Spárovanie príslušenstva Bluetooth od iného výrobcu s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch

Spárujte iPhone, iPad alebo iPod touch s príslušenstvom Bluetooth, aby ste mohli streamovať hudbu a videá, uskutočňovať telefonické hovory a oveľa viac.

V závislosti od aplikácií, ktoré používate, sa vám môže zobraziť upozornenie, že pred spárovaním príslušenstva cez Bluetooth je potrebné zapnúť Bluetooth. Prejdite na položku Nastavenia > Súkromie a klepnite na položku Bluetooth. Následne zapnite Bluetooth pre aplikácie, ktoré chcete použivať.

Spárovanie zariadenia s príslušenstvom Bluetooth

  1. Na zariadení prejdite na položku Nastavenia > Bluetooth a zapnite Bluetooth. Neopúšťajte túto obrazovku, kým nedokončíte párovanie príslušenstva. 
  2. Prepnite príslušenstvo do režimu vyhľadávania a počkajte, kým sa nezobrazí na zariadení. Ak sa príslušenstvo nezobrazuje alebo neviete, ako ho nastaviť tak, aby ho bolo možné vyhľadať, pozrite si pokyny dodané s príslušenstvom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
  3. Keď sa na obrazovke zobrazí názov príslušenstva, klepnite naň, čím dokončíte párovanie. Môže byť potrebné zadať PIN kód alebo heslo. Ak neviete, aký PIN kód alebo heslo je potrebné použiť, pozrite si dokumentáciu k príslušenstvu.

Keď príslušenstvo spárujete, môžete ho začať používať so zariadením. Ak chcete spárovať viacero príslušenstiev Bluetooth, zopakujte tieto kroky. Môžete si tiež prečítať, ako na zariadení prepínať medzi rôznymi zdrojmi zvuku.

 

Zrušenie párovania príslušenstva Bluetooth

Ak chcete zrušiť párovanie príslušenstva Bluetooth, klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth, nájdite zariadenie, pre ktoré chcete párovanie zrušiť, klepnite na tlačidlo Informácie a potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie. Príslušenstvo sa tým odstráni zo zoznamu dostupných zariadení Bluetooth.

Ak chcete príslušenstvo Bluetooth znova pridať do zariadenia, prepnite ho do režimu vyhľadávania a pomocou krokov uvedených vyššie ho spárujte.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth nedá spárovať

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vám stále nedarí spárovať príslušenstvo Buetooth so zariadením.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: