Vytvorenie snímky obrazovky na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako vytvárať snímky obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Zhotovenie snímky obrazovky

iPhone X alebo novší

  1. Súčasne stlačte bočné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Obe tlačidlá rýchlo uvoľnite.
  2. V ľavom dolnom rohu obrazovky iPhonu sa zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

Na iPade s funkciou Face ID

  1. Súčasne stlačte horné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Obe tlačidlá rýchlo uvoľnite.
  2. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

Na iPadoch, ktoré podporujú ceruzku Apple Pencil, môžete vytvoriť snímku obrazovky potiahnutím ceruzky Apple Pencil z ktoréhokoľvek dolného rohu obrazovky iPadu.

iPhone 8 alebo starší, iPad a iPod touch

  1. Súčasne stlačte horné alebo bočné tlačidlo a tlačidlo Domov. Obe tlačidlá rýchlo uvoľnite.
  2. V ľavom dolnom rohu obrazovky zariadenia sa zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

Práve zhotovenú snímku spolu s ďalšími snímkami, ktoré ste zhotovili predtým, nájdete v aplikácii Fotky, keď klepnete na položky Albumy > Snímky.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: