Používanie príslušenstva Bluetooth s Apple TV

Prečítajte si, ako spárovať príslušenstvo Bluetooth s Apple TV, a zistite, čo robiť, ak sa príslušenstvo nedá spárovať alebo ak sa spojenie počas používania preruší.

Spárovanie príslušenstva Bluetooth alebo zrušenie jeho párovania

  1. Pomocou pokynov dodaných s príslušenstvom Bluetooth prepnite príslušenstvo do režimu párovania.
  2. Na Apple TV prejdite na Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Bluetooth. Apple TV vyhľadá okolité zariadenia Bluetooth.
  3. Vyberte požadované príslušenstvo Bluetooth. 
  4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte štvormiestny kód alebo PIN kód. Na Apple TV by sa príslušenstvo malo zobraziť v časti Moje zariadenia. 

Ak chcete zrušiť párovanie, vyberte príslušenstvo a potom vyberte Odpárovať zariadenie.

Ak sa príslušenstvo Bluetooth nedá spárovať alebo ak sa spojenie preruší

Postupujte podľa nasledujúcich krokov. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc.

  1. Uistite sa, že ste v dosahu Apple TV a že na danom mieste nedochádza k rušeniu.
  2. Skontrolujte, či je príslušenstvo úplne nabité a zapnuté.
  3. Uistite sa, že softvér príslušenstva Bluetooth a Apple TV je aktuálny. Ak napríklad máte bezdrôtové slúchadlá Beats, zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie ich firmvéru.
  4. Premiestnite Apple TV na iné miesto v blízkosti televízora.
  5. Vyhľadajte príslušenstvo v menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Bluetooth. Ak sa zariadenie zobrazuje, ale nedá sa k nemu pripojiť, pomocou vyššie uvedených krokov zrušte párovanie príslušenstva. Potom skúste spárovanie zopakovať.
  6. Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením príslušenstva Bluetooth k Apple TV alebo s jeho používaním, obráťte sa na jeho výrobcu.

Apple TV 4K a Apple TV HD sa na celom svete dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač volá Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje s oboma ovládačmi, ak je zariadenie Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené na jazyk a krajinu alebo oblasť, ktoré Siri podporujú.

Dátum zverejnenia: