Používanie a prispôsobenie ovládacieho centra na iPhone, iPade a iPode touch

V systéme iOS 11 a novšom môžete pomocou ovládacieho centra rýchlo urobiť fotku, zapnúť svetlá, ovládať Apple TV a používať ďalšie funkcie. Môžete si dokonca prispôsobiť ovládacie centrum tak, aby ste mali okamžitý prístup k najčastejšie používaným funkciám.

Otvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nahor z dolného okraja ľubovoľnej obrazovky. Na iPhone X potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky. Na iPade môžete tiež dvakrát stlačiť tlačidlo Domov.

Zatvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nadol, klepnite na hornú časť obrazovky alebo stlačte tlačidlo Domov. Na iPhone X potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky alebo klepnite na obrazovku.

 

Prispôsobenie ovládacieho centra

Ovládacie centrum si môžete prispôsobiť tak, aby ste mohli rýchlo zmeniť najčastejšie používané nastavenia. Chcete mať všetko potrebné poruke, keď náhle dostanete nápad? Pridajte ovládací prvok aplikácie Nahrávky. Potrebujete jedným klepnutím stlmiť svetlá v jedálni? Pridajte ovládacie prvky aplikácie Domácnosť. Postupujte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky.
  3. Ak chcete pridať ovládacie prvky, klepnite na ikonu . Ak chcete ovládacie prvky odstrániť, klepnite na ikonu  a potom na položku Odstrániť.

Chcete zmeniť usporiadanie prvkov v ovládacom centre? Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum, klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky, podržte ikonu  vedľa ovládacích prvkov a ich potiahnutím zmeňte poradie požadovaným spôsobom.

Rýchle ovládanie nastavení a používanie aplikácií

V ovládacom centre máte rýchly prístup k nasledujúcim aplikáciám a nastaveniam.

Zapnutie sieťových nastavení

Keď otvoríte ovládacie centrum a v ľavom hornom rohu zatlačíte na kartu sieťových nastavení alebo ju podržíte, môžete zapnúť tieto nastavenia:

  • Režim lietadlo: Okamžite vypne mobilné pripojenia zariadenia so systémom iOS.
  • Mobilné dáta:* Umožňuje povoliť alebo zakázať aplikáciám a službám pripájať sa na internet prostredníctvom mobilnej siete.
  • Wi-Fi: Umožňuje surfovať na webe, streamovať hudbu, sťahovať filmy a používať ďalšie funkcie.
  • Bluetooth: Umožňuje pripojiť zariadenie k slúchadlám, súpravám do auta, bezdrôtovým klávesniciam a ďalším zariadeniam s rozhraním Bluetooth.
  • AirDrop: Umožňuje okamžite zdieľať fotky, videá, polohu a ďalší obsah s inými zariadeniami Apple v blízkom okolí.
  • Zdieľanie internetu:* Umožňuje zdieľať internetové pripojenie zariadenia s počítačom a inými zariadeniami so systémom iOS.

*K dispozícii na iPhone a modeloch iPadu (Wi-Fi + Cellular).

Ovládanie zvuku

Keď v pravom hornom rohu ovládacieho centra zatlačíte na kartu zvuku alebo ju podržíte, zobrazia sa ovládacie prvky na zmenu hlasitosti a rýchle prehranie alebo pozastavenie vybranej skladby, podcastu a ďalšieho obsahu.

Klepnutím na ikonu  prepnete výstup zvuku na reproduktory, slúchadlá, Apple TV alebo iné zvukové zariadenie. Môžete tiež prehrávať rovnakú hudbu na viacerých reproduktoroch nastavených v domácnosti.

Môžu sa tiež zobrazovať karty zariadení v okolí, na ktorých je možné ovládať prehrávanie zvuku. Ak chcete ovládať zvuk zariadenia, klepnite na jeho kartu. Pomocou týchto kariet môžete tiež vytvoriť zdieľané hudobné poradie s priateľmi.

Ovládanie klepnutím

Klepnutím môžete zapnúť, použiť alebo upraviť nasledujúce aplikácie a nastavenia.


Budík: Klepnite, ak si chcete nastaviť budík.


Jas: Ťahaním ovládacieho prvku jasu nahor alebo nadol upravíte jas displeja.


Kalkulačka:Na štandardnej kalkulačke môžete vykonávať rýchle výpočty. Ak zariadenie otočíte na šírku, môžete používať pokročilejšie funkcie vedeckej kalkulačky.


Nerušiť: Pomocou tejto voľby na zariadení môžete rýchlo vypnúť zvuk prichádzajúcich hovorov, upozornení a hlásení.


Nerušiť počas šoférovania:* iPhone dokáže zistiť, že pravdepodobne práve šoférujete, a automaticky vypne zvuk hovorov, textových správ a hlásení. Ľudia, ktorí sa vás pokúsia kontaktovať, dostanú upozornenie, že šoférujete.


Asistovaný prístup: Pomocou Asistovaného prístupu môžete zariadenie obmedziť na jedinú aplikáciu a nastaviť, ktoré funkcie budú k dispozícii.


Režim slabej batérie:* Do režimu slabej batérie môžete iPhone prepnúť, keď bude mať slabú batériu a nebudete mať prístup k zdroju elektrickej energie.


Lupa: Urobí z iPhonu lupu, aby ste sa mohli zblízka pozrieť na rôzne predmety.


Zamknutie orientácie: Zabraňuje otáčaniu obrazovky pri otáčaní zariadenia.


Tichý režim:* Umožňuje rýchlo stíšiť upozornenia a oznámenia, ktoré na zariadení prijímate.


Stopky: Umožňujú odmerať trvanie určitej udalosti a sledovať medzičasy.


Veľkosť textu: Klepnutím na túto položku a potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol zväčšíte alebo zmenšíte text na zariadení.


Nahrávky:* Táto voľba umožňuje vytvárať hlasové nahrávky pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia.


Hlasitosť: Potiahnutím ovládacieho prvku hlasitosti nahor alebo nadol môžete upravovať hlasitosť vždy, keď sa prehráva nejaký zvuk.

  

*Aplikácie Kalkulačka a Nahrávky sú dostupné len na iPhone a iPode touch. Funkcia Nerušiť počas šoférovania a režim slabej batérie sú dostupné len na iPhone. Tichý režim je dostupný len na iPade a iPode touch.

Ďalšie funkcie ovládané zatlačením

Na iPhone 6s a novšom môžete zobraziť ďalšie ovládacie prvky tak, že zatlačíte na nasledujúce aplikácie a nastavenia. Ak máte iPhone 6 alebo starší, iPad alebo iPod touch, ďalšie ovládacie prvky zobrazíte tak, že podržíte nasledujúce aplikácie.


Skratky prístupnosti: Táto voľba umožňuje rýchlo zapnúť rôzne funkcie prístupnosti, napríklad AssistiveTouch, Switch Control, VoiceOver a ďalšie.


Apple TV Remote: Umožňuje ovládať Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia) pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.


Kamera: Umožňuje rýchlo urobiť fotku alebo selfie a tiež nahrať video.


Svietidlo:* Umožňuje používať LED blesk fotoaparátu ako svietidlo. Zatlačením alebo podržaním svietidla môžete upraviť jas.


Načúvacie prístroje: Táto voľba umožňuje spárovať iPhone, iPad alebo iPod touch s načúvacími prístrojmi a spárovanie zrušiť.


Domácnosť:* Ak máte v aplikácii Domácnosť nastavené zariadenia, môžete ovládať svoje obľúbené domáce zariadenia a scény.


Night Shift: Keď v nastaveniach jasu zapnete režim Night Shift, farby displeja sa v noci posunú smerom k teplejšiemu koncu spektra.


Poznámky: Táto voľba umožňuje rýchlo zaznamenať nápad, vytvoriť kontrolný zoznam, nakresliť náčrt a používať ďalšie funkcie.


Zrkadlenie obrazovky: Umožňuje bezdrôtovo streamovať hudbu, fotky a videá do Apple TV a ďalších zariadení podporujúcich technológiu AirPlay. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa funkcia AirPlay nezobrazuje.


Záznam obrazovky: Klepnutím spustíte záznam obrazovky. Keď položku Záznam obrazovky zatlačíte alebo podržíte a potom klepnete na položku Zvuk z mikrofónu, bude sa zároveň nahrávať aj zvuk z mikrofónu zariadenia.


Časovač: Potiahnutím posuvníka nahor alebo nadol nastavte trvanie a potom klepnite na položku Spustiť.


True Tone:* V nastaveniach jasu môžete zapnúť technológiu True Tone, ktorá automaticky upravuje farby a intenzitu displeja podľa okolitého svetla.


Wallet:* Umožňuje rýchly prístup ku kartám pre systém Apple Pay, palubným lístkom, vstupenkám do kina a ďalším položkám.

  

  

*Svietidlo je dostupné len na iPhone, 12,9-palcovom iPade Pro (2. generácia), 10,5-palcovom iPade Pro, 9,7-palcovom iPade Pro a iPode touch. Aplikácia Domácnosť je dostupná len na iPhone a iPade. Technológia True Tone je dostupná na 12,9-palcovom iPade Pro (2. generácia), 10,5-palcovom iPade Pro, 9,7-palcovom iPade Pro, iPhone 8 a iPhone X. Aplikácia Wallet je dostupná len v iPhone a iPode touch..

Dátum zverejnenia: