Používanie obmedzenia na Apple TV

Obmedzenia fungujú ako rodičovská ochrana – umožňujú vám na Apple TV obmedziť prístup k vybranému obsahu alebo funkciám.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte nainštalovaný najnovší softvér Apple TV.

Zapnutie obmedzení

 1. V hlavnom menu prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.
 2. Výberom zapnite možnosť Obmedzenia.
 3. Po zobrazení výzvy si vytvorte štvormiestny kód.
 4. Opätovným zadaním rovnakých čísel kód potvrďte a vyberte možnosť OK.

Obmedzenia na Apple TV 4K alebo Apple TV HD

Aj keď sa možnosti môžu líšiť, všetky obmedzenia môžete prispôsobiť na obrazovke Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia:

 • Povoliť: Túto možnosť vyberte, ak aplikáciu alebo funkciu nechcete chrániť heslom ani obmedziť.
 • Obmedziť: Výberom tejto možnosti nastavíte, aby každý nákup, výpožička alebo otvorenie aplikácie vyžadovalo zadanie štvormiestneho kódu.
 • Blokovať alebo Nie: Pomocou týchto možností zablokujete obsah alebo funkcie.
 • Zobraziť alebo Áno: Tieto možnosti vyberte, ak aplikáciu alebo funkciu nechcete obmedziť.
 • Skryť: Pomocou tejto možnosti skryjete danú aplikáciu alebo funkciu.

Obmedzenie konkrétnych funkcií alebo obsahu

Tu je niekoľko príkladov toho, čo možno obmedziť, vrátane možností pri každej voľbe:

 • Nákupy a výpožičky v iTunes Store alebo nákupy v aplikáciách: Vyberte možnosť Povoliť, Obmedziť alebo Blokovať.
 • Hudba a podcasty: Na filtrovanie explicitného obsahu vyberte možnosť Vhodné. Ak nechcete filtrovať nič, vyberte možnosť Nevhodné.
 • Filmy, TV seriály a aplikácie: Vyberte svoju oblasť a filtrujte alebo zablokujte obsah podľa filmových alebo vekových hodnotení.
 • Nevhodný jazyk Siri: Ak chcete filtrovať nevhodné výrazy, vyberte možnosť Skryť. Ak nechcete filtrovať nič, vyberte možnosť Zobraziť.
 • Hry pre viac hráčov a záznam obrazovky: Vyberte možnosť Áno alebo Nie.
 • Nastavenia AirPlay, zobrazenie Konferenčná miestnosť, lokalizačné služby, osviežovanie na pozadí, poskytovateľ TV a párovanie s aplikáciou Ovládač: Vyberte možnosť Povoliť alebo Obmedziť.

Môžete si tiež prispôsobiť nastavenia hesla v iTunes Store a App Store.

Obmedzenia na Apple TV (2. alebo 3. generácia)

Aj keď sa možnosti môžu líšiť, všetky obmedzenia môžete prispôsobiť na obrazovke Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia:

 • Skryť: Výberom tejto možnosti skryjete aplikáciu v hlavnom menu.
 • Opýtať sa: Výberom tohto obmedzenia nastavíte, aby každý nákup, výpožička alebo otvorenie aplikácie vyžadovalo zadanie štvormiestneho kódu.
 • Zobraziť alebo Povoliť: Túto možnosť vyberte, ak aplikáciu alebo funkciu nechcete chrániť heslom ani obmedziť.

Obmedzenie konkrétnych funkcií alebo obsahu

Tu je niekoľko príkladov toho, čo možno obmedziť, vrátane možností pri každej voľbe:

 • Nákupy a výpožičky: Vyberte možnosť Povoliť, Skryť* alebo Opýtať sa.
 • Filmy a seriály: Vyberte svoju oblasť a filtrujte alebo zablokujte obsah podľa hodnotení.
 • Nevhodná hudba a podcasty: Vyberte možnosť Povoliť alebo Opýtať sa.
 • Nastavenia AirPlay: Vyberte možnosť Povoliť, Skryť alebo Opýtať sa.
 • Nastavenia zobrazenia Konferenčná miestnosť: Vyberte možnosť Povoliť, Skryť alebo Opýtať sa.
 • Aplikácie: Prejdite do menu Nastavenia > Hlavné menu. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete obmedziť, a potom vyberte možnosť Skryť alebo Opýtať sa.

Môžete si tiež prispôsobiť nastavenia hesla v iTunes Store a App Store.

*Ak vyberiete možnosť Skryť, filmy a TV seriály sa nebudú zobrazovať v hlavnom menu a nebudú sa dať prehrávať.

Dátum zverejnenia: