Pripojenie a používanie slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Pomocou slúchadiel AirPods môžete počúvať hudbu, telefonovať, používať Siri a vychutnávať si množstvo ďalších funkcií.

Nastavenie slúchadiel AirPods pomocou iPhonu

Ak slúchadlá AirPods nastavujete prvýkrát, uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované. Potom postupujte takto:

 1. Prejdite na plochu.
 2. Otvorte puzdro – so slúchadlami AirPods vo vnútri – a podržte ho vedľa iPhonu.
 3. Na iPhone sa zobrazí animácia nastavenia.
 4. Klepnite na položku Pripojiť. 
 5. Ak máte AirPods Pro, prečítajte si nasledujúce tri obrazovky.
 6. Ak máte AirPods Pro alebo AirPods (2. generácia) a už ste si na iPhone nastavili funkciu „Hey Siri“, funkcia je pripravená na použitie so slúchadlami AirPods. Ak ste ešte nenastavili funkciu „Hey Siri“ a máte AirPods Pro alebo AirPods (2. generácia), systém vás prevedie jej nastavením.
 7. Klepnite na položku Hotovo.
 8. Ak ste sa prihlásili do iCloudu, slúchadlá AirPods sa automaticky nastavia aj na všetkých podporovaných zariadeniach, na ktorých ste sa do iCloudu prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa slúchadlá AirPods nedajú nastaviť.

Prečítajte si, ako nastaviť AirPods na Macu alebo na zariadení od iného výrobcu než Apple, napríklad na telefóne s Androidom.

Počúvanie pomocou slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods budú pripravené na používanie okamžite po vybratí z puzdra. Keď si ich vložíte do uší, začnú automaticky prehrávať zvuk zo zariadenia. Keď si jedno slúchadlo AirPod vyberiete, prehrávanie sa pozastaví. Keď si ich vyberiete obidve, prehrávanie sa zastaví úplne. Ak počúvate iba cez jedno slúchadlo AirPod a vyberiete ho, prehrávanie sa pozastaví. Ak slúchadlo vrátite do ucha do 15 sekúnd, prehrávanie sa automaticky obnoví.

Prečítajte si, ako si vybrať správnu veľkosť štupľov slúchadiel AirPods Pro, aby vám dobre a pohodlne priliehali.

Slúchadlá AirPods sú naraz pripojené k iPhonu aj k hodinkám Apple Watch. Zvuk sa medzi nimi automaticky prepína.

Ak slúchadlá AirPods alebo AirPods Pro práve nepoužívate, vložte ich do nabíjacieho puzdra. Ak by ste slúchadlá AirPods nosili bez puzdra vo vrecku alebo taške, mohli by sa poškodiť.

Ak chcete v slúchadlách AirPods prehrávať zvuk z iného zariadenia alebo prepnúť zvuk na iné slúchadlá alebo reproduktory, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Na zariadení so systémom iOS

 1. Otvorte ovládacie centrum.
 2. V pravom hornom rohu ovládacieho centra podržte kartu audia. Zobrazia sa ovládacie prvky audia.
 3. Klepnite na ikonu  a potom v zozname vyberte požadované zariadenie.1

Na Macu

Kliknite na ovládanie hlasitosti  v lište a v časti Výstupné zariadenie vyberte slúchadlá AirPods Pro2 alebo iné reproduktory.


Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods Pro

 • Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie audia, stlačte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod. Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.
 • Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, dvakrát stlačte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod.
 • Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu, stlačte snímač tlaku trikrát.
 • Ak chcete zmeniť hlasitosť, povedzte „Hey Siri“ a potom „Zníž hlasitosť“ alebo „Zvýš hlasitosť“. Alebo potiahnite posuvník hlasitosti v aplikácii, ktorú počúvate, na zamknutej obrazovke alebo v ovládacom centre. Na hodinkách Apple Watch tiež môžete otvoriť obrazovku Práve hrá a hlasitosť upraviť otočením Digital Crown.

Slúchadlá AirPods Pro vám umožňujú nastaviť, do akej miery budete počuť okolité zvuky. Podržaním snímača tlaku môžete prepínať medzi aktívnou redukciou hluku a režimom transparentného posluchu. Režimy, ktoré sa budú prepínať podržaním, môžete vybrať v menu Nastavenia > Bluetooth > AirPods Pro > Stlačenie a podržanie AirPodov.

Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods (1. alebo 2. generácia)

Prostredníctvom slúchadiel AirPods môžete používať Siri a ovládať prehrávanie audia.

 

Na slúchadlách AirPods (2. generácia) sa Siri predvolene aktivuje vyslovením frázy „Hey Siri“. Dvojitým klepnutím na slúchadlo AirPod môžete spustiť prehrávanie audia alebo preskočiť na ďalšiu skladbu.

Na slúchadlách AirPods (1. generácia) sa Siri predvolene aktivuje dvojitým klepnutím. 

Bez ohľadu na to, ktorý model slúchadiel AirPods máte, môžete na každom slúchadle AirPod zvlášť nastaviť, čo má urobiť, keď naň dvakrát klepnete:

 • Použiť Siri3
 • Spustiť a pozastaviť prehrávanie audia
 • Preskočiť na nasledujúcu skladbu 
 • Vrátiť sa na predchádzajúcu skladbu

Prečítajte si, ako nastaviť, čo má každé slúchadlo AirPod urobiť, keď naň dvakrát klepnete.

Používanie Siri

Siri so slúchadlami AirPods vám môže odpovedať na otázky alebo niekomu zatelefonovať. Okrem toho vie Siri aj ovládať hudbu a zistiť stav slúchadiel AirPods. Tu je niekoľko príkladov toho, o čo môžete Siri požiadať:

 • „Prehraj môj obľúbený playlist“
 • „Zvýš hlasitosť“
 • „Ako sa odtiaľto dostanem domov?“
 • „Preskoč na ďalšiu skladbu“
 • „Pozastav hudbu“
 • „Ako je na tom batéria mojich slúchadiel AirPods?“

Pozrite si ďalšie príklady použitia Siri.

Používanie telefónu a prijímanie správ

Keď máte pri prichádzajúcom hovore slúchadlo AirPod v uchu, Siri vám môže hovor oznámiť. Ak chcete hovor prijať na slúchadlách AirPods Pro, stlačte snímač tlaku. Ak ho chcete prijať na slúchadlách AirPods (1. alebo 2. generácia), dvakrát klepnite na slúchadlo AirPod. Potom môžete stlačiť snímač tlaku na slúchadle AirPod Pro alebo dvakrát klepnúť na slúchadlo AirPod, čím zavesíte alebo prepnete na iný hovor.

Na slúchadlách AirPods Pro vám Siri môže prečítať prichádzajúce správy.

Nabíjanie slúchadiel AirPods a puzdra

Slúchadlá AirPods nabijete tak, že ich vložíte do puzdra a zatvoríte kryt.4 AirPods sa v puzdre automaticky vypnú a začnú sa nabíjať.

AirPods Pro môžete nabíjať v bezdrôtovom nabíjacom puzdre pomocou nabíjačky s certifikáciou Qi. Keď sa puzdro bezdrôtovo nabíja, klepnutím na indikátor stavu môžete zobraziť stav nabitia. Zelený indikátor znamená, že puzdro (a slúchadlá AirPods, ak sú vložené vnútri) je nabité na viac ako 80 percent. Puzdro tiež môžete pripojiť pomocou USB kábla Apple s konektorom Lightning (USB-C alebo USB A).

AirPods (1. alebo 2. generácia) môžete nabíjať v bezdrôtovom nabíjacom puzdre alebo v nabíjacom puzdre pre slúchadlá AirPods. Bezdrôtové nabíjacie puzdro môžete bezdrôtovo nabíjať pomocou nabíjačky s certifikáciou Qi. Obe puzdrá môžete nabíjať aj tak, že ich pripojíte pomocou USB kábla Apple s konektorom Lightning.

Prečítajte si viac o nabíjaní.

Čo potrebujete

Ak máte AirPods Pro, potrebujete minimálne jeden z týchto variantov: 

Ak máte AirPods (2. generácia), potrebujete minimálne jeden z týchto variantov:

Ak máte AirPods (1. generácia), potrebujete minimálne jeden z týchto variantov:

 1. Slúchadlá AirPods sa budú zobrazovať len v prípade, ak sú nablízku a pripravené na použitie.
 2. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 3. Ak sa Siri nedá aktivovať dvojitým klepnutím, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Povoliť Siri pri zamknutí.
 4. Ak máte slúchadlá AirPods (2. generácia) aj AirPods (1. generácia), uchovávajte ich oddelene. Keď do nabíjacieho puzdra vložíte dva rôzne modely slúchadiel AirPods, nebudú sa nabíjať.
Dátum zverejnenia: