Pripojenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch k autu

Prečítajte si, ako zariadenie pripojiť k autorádiu.

Pripojenie pomocou systému CarPlay

Systém CarPlay je k dispozícii len u vybraných áut. Ponúka inteligentnejší a bezpečnejší spôsob používania iPhonu v aute. Systém CarPlay prenáša možnosti, ktoré chcete počas riadenia auta používať v iPhone, priamo na zabudovaný displej auta. 

Najprv sa uistite, že systém CarPlay je vo vašej krajine alebo oblasti podporovaný a že vaše auto podporuje systém CarPlay.

Ak vaše auto podporuje systém CarPlay prostredníctvom USB portu, pripojte iPhone do USB portu auta alebo autorádia. USB port môže byť označený ikonou systému CarPlay alebo smartfónu.

Ak auto podporuje používanie systému CarPlay pomocou bezdrôtového pripojenia, nastavte systém CarPlay tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo ovládania hlasom na volante. Môžete sa tiež uistiť, že je v aute aktívny bezdrôtový alebo Bluetooth režim párovania. Na iPhone potom prejdite na Nastavenia > Všeobecné > CarPlay > Dostupné autá a vyberte príslušné auto. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej spolu s autom.

Prečítajte si viac o systéme CarPlay alebo o nastavovaní a používaní systému CarPlay.

iPad a iPod touch systém CarPlay nepodporujú.

Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

 1. Reštartujte zariadenie.
 2. Prejdite na Nastavenia > Bluetooth a vypnite rozhranie Bluetooth. Počkajte približne 5 sekúnd a potom rozhranie Bluetooth opäť zapnite.
 3. Ďalšie informácie o spárovaní so zariadením Bluetooth nájdete v príručke dodanej spolu s autom. Väčšina áut vyžaduje nastavenie telefónu prostredníctvom displeja auta. 
 4. Ak máte k autorádiu pripojených viac telefónov, skúste príslušné zariadenie premenovať: Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Názov a zadajte nový názov. Potom sa skúste znova pripojiť.
 5. Aktualizujte zariadenie.
 6. Uistite sa, že autorádio používa najnovší firmvér od výrobcu auta. Ďalšie informácie nájdete v príručke na obsluhu auta.

Ak sa zariadenie stále nedá pripojiť, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Pripojenie prostredníctvom prehrávania cez USB

 1. Reštartujte zariadenie a vypnite a znova zapnite elektrický okruh auta.
 2. Uistite sa, že je zariadenie odomknuté a že je zobrazená plocha.
 3. Ak je to možné, skúste na pripojenie použiť iný kábel alebo USB port. Informácie o pripojení zariadenia Apple nájdete v príručke dodanej spolu s autom.
 4. Skontrolujte, či sa v nabíjacom porte nenachádzajú nečistoty alebo či nie je poškodený. Uistite sa, že je nabíjací kábel správne zasunutý do portu.
 5. Aktualizujte zariadenie.
 6. Uistite sa, že autorádio používa najnovší firmvér od výrobcu auta. Ďalšie informácie nájdete v príručke na obsluhu auta.
 7. Skúste prehrať zvuk z inej aplikácie. Ak sa nedá prehrávať zvuk z aplikácie iného výrobcu, požiadajte o pomoc vývojára aplikácie. Ak sa zvuk nedá prehrávať z aplikácie Apple, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: