Pripojenie a používanie slúchadiel AirPods

Pomocou slúchadiel AirPods môžete počúvať hudbu, telefonovať, používať Siri a vychutnávať si množstvo ďalších funkcií.


Skôr než začnete

Budete potrebovať aspoň jedno z týchto zariadení:

Prečítajte si, ako nastaviť slúchadlá AirPods na Macu alebo na zariadení od iného výrobcu než Apple, napríklad na telefóne s Androidom.

Nastavenie slúchadiel AirPods pomocou iPhonu

Ak slúchadlá AirPods nastavujete prvýkrát, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na plochu.
 2. Otvorte puzdro – so slúchadlami AirPods vo vnútri – a podržte ho vedľa iPhonu.
 3. Na iPhone sa zobrazí animácia nastavenia.
 4. Klepnite na položku Pripojiť a potom na položku Hotovo.

Ak ste prihlásený do iCloudu, slúchadlá AirPods sa automaticky nastavia aj na všetkých vašich ostatných zariadeniach, na ktorých ste do iCloudu prihlásený pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Získajte pomoc, ak sa slúchadlá AirPods nedajú nastaviť.

Počúvanie pomocou slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods budú pripravené na používanie okamžite po vybratí z puzdra. Keď si ich vložíte do uší, začnú automaticky prehrávať zvuk zo zariadenia. Keď si jedno slúchadlo AirPod vyberiete, prehrávanie sa pozastaví. Keď si ich vyberiete obidve, prehrávanie sa zastaví úplne.

Slúchadlá AirPods sú naraz pripojené k iPhonu aj k hodinkám Apple Watch. Zvuk sa medzi nimi automaticky prepína. 

Ak chcete v slúchadlách AirPods prehrávať zvuk z iného zariadenia alebo prepnúť zvuk na iné slúchadlá alebo reproduktory, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

      

Na zariadení so systémom iOS

 1. Otvorte ovládacie centrum.
 2. V pravom hornom rohu ovládacieho centra zatlačte na kartu audia alebo ju podržte. Zobrazia sa ovládacie prvky audia.
 3. Klepnite na ikonu  a potom v zozname vyberte požadované zariadenie.1

Na Macu

Kliknite na ikonu  v lište a v časti Výstupné zariadenie vyberte slúchadlá AirPods* alebo iné reproduktory.

Ovládanie zariadenia dvojitým klepnutím

Ak máte nasadené aspoň jedno slúchadlo AirPod, môžete rýchlym dvojitým klepnutím na vonkajšiu stranu slúchadla prijať telefonický hovor alebo zavesiť. Každé slúchadlo AirPod umožňuje vykonávať aj niektorú z týchto akcií:

 • Aktivovať funkciu Siri2
 • Spúšťať a pozastavovať prehrávanie audia
 • Preskočiť na nasledujúcu skladbu 
 • Vrátiť sa na predchádzajúcu skladbu
 • Vypnúť audioobsah

Prečítajte si, ako nastaviť, čo má každé slúchadlo AirPod urobiť, keď naň dvakrát klepnete.

Nižšie nájdete viac podrobností o tom, ako na slúchadlách AirPod používať funkciu Siri a prijímať telefonické hovory:

 

Používanie Siri

So slúchadlami AirPods môžete používať funkciu Siri, ktorá vám bude odpovedať na otázky a umožní vám telefonovať. Okrem toho dokáže aj ovládať hudbu a zistiť stav slúchadiel AirPods. Tu je niekoľko príkladov toho, o čo ju môžete požiadať:

 • „Play my Favorites playlist“ (Prehraj môj obľúbený playlist)
 • „Turn up the volume“ (Zvýš hlasitosť)
 • „How do I get home from here?“ (Ako sa odtiaľto dostanem domov?)
 • „Skip to the next song“ (Preskoč na ďalšiu skladbu)
 • „Pause music“ (Pozastav hudbu)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Ako je na tom batéria mojich slúchadiel AirPods?)

Pozrite si ďalšie príklady použitia funkcie Siri.

Používanie telefónu

Keď vám niekto zavolá, Siri vám to môže oznámiť. Dvojitým kliknutím hovor prijmete. Ďalším dvojitým klepnutím hovor ukončíte alebo prepnete na iný hovor.

Nabíjanie slúchadiel AirPods a puzdra

Slúchadlá AirPods nabijete tak, že ich vložíte do puzdra a zatvoríte kryt. Slúchadlá AirPods sa v puzdre automaticky vypnú a začnú sa nabíjať.

Ak chcete nabíjať slúchadlá AirPods aj puzdro zároveň, pripojte puzdro k USB káblu Apple s konektorom Lightning. Prečítajte si ďalšie informácie o nabíjaní.

 1. Slúchadlá AirPods sa budú zobrazovať len v prípade, ak sú nablízku a pripravené na použitie.
 2. Ak sa Siri nedá aktivovať dvojitým klepnutím, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Povoliť Siri pri zamknutí.
Dátum zverejnenia: