Zdieľanie súborov môžete kopírovať súbory medzi počítačom a aplikáciami v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS.

Skôr než začnete

Ak používate systém macOS Catalina, súbory medzi počítačom a zariadením so systémom iOS alebo iPadOS môžete zdieľať pomocou Findera.

Na synchronizovanie dokumentov medzi všetkými svojimi zariadeniami môžete namiesto funkcie Zdieľanie súborov zvážiť používanie služby iCloud Drive, funkcie Handoff alebo funkcie AirDrop.

Služba iCloud Drive poskytuje bezpečný prístup ku všetkým dokumentom z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC. Bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate, budete mať vždy a všade k dispozícii najaktuálnejšie dokumenty.

Funkcia Handoff vám umožňuje začať písať dokument, e-mail alebo správu v jednom zariadení a potom pokračovať v inom zariadení tam, kde ste skončili. Funkciu Handoff je možné používať s rôznymi aplikáciami Apple, ako sú napríklad aplikácie Mail, Safari, Mapy, Správy, Pripomienky, Kalendár, Kontakty, Pages, Numbers a Keynote. S touto funkciou sú kompatibilné aj niektoré aplikácie od iných vývojárov. 

Funkcia AirDrop vám umožňuje zdieľať fotky, videá, webové stránky, miesta a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkosti.

Čo potrebujete na zdieľanie súborov

Zobrazenie aplikácií pre systém iOS alebo iPadOS, ktoré môžu zdieľať súbory s počítačom

 1. Otvorte iTunes v Macu alebo PC.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Kliknite na zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak sa vám ho nedarí nájsť. 
  Tlačidlo zariadenia.
 4. Na ľavom postrannom paneli kliknite na položku Zdieľanie súborov.
  Okno iTunes s pripojeným iPhonom a položkou Zdieľanie súborov vybranou v zozname.
 5. Vybratím aplikácie zobrazíte, ktoré súbory sú dostupné na zdieľanie v danej aplikácii v zariadení. Ak sa nezobrazuje časť týkajúca sa zdieľania súborov, vaše zariadenie neobsahuje žiadne aplikácie podporujúce zdieľanie súborov.
  Okno iTunes s niekoľkými dokumentmi Keynote, ktoré možno zdieľať.

Kopírovanie súborov z počítača do aplikácie pre systém iOS alebo iPadOS

 1. V iTunes vyberte aplikáciu zo zoznamu v časti Zdieľanie súborov.
 2. Súbory potiahnite z priečinka alebo okna na zoznam Dokumenty, čím sa skopírujú do zariadenia.
  Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Pridať v zozname Dokumenty v iTunes, vyhľadať súbory, ktoré chcete z počítača skopírovať, a potom kliknúť na tlačidlo Pridať. iTunes skopíruje tieto súbory do aplikácie v zariadení. Vyberte len súbory, ktoré daná aplikácia podporuje. Informácie o podporovaných typoch súborov nájdete v používateľskej príručke danej aplikácie.
  Prezentácia Keynote potiahnutá do zoznamu Dokumenty Keynote.

Kopírovanie súborov z aplikácie pre systém iOS alebo iPadOS do počítača

 1. V iTunes vyberte aplikáciu zo zoznamu v časti Zdieľanie súborov.
 2. Súbory potiahnite zo zoznamu Dokumenty do priečinka alebo okna v počítači, čím sa skopírujú do počítača.
  Môžete tiež vybrať súbory, ktoré chcete skopírovať do počítača, v zozname Dokumenty a kliknúť na položku Uložiť. Potom vyhľadajte priečinok v počítači, do ktorého chcete súbory skopírovať, a kliknite na položku Uložiť.
  Súbor potiahnutý do zoznamu Dokumenty Keynote.

Otvorenie zdieľaných súborov

V zariadení so systémom iOS môžete otvoriť súbory z počítača pomocou aplikácie vybranej na zdieľanie súborov.

Z iných aplikácií ani umiestnení v zariadení sa k týmto súborom nedostanete. Zoznam súborov si môžete pozrieť v časti Zdieľanie súborov v iTunes po pripojení zariadenia k počítaču.

Zálohovanie zdieľaných súborov

Keď iCloud (alebo iTunes) zálohuje zariadenie, zálohuje aj zdieľané súbory. 

Ak zo zariadenia so systémom iOS vymažete niektorú aplikáciu so zdieľanými súbormi, vymažete tieto zdieľané súbory zo zariadenia aj zo zálohy v iCloude alebo iTunes. Ak o zdieľané súbory nechcete prísť, skopírujte ich do počítača a až potom vymažte aplikáciu zo zariadenia so systémom iOS.

Vymazanie zdieľaného súboru zo zariadenia so systémom iOS

Ak chcete vymazať súbor, ktorý ste pomocou zdieľania súborov skopírovali do aplikácie pre systém iOS alebo iPadOS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte iTunes v Macu alebo PC.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Vyberte zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak sa vám ho nedarí nájsť.
 4. Vyberte aplikáciu zo zoznamu v časti Zdieľanie súborov.
 5. V zozname Dokumenty vyberte súbor, ktorý chcete vymazať, a stlačte kláves Delete na klávesnici.
 6. Keď iTunes zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na možnosť Vymazať.

Súbory sa z aplikácie môžu dať vymazať aj inými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke aplikácie.

Dátum zverejnenia: