Prístup k ovládaciemu centru a jeho prispôsobenie na iPhone a iPode touch

Prostredníctvom ovládacieho centra máte okamžitý prístup k činnostiam, ktoré vykonávate najčastejšie. Ovládacie centrum vám umožňuje rýchlo urobiť fotku, zapnúť svetlá, ovládať Apple TV a používať ďalšie funkcie. 

Otvorenie a zatvorenie ovládacieho centra

  • Na iPhone X alebo novšom potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky. Ovládacie centrum zatvoríte potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky alebo klepnutím na obrazovku.
  • Na iPhone SE (2. generácia), iPhone 8 alebo staršom alebo iPode touch potiahnite prstom nahor z dolnej časti ľubovoľnej obrazovky. Ovládacie centrum zatvoríte klepnutím do hornej časti obrazovky alebo stlačením tlačidla Domov.

Prečítajte si, ako používať ovládacie centrum na iPade.

Prispôsobenie ovládacieho centra

Ovládacie centrum si môžete prispôsobiť tak, aby ste mohli rýchlo zmeniť najčastejšie používané nastavenia. Chcete mať všetko potrebné poruke, keď náhle dostanete nápad? Pridajte ovládací prvok aplikácie Nahrávky. Potrebujete jedným klepnutím stlmiť svetlá v jedálni? Pridajte ovládacie prvky aplikácie Domácnosť. Postupujte takto:

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Ak chcete pridať ovládacie prvky, klepnite na tlačidlo Pridať . Ak chcete ovládacie prvky odstrániť, klepnite na tlačidlo Odstrániť  a potom na položku Odstrániť. Ak chcete zmeniť usporiadanie ovládacích prvkov, stlačte a podržte sivé čiary  a potom ich presuňte tak, aby ste dosiahli požadované poradie.

Rýchle ovládanie nastavení

Tu sú niektoré z nastavení, ku ktorým máte prístup v ovládacom centre.

Sieťové nastavenia

Keď otvoríte ovládacie centrum a v ľavom hornom rohu stlačíte a podržíte kartu sieťových nastavení, môžete zapnúť tieto nastavenia:

  • Režim lietadlo: Umožňuje okamžite vypnúť mobilné pripojenia na zariadení.
  • Mobilné dáta: Umožňuje povoliť alebo zakázať aplikáciám a službám pripájať sa na internet prostredníctvom mobilnej siete.
  • Wi-Fi: Umožňuje surfovať na webe, streamovať hudbu, sťahovať filmy a používať ďalšie funkcie. Ak podržíte ikonu Wi-Fi, budete môcť prepnúť Wi-Fi sieť.
  • Bluetooth: Umožňuje pripojiť zariadenie k slúchadlám, súpravám do auta, bezdrôtovým klávesniciam a ďalším zariadeniam s rozhraním Bluetooth. Ak podržíte ikonu Bluetooth, budete môcť prepnúť zariadenie Bluetooth.
  • AirDrop: Umožňuje okamžite zdieľať fotky, videá, polohu a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí.
  • Osobný hotspot: Umožňuje zdieľať internetové pripojenie zariadenia s počítačom a inými zariadeniami so systémom iOS.

Zvuk

Keď v pravom hornom rohu ovládacieho centra stlačíte kartu audia a podržíte ju, zobrazia sa ovládacie prvky na zmenu hlasitosti a rýchle prehranie alebo pozastavenie vybranej skladby, podcastu a ďalšieho obsahu.

Klepnutím na ikonu AirPlay  prepnete výstup zvuku na reproduktory, slúchadlá, Apple TV alebo iné zvukové zariadenie. Môžete tiež prehrávať tú istú hudbu na viacerých reproduktoroch nastavených v domácnosti.

Môžu sa tiež zobrazovať karty zariadení v okolí, na ktorých je možné ovládať prehrávanie zvuku. Ak chcete ovládať zvuk zariadenia, klepnite na jeho kartu. Pomocou týchto kariet môžete tiež vytvoriť zdieľané hudobné poradie s priateľmi.

Ovládanie klepnutím

Potrebujete rýchlo upraviť jas displeja alebo zmeniť hlasitosť? Pomocou ovládacieho centra sa jednoducho dostanete k požadovaným aplikáciám, funkciám a nastaveniam jedným klepnutím.

Prečítajte si, ktoré aplikácie, funkcie a nastavenia môžete otvoriť z ovládacieho centra.

Dátum zverejnenia: