K iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa nedá pripojiť príslušenstvo Bluetooth

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vám nedarí spárovať príslušenstvo Bluetooth so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS, prípadne ho k nemu pripojiť.

Ak sa nedá pripojiť k jednému z týchto zariadení

Ak chcete so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS spárovať príslušenstvo Bluetooth, ako je napríklad bezdrôtová klávesnica, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth a zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS sú blízko seba.
 2. Vypnite a znova zapnite príslušenstvo Bluetooth.
 3. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth je zapnuté a úplne nabité alebo pripojené k zdroju napájania. Ak sa v príslušenstve používajú batérie, skontrolujte, či ich nie je potrebné vymeniť.
 4. Ak s príslušenstvom Bluetooth používate aplikáciu, prejdite na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS do menu Nastavenia > Súkromie > Bluetooth a uistite sa, že ste pre príslušnú aplikáciu zapli pripojenie Bluetooth.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth stále nedá spárovať alebo pripojiť

 1. Ak ste už príslušenstvo Bluetooth niekedy k zariadeniu so systémom iOS alebo iPadOS pripojili, zrušte jeho párovanie, prepnite ho späť do režimu zisťovania a potom sa ho znova pokúste spárovať a pripojiť.
 2. Ak sa vám podarilo spárovať príslušenstvo s niektorými zariadeniami, no nie so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS, zrušte párovanie príslušenstva s ostatnými zariadeniami. Potom ho skúste znova spárovať so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS.
 3. Obráťte sa na výrobcu príslušenstva a overte si, či príslušenstvo podporuje vaše zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS.
 4. Ak máte naďalej niektorý z týchto problémov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple
  • Rozhranie Bluetooth sa nedá zapnúť alebo je príslušné nastavenie sivé.
  • K zariadeniu sa nedá pripojiť žiadne príslušenstvo Bluetooth.
  • Výrobca príslušenstva potvrdil jeho správne fungovanie.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc so spárovaním príslušenstva Bluetooth s Apple TV.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: