Používanie funkcie AirDrop na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie AirDrop môžete okamžite zdieľať fotky, videá, dokumenty a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí.

     

Zdieľanie obsahu pomocou funkcie AirDrop

Pomocou funkcie AirDrop môžete zdieľať obsah z rôznych aplikácií, ako sú napríklad Fotky, Safari, Kontakty a ďalšie. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu a nájdite obsah, ktorý chcete zdieľať. Ak chcete zdieľať viac položiek, klepnite na položku Vybrať a potom klepnite na požadované položky. V systéme iOS 10 alebo novšom môžete pomocou funkcie AirDrop zdieľať aj odkazy na aplikácie. Stačí stlačiť a podržať ikonu aplikácie na ploche.
 2. Klepnite na položku Zdieľať alebo na ikonu  .
 3. Klepnite na používateľa funkcie AirDrop, s ktorým chcete obsah zdieľať. Obsah môžete pomocou funkcie AirDrop prenášať aj medzi svojimi zariadeniami Apple. Nezobrazuje sa používateľ funkcie AirDrop? Zistite, ako postupovať.

     

Prijímanie obsahu pomocou funkcie AirDrop

Keď s vami niekto zdieľa obsah pomocou funkcie AirDrop, zobrazí sa vám upozornenie s náhľadom obsahu, v ktorom môžete klepnúť na položku Prijať alebo Odmietnuť.

Ak klepnete na položku Prijať, zobrazí sa obsah v aplikácii, z ktorej sa odoslal. Fotky sa napríklad zobrazia v aplikácii Fotky, zatiaľ čo webové stránky sa otvoria v aplikácii Safari. Odkazy na aplikácie sa otvoria v obchode App Store, takže si môžete aplikáciu stiahnuť alebo kúpiť.

Ak pomocou funkcie AirDrop prenesiete obsah sami pre seba, napríklad ak zdieľate fotku z iPhonu na Mac, nezobrazí sa možnosť prijatia alebo odmietnutia. Obsah sa do príslušného zariadenia odošle automaticky. Stačí sa uistiť, že sú obe zariadenia prihlásené pomocou rovnakého účtu Apple ID.

     

Nastavenie možností prijímania pomocou funkcie AirDrop

Môžete prejsť do menu Nastavenia > Všeobecné > AirDrop, kde môžete vybrať, kto môže vidieť vaše zariadenie vo funkcii AirDrop a posielať vám obsah. Možnosti prijímania funkcie AirDrop môžete nastaviť aj v ovládacom centre. Postupujte takto:

 1. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte ovládacie centrum. Na iPhone X potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.
 2. Zatlačte alebo stlačte a podržte kartu nastavení siete v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku AirDrop. Ak používate systém iOS 10.3.3 alebo starší, klepnite na položku AirDrop.
 3. Potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Prijímanie je vypnuté: Nebudete prijímať požiadavky funkcie AirDrop. 
  • Len kontakty: Zariadenie sa bude zobrazovať len vašim kontaktom.
  • Všetci: Zariadenie sa bude zobrazovať všetkým zariadeniam so systémom iOS v okolí, na ktorých sa používa funkcia AirDrop.

Ak sa zobrazuje možnosť Prijímanie je vypnuté, ktorá sa však nedá klepnutím zmeniť, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia a uistite sa, že je zapnutá možnosť AirDrop.

Ak druhé zariadenie vo funkcii AirDrop nevidíte

Ak sa nezobrazuje osoba alebo zariadenie, pre ktoré chcete preniesť obsah pomocou funkcie AirDrop, skontrolujte nasledujúce položky:

 • Skontrolujte, či máte zapnuté Wi-Fi a Bluetooth. Ak má niektorá strana zapnuté zdieľanie internetu, vypnite ho.
 • Uistite sa, že osoba, ktorej chcete odoslať obsah, sa nachádza neďaleko. Pomocou funkcie AirDrop nie je možné prenášať obsah k používateľom, ktorí sú mimo dosahu spojenia Bluetooth a Wi-Fi.
 • Ak druhá osoba používa pre funkciu AirDrop nastavenie prijímania Len kontakty a má vás vo svojich kontaktoch, musí mať na karte vášho kontaktu údaje vášho účtu Apple ID – len vtedy bude funkcia AirDrop fungovať. Ak vás vo svojich kontaktoch nemá, požiadajte ju, aby si prijímanie prostredníctvom funkcie AirDrop nastavila na možnosť Všetci. Potom súbor bude môcť prijať.
Dátum zverejnenia: