Vytvorenie snímky obrazovky na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako na zariadení so systémom iOS vytvoriť snímku obrazovky.

Vytvorenie snímky obrazovky

iPhone X alebo novší

  1. Stlačte a podržte bočné tlačidlo na pravej strane iPhonu.
  2. Vzápätí stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti na ľavej strane a potom obe tlačidlá pustite.
  3. V ľavom dolnom rohu obrazovky iPhonu sa zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro

  1. Stlačte horné tlačidlo, podržte ho a ihneď stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Potom obidve tlačidlá pustite. 
  2. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

iPhone 8 alebo starší, iPad a iPod touch

  1. Podržte horné alebo bočné tlačidlo. 
  2. Vzápätí stlačte tlačidlo Domov a potom pustite horné alebo bočné tlačidlo.
  3. V ľavom dolnom rohu obrazovky zariadenia sa zobrazí miniatúra snímky obrazovky. Keď na miniatúru klepnete, môžete na ňu pomocou funkcie Značky doplniť kresby a text. Ak na nej podržíte prst, zobrazia sa možnosti zdieľania snímky. Potiahnutím miniatúry doľava snímku zrušíte.

Práve zhotovenú snímku spolu s ďalšími snímkami, ktoré ste zhotovili predtým, nájdete v aplikácii Fotky, keď klepnete na položky Albumy > Snímky.

Ďalšie informácie

Pomocou funkcie Záznam obrazovky môžete nahrať video obrazovky zariadenia so systémom iOS.

Dátum zverejnenia: