Získanie pomoci s pripojením príslušenstva Bluetooth k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Niekedy sa môže stať, že príslušenstvo Bluetooth (napríklad slúchadlá s mikrofónom, klávesnica alebo reproduktory) sa nedá spárovať so zariadením so systémom iOS alebo k nemu pripojiť. Tieto kroky vám môžu pomôcť. 

Získajte pomoc s pripojením zariadenia so systémom iOS k autorádiu.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

  1. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth a zariadenie so systémom iOS sú blízko seba.
  2. Uistite sa, že príslušenstvo Bluetooth je zapnuté a úplne nabité alebo pripojené k zdroju napájania. Ak používa batérie, skontrolujte, či ich nie je potrebné vymeniť.
  3. Reštartujte príslušenstvo Bluetooth.
  4. Uistite sa, že v iPhone, iPade alebo iPode touch je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS.
  5. V zariadení so systémom iOS prejdite do ponuky Nastavenia > Bluetooth a skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Bluetooth. Ak sa rozhranie Bluetooth nedá zapnúť alebo sa zobrazuje otáčajúce sa ozubené koliesko, reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch.
  6. Zrušte párovanie príslušenstva Bluetooth, prepnite ho späť do režimu zisťovania a potom ho znova spárujte a pripojte.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth stále nedá spárovať alebo pripojiť

Obráťte sa na výrobcu príslušenstva Bluetooth a overte si, či príslušenstvo podporuje vaše zariadenie so systémom iOS.

Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple:

  • Rozhranie Bluetooth sa nedá zapnúť alebo je príslušné nastavenie sivé.
  • K zariadeniu sa nedá pripojiť žiadne príslušenstvo Bluetooth.
  • Výrobca príslušenstva potvrdil jeho správne fungovanie.

Ďalšie informácie

Zistite, ktoré profily Bluetooth možno používať s vaším zariadením.

Naposledy upravené: