Používanie príslušenstva Bluetooth s Apple TV

Prečítajte si, ako spárovať slúchadlá, klávesnice, ovládače a ďalšie zariadenia Bluetooth s Apple TV 4K alebo Apple TV HD.

Spárovanie príslušenstva Bluetooth

 1. Pomocou pokynov dodaných s príslušenstvom Bluetooth prepnite príslušenstvo do režimu párovania.
 2. Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Bluetooth. Apple TV vyhľadá okolité zariadenia Bluetooth.

 3. Vyberte požadované príslušenstvo Bluetooth. 
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte štvormiestny kód alebo PIN kód. Na Apple TV by sa príslušenstvo malo zobraziť v časti Moje zariadenia. 

Zrušenie párovania príslušenstva Bluetooth

Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD prejdite do menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Bluetooth. Vyberte príslušenstvo a potom možnosť Zrušiť párovanie zariadenia.

Používanie klávesnice Bluetooth

Keď spárujete klávesnicu Bluetooth, môžete ju používať na prihlasovanie do aplikácií, zadávanie textu pri vyhľadávaní obsahu a vykonávanie ďalších úloh.

 • Pomocou klávesov so šípkami sa môžete pohybovať v menu alebo na ploche.
 • Stlačením klávesu Return potvrdíte výber.
 • Stlačením medzerníka spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
 • Stlačením klávesu Esc sa vrátite späť alebo ukončíte aplikáciu.

Používanie viacerých zariadení príslušenstva Bluetooth

Apple TV 4K a Apple TV HD podporujú viacero zariadení príslušenstva Bluetooth súčasne, a to v nasledujúcom počte:

 • Jeden ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote*.
 • Jedna klávesnica Bluetooth.
 • Štyri ovládače Bluetooth s certifikáciou MFi (Made for iOS) (ak nemáte zároveň pripojené zvukové príslušenstvo Bluetooth – v takom prípade je možné pripojiť len jeden ovládač MFi).

Je možné, že budete môcť spárovať aj viac zariadení príslušenstva, v istom okamihu však môže byť na pripojenie ďalších zariadení potrebné zrušiť párovanie existujúcich zariadení. Niektoré aplikácie umožňujú používanie zariadenia so systémom iOS ako ďalšieho ovládača bez toho, aby bolo potrebné pripojenie Bluetooth. Ak potrebujete pomoc s používaním zariadenia so systémom iOS ako ovládača v aplikácii, obráťte sa na vývojára príslušnej aplikácie.

Získanie pomoci

Ak sa príslušenstvo Bluetooth nedá pripojiť k Apple TV 4K alebo Apple TV HD alebo počas používania stráca pripojenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc:

 1. Uistite sa, že ste v dosahu Apple TV a že na danom mieste nedochádza k rušeniu.
 2. Skontrolujte, či je príslušenstvo úplne nabité a zapnuté.
 3. Uistite sa, že softvér príslušenstva Bluetooth a Apple TV je aktuálny. Ak máte napríklad bezdrôtové slúchadlá Beats, skontrolujte, či nie je dostupná aktualizácia firmvéru.
 4. Premiestnite Apple TV na iné miesto v blízkosti televízora.
 5. Vyhľadajte príslušenstvo v menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Bluetooth. Ak sa zariadenie zobrazuje, ale nedá sa k nemu pripojiť, pomocou vyššie uvedených krokov zrušte párovanie príslušenstva. Potom sa príslušenstvo pokúste znova spárovať.
 6. Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením príslušenstva Bluetooth k Apple TV alebo s jeho používaním, obráťte sa na jeho výrobcu.

*Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: