Nakupovanie pomocou Apple Pay

Pomocou Apple Pay môžete platiť v obchodoch, v apkách, na webe a na ďalších miestach.

Ako pomocou Apple Pay platiť v obchodoch a na ďalších miestach

Ak máte iPhone alebo hodinky Apple Watch, môžete pomocou Apple Pay platiť v obchodoch, reštauráciách, na čerpacích staniciach, za taxík alebo kdekoľvek inde, kde vidíte niektorý z týchto symbolov1.

Nakupovanie cez Apple Pay pomocou iPhonu alebo hodiniek Apple Watch 

Platenie pomocou iPhonu

 1. Ak chcete použiť svoju predvolenú kartu:
  • Ak máte iPhone s Face ID, dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Ak sa zobrazí výzva, overte sa pomocou Face ID alebo zadajte svoj kód na otvorenie Apple Peňaženky.
  • Ak máte iPhone s Touch ID, dvakrát stlačte tlačidlo Domov.
 2. Ak chcete použiť inú kartu, klepnutím na predvolenú kartu zobrazte ďalšie karty. Klepnite na príslušnú kartu a overte sa.
 3. Priložte hornú časť iPhonu k bezkontaktnej čítačke, kým sa na obrazovke nezobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Platenie pomocou hodiniek Apple Watch

 1. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo.
 2. Automaticky sa otvorí predvolená karta. Ak chcete vybrať inú kartu, rolujte nadol.
 3. Podržte displej hodiniek Apple Watch v blízkosti bezkontaktnej čítačky, kým nepocítite jemné klepnutie a neozve sa pípnutie.

Chcete si pozrieť svoje nedávne nákupy? Prečítajte si, ako zobraziť históriu transakcií Apple Pay.

Ako pomocou Apple Pay platiť na internete alebo v apkách

Pomocou Apple Pay môžete platiť na internete v Safari2, 3 alebo v apkách vždy, keď je služba Apple Pay dostupná ako možnosť platby.

Nakupovanie pomocou Apple Pay na internete alebo v apkách 

 1. Klepnite na tlačidlo Apple Pay alebo vyberte Apple Pay ako spôsob platby.
 2. Ak chcete zaplatiť inou kartou, klepnite na tlačidlo Ďalej  alebo na tlačidlo Rozbaliť menu  vedľa predvolenej karty.
 3. V prípade potreby zadajte fakturačné, dodacie a kontaktné údaje. Tieto informácie sa v službe Apple Pay uložia, takže ich nebudete musieť zadávať znova.
 4. Platbu potvrďte.
  • iPhone alebo iPad s Face ID: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a potom použite Face ID alebo kód.
  • iPhone alebo iPad bez Face ID: Použite Touch ID alebo kód. 
  • Hodinky Apple Watch: dvakrát stlačte bočné tlačidlo.
  • Mac s Touch ID: postupujte podľa výziev na Touch Bare a položte prst na senzor Touch ID. Ak je senzor Touch ID vypnutý, klepnite na ikonu Apple Pay na Touch Bare a postupujte podľa výziev na obrazovke.
  • Mac bez Touch ID: potvrďte platbu na iPhone alebo hodinkách Apple Watch pripojených cez Bluetooth. Uistite sa, že ste sa vo všetkých zariadeniach prihlásili pomocou toho istého Apple ID.
 5. Po úspešnej platbe sa na obrazovke zobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

 

 1. Obchodník musí akceptovať nielen Apple Pay, ale aj vašu platobnú kartu a platobnú sieť.
 2. V kontinentálnej Číne môžete používať Apple Pay na webe v prehliadači Safari iba na kompatibilných iPhonoch a iPadoch s najnovšou verziou systému iOS alebo iPadOS.
 3. V Taliansku možno pomocou iPhonu a hodiniek Apple Watch platiť v obchodoch prostredníctvom služby Apple Pay kartou Maestro. Karty Maestro nie je možné používať v apkách a na webe. V Holandsku možno karty Maestro pridať do všetkých kompatibilných zariadení okrem Macu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: