Vytvorenie snímky obrazovky na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako v zariadení so systémom iOS zhotoviť snímku obrazovky a ako na ňu pomocou funkcie Značky pridať kresby alebo text.

Animácia postupu pri vytvorení snímky obrazovky

  1. V iPhone 8 alebo staršej verzii, v iPade alebo v iPode touch stlačte a podržte horné alebo bočné tlačidlo. 
  2. Vzápätí stlačte tlačidlo Domov a potom pustite horné alebo bočné tlačidlo.
  3. V systéme iOS 11 sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zariadenia zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

Práve zhotovenú snímku spolu s ďalšími snímkami, ktoré ste zhotovili predtým, nájdete v aplikácii Fotky, keď klepnete na položky Albumy > Snímky.

V iPhone X

  1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo na pravej strane zariadenia.
  2. Vzápätí stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti na ľavej strane a potom obe tlačidlá pustite.
  3. V ľavom dolnom rohu obrazovky zariadenia sa zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

Pridanie kresieb, textu, tvarov a ďalších prvkov pomocou funkcie Značky

Na snímke obrazovky môžete pomocou funkcie Značky zakrúžkovať miesto na mape, zväčšiť časť webovej stránky, zvýrazniť vetu v e-mailovej správe a podobne.

Klepnite na miniatúru zobrazenú v ľavom dolnom rohu. Snímka obrazovky sa otvorí v zobrazení Značky, v ktorom môžete používať nižšie popísané nástroje.

Kreslenie na snímku obrazovky

Obrazovka s nástrojmi na kreslenie

Vyberte nástroj Pero, Zvýrazňovač, Ceruzka alebo Guma. Klepnutím na kruh vyberte farbu a začnite kresliť. Chcete začať odznova? Akúkoľvek akciu vykonanú pomocou funkcie Značky môžete odvolať alebo zopakovať pomocou ikon Ikona odvolania a Ikona opakovania.

 

Presúvanie kresieb

Obrazovka s nástrojom Laso

To, čo nakreslíte, môžete presúvať. Klepnite na nástroj Laso, nakreslite kruh okolo kresby, ktorú chcete presunúť, a potom ju potiahnite na požadované miesto.

 

Obrazovka s ďalšími nástrojmi funkcie Značky

Používanie nástrojov Text, Podpis, Lupa a Tvar

Klepnite na ikonu Ikona so znamienkom plus a vyberte si z ďalších nástrojov funkcie Značky:

  • Nástroj Text umožňuje písať na snímku obrazovky slová. Klepnite na kruh a vyberte inú farbu textu. Ak klepnete na ikonu Ikona úprav textu, môžete upraviť písmo, veľkosť a zarovnanie textu.
  • Nástroj Podpis umožňuje rýchlo pridať uložený podpis.
  • Nástroj Lupa zväčší na snímke obrazovky oblasť, ktorú pokrýva. Lupu môžete na snímke ľubovoľne presúvať. Modrou bodkou upravíte jej veľkosť a zelenou bodkou zvýšite alebo znížite úroveň zväčšenia.
  • Klepnite na tvar – obdĺžnik, kruh, rečovú bublinu alebo šípku – a umiestnite ho na snímku. Potom tvar potiahnite na požadované miesto a pomocou modrých bodiek upravte jeho veľkosť a tvar. Zelenými bodkami upravíte zakrivenie šípky alebo vzhľad rečovej bubliny.

Dokončenie

Ak chcete snímku obrazovky orezať, potiahnutím modrých vodiacich prvkov na okrajoch a v rohoch vyberte časť snímky, ktorú chcete zachovať.

Ak chcete snímku obrazovky zdieľať, klepnite na ikonu Ikona zdieľania, alebo úpravy dokončite klepnutím na položku Hotovo. Potom vyberte možnosť Uložiť do Fotiek alebo Vymazať snímku obrazovky.

Ďalšie informácie

Pomocou funkcie Záznam obrazovky môžete nahrať video obrazovky zariadenia so systémom iOS.

Dátum zverejnenia: