Používanie funkcie AirDrop v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie AirDrop môžete zdieľať fotky, dokumenty a ďalšie položky s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí a prijímať ich z nich.

Skôr než začnete

 • Uistite sa, že osoba, ktorej odosielate obsah, sa nachádza v blízkom okolí v dosahu pripojenia Bluetooth a Wi-Fi.
 • Skontrolujte, či vy aj osoba, ktorej odosielate obsah, máte zapnuté pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Ak má niektorá zo strán zapnuté zdieľanie internetu, vypnite ho.
 • Skontrolujte, či osoba, ktorej odosielate obsah, nemá funkciu AirDrop nastavenú tak, aby prijímala obsah len od kontaktov. Ak áno a má vás v kontaktoch, musí mať na vašej vizitke vašu e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, inak funkcia nebude AirDrop fungovať.
 • Ak vás v kontaktoch nemá, požiadajte ju, aby si prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop nastavila na možnosť Všetci. Potom bude môcť súbor prijať.

Na prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop môžete kedykoľvek nastaviť možnosť Len kontakty alebo Prijímanie je vypnuté. Týmto spôsobom môžete kontrolovať, kto vidí vaše zariadenie a môže vám posielať obsah prostredníctvom funkcie AirDrop.

Používanie funkcie AirDrop

 1. Otvorte aplikáciu a klepnite na položku Zdieľať alebo na tlačidlo Zdieľať . Ak zdieľate fotku z aplikácie Fotky, môžete potiahnuť doľava alebo doprava a vybrať viaceré fotky.
 2. Klepnite na používateľa funkcie AirDrop*, s ktorým chcete obsah zdieľať. AirDrop môžete používať aj medzi svojimi vlastnými zariadeniami Apple. Nevidíte druhého používateľa funkcie AirDrop alebo druhé zariadenie? Prečítajte si, ako postupovať.

* Ak osoba, s ktorou zdieľate obsah, je vo vašich kontaktoch, zobrazí sa obrázok s jej menom. Ak nie je v kontaktoch, zobrazí sa len jej meno bez obrázka. 

Prijatie prenosu cez funkciu AirDrop

Keď s vami niekto niečo zdieľa pomocou funkcie AirDrop, zobrazí sa upozornenie s náhľadom. Môžete klepnúť na tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť.

Ak klepnete na tlačidlo Prijať, obsah prenášaný funkciou AirDrop sa doručí v tej istej aplikácii, z ktorej bola odoslaná. Napríklad Fotky sa zobrazia v aplikácii Fotky a webové stránky sa otvoria v aplikácii Safari. Odkazy na aplikácie sa otvoria v obchode App Store, aby ste si mohli danú aplikáciu stiahnuť alebo kúpiť.

Ak pomocou funkcie AirDrop pošlete obsah sebe, napríklad fotky z iPhonu do Macu, nezobrazí sa možnosť Prijať ani Odmietnuť, ale obsah sa automaticky odošle do vášho zariadenia. Stačí sa uistiť, že sú obidve zariadenia prihlásené pomocou toho istého účtu Apple ID.


Úprava nastavení funkcie AiDrop

Ak chcete zvoliť, kto môže vidieť vaše zariadenie a posielať vám obsah prostredníctvom funkcie AirDrop:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Všeobecné.
 2. Klepnite na položku AirDrop a potom vyberte príslušnú možnosť.

Možnosti funkcie AirDrop môžete nastaviť aj v ovládacom centre. Postupujte takto:

 1. V iPhone X alebo novšom alebo v iPade so systémom iOS 12 alebo novším alebo so systémom iPadOS potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Ovládacie centrum. V iPhone 8 alebo staršom potiahnite nahor z dolného okraja obrazovky.
 2. Zatlačte na kartu nastavení siete v ľavom hornom rohu alebo ju stlačte a podržte.
 3. Podržte tlačidlo AirDrop  a potom vyberte niektorú z týchto možností:
  • Prijímanie je vypnuté: Nebudete prijímať požiadavky funkcie AirDrop. 
  • Len kontakty: Zariadenie sa bude zobrazovať len vašim kontaktom.
  • Všetci: Zariadenie sa bude zobrazovať všetkým zariadeniam Apple v okolí, v ktorých sa používa AirDrop.

Ak sa zobrazí možnosť Prijímanie je vypnuté a nedá sa zmeniť klepnutím:

 1. Prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia.
 3. Klepnite na položku Povolené apky a skontrolujte, či je funkcia AirDrop zapnutá.

Dátum zverejnenia: