K iPhonu, iPadu alebo iPodu touch sa nedá pripojiť príslušenstvo Bluetooth

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vám nedarí spárovať príslušenstvo Bluetooth so zariadením so systémom iOS, alebo ho k nemu pripojiť.

Ak sa nedá pripojiť k jednému z týchto zariadení

Ak chcete so zariadením so systémom iOS spárovať príslušenstvo Bluetooth, ako je napríklad bezdrôtová klávesnica, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Bluetooth. Ak sa rozhranie Bluetooth nedá zapnúť alebo sa zobrazuje otáčajúce sa ozubené koliesko, reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch. Potom skúste zariadenie znova spárovať a pripojiť.
 2. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth a zariadenie so systémom iOS sú blízko seba.
 3. Vypnite a znova zapnite príslušenstvo Bluetooth.
 4. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth je zapnuté a úplne nabité alebo pripojené k zdroju napájania. Ak sa v príslušenstve používajú batérie, skontrolujte, či ich nie je potrebné vymeniť.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth stále nedá spárovať alebo pripojiť

 1. Ak ste už príslušenstvo Bluetooth niekedy k zariadeniu so systémom iOS pripojili, zrušte jeho párovanie, prepnite ho späť do režimu zisťovania a potom sa ho znova pokúste spárovať a pripojiť.
 2. Ak sa vám podarilo spárovať príslušenstvo s niektorými zariadeniami, no nie so zariadením so systémom iOS, zrušte párovanie príslušenstva s ostatnými zariadeniami. Potom ho vyskúšajte znova spárovať so zariadením so systémom iOS.
 3. Obráťte sa na výrobcu príslušenstva a overte si, či príslušenstvo podporuje vaše zariadenie so systémom iOS.
 4. Ak máte naďalej niektorý z týchto problémov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple
  • Rozhranie Bluetooth sa nedá zapnúť alebo je príslušné nastavenie sivé.
  • K zariadeniu sa nedá pripojiť žiadne príslušenstvo Bluetooth.
  • Výrobca príslušenstva potvrdil jeho správne fungovanie.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc so spárovaním príslušenstva Bluetooth s Apple TV.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: