Presúvanie a skrývanie aplikácií na Apple TV

Prečítajte si, ako môžete presúvať aplikácie na Apple TV, ako aj vyberať, ktoré sa zobrazia. 

Presúvanie aplikácií na Ploche

 1. Zvýraznite aplikáciu, ktorú chcete presunúť.
 2. Na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote,1 podržte dotykový povrch, až kým sa aplikácia nezačne chvieť. Na iných ovládačoch podržte tlačidlo Vybrať.
 3. Ak chcete presunúť aplikáciu na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote,1 potiahnite prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol. Na iných ovládačoch stlačte tlačidlá doľava, doprava, nahor alebo nadol.
 4. Po dokončení stlačte dotykový povrch alebo stlačte tlačidlo Vybrať.
 5. Ak chcete presunúť ďalšie aplikácie, zopakujte tento postup.

Vytváranie priečinkov

Na Apple TV 4K a Apple TV HD môžete vytvárať priečinky. Zvýraznite aplikáciu, podržte dotykový povrch alebo tlačidlo Vybrať, kým sa aplikácia nezačne chvieť. Potom postupujte takto:

 • Ak chcete priečinok vytvoriť rýchlo, potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu.
 • Ak chcete vytvoriť nový priečinok na základe aplikácie alebo presunúť aplikáciu do už vytvoreného priečinka, stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť a vyberte požadovanú možnosť. 
 • Ak chcete presunúť aplikáciu mimo priečinka, potiahnite ju von. 

Ak chcete priečinok premenovať, vyberte ho a upravte jeho názov pomocou klávesnice.

Odstraňovanie alebo skrývanie aplikácií

Na Apple TV 4K a Apple TV HD môžete odstraňovať aplikácie. Na Apple TV (2. alebo 3. generácie) ich môžete skrývať. Zvýraznite aplikáciu a podržte dotykový povrch alebo tlačidlo Vybrať, kým sa aplikácia nezačne chvieť. Potom stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť a vyberte možnosť Odstrániť alebo Skryť. 

Ak by ste chceli aplikáciu vrátiť na Plochu: 

 • Na Apple TV 4K a Apple TV HD otvorte obchod App Store, prejdite na položku Zakúpené a stiahnite aplikáciu znova.
 • Na Apple TV (2. alebo 3. generácie) môžete skryté aplikácie znova zobraziť z ponuky Nastavenia > Hlavné menu.

Môžete tiež skrývať svoje nákupy v obchode App Store, aby sa aplikácie nezobrazovali na stránke Zakúpené. 

Nastavenie rovnakej Plochy na všetkých Apple TV

Zapnite synchronizovanú plochu2, aby ste mohli mať aplikácie a Plochy aktuálne na každej svojej Apple TV. Postupujte takto:

 1. Na každej Apple TV prejdite do ponuky Nastavenia > Účty > iCloud.
 2. Na každej Apple TV sa prihláste s rovnakým účtom Apple ID.
 3. Zapnite synchronizovanú plochu.

 

 1. Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa tento diaľkový ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú v Apple TV 4K a Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.
 2. K dispozícii len na Apple TV 4K a Apple TV HD.
Dátum zverejnenia: