Ak sa k iPhonu alebo iPadu nedá pripojiť príslušenstvo Bluetooth

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vám nedarí spárovať príslušenstvo Bluetooth so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS, prípadne ho k nemu pripojiť.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

Pomoc pri párovaní príslušenstva Bluetooth, napríklad bezdrôtovej klávesnice, so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS:

 1. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth a zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS sú blízko seba.
 2. Vypnite príslušenstvo Bluetooth a znova ho zapnite.
 3. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth je zapnuté a úplne nabité alebo pripojené k zdroju napájania. Ak sa v príslušenstve používajú batérie, skontrolujte, či ich nie je potrebné vymeniť.
 4. Ak s príslušenstvom Bluetooth používate apku, prejdite na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS do menu Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Bluetooth a uistite sa, že ste pre príslušnú apku zapli pripojenie Bluetooth.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth stále nedá spárovať alebo pripojiť

 • Ak ste už príslušenstvo Bluetooth niekedy k svojmu zariadeniu so systémom iOS alebo iPadOS pripojili, zrušte jeho spárovanie, prepnite ho späť do režimu zisťovania a potom sa ho znova pokúste spárovať a pripojiť.
 • Ak sa vám podarilo spárovať príslušenstvo s inými zariadeniami, no nie s vaším zariadením so systémom iOS alebo iPadOS, zrušte spárovanie príslušenstva s ostatnými zariadeniami. Potom ho skúste znova spárovať so svojím zariadením so systémom iOS alebo iPadOS.
 • Ak chcete zistiť, či je príslušenstvo kompatibilné so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS, obráťte sa na výrobcu príslušenstva.
 • Ak máte naďalej niektorý z týchto problémov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple:
  • Rozhranie Bluetooth sa nedá zapnúť alebo je príslušné nastavenie neaktívne (sivé).
  • K zariadeniu sa nedá pripojiť žiadne príslušenstvo Bluetooth.
  • Výrobca príslušenstva potvrdil jeho správne fungovanie.

Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: