Zdieľanie súborov medzi počítačom a zariadením so systémom iOS alebo iPadOS pomocou iTunes

Pomocou funkcie Zdieľanie súborov môžete kopírovať súbory medzi počítačom a apkami v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS.

Skôr než začnete

Ak používate systém macOS Catalina alebo novší, súbory medzi počítačom a zariadením so systémom iOS alebo iPadOS môžete zdieľať pomocou Findera.

Na synchronizovanie dokumentov medzi všetkými zariadeniami môžete namiesto zdieľania súborov používať iCloud Drive, Handoff alebo AirDrop.

iCloud Drive poskytuje bezpečný prístup ku všetkým dokumentom z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC. Bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate, budete mať vždy a všade k dispozícii najaktuálnejšie dokumenty.

Handoff vám umožňuje začať písať dokument, e-mail alebo správu na jednom zariadení a potom pokračovať na inom zariadení tam, kde ste skončili. Handoff je možné používať s rôznymi apkami Apple, ako sú napríklad Mail, Safari, Mapy, Správy, Pripomienky, Kalendár, Kontakty, Pages, Numbers a Keynote. S touto funkciou sú kompatibilné aj niektoré apky od iných vývojárov. 

AirDrop vám umožňuje zdieľať fotky, videá, webové stránky, miesta a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkosti.

Čo potrebujete na zdieľanie súborov

Ktoré apky pre systém iOS alebo iPadOS môžu zdieľať súbory s počítačom

 1. Otvorte iTunes na Macu alebo PC.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Kliknite na zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak sa vám ho nedarí nájsť. 
  Tlačidlo zariadenia.
 4. Na ľavom postrannom paneli kliknite na Zdieľanie súborov.
  Okno iTunes s pripojeným iPhonom a položkou Zdieľanie súborov vybratou v zozname.
 5. Vybratím apky zobrazíte súbory, ktoré sú k dispozícii na zdieľanie v danej apke v zariadení. Ak sa nezobrazuje sekcia Zdieľanie súborov, vaše zariadenie neobsahuje žiadne apky podporujúce zdieľanie súborov.
  Okno iTunes s niekoľkými dokumentmi Keynote, ktoré možno zdieľať.

Kopírovanie súborov z počítača do apky pre systém iOS alebo iPadOS

 1. V iTunes vyberte apku zo zoznamu v sekcii Zdieľanie súborov.
 2. Súbory potiahnite z priečinka alebo okna na zoznam Dokumenty, čím sa skopírujú do zariadenia.
  Môžete kliknúť aj na Pridať v zozname dokumentov v iTunes, vyhľadať súbory, ktoré chcete z počítača skopírovať, a potom kliknúť na Pridať. iTunes skopíruje tieto súbory do apky v zariadení. Vyberte len súbory, ktoré daná apka podporuje. Informácie o podporovaných typoch súborov nájdete v používateľskej príručke danej apky.
  Potiahnutie prezentácie Keynote do zoznamu Dokumenty Keynote.

Kopírovanie súborov z apky pre systém iOS alebo iPadOS do počítača

 1. V iTunes vyberte apku zo zoznamu v sekcii Zdieľanie súborov.
 2. Súbory potiahnite zo zoznamu Dokumenty do priečinka alebo okna v počítači, čím sa skopírujú do počítača.
  Alebo môžete súbory, ktoré chcete skopírovať do počítača, vybrať v zozname Dokumenty, kliknúť na Uložiť, potom vyhľadať priečinok v počítači, do ktorého chcete súbory skopírovať, a kliknúť na Uložiť.
  Súbor potiahnutý do zoznamu Dokumenty Keynote.

Otvorenie zdieľaných súborov

Na zariadení so systémom iOS môžete otvoriť súbory z počítača pomocou apky, ktorú ste vybrali na zdieľanie súborov.

Z iných apiek ani umiestnení v zariadení sa k týmto súborom nedostanete. Zoznam súborov si môžete pozrieť v sekcii Zdieľanie súborov v iTunes, keď pripojíte zariadenie k počítaču.

Zálohovanie zdieľaných súborov

Keď iCloud (alebo iTunes) zálohuje zariadenie, zálohuje aj zdieľané súbory. 

Ak zo zariadenia so systémom iOS vymažete niektorú apku so zdieľanými súbormi, vymažete tieto zdieľané súbory zo zariadenia aj zo zálohy v iCloude alebo iTunes. Ak o zdieľané súbory nechcete prísť, skopírujte ich do počítača a až potom vymažte apku zo zariadenia so systémom iOS.

Vymazanie zdieľaného súboru zo zariadenia so systémom iOS

Ak chcete vymazať súbor, ktorý ste pomocou zdieľania súborov skopírovali do apky pre systém iOS alebo iPadOS, postupujte takto:

 1. Otvorte iTunes na Macu alebo PC.
 2. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Vyberte zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak sa vám ho nedarí nájsť.
 4. V iTunes vyberte apku zo zoznamu v sekcii Zdieľanie súborov.
 5. V zozname Dokumenty vyberte súbor, ktorý chcete vymazať, a stlačte kláves Delete na klávesnici.
 6. Keď iTunes zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na Vymazať.

Súbory sa z apky môžu dať vymazať aj inými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke apky.

Dátum zverejnenia: