Používanie funkcie AirDrop v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prostredníctvom funkcie AirDrop môžete okamžite zdieľať fotky, videá, dokumenty a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí.


Prostredníctvom funkcie AirDrop môžete zdieľať obsah, ako sú fotky a dokumenty, s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí a prijímať ho z nich.

Skôr než začnete

Skôr než začnete, skontrolujte splnenie nasledujúcich podmienok:

 • Uistite sa, že sa osoba, ktorej odosielate obsah, nachádza v blízkom okolí v dosahu pripojenia Bluetooth a Wi-Fi.
 • Skontrolujte, či vy aj osoba, ktorej odosielate obsah, máte zapnuté pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Ak má niektorá strana zapnuté zdieľanie internetu, vypnite ho.
 • Skontrolujte, či osoba, ktorej odosielate obsah, nemá funkciu AirDrop nastavenú tak, aby prijímala obsah len od kontaktov. Ak áno a ak vás má v kontaktoch, musí mať na vašej vizitke vašu e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, aby funkcia AirDrop fungovala.
 • Ak vás v kontaktoch nemá, požiadajte ju, aby si prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop nastavila na možnosť Všetci. Potom bude môcť súbor prijať.

Pre prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop môžete kedykoľvek nastaviť možnosť Len kontakty alebo Prijímanie je vypnuté. Týmto spôsobom môžete kontrolovať, kto vaše zariadenie vidí a môže vám posielať obsah prostredníctvom funkcie AirDrop.

Fotka vybraná na prenos prostredníctvom funkcie AirDrop

Zdieľanie obsahu prostredníctvom funkcie AirDrop

Prostredníctvom funkcie AirDrop môžete zdieľať obsah z rôznych aplikácií, ako sú napríklad Fotky, Safari, Kontakty a ďalšie. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu a klepnite na položku Zdieľať alebo na ikonu Ikona Zdieľať. Ak zdieľate fotku z aplikácie Fotky, môžete potiahnuť doľava alebo doprava a vybrať viac fotiek.
 2. Klepnite na používateľa funkcie AirDrop, s ktorým chcete obsah zdieľať. Prostredníctvom funkcie AirDrop môžete tiež prenášať obsah medzi svojimi zariadeniami Apple. Nevidíte druhého používateľa služby AirDrop alebo druhé zariadenie? Prečítajte si, ako postupovať.

Obrazovka iPhonu s otázkou, či fotku prenesenú prostredníctvom funkcie AirDrop prijať, alebo odmietnuť

Prijímanie obsahu prostredníctvom funkcie AirDrop

Keď s vami niekto zdieľa obsah prostredníctvom funkcie AirDrop, zobrazí sa vám upozornenie s náhľadom obsahu, v ktorom môžete klepnúť na položku Prijať alebo Odmietnuť.

Ak klepnete na položku Prijať, zobrazí sa obsah v aplikácii, z ktorej sa odoslal. Fotky sa napríklad zobrazia v aplikácii Fotky, zatiaľ čo webové stránky sa otvoria v aplikácii Safari. Odkazy na aplikácie sa otvoria v obchode App Store, takže si môžete aplikáciu stiahnuť alebo kúpiť.

Ak prostredníctvom funkcie AirDrop prenesiete obsah sami pre seba, napríklad ak zdieľate fotku z iPhonu do Macu, nezobrazí sa možnosť prijatia alebo odmietnutia. Obsah sa do príslušného zariadenia odošle automaticky. Stačí sa uistiť, že sú obidve zariadenia prihlásené pomocou toho istého účtu Apple ID.

Výber osoby, ktorá vám môže posielať obsah prostredníctvom funkcie AirDrop

Vyberte, kto vaše zariadenie uvidí a môže vám posielať obsah prostredníctvom funkcie AirDrop.

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > AirDrop. 
Nastavenia funkcie AirDrop s vybranou možnosťou Všetci

 

Možnosti funkcie AirDrop môžete nastaviť aj v ovládacom centre. Postupujte takto:

 1. V iPhone X alebo novšom otvorte ovládacie centrum potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky. Na iPhone 8 alebo staršom potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
 2. Zatlačte na kartu nastavení siete v ľavom hornom rohu alebo ju stlačte a podržte.
  Ovládacie centrum v iPhone
 3. Klepnite na položku AirDrop Ikona AirDrop.
 4. Potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Prijímanie je vypnuté: Nebudete prijímať požiadavky funkcie AirDrop. 
  • Len kontakty: Zariadenie sa bude zobrazovať len vašim kontaktom.
  • Všetci: Zariadenie sa bude zobrazovať všetkým zariadeniam so systémom iOS v okolí, v ktorých sa používa funkcia AirDrop.

Ak sa zobrazuje možnosť Prijímanie je vypnuté, ale nemožno ju klepnutím zmeniť, prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obsah a súkromie > Povolené apky a skontrolujte, že je funkcia AirDrop zapnutá.

Dátum zverejnenia: