Získanie pomoci s pripojením príslušenstva Bluetooth k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vám nedarí spárovať príslušenstvo Bluetooth so zariadením so systémom iOS, alebo ho k nemu pripojiť.

Získanie pomoci s pripojením zariadenia so systémom iOS k autorádiu.

Najskôr použite tieto kroky

Potrebujete zdieľať súbory medzi iPhonom, iPadom, iPodom touch a Macom? Prečítajte si, ako postupovať. Pri problémoch s pripojením príslušenstva Bluetooth k zariadeniu so systémom iOS postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth a zariadenie so systémom iOS sú blízko seba.
 2. Skontrolujte, či je príslušenstvo Bluetooth zapnuté a úplne nabité alebo pripojené k zdroju napájania. Ak používa batérie, skontrolujte, či ich nie je potrebné vymeniť.
 3. Reštartujte príslušenstvo Bluetooth.
 4. Uistite sa, že v iPhone, iPade alebo iPode touch je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS.
 5. V zariadení so systémom iOS prejdite do ponuky Nastavenia > Bluetooth a skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Bluetooth. Ak sa Bluetooth nedá zapnúť alebo sa zobrazuje otáčajúce sa ozubené koliesko, reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch.
 6. Zrušte párovanie príslušenstva Bluetooth, prepnite ho späť do režimu zisťovania a potom ho znova spárujte a pripojte.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth stále nedá spárovať alebo pripojiť

 1. Ak sa vám podarilo spárovať príslušenstvo s niektorými zariadeniami, no nie so zariadením so systémom iOS, zrušte spárovanie príslušenstva s niektorým z týchto zariadení. Potom ho vyskúšajte znova spárovať so zariadením so systémom iOS.
 2. Obráťte sa na výrobcu príslušenstva a overte si, či príslušenstvo podporuje vaše zariadenie so systémom iOS.
 3. Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple:
  • Rozhranie Bluetooth sa nedá zapnúť alebo je príslušné nastavenie sivé.
  • K zariadeniu sa nedá pripojiť žiadne príslušenstvo Bluetooth.
  • Výrobca príslušenstva potvrdil jeho správne fungovanie.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ktoré profily Bluetooth možno používať s vaším zariadením.

Prečítajte si o kompatibilite bezdrôtovej klávesnice Apple, klávesnice Magic Keyboard a klávesníc Bluetooth od iných výrobcov pri použití spolu so zariadeniami so systémom iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: