Pripojenie a používanie slúchadiel AirPods

Pomocou slúchadiel AirPods môžete počúvať hudbu, telefonovať, používať Siri a vychutnávať si množstvo ďalších funkcií.


Skôr než začnete

Ak máte slúchadlá AirPods (2. generácia), potrebujete minimálne:

Ak máte slúchadlá AirPods (1. generácia), potrebujete minimálne:

Prečítajte si, ako nastaviť slúchadlá AirPods na Macu alebo na zariadení od iného výrobcu než Apple, napríklad na telefóne s Androidom.

Nastavenie slúchadiel AirPods pomocou iPhonu

Ak slúchadlá AirPods nastavujete prvýkrát, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na plochu.
 2. Otvorte puzdro – so slúchadlami AirPods vo vnútri – a podržte ho vedľa iPhonu.
 3. Na iPhone sa zobrazí animácia nastavenia.
 4. Klepnite na položku Pripojiť a potom na položku Hotovo.
 5. Ak máte slúchadlá AirPods (2. generácia) a už ste si na iPhone nastavili funkciu „Hey Siri“, funkcia je pripravená na použitie so slúchadlami AirPods. Ak ste ešte nenastavili funkciu „Hey Siri“ a máte slúchadlá AirPods (2. generácia), systém vás prevedie jej nastavením.

Ak ste sa prihlásili do iCloudu, slúchadlá AirPods sa automaticky nastavia aj na všetkých vašich ostatných zariadeniach, na ktorých ste sa do iCloudu prihlásili pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Získajte pomoc, ak sa slúchadlá AirPods nedajú nastaviť.

Počúvanie pomocou slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods budú pripravené na používanie okamžite po vybratí z puzdra. Keď si ich vložíte do uší, začnú automaticky prehrávať zvuk zo zariadenia. Keď si jedno slúchadlo AirPod vyberiete, prehrávanie sa pozastaví. Keď si ich vyberiete obidve, prehrávanie sa zastaví úplne. Ak počúvate iba cez jedno slúchadlo AirPod a vyberiete ho, prehrávanie sa pozastaví. Ak slúchadlo vrátite do ucha do 15 sekúnd, prehrávanie sa automaticky obnoví.

Slúchadlá AirPods sú naraz pripojené k iPhonu aj k hodinkám Apple Watch. Zvuk sa medzi nimi automaticky prepína. 

Ak chcete v slúchadlách AirPods prehrávať zvuk z iného zariadenia alebo prepnúť zvuk na iné slúchadlá alebo reproduktory, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Na zariadení so systémom iOS

 1. Otvorte ovládacie centrum.
 2. V pravom hornom rohu ovládacieho centra zatlačte na kartu audia alebo ju podržte. Zobrazia sa ovládacie prvky audia.
 3. Klepnite na ikonu  a potom v zozname vyberte požadované zariadenie.1

Na Macu

Kliknite na ovládanie hlasitosti  v lište a v časti Výstupné zariadenie vyberte slúchadlá AirPods2 alebo iné reproduktory.

 

Ovládanie zariadenia

Prostredníctvom slúchadiel AirPods môžete používať Siri a ovládať prehrávanie audia.

Na slúchadlách AirPods (2. generácia) sa Siri predvolene aktivuje vyslovením frázy „Hey Siri“. Dvojitým klepnutím na slúchadlo AirPod môžete spustiť prehrávane audia alebo preskočiť na ďalšiu skladbu.

Na slúchadlách AirPods (1. generácia) sa Siri predvolene aktivuje dvojitým klepnutím. 

Bez ohľadu na to, ktorý model slúchadiel AirPods máte, môžete na každom slúchadle AirPod zvlášť nastaviť, čo má urobiť, keď naň dvakrát klepnete:

 • Aktivovať Siri3
 • Spustiť a pozastaviť prehrávanie audia
 • Preskočiť na nasledujúcu skladbu 
 • Vrátiť sa na predchádzajúcu skladbu
 • Vypnúť audioobsah

Prečítajte si, ako nastaviť, čo má každé slúchadlo AirPod urobiť, keď naň dvakrát klepnete.

Používanie Siri

Na slúchadlách AirPods (2. generácia) môžete Siri aktivovať vyslovením frázy „Hey Siri“ alebo dvojitým klepnutím. Na slúchadlách AirPods (1. generácia) sa Siri aktivuje dvojitým klepnutím.

So slúchadlami AirPods môžete používať funkciu Siri, ktorá vám bude odpovedať na otázky a umožní vám telefonovať. Okrem toho dokáže aj ovládať hudbu a zistiť stav slúchadiel AirPods. Tu je niekoľko príkladov toho, o čo ju môžete požiadať:

 • „Play my Favorites playlist“ (Prehraj môj obľúbený playlist)
 • „Turn up the volume“ (Zvýš hlasitosť)
 • „How do I get home from here?“ (Ako sa odtiaľto dostanem domov?)
 • „Skip to the next song“ (Preskoč na ďalšiu skladbu)
 • „Pause music“ (Pozastav hudbu)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Ako je na tom batéria mojich slúchadiel AirPods?)

Pozrite si ďalšie príklady použitia funkcie Siri.

Používanie telefónu

Keď máte pri prichádzajúcom hovore slúchadlo AirPod v uchu, Siri vám môže hovor oznámiť. Dvojitým kliknutím hovor prijmete. Ďalším dvojitým klepnutím hovor ukončíte alebo prepnete na iný hovor.

Nabíjanie slúchadiel AirPods a puzdra

Slúchadlá AirPods nabijete tak, že ich vložíte do puzdra a zatvoríte kryt.4 Slúchadlá AirPods sa v puzdre automaticky vypnú a začnú sa nabíjať.

Slúchadlá AirPods (1. alebo 2. generácia) môžete nabíjať v bezdrôtovom nabíjacom puzdre alebo v nabíjacom puzdre pre slúchadlá AirPods. Bezdrôtové nabíjacie puzdro môžete bezdrôtovo nabíjať pomocou nabíjačky kompatibilnej so štandardom Qi. Obe puzdrá môžete nabíjať aj tak, že ich pripojíte pomocou USB kábla Apple s konektorom Lightning.

Prečítajte si ďalšie informácie o nabíjaní.

 1. Slúchadlá AirPods sa budú zobrazovať len v prípade, ak sú nablízku a pripravené na použitie.
 2. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 3. Ak sa Siri nedá aktivovať dvojitým klepnutím, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Povoliť Siri pri zamknutí.
 4. Ak máte slúchadlá AirPods (2. generácia) aj slúchadlá AirPods (1. generácia), uchovávajte ich oddelene. Keď do nabíjacieho puzdra vložíte dva rôzne modely slúchadiel AirPods, nebudú sa nabíjať.
Dátum zverejnenia: