Používanie služby Apple Pay

Zistite, ako pomocou služby Apple Pay jednoducho a bezpečne platiť v obchodoch, reštauráciách, aplikáciách, na webe aj inde.

Platenie v obchodoch a na iných miestach

Ak máte iPhone alebo hodinky Apple Watch, všade, kde uvidíte jeden z týchto symbolov, môžete používať službu Apple Pay.1,2 Pomocou Apple Pay môžete platiť v obchodoch, reštauráciách, taxíkoch, automatoch a na mnohých iných miestach.

Používanie služby Apple Pay na iPhone

Platba iPhonom pomocou Face ID

 1. Ak chcete použiť predvolenú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a potom sa pozrite na iPhone, aby vás overil pomocou Face ID, alebo zadajte kód. 
 2. Hornú časť iPhonu podržte niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa na displeji neobjaví text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Ak vás zaujíma, ako to funguje, pozrite si ukážku.

Platba iPhonom pomocou senzora Touch ID

 1. Ak chcete použiť predvolenú kartu, položte prst na senzor Touch ID. 
 2. Hornú časť iPhonu podržte niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa na displeji neobjaví text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Ak vás zaujíma, ako to funguje, pozrite si ukážku.

Obrazovka platby pomocou hodiniek Apple Watch

Platba pomocou hodiniek Apple Watch

 1. Ak chcete použiť predvolenú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a podržte displej hodiniek Apple Watch vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od bezkontaktnej čítačky.
 2. Počkajte, kým nepocítite jemné klepnutie.

V závislosti od konkrétneho obchodu a sumy transakcie budete možno musieť podpísať bloček alebo zadať PIN kód.

Ak platíte cez Apple Cash v Spojených štátoch, transakciu overte pomocou Face ID, Touch ID alebo bezpečného kódu.3 Niektoré terminály môžu napriek tomu pri uskutočňovaní debetných transakcií vyžadovať PIN kód. Ak sa zobrazí výzva na jeho zadanie, zadajte 0000 alebo akýkoľvek iný štvorciferný kód.

Ak sa nachádzate v Japonsku

Pri pokladni povedzte, či platíte kartou Suica, iD alebo QUICPay. V aplikácii Wallet pohľadajte logo karty. Ak chcete použiť kartu Suica, ktorú máte nastavenú ako expresnú dopravnú kartu, podržte hornú časť iPhonu v blízkosti čítačky.

Ak sa nachádzate v kontinentálnej Číne

Ak chcete v obchodoch platiť kreditnou alebo debetnou kartou, postupujte takto:

 1. Na iPhone so senzorom Touch ID dvakrát stlačte tlačidlo Domov. Položte prst na senzor Touch ID alebo zadajte kód a potom iPhone podržte v blízkosti čítačky.
 2. Na iPhone X alebo novšom dvakrát stlačte bočné tlačidlo, overte svoju totožnosť pomocou Face ID a podržte iPhone v blízkosti čítačky.

Platba inou ako predvolenou kartou

Karty si prepnete takto:

 • iPhone X alebo novší: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Keď sa zobrazí vaša predvolená karta, klepnite na ňu a potom klepnutím vyberte inú kartu. Pozrite sa na iPhone, aby vás overil pomocou Face ID, a potom podržte hornú časť zariadenia v blízkosti čítačky, aby ste zaplatili. 
 • iPhone 8 alebo starší: Zariadenie podržte v blízkosti čítačky, ale neklaďte prst na senzor Touch ID. Keď sa zobrazí predvolená karta, klepnite na ňu a potom klepnutím vyberte inú kartu. Položte prst na senzor Touch ID a zaplaťte.
 • Hodinky Apple Watch: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Keď sa zobrazí predvolená karta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte inú kartu. Podržte hodinky v blízkosti čítačky a zaplaťte.


Možnosť Kúpiť cez Apple Pay v aplikáciách

Platenie za aplikácie alebo v aplikáciách

Na iPhone, iPade alebo hodinkách Apple Watch môžete použiť tlačidlo Apple Pay na platby v aplikáciách, ak sa ako možnosť platby zobrazí služba Apple Pay. V aplikáciách hľadajte jedno z týchto tlačidiel.

Platba prostredníctvom služby Apple Pay v aplikácii:

 1. Klepnite na tlačidlo Apple Pay alebo službu Apple Pay vyberte ako spôsob platby.
 2. Skontrolujte správnosť svojich fakturačných údajov, dodacej adresy a kontaktných údajov. Ak chcete zaplatiť inou kartou, klepnite na ikonu ikona Ďalej vedľa karty.
 3. V prípade potreby zadajte v iPhone alebo iPade fakturačné údaje, dodaciu adresu a kontaktné údaje. Tieto informácie sa v službe Apple Pay uložia, takže ich nebudete musieť zadávať znova.
 4. Platbu potvrďte. Po úspešnej platbe sa na obrazovke objaví text Hotovo a symbol zaškrtnutia.
  • iPhone X alebo novší alebo iPad s funkciou Face ID: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a potom použite Face ID alebo kód.
  • iPhone 8 alebo starší alebo iPad bez funkcie Face ID: Použite senzor Touch ID alebo kód. 
  • Hodinky Apple Watch: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo. 

V kontinentálnej Číne možno budete musieť zadať PIN kód.

V niektorých krajinách alebo oblastiach môžete pomocou služby Apple Pay platiť v Zákazníckom čete.4

Prečítajte si, ako použiť službu Apple Pay ako spôsob platby účtu Apple ID.

Platby na webe v Safari

Na iPhone, iPade a Macu môžete pomocou služby Apple Pay platiť na webe v Safari.5,6

Použitie služby Apple Pay na webe

Pomocou iPhonu alebo iPadu

 1. Klepnite na tlačidlo Apple Pay.
 2. Skontrolujte správnosť svojich fakturačných údajov, dodacej adresy a kontaktných údajov. Ak chcete zaplatiť inou kartou, klepnite na ikonu ikona Ďalej vedľa karty.
 3. V prípade potreby zadajte fakturačné údaje, dodaciu adresu a kontaktné údaje. Tieto informácie sa v službe Apple Pay uložia, takže ich nebudete musieť zadávať znova.
 4. Keď to všetko máte, vykonajte nákup a potvrďte platbu.
  • iPhone X alebo novší alebo iPad s funkciou Face ID: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a potom použite Face ID alebo kód.
  • iPhone 8 alebo starší alebo iPad bez funkcie Face ID: Použite senzor Touch ID alebo kód. 
  • Hodinky Apple Watch: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo. 
 5. Po úspešnej platbe sa na obrazovke objaví text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Na modeloch Macu so senzorom Touch ID

 1. Klepnite na tlačidlo Apple Pay.
 2. Skontrolujte správnosť svojich fakturačných údajov, dodacej adresy a kontaktných údajov. Ak chcete zaplatiť inou ako predvolenou kartou, kliknite na ikonu ikona rozbalenia menu vedľa predvolenej karty a vyberte kartu, ktorú chcete použiť. 
 3. V prípade potreby zadajte fakturačné údaje, dodaciu adresu a kontaktné údaje. Tieto informácie sa v službe Apple Pay uložia, takže ich nebudete musieť zadávať znova.
 4. Keď to všetko máte, vykonajte nákup. Postupujte podľa výziev na Touch Bare a položte prst na senzor Touch ID. Ak je senzor Touch ID vypnutý, klepnite na ikonu Apple Pay na Touch Bare a postupujte podľa výziev na obrazovke. Po úspešnej platbe sa na obrazovke objaví text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Apple Cash nie je k dispozícii v systéme macOS.3

Na ostatných modeloch Macu

 1. Na potvrdenie platieb potrebujete iPhone alebo hodinky Apple Watch. Uistite sa, že ste sa vo všetkých zariadeniach prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID. 
 2. Skontrolujte, či máte na Macu zapnuté rozhranie Bluetooth.
 3. Klepnite na tlačidlo Apple Pay.
 4. Skontrolujte správnosť svojich fakturačných údajov, dodacej adresy a kontaktných údajov. Ak chcete zaplatiť inou ako predvolenou kartou, kliknite na ikonu ikona rozbalenia menu vedľa predvolenej karty a vyberte kartu, ktorú chcete použiť. Môžete vybrať kreditnú a debetnú kartu alebo kartu Apple Cash z ľubovoľného iPhonu alebo hodiniek Apple Watch v blízkosti, na ktorých ste sa prihlásili do toho istého účtu iCloud.3
 5. V prípade potreby zadajte fakturačné údaje, dodaciu adresu a kontaktné údaje. Apple Pay tieto informácie v iPhone uloží, takže ich nebudete musieť zadávať znova.
 6. Keď to všetko máte, vykonajte nákup a potvrďte platbu. 
  • iPhone X alebo novší: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a potom použite Face ID alebo kód.
  • iPhone 8 alebo starší: Použite senzor Touch ID alebo kód. 
  • Hodinky Apple Watch: Dvakrát stlačte bočné tlačidlo. 
 7. Po úspešnej platbe sa na obrazovke objaví text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Použitie vernostnej karty

V obchodoch, ktoré túto funkciu podporujú, môžete prijímať alebo uplatňovať odmeny prostredníctvom služby Apple Pay. Stačí pridať vernostnú kartu do aplikácie Wallet a používať ju pri platení cez Apple Pay. Ak chcete vernostnú kartu v obchode používať automaticky, prejdite na ňu, klepnite na tlačidlo ikona Viac a potom zapnite funkciu Automatický výber.

Po použití vernostnej karty služba Apple Pay prepne na predvolenú platobnú kartu, ktorou nákup zaplatíte. V závislosti od konkrétneho obchodu môžete vernostnú kartu a platobnú kartu uplatniť v tom istom kroku alebo budete musieť počkať, kým vás terminál alebo pokladník nevyzve na zaplatenie.

Kontrola histórie transakcií

Keď v aplikácii Wallet klepnete na kartu, uvidíte posledné transakcie každej kreditnej, debetnej alebo predplatenej karty vrátane karty Apple Cash.* Uvidíte aj posledné transakcie dopravných kariet. V závislosti od konkrétnej banky alebo vydavateľa karty sa môže stať, že sa zobrazia len transakcie vykonané z príslušného zariadenia. Alebo uvidíte všetky transakcie uskutočnené na účte ku kreditnej alebo debetnej karte vrátane všetkých zariadení so službou Apple Pay a fyzickej karty.

Ak ste si službu Apple Pay nastavili na hodinkách Apple Watch, históriu transakcií si môžete pozrieť aj v aplikácii Watch na iPhone. Stačí, ak v aplikácii Watch klepnete na položku Wallet a Apple Pay, potom na svoju kartu a nakoniec na tab Transakcie.

Niektoré banky alebo vydavatelia kariet poskytujú pre aplikáciu Wallet len počiatočné autorizačné čiastky, ktoré sa môžu líšiť od konečnej sumy transakcie. V závislosti od konkrétnej banky alebo vydavateľa karty sa môžu zobrazovať iné sumy transakcií z podnikov ako reštaurácie, čerpacie stanice, hotely alebo požičovne automobilov. Konečné podrobnosti o transakciách nájdete vo výpise kreditnej alebo debetnej karty z banky alebo od vydavateľa karty.

V prípade odmietnutej transakcie sa so žiadosťou o pomoc obráťte na banku alebo vydavateľa karty.

*Apple Cash je k dispozícii len v Spojených štátoch.

 1. Ak chcete službu Apple Pay používať pri jazdách verejnou dopravou a platení v obchodoch v Japonsku, potrebujete buď iPhone 8, iPhone 8 Plus alebo novší, alebo hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie. Prípadne môžete používať iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo hodinky Apple Watch Series 2 zakúpené v Japonsku. Prečítajte si, ako zistiť, či bolo zariadenie zakúpené v Japonsku.
 2. Ak ste si do aplikácie Wallet pridali študentský preukaz, všade, kde sa dá platiť fyzickým študentským preukazom, môžete platiť pomocou iPhonu alebo hodiniek Apple Watch.
 3. Apple Cash je k dispozícii len v USA. Kartu Apple Cash vydáva Green Dot Bank, člen skupiny FDIC. Kartu Apple Cash môžete použiť iba tam, kde sa akceptuje služba Apple Pay a karty Discover. Ak ste obchodník, tu sa dozviete viac o bezkontaktných debetných kartách Discover.
 4. Zákaznícky čet je v súčasnosti v beta verzii. V niektorých krajinách alebo oblastiach budeme Zákaznícky čet zavádzať postupne.
 5. V kontinentálnej Číne možno službu Apple Pay používať na webe v Safari len na kompatibilných modeloch iPhonu a iPadu so systémom iOS 11.2 alebo novším. V Holandsku môžete službu Apple Pay používať na webe iba na kompatibilnom iPhone alebo iPade.
 6. V Taliansku je možné pomocou iPhonu a hodiniek Apple Watch platiť v obchodoch prostredníctvom služby Apple Pay kartou Maestro. Karty Maestro nie je možné používať v aplikáciách a na webe. V Holandsku si môžete pridať karty Maestro do všetkých kompatibilných zariadení okrem Macu. V Japonsku nie je možné používať karty Visa v aplikáciách a na webe.
 7. Apple Card vydáva pobočka banky Goldman Sachs Bank USA v Salt Lake City. Apple Card je k dispozícii len v Spojených štátoch.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: