Presúvanie a skrývanie aplikácií na Apple TV

Prečítajte si, ako môžete presúvať aplikácie na Apple TV a vyberať, ktoré sa zobrazia. 

Presúvanie aplikácií na ploche

Systém tvOS, v ktorom sa presúva aplikácia iTunes.

 1. Zvýraznite aplikáciu, ktorú chcete presunúť.
 2. Na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote1 podržte Touch povrch, až kým sa aplikácia nezačne chvieť. Na iných ovládačoch podržte tlačidlo výberu.
 3. Ak chcete presunúť aplikáciu na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote,1 potiahnite prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol. Na iných ovládačoch stlačte tlačidlo doľava, doprava, nahor alebo nadol.
 4. Po dokončení stlačte Touch povrch alebo stlačte tlačidlo výberu.
 5. Ak chcete presunúť ďalšie aplikácie, zopakujte tento postup.

Vytváranie priečinkov

Systém tvOS so zobrazeným priečinkom Entertainment.

Na Apple TV 4K a Apple TV HD môžete vytvárať priečinky. Zvýraznite aplikáciu a podržte Touch povrch alebo tlačidlo výberu, kým sa aplikácia nezačne chvieť. Potom postupujte takto:

 • Potiahnutím aplikácie na inú aplikáciu rýchlo vytvorte priečinok.
 • Ak chcete vytvoriť nový priečinok na základe aplikácie alebo presunúť aplikáciu do už vytvoreného priečinka, stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť a vyberte požadovanú možnosť. 
 • Ak chcete presunúť aplikáciu mimo priečinka, potiahnite ju von. 

Ak chcete priečinok premenovať, vyberte ho, potom zvýraznite jeho názov a pomocou klávesnice ho zmeňte.

Vymazávanie alebo skrývanie aplikácií

Na Apple TV 4K a Apple TV HD môžete aplikácie vymazávať. Na Apple TV (3. generácia) ich môžete skrývať. Zvýraznite aplikáciu a podržte Touch povrch alebo tlačidlo výberu, kým sa aplikácia nezačne chvieť. Potom stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť a vyberte možnosť Vymazať alebo Skryť. 

Ak chcete aplikáciu vrátiť na plochu: 

 • Na Apple TV 4K a Apple TV HD otvorte App Store, prejdite na položku Zakúpené a znova stiahnite aplikáciu.
 • Na Apple TV (3. generácia) môžete skryté aplikácie znova zobraziť v časti Nastavenia > Hlavné menu.

Svoje nákupy v App Store môžete aj skrývať, aby sa aplikácie nezobrazovali na stránke Zakúpené. 

Nastavenie rovnakej plochy na všetkých Apple TV

Zapnite možnosť Zjednotená plocha, aby ste mali aplikácie a plochy aktuálne na každej Apple TV 4K a Apple TV HD. Postupujte takto:

 1. Na každej Apple TV 4K a Apple TV HD prejdite na Nastavenia > Užívatelia a účty > iCloud.
 2. Na každej Apple TV sa prihláste s rovnakým účtom Apple ID.
 3. Zapnite možnosť Zjednotená plocha.

1. Apple TV 4K a Apple TV HD sa dodávajú všade s tým istým diaľkovým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa nazýva Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú v Apple TV 4K a Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: