Nastavenie systému CarPlay na používanie s iPhonom

Pri používaní vybraných áut a autorádií môžete pomocou systému CarPlay získať informácie o trase, uskutočňovať hovory, odosielať a prijímať správy a používať ďalšie funkcie.

Na používanie systému CarPlay potrebujete iPhone 5 alebo novší. Okrem toho sa uistite, že sa nachádzate v oblasti s podporou systému CarPlay a že máte zapnutú funkciu Siri. Siri zapnete tak, že prejdete do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie.

Nastavenie systému CarPlay

 1. Skontrolujte, či vaše auto alebo autorádio podporuje systém CarPlay.
 2. Pripojte iPhone do USB portu systému CarPlay. USB port môže byť označený ikonou systému CarPlay alebo smartfónu. Ak sa nezobrazí domovská obrazovka systému CarPlay, vyberte na displeji auta logo CarPlay.
  • Ak vaše auto podporuje používanie systému CarPlay pomocou káblového pripojenia, zapojte iPhone do USB portu v aute. USB port môže byť označený ikonou systému CarPlay alebo smartfónu.
  • Ak vaše auto podporuje používanie systému CarPlay pomocou bezdrôtového pripojenia, nastavte systém CarPlay tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo ovládania hlasom na volante. Môžete sa tiež uistiť, že je v aute aktívny bezdrôtový alebo Bluetooth režim párovania. Na iPhone potom prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > CarPlay > Dostupné autá a vyberte svoje auto. Ďalšie informácie nájdete v príručke k autu.
 3. Uistite sa, že auto je naštartované.
 4. Povedzte Siri, čo potrebujete. Môžete to urobiť viacerými spôsobmi:
  • Ak sa na volante vášho auta nachádza tlačidlo ovládania hlasom, stlačte a podržte ho. Potom povedzte, čo potrebujete.
  • Ak máte dotykovú obrazovku, stlačte a podržte tlačidlo Domov v systéme CarPlay, až kým sa na displeji autorádia nezobrazí Siri. Potom povedzte, čo potrebujete.

Získanie pomoci

Ak systém CarPlay nefunguje podľa očakávania, môžete vykonať nasledujúce kontroly. Po každom kroku skúste znova použiť systém CarPlay.

 1. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Siri.
 2. Reštartujte iPhone a znova naštartujte auto. V závislosti od používaného auta sa po jeho naštartovaní môže zobraziť domovská plocha systému CarPlay. Ak sa nezobrazí, vyhľadajte logo CarPlay na displeji autorádia.
 3. Ak je to možné, zapojte iPhone do iného USB portu v aute.
 4. Skúste použiť iný USB kábel s konektorom Lightning. Skontrolujte, či používate certifikovaný kábel.
 5. Aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS.
 6. Vyhľadajte pomoc v príručke k autu. Môže byť potrebné nainštalovať aktualizácie firmvéru autorádia.

Prečítajte si viac informácií o systéme CarPlaybezpečnom šoférovaní a navigácii.

Dátum zverejnenia: