Používanie a prispôsobenie ovládacieho centra na iPhone, iPade a iPode touch

Ovládacie centrum vám umožňuje rýchlo urobiť fotku, zapnúť svetlá, ovládať Apple TV a používať ďalšie funkcie. Môžete si dokonca prispôsobiť ovládacie centrum tak, aby ste mali okamžitý prístup k najčastejšie používaným funkciám.

Otvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nahor z dolného okraja ľubovoľnej obrazovky. Na iPhone X a novšom alebo iPade so systémom iOS 12 alebo novším potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

Zatvorenie ovládacieho centra

Klepnite na hornú časť obrazovky alebo stlačte tlačidlo Domov. Na iPhone X alebo novšom potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky alebo klepnite na obrazovku.

 

Prispôsobenie ovládacieho centra

Ovládacie centrum si môžete prispôsobiť tak, aby ste mohli rýchlo zmeniť najčastejšie používané nastavenia. Chcete mať všetko potrebné poruke, keď náhle dostanete nápad? Pridajte ovládací prvok aplikácie Nahrávky. Potrebujete jedným klepnutím stlmiť svetlá v jedálni? Pridajte ovládacie prvky aplikácie Domácnosť. Postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky.
  3. Ak chcete pridať ovládacie prvky, klepnite na ikonu . Ak chcete ovládacie prvky odstrániť, klepnite na ikonu  a potom na položku Odstrániť.

Ak chcete zmeniť usporiadanie ovládacích prvkov v ovládacom centre, prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum, klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky, podržte ikonu  vedľa ovládacích prvkov a potiahnite ich do požadovaného poradia.

Rýchle ovládanie nastavení a používanie aplikácií

V ovládacom centre máte rýchly prístup k nasledujúcim aplikáciám a nastaveniam.

Zapnutie sieťových nastavení

Keď otvoríte ovládacie centrum a v ľavom hornom rohu stlačíte a podržíte kartu sieťových nastavení, môžete zapnúť tieto nastavenia:

  • Režim lietadlo: Okamžite vypne mobilné pripojenia zariadenia so systémom iOS.
  • Mobilné dáta:* Umožňuje povoliť alebo zakázať aplikáciám a službám pripájať sa na internet prostredníctvom mobilnej siete.
  • Wi-Fi: Umožňuje surfovať na webe, streamovať hudbu, sťahovať filmy a používať ďalšie funkcie. Ak podržíte ikonu Wi-Fi, budete môcť prepnúť Wi-Fi sieť.
  • Bluetooth: Umožňuje pripojiť zariadenie k slúchadlám, súpravám do auta, bezdrôtovým klávesniciam a ďalším zariadeniam s rozhraním Bluetooth. Ak podržíte ikonu Bluetooth, budete môcť prepnúť zariadenie Bluetooth.
  • AirDrop: Umožňuje okamžite zdieľať fotky, videá, polohu a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí.
  • Zdieľanie internetu:* Umožňuje zdieľať internetové pripojenie zariadenia s počítačom a inými zariadeniami so systémom iOS.

*K dispozícii na iPhone a modeloch iPadu (Wi-Fi + Cellular).

Ovládanie zvuku

Keď v pravom hornom rohu ovládacieho centra zatlačíte na kartu zvuku alebo ju podržíte, zobrazia sa ovládacie prvky na zmenu hlasitosti a rýchle prehranie alebo pozastavenie vybranej skladby, podcastu a ďalšieho obsahu.

Klepnutím na ikonu  prepnete výstup zvuku na reproduktory, slúchadlá, Apple TV alebo iné zvukové zariadenie. Môžete tiež prehrávať rovnakú hudbu na viacerých reproduktoroch nastavených v domácnosti.

Môžu sa tiež zobrazovať karty zariadení v okolí, na ktorých je možné ovládať prehrávanie zvuku. Ak chcete ovládať zvuk zariadenia, klepnite na jeho kartu. Pomocou týchto kariet môžete tiež vytvoriť zdieľané hudobné poradie s priateľmi.

Ovládanie klepnutím

Klepnutím môžete zapnúť, použiť alebo upraviť nasledujúce aplikácie a nastavenia.


Budík: Klepnite, ak si chcete nastaviť budík.


Jas: Ťahaním ovládacieho prvku jasu nahor alebo nadol upravíte jas displeja.


Kalkulačka:Na štandardnej kalkulačke môžete vykonávať rýchle výpočty. Ak zariadenie otočíte na šírku, môžete používať pokročilejšie funkcie vedeckej kalkulačky.


Tmavý režim: Tmavý režim zapnite, ak si chcete spríjemniť sledovanie obrazovky pri nedostatočnom osvetlení. V ovládacom centre môžete medzi svetlým a tmavým režimom prepnúť jednoduchým klepnutím. Alebo podržte tlačidlo na úpravu jasu a potom v časti Vzhľad vyberte možnosť Tmavý.


Nerušiť: Umožňuje stíšiť zvonenie a hlásenia. Podržaním tohto ovládacieho prvku môžete režim Nerušiť zapnúť na hodinu alebo do konca dňa. Môžete ho tiež nechať zapnutý len počas trvania určitej udalosti alebo kým sa nachádzate na určitom mieste. Po skončení udalosti alebo opustení daného miesta sa režim Nerušiť automaticky vypne.


Nerušiť počas šoférovania:* iPhone dokáže zistiť, že pravdepodobne práve šoférujete, a automaticky vypne zvuk hovorov, textových správ a hlásení. Ľudia, ktorí sa vás pokúsia kontaktovať, dostanú upozornenie, že šoférujete.


Asistovaný prístup: Pomocou Asistovaného prístupu môžete zariadenie obmedziť na jedinú aplikáciu a nastaviť, ktoré funkcie budú k dispozícii.


Režim slabej batérie:* Do režimu slabej batérie môžete iPhone prepnúť, keď bude mať slabú batériu a nebudete mať prístup k zdroju elektrickej energie.


Lupa: Urobí z iPhonu lupu, aby ste sa mohli zblízka pozrieť na rôzne predmety.


Skener QR kódov: Pomocou vstavanej kamery na zariadení so systémom iOS môžete skenovať QR kódy a rýchlo tak získať prístup k webovým stránkam bez toho, aby ste museli zadávať alebo si pamätať ich adresu.

 


Zamknutie orientácie: Zabraňuje otáčaniu obrazovky pri otáčaní zariadenia.


Tichý režim:* Umožňuje rýchlo stíšiť upozornenia a oznámenia, ktoré na zariadení prijímate.


Stopky: Umožňujú odmerať trvanie určitej udalosti a sledovať medzičasy.


Veľkosť textu: Klepnutím na túto položku a potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol zväčšíte alebo zmenšíte text na zariadení.


Nahrávky: Táto voľba umožňuje vytvárať hlasové nahrávky pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia.


Hlasitosť: Potiahnutím ovládacieho prvku hlasitosti nahor alebo nadol môžete upravovať hlasitosť vždy, keď sa prehráva nejaký zvuk.

*Kalkulačka je dostupná len na iPhone a iPode touch. Funkcia Nerušiť počas šoférovania a režim slabej batérie sú dostupné len na iPhone. Tichý režim je dostupný len na iPade a iPode touch.

Ďalšie funkcie ovládané zatlačením

Ďalšie ovládacie prvky si zobrazíte podržaním týchto aplikácií a nastavení.


Skratky prístupnosti: Táto voľba umožňuje rýchlo zapnúť rôzne funkcie prístupnosti, napríklad AssistiveTouch, Switch Control, VoiceOver a ďalšie.


Apple TV Remote: Umožňuje ovládať Apple TV 4K alebo Apple TV HD pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.


Kamera: Umožňuje rýchlo urobiť fotku alebo selfie a tiež nahrať video.


Svietidlo:* Umožňuje používať LED blesk fotoaparátu ako svietidlo. Podržaním svietidla môžete upraviť jas.


Sluch: Táto voľba umožňuje spárovať iPhone, iPad alebo iPod touch s načúvacími prístrojmi alebo spárovanie zrušiť. Potom budete mať k načúvacím prístrojom rýchly prístup alebo budete v slúchadlách AirPods môcť používať funkciu Aktívne počúvanie.


Domácnosť:* Ak máte v aplikácii Domácnosť nastavené zariadenia, môžete ovládať svoje obľúbené domáce zariadenia a scény.


Night Shift: Keď v nastaveniach jasu zapnete režim Night Shift, farby displeja sa v noci posunú smerom k teplejšiemu koncu spektra.


Poznámky: Táto voľba umožňuje rýchlo zaznamenať nápad, vytvoriť kontrolný zoznam, nakresliť náčrt a používať ďalšie funkcie.


Zrkadlenie obrazovky: Umožňuje bezdrôtovo streamovať hudbu, fotky a videá do Apple TV a ďalších zariadení podporujúcich technológiu AirPlay. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa funkcia AirPlay nezobrazuje.


Záznam obrazovky: Klepnutím spustíte záznam obrazovky. Keď položku Záznam obrazovky podržíte a potom klepnete na položku Zvuk z mikrofónu, bude sa zároveň nahrávať aj zvuk z mikrofónu zariadenia.


Časovač: Potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol nastavte trvanie a potom klepnite na položku Spustiť.


True Tone:* V nastaveniach jasu môžete zapnúť technológiu True Tone, ktorá automaticky upravuje farby a intenzitu displeja podľa okolitého svetla.


Wallet:* Umožňuje rýchly prístup ku kartám pre systém Apple Pay, palubným lístkom, vstupenkám do kina a ďalším položkám.

*Svietidlo je dostupné len na iPhone, 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia), 11-palcovom iPade Pro, 12,9-palcovom iPade Pro (2. generácia), 10,5-palcovom iPade Pro, 9,7-palcovom iPade Pro a iPode touch. Aplikácia Domácnosť je dostupná len na iPhone a iPade. Technológia True Tone je dostupná na 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia), 11-palcovom iPade Pro, 12,9-palcovom iPade Pro (2. generácia), 10,5-palcovom iPade Pro, 9,7-palcovom iPade Pro, iPhone X alebo novšom a iPhone 8. Aplikácia Wallet je dostupná len na iPhone a iPode touch.

Dátum zverejnenia: