Zadávanie textu na Apple TV

Na zadávanie mien používateľa, hesiel a ďalšieho textu na Apple TV môžete používať hlas, diaľkový ovládač alebo iPhone, iPad či iPod touch v blízkosti.

Zadávanie textu na Apple TV pomocou ovládača

Text môžete zadávať pomocou ovládača, ktorý ste dostali s Apple TV. Začnite tým, že nájdete textové pole. Nasledujúce časti opisujú, ako prepnúť na rôzne typy klávesníc a ako písať veľké písmená alebo znaky s diakritikou.

Ako nájsť rôzne typy klávesníc na obrazovke

 1. Pomocou ovládača vyberte na Apple TV textové pole. 
 2. Počkajte, kým sa na obrazovke zobrazí klávesnica. Pod ňou nájdete ďalšie možnosti, ako sú napríklad tieto:
  • abc: Klávesnica s malými písmenami
  • ABC: Klávesnica s veľkými písmenami
  • 123: Numerická klávesnica (zobrazuje sa, len keď ju možno použiť)
  • #+-: Klávesnica symbolov
  • Posledné: Klávesnica s naposledy použitými e‑mailovými adresami, hľadanými výrazmi a ďalšími textami (niektoré sa zobrazujú, len keď ich možno použiť)
 3. Zvýraznite klávesnicu, ktorú chcete použiť. Potom ju vyberte podľa postupu pre váš model ovládača:

Chcete rýchlo prepnúť medzi rôznymi klávesnicami, napríklad medzi malými a veľkými písmenami? Stlačte na ovládači tlačidlo Prehrať/pozastaviť. Ak máte Apple TV 4K alebo Apple TV HD, pomocou tejto skratky možno prepínať len medzi malými a veľkými písmenami.

Písanie diakritiky alebo malých a veľkých písmen pomocou ovládača

 1. Na klávesnici na obrazovke zvýraznite požadovaný znak. Podľa pokynov pre váš model ovládača potom vyberte požadovaný variant znaku: 
 2. Keď sa zobrazí zoznam dostupných znakov, zvýraznite a vyberte požadovaný znak.
 3. Zoznam špeciálnych znakov zatvoríte stlačením tlačidla Menu.
   

Zadávanie textu na Apple TV pomocou hlasu

Ak si jazyk systému nastavíte na niektorý z nasledujúcich, môžete na Apple TV používať diktovanie3:

 • Holandčina
 • Angličtina
 • Francúzština
 • Nemčina
 • Japončina
 • Nórčina (Bokmål)
 • Španielčina
 • Švédčina 

 

Diktovanie textu zapnete takto:

 1. Na Apple TV vyberte textové pole.
 2. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo mikrofónu.
 3. Nadiktujte text a pustite tlačidlo Tlačidlo mikrofónu. Niekoľko tipov:
  • V menách používateľa a heslách2 vyhláskujte každé písmeno alebo znak. Ak napríklad chcete v angličtine zadať text Johnny@iCloud.com, povedzte „J-O-H-N-N-Y at iCloud dot com“.
  • Ak chcete zadať veľké písmeno, povedzte „uppercase“. Napríklad text janE zadáte tak, že poviete „J-A-N uppercase E“.
  • Zadaný text vymažete vyslovením slova „clear“.
    

Zadávanie textu na Apple TV pomocou zariadenia so systémom iOS v blízkosti

Na Apple TV môžete prostredníctvom funkcie Klávesnica v aplikácii Apple Remote rýchlo zadávať text pomocou zariadenia so systémom iOS v blízkosti. Postupujte takto:

 1. Na Apple TV aj na iPhone, iPade alebo iPode touch sa prihláste do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 2. Skontrolujte, či máte na Apple TV aj na zariadení so systémom iOS zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 3. Na zariadeniach so systémom iOS skontrolujte, či máte zapnuté rozhranie Bluetooth.
 4. Na Apple TV vyberte textové pole. Počkajte, kým sa na zariadeniach so systémom iOS v blízkosti zobrazí hlásenie. 
 5. Otvorte hlásenie a začnite písať pomocou klávesnice na obrazovke zariadenia so systémom iOS.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete túto funkciu vypnúť v menu Nastavenia > Hlásenia > Klávesnica Apple TV Remote.

Vaše zariadenie so systémom iOS si môže pamätať heslo k službám, do ktorých ste sa predtým prihlásili pomocou Safari.

Ďalšie informácie

S Apple TV môžete používať aj klávesnicu Bluetooth

 1. Apple TV sa vo všetkých oblastiach sveta dodáva s rovnakým diaľkovým ovládačom. V krajinách a oblastiach s podporou Siri sa tento ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch diaľkových ovládačov, pokiaľ sú na Apple TV nastavené jazyk a krajina alebo oblasť s podporou Siri.
 2. Funkcie Siri a Diktovanie odosielajú informácie, ako sú napríklad hlasové vstupy alebo údaje o polohe, na spracovanie do spoločnosti Apple. Hlasový vstup pri hláskovaní mien používateľa a hesiel sa neodosiela.
 3. Diktovanie nemusí byť kompatibilné so všetkými aplikáciami.
   
Dátum zverejnenia: