Spárovanie príslušenstva Bluetooth od iného výrobcu s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch

Prečítajte si, ako spárovať zariadenie so systémom iOS s príslušenstvom Bluetooth, aby ste mohli streamovať hudbu a videá, telefonovať a používať ďalšie funkcie.

        

Spárovanie zariadenia s príslušenstvom Bluetooth

  1. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a zapnite rozhranie Bluetooth. Neopúšťajte túto obrazovku, kým nedokončíte párovanie príslušenstva. 
  2. Prepnite príslušenstvo do režimu vyhľadávania a počkajte, kým sa nezobrazí na zariadení so systémom iOS. Ak sa príslušenstvo nezobrazuje alebo neviete, ako ho nastaviť na vyhľadanie, pozrite si pokyny dodané s príslušenstvom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
  3. Keď sa na obrazovke zobrazí názov príslušenstva, klepnite naň, čím dokončíte párovanie. Môže byť potrebné zadať PIN kód alebo heslo. Ak neviete, aký PIN kód alebo heslo je potrebné použiť, pozrite si dokumentáciu k príslušenstvu.

Keď príslušenstvo spárujete, môžete ho začať používať so zariadením so systémom iOS. Ak chcete spárovať ďalšie príslušenstvo Bluetooth, zopakujte kroky uvedené v tejto časti. Môžete si tiež prečítať, ako na zariadení prepínať medzi rôznymi zdrojmi zvuku.

 

Zrušenie párovania príslušenstva Bluetooth

Ak chcete zrušiť párovanie príslušenstva Bluetooth, klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth, vyhľadajte zariadenie, pre ktoré chcete párovanie zrušiť, klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.

Keď na iPhone, iPade alebo iPode touch vyberiete možnosť Odstrániť toto zariadenie, dané príslušenstvo sa odstráni zo zoznamu dostupných zariadení Bluetooth. Ak chcete príslušenstvo Bluetooth znova pridať do zariadenia, prepnite ho do režimu vyhľadávania a pomocou vyššie uvedených krokov ho znova spárujte.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth nedá spárovať

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: