Používanie funkcie AirDrop na iPhone alebo iPade

Pomocou funkcie AirDrop môžete zdieľať fotky, dokumenty a ďalšie položky s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí a prijímať ich z nich.

Skôr než začnete

 • Uistite sa, že osoba, ktorej odosielate obsah, sa nachádza v blízkom okolí v dosahu pripojenia Bluetooth a Wi-Fi.
 • Skontrolujte, či vy aj osoba, ktorej odosielate obsah, máte zapnuté pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Ak má niektorá zo strán zapnutý osobný hotspot, vypnite ho.
 • Skontrolujte, či osoba, ktorej odosielate obsah, nemá funkciu AirDrop nastavenú tak, aby prijímala obsah len od kontaktov. Ak áno a má vás v kontaktoch, musí mať na vašej vizitke e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu z vášho Apple ID, inak funkcia AirDrop nebude fungovať.
 • Ak vás v kontaktoch nemá, požiadajte ju, aby si prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop nastavila na možnosť Všetci. Potom bude môcť súbor prijať.

Na prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop môžete kedykoľvek nastaviť možnosť Len kontakty alebo Prijímanie je vypnuté. Týmto spôsobom môžete kontrolovať, kto vidí vaše zariadenie a môže vám posielať obsah prostredníctvom funkcie AirDrop.

iPhone so zobrazeným menu, v ktorom vyberiete kontakt alebo zariadenie na zdieľanie pomocou funkcie AirDrop. 

Používanie funkcie AirDrop

 1. Otvorte apku a klepnite na Zdieľať alebo na tlačidlo Zdieľať . Ak zdieľate fotku z apky Fotky, môžete potiahnuť doľava alebo doprava a vybrať viac fotiek.
 2. Klepnite na tlačidlo AirDrop.
 3. Klepnite na používateľa funkcie AirDrop, s ktorým chcete obsah zdieľať. AirDrop môžete používať aj medzi svojimi vlastnými zariadeniami Apple. Ak sa na tlačidle AirDrop zobrazuje odznak s červeným číslom, v blízkosti je viacero zariadení, s ktorými môžete zdieľať obsah. Klepnite na tlačidlo AirDrop a potom na používateľa, s ktorým chcete zdieľať obsah. Prečítajte si, čo robiť, ak používateľa funkcie AirDrop alebo svoje druhé zariadenie nevidíte.

Ak osoba, s ktorou zdieľate obsah, je vo vašich kontaktoch, zobrazí sa obrázok s jej menom. Ak nie je v kontaktoch, zobrazí sa len jej meno bez obrázka.

iPhone so zobrazeným prichádzajúcim prenosom AirDrop (fotka hojdačky na strome) s možnosťou odmietnutia alebo prijatia.  

Prijatie prenosu cez funkciu AirDrop

Keď s vami niekto niečo zdieľa pomocou funkcie AirDrop, zobrazí sa upozornenie s náhľadom. Môžete klepnúť na tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť.

Ak klepnete na tlačidlo Prijať, obsah prenášaný funkciou AirDrop sa doručí v tej istej apke, z ktorej bol odoslaný. Fotky sa napríklad zobrazia v apke Fotky, kým webové stránky sa otvoria v Safari. Odkazy na apky sa otvoria v App Store, takže si môžete apku stiahnuť alebo kúpiť.

Ak pomocou funkcie AirDrop pošlete obsah (napríklad fotky z iPhonu do Macu) sami sebe, nezobrazí sa možnosť Prijať ani Odmietnuť, ale obsah sa automaticky odošle do vášho zariadenia. Stačí sa uistiť, že sú obidve zariadenia prihlásené pomocou toho istého Apple ID.

Obrázok GIF na iPhone so zobrazením potiahnutia prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky (čím sa otvorí ovládacie centrum), stlačenia tlačidla AirDrop a zmeny možností prijímania funkcie AirDrop. 

Úprava nastavení funkcie AirDrop

Ak chcete zvoliť, kto môže vidieť vaše zariadenie a posielať vám obsah prostredníctvom funkcie AirDrop:

 1. Prejdite do menu Nastavenia a klepnite na Všeobecné.
 2. Klepnite na AirDrop a potom vyberte príslušnú možnosť.

Možnosti funkcie AirDrop môžete nastaviť aj v ovládacom centre:

 1. Na iPhone X alebo novšom otvorte ovládacie centrum potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky. Prípadne tým istým pohybom otvorte ovládacie centrum na iPade so systémom iOS 12 či novším alebo iPadOS. Na iPhone 8 alebo staršom potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky.
 2. Zatlačte na kartu nastavení siete v ľavom hornom rohu alebo ju stlačte a podržte.
 3. Podržte tlačidlo AirDrop  a potom vyberte niektorú z týchto možností:
  • Prijímanie je vypnuté: Nebudete prijímať požiadavky funkcie AirDrop. 
  • Len kontakty: Zariadenie sa bude zobrazovať len vašim kontaktom.
  • Všetci: Zariadenie sa bude zobrazovať všetkým zariadeniam Apple v okolí, v ktorých sa používa AirDrop.

Ak sa zobrazí možnosť Prijímanie je vypnuté a nedá sa zmeniť klepnutím:

 1. Prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia.
 3. Klepnite na položku Povolené apky a skontrolujte, či je funkcia AirDrop zapnutá.

Možnosť Len kontakty je k dispozícii v zariadeniach, ktoré podporujú systém iOS 10 či novší, iPadOS alebo macOS Sierra 10.12 či novší. Ak máte v zariadení so staršou verziou softvéru funkciu AirDrop nastavenú na možnosť Len kontakty, budete musieť v Nastaveniach alebo ovládacom centre zmeniť nastavenie funkcie AirDrop na možnosť Všetci. Pri používaní funkcie AirDrop môžete vybrať možnosť Všetci a funkciu vypnúť, keď ju nepoužívate.

Dátum zverejnenia: