Sťahovanie apiek a obsahu, ktoré zakúpili členovia rodiny

Ak používate zdieľanie nákupov, môžete sťahovať apky a prehrávať obsah zakúpený členmi vašej rodiny.

Sťahovanie obsahu zakúpeného členmi rodiny do iPhonu alebo iPadu

 1. Otvorte App Store, apku Apple TV alebo Apple Books.
 2. Nájdite nákupy člena rodiny.
  • App Store: Klepnite na svoj profilový obrázok v hornej časti obrazovky a potom na Zakúpené.
  • Apka Apple TV: Klepnite na tab Knižnica a potom na Rodinné zdieľanie.
  • Apple Books: Klepnite na svoj profilový obrázok v hornej časti obrazovky.
 3. Klepnutím na meno člena rodiny zobrazte jeho obsah. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa nezobrazuje žiadny obsah alebo ak na člena rodiny nemožno klepnúť.
 4. Ak chcete niektorú položku stiahnuť, klepnite na tlačidlo Stiahnuť vedľa nej.

Sťahovanie obsahu zakúpeného členmi vašej rodiny do vášho Macu

Nájdite zoznam nákupov členov rodiny a potom si obsah stiahnite alebo prehrajte.

Stiahnutie apky do Macu

 1. Otvorte App Store.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnom rohu. Ak svoje meno nevidíte, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa  a potom kliknite na svoje meno.
 3. Ak si chcete pozrieť obsah členov rodiny, kliknite na svoje meno vedľa položky Zakúpil(a). Potom zo zobrazeného zoznamu vyberte meno člena rodiny.
 4. Stiahnite si požadovanú apku.

Stiahnutie TV seriálu alebo filmu do Macu

 1. Otvorte apku Apple TV. 
 2. Kliknite na Knižnica v hornej časti okna, kliknite na šípku vedľa položky Knižnica na postrannom paneli a vyberte knižnicu člena rodiny.
 3. Stiahnite si požadovaný obsah alebo si ho prehrajte.

Stiahnutie knihy alebo audioknihy do Macu

 1. Otvorte apku Apple Books.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnom rohu. Ak svoje meno nevidíte, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa  a potom kliknite na svoje meno.
 3. Zobrazí sa stránka vášho účtu. V časti Rodinné nákupy vyberte meno člena rodiny.
 4. Vyberte Knihy alebo Audioknihy.
 5. Stiahnite si požadované knihy.

Sťahovanie obsahu zakúpeného členmi vašej rodiny do vášho PC

 1. Na lište v hornej časti okna iTunes vyberte Účet > Rodinné nákupy.
 2. Výberom mena člena rodiny zobrazte jeho obsah.
 3. Stiahnite si požadované položky alebo si ich prehrajte.

Sledovanie programov zakúpených členmi vašej rodiny na vašom Apple TV, inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Otvorte apku Apple TV.
 2. Vyberte Knižnica > Rodinné zdieľanie a potom výberom člena rodiny zobrazte jeho zdieľané filmy a TV seriály.

Obsah ostatných členov rodiny sa nezobrazuje

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: