Ak sa iPhone, iPad alebo iPod nepripojí k systému auta alebo ak s ním nespolupracuje

Prečítajte si, ako postupovať v prípade problémov s pripájaním zariadenia k autorádiu.

Ak používate pripojenie prostredníctvom systému CarPlay

Systém CarPlay je k dispozícii len u vybraných áut. Ponúka inteligentnejší a bezpečnejší spôsob používania iPhonu v aute. Systém CarPlay prenáša možnosti, ktoré chcete počas riadenia auta používať v iPhone, priamo na zabudovaný displej auta.

Ak auto podporuje systém CarPlay prostredníctvom USB portu, pripojte iPhone do USB portu auta alebo autorádia. USB port môže byť označený ikonou systému CarPlay alebo smartfónu.

Ak auto podporuje používanie systému CarPlay pomocou bezdrôtového pripojenia, nastavte systém CarPlay tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo ovládania hlasom na volante. Môžete sa tiež uistiť, že je v aute aktívny bezdrôtový alebo Bluetooth režim párovania. Na iPhone potom prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > CarPlay > Dostupné autá a vyberte príslušné auto. Ďalšie informácie nájdete v príručke vlastníka auta.

Prečítajte si viac o systéme CarPlay alebo o nastavovaní a používaní systému CarPlay.

Ak používate pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

 1. Reštartujte zariadenie.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a vypnite rozhranie Bluetooth. Počkajte 5 sekúnd a potom rozhranie Bluetooth opäť zapnite.
 3. V používateľskej príručke autorádia vyhľadajte postup spárovania so zariadením Bluetooth. Väčšina áut vyžaduje nastavenie telefónu prostredníctvom displeja auta. 
 4. Ak máte k autorádiu pripojených viac telefónov, skúste príslušné zariadenie premenovať: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Názov a zadajte nový názov. Potom sa skúste znova pripojiť.
 5. Aktualizujte zariadenie.
 6. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie firmvéru autorádia.
 7. Ak sa zariadenie stále nedá pripojiť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak používate pripojenie prostredníctvom prehrávania cez rozhranie USB

 1. Reštartujte zariadenie a vypnite a znova zapnite elektrický okruh auta.
 2. Uistite sa, že je zariadenie odomknuté a že je zobrazená plocha.
 3. Ak je to možné, skúste použiť iný kábel alebo USB port. V príručke vlastníka auta zistite, ako pripojiť zariadenie Apple.
 4. Skontrolujte, či sa v nabíjacom porte nenachádzajú nečistoty alebo či nie je poškodený. Uistite sa, že je nabíjací kábel úplne zasunutý do portu.
 5. Aktualizujte zariadenie.
 6. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie firmvéru autorádia.
 7. Skúste prehrať zvuk z inej aplikácie. Ak sa nedá prehrávať zvuk z aplikácie iného výrobcu, požiadajte o pomoc vývojára aplikácie. Ak sa zvuk nedá prehrávať z aplikácie Apple, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: