Používanie funkcie Face ID na iPhone alebo iPade Pro

Pomocou Face ID si môžete bezpečne odomykať iPhone alebo iPad, potvrdzovať nákupy, prihlasovať sa do apiek a používať ďalšie funkcie. Stačí vám na to jediný pohľad.

Niektoré spôsoby, akými Face ID funguje on iPhone: nastavenie funkcie, odomknutie telefónu a overenie nákupov
setup-face-id-graphic

Nastavenie funkcie Face ID

Presvedčte sa, že nič nezakrýva kameru TrueDepth ani vašu tvár. Ak vám niečo zakrýva nos alebo ústa, napríklad okuliare alebo rúško, môže sa zobraziť výzva, aby ste ich počas nastavovania nemali nasadené.

Funkciu Face ID môžete používať aj s rúškom, ak používate iPhone 12 alebo novší so systémom iOS 15.4 alebo novším. Funkcia Face ID funguje najlepšie, keď máte iPhone alebo iPad od tváre približne na vzdialenosť 25 až 50 cm.

Nastavenie funkcie Face ID:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Face ID a kód. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód. Ak nemáte nastavený kód, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie, aby ste mohli svoju identitu overiť aj iným spôsobom.

 2. Klepnite na položku Nastaviť Face ID.

 3. Podržte zariadenie na výšku, umiestnite svoju tvár pred zariadenie a klepnite na Začať.

 4. Umiestnite svoju tvár do rámčeka a pomaly hýbte hlavou, až kým sa nevyplní celý kruh. Ak hlavou nemôžete hýbať, klepnite na položku Možnosti prístupnosti.

 5. Po prvom nasnímaní tváre pomocou funkcie Face ID klepnite na položku Pokračovať.

 6. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa druhýkrát nevyplní celý kruh.

 7. Klepnite na Hotovo.

  Začiatok procesu nastavenia Face ID

Ak chcete vybrať funkcie, s ktorými chcete funkciu Face ID používať, alebo ak chcete funkciu Face ID resetovať, prejdite na Nastavenia a klepnite na Face ID a kód.

Potrebujete pomoc s funkciou Face ID? Prečítajte si, ktoré modely iPhonu a iPadu podporujú Face ID.

Pri zapnutej funkcii Face ID s rúškom nie je možné používať Face ID v režime zobrazenia na šírku.

unlock-iphone-x-with-face-id

Odomykanie iPhonu alebo iPadu pomocou funkcie Face ID

 1. Zdvihnutím alebo klepnutím zobuďte iPhone alebo iPad.

 2. Potiahnite prstom nahor zospodku zamknutej plochy.

 3. Ak používate iPhone, podržte ho na výšku a pozrite sa naň.

  Odomykanie iPhonu pomocou Face ID

Na iPade alebo iPhone 13 či novšom môžete zariadenie držať na výšku alebo na šírku. Ak ho držíte na šírku, dávajte pozor, aby ste prstom nezakrývali kameru TrueDepth. Potom sa pozrite na obrazovku. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, po potiahnutí prstom sa zobrazí výzva na zadanie kódu.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, prejdite na Nastavenia, klepnite na Face ID a kód a potom na Odomykanie iPhonu alebo Odomykanie iPadu.

use-face-id-graphic

Nakupovanie pomocou funkcie Face ID

Face ID môžete používať aj na overovanie nákupov so službou Apple Pay a nákupov v iTunes Store, App Store a Book Store v Apple Books.

Používanie funkcie Face ID so službou Apple Pay

Nákup v obchode:

 1. Nezabudnite, že musíte použiť iPhone.

 2. V sekcii Nastavenia > Face ID a kód sa presvedčte, že služba Apple Pay je nastavená a zapnutá.

 3. Ak chcete použiť svoju predvolenú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Ak chcete použiť inú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo, klepnite na predvolenú kartu a vyberte inú kartu.

 4. Pohľadom na iPhone overte svoju identitu pomocou funkcie Face ID. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, ale nemáte nastavenú funkciu Face ID s rúškom, klepnite na Zaplatiť pomocou kódu a zadajte kód.

 5. Priložte hornú časť iPhonu k bezkontaktnej čítačke.

 6. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Nákup v apke alebo na webovej stránke v Safari:

 1. Klepnite na tlačidlo Kúpiť cez Apple Pay alebo vyberte Apple Pay ako spôsob platby. Potvrďte svoje platobné údaje. Ak chcete zaplatiť inou kartou, klepnite na tlačidlo Ďalej > vedľa príslušnej karty.

 2. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone alebo iPad.

 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Používanie Face ID v obchodoch iTunes Store, App Store a Book Store v Apple Books

Ak chcete funkciu Face ID používať na nakupovanie obsahu v iTunes Store, App Store a Book Store, prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a presvedčte sa, že je zapnutá možnosť iTunes a App Store. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte obchod iTunes Store, App Store alebo Book Store a klepnite na položku, ktorú si chcete kúpiť.

 2. Keď sa zobrazí výzva na zaplatenie, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone alebo iPad. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, no nemáte nastavenú funkciu Face ID s rúškom, klepnite na Zaplatiť pomocou kódu a zadajte kód.

 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

  Potvrdenie nákupu v App Store na iPhone

Pri prvom nákupe v obchode iTunes Store, App Store alebo Book Store sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla účtu Apple ID.

use-face-id-auto-fill-graphic

Prihlasovanie pomocou funkcie Face ID

Pomocou Face ID sa môžete prihlasovať do určitých apiek a používať funkciu automatického vypĺňania mien a hesiel používateľov na webových stránkach v Safari.

Prihlasovanie do apiek

Pomocou funkcie Face ID sa môžete prihlasovať do apiek, ktoré podporujú prihlasovanie pomocou Touch ID:

 1. Otvorte požadovanú apku a klepnite na možnosť prihlásenia.

 2. Ak sa zobrazí výzva, povoľte apke použitie vášho mena alebo hesla používateľa.

 3. Prihláste sa pohľadom na iPhone alebo iPad.

Ak si chcete pozrieť a nastaviť, ktoré apky môžu na prihlasovanie používať funkciu Face ID, prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a klepnite na Ďalšie apky.

Ak používate apku, ktorá podporuje Face ID, no nezobrazuje sa výzva na prihlásenie pomocou Face ID, môže byť potrebné prihlásiť sa do apky najskôr manuálne.

Automatické vypĺňanie hesiel v Safari

Face ID môžete používať na automatické vypĺňanie uložených mien a hesiel používateľov na webových stránkach v Safari:

 1. Prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Automatické vypĺňanie hesiel.

 2. Otvorte Safari a prejdite na webovú stránku.

 3. Klepnite na prihlasovacie pole. Ak sa nad klávesnicou zobrazí vaše meno alebo heslo používateľa, klepnite naň.

 4. Pohľadom na iPhone alebo iPad aktivujte automatické vypĺňanie vášho mena a hesla používateľa.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: