Zdieľanie nákupov v obchodoch App Store, iTunes Store a Apple Books prostredníctvom Rodinného zdieľania

Prostredníctvom zdieľania nákupov si členovia rodiny môžu navzájom poskytnúť okamžitý prístup ku svojim aplikáciám, hudbe, filmom, TV seriálom a knihám.*

 

Zdieľanie nákupov môžete nastaviť pri vytváraní novej skupiny Rodinného zdieľania. Môžete ho tiež zapnúť pre existujúcu rodinu. V prípade zdieľania nákupov jedna dospelá osoba v rodine (organizátor rodiny) súhlasí s tým, že bude platiť za všetky nákupy v obchodoch App Store, iTunes Store a Apple Books uskutočnené členmi rodiny v období, keď sú členmi rodinnej skupiny. Každý člen rodiny má potom prístup k hudbe, filmom, knihám a aplikáciám zakúpeným inými členmi rodiny a môže ich používať na vlastných zariadeniach.

Nákupy iných členov rodiny si môžete pozrieť a sťahovať ich na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, Apple TV a PC.

Sťahovanie predchádzajúcich nákupov členov rodiny

Keď je pre rodinu zapnuté zdieľanie nákupov, zobrazujú sa vám položky z histórie nákupov ostatných členov rodiny a tieto položky môžete sťahovať. Hudbu, filmy, TV seriály a knihy môžete stiahnuť až do 10 zariadení, pričom 5 z týchto zariadení môžu byť počítače. Aplikácie môžete sťahovať do všetkých zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate.

Sťahovanie nákupov na iPhone alebo iPode touch

 1. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 2. Otvorte aplikáciu obchodu, z ktorej chcete sťahovať obsah, a prejdite na stránku Zakúpené.
  • App Store: Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu a potom klepnite na položku Zakúpené.
  • iTunes Store: Klepnite na položku Viac  a potom na položku Zakúpené.
  • Apple Books: V pravom hornom rohu klepnite na svoj profilový obrázok .
 3. Klepnutím na meno člena rodiny zobrazte jeho obsah. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa nezobrazuje žiadny obsah alebo ak na člena rodiny nemožno klepnúť.
 4. Ak chcete niektorú položku stiahnuť, klepnite na ikonu Stiahnuť ikona Stiahnuť vedľa nej.

Sťahovanie nákupov na iPade

 1. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 2. Otvorte aplikáciu obchodu, z ktorej chcete sťahovať obsah.
  • App Store: Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu a potom klepnite na položku Zakúpené.
  • iTunes Store: Klepnite na položku Zakúpené a potom na položku Moje nákupy.
  • Apple Books: V pravom hornom rohu klepnite na svoj profilový obrázok .
 3. Klepnutím na meno člena rodiny zobrazte jeho obsah. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa nezobrazuje žiadny obsah alebo ak na člena rodiny nemožno klepnúť.
 4. Ak chcete niektorú položku stiahnuť, klepnite na ikonu Stiahnuť ikona Stiahnuť vedľa nej.

Sťahovanie nákupov na Macu

 1. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.
 2. Otvorte aplikáciu obchodu, z ktorej chcete sťahovať obsah, a prejdite na stránku Zakúpené.
  • App Store: Kliknite na svoj profilový obrázok  v ľavom dolnom rohu.
  • Aplikácia Apple Music: Na lište vyberte položku Účet > Rodinné nákupy.
  • Aplikácia Apple TV: Na lište vyberte položku Účet > Rodinné nákupy.
  • Apple Books: Kliknite na položku Book Store a potom v časti Rýchle odkazy na pravej strane okna Apple Books kliknite na položku Zakúpené.
 3. V menu vpravo od položky Zakúpené vyberte meno člena rodiny. Zobrazí sa jeho obsah. Príklad v aplikácii App Store:
 4. Sťahujte požadované položky alebo ich prehrávajte.

Sťahovanie nákupov na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte App Store.
 2. Odrolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Účet.
 3. Klepnite na položku Zakúpené.

Sťahovanie nákupov na Apple TV

 1. Na Apple TV vyberte položku Filmy z iTunes, TV seriály z iTunes alebo App Store. 
 2. Vyberte položku Zakúpené, vyberte položku Rodinné zdieľanie a potom výberom člena rodiny zobrazte jeho obsah. Na Apple TV máte prístup ku zdieľaným filmom, TV seriálom a aplikáciám, no nie k hudbe.

Sťahovanie nákupov na PC so systémom Windows

 1. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID.
 2. Na lište v hornej časti okna iTunes vyberte položku Účet > Rodinné nákupy.
 3. Výberom mena člena rodiny zobrazte jeho obsah.
 4. Sťahujte požadované položky alebo ich prehrávajte.

Sťahovanie nákupov v aplikácii Apple TV na inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení

 1. Otvorte aplikáciu Apple TV. 
 2. Vyberte položku Knižnica > Rodinné zdieľanie a potom výberom člena rodiny zobrazte jeho obsah. Na inteligentných televízoroch a streamovacích zariadeniach máte k dispozícii prístup ku zdieľaným filmom a TV seriálom v aplikácii Apple TV.


Skontrolujte nastavenia Rodinného zdieľania

Keď sa stanete členom rodiny, budete požiadaný o potvrdenie účtu Apple ID, ktorý používate na nákupy v obchodoch App Store, iTunes Store a Apple Books. Po výbere a potvrdení účtu Apple ID môžete zdieľať nákupy z tohto účtu s členmi rodiny.

Skontrolujte nastavenia Rodinného zdieľania a overte si, či ste prihlásený pomocou správneho účtu Apple ID a či máte zapnuté zdieľania nákupov.

Kontrola nastavení Rodinného zdieľania na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie. Ak máte systém iOS 10.2 alebo starší, klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Rodina. 
 2. V časti Zdieľané funkcie klepnite na položku Zdieľanie nákupov.
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Zdieľať moje nákupy a že informácie o vašom účte sú správne.

Kontrola nastavení Rodinného zdieľania na Macu

V systéme macOS Catalina:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku Rodinné zdieľanie a potom na položku Zdieľanie nákupov.
 3. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zdieľať moje nákupy a že informácie o vašom účte sú správne.

V systéme macOS Mojave alebo staršom:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 2. Kliknite na položku Spravovať rodinu.
 3. Kliknite na tab Moje aplikácie a služby.
 4. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zdieľať nákupy s členmi rodiny a že informácie o vašom účte sú správne.

Ak chcete zmeniť účet Apple ID, ktorý používate na zdieľanie nákupov s členmi rodiny, môžete sa prihlásiť pomocou iného účtu, ale len raz za 90 dní.

Môžete tiež aktualizovať zdieľaný spôsob platby.


Ďalšie informácie o Rodinnom zdieľaní

Rodinné zdieľanie vyžaduje prihlásenie do iCloudu pomocou osobného účtu Apple ID. Na nastavenie skupiny v rámci Rodinného zdieľania alebo na zapojenie sa do takejto skupiny je potrebný systém iOS 8 alebo novší a systém OS X Yosemite alebo novší. Tieto systémy sa odporúčajú na dosiahnutie úplnej funkčnosti. Niektoré typy obsahu nie je možné zdieľať. Členovia rodiny môžu obsah skryť. Skrytý obsah nie je k dispozícii na sťahovanie. Funkcia Potvrdiť nákup sa nevzťahuje na obsah stiahnutý od členov rodiny ani na obsah zakúpený pomocou kódov na uplatnenie.

S použitím Rodinného zdieľania môžete zdieľať plán úložiska v iCloude až s piatimi členmi rodiny. Môžete tiež zdieľať rodinné predplatné služby Apple Music, predplatné služby Apple Arcade, predplatné služby Apple News+, predplatné kanálov Apple TVpredplatné služby Apple TV+, a to bez vzájomného zdieľania účtov Apple. 

* Všetok obsah a všetky typy obsahu nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Aby bolo možné zdieľať zakúpený obsah, musia všetci členovia rodiny používať tú istú krajinu alebo oblasť účtu Apple ID. Hudbu, filmy, TV seriály a knihy možno s tým istým účtom stiahnuť maximálne do 10 zariadení, pričom päť z týchto zariadení môžu byť počítače. Aplikácie je možné sťahovať do všetkých zariadení, ktoré člen rodiny vlastní alebo ovláda.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: