macOS High Sierra

Usuwanie wiadomości

Możesz usunąć wiadomości, których już nie potrzebujesz, aby łatwo było zarządzać skrzynkami pocztowymi, oraz aby zwolnić wolne miejsce na Macu lub na serwerze pocztowym. Opcje w preferencjach Mail określają, czy po usunięciu wiadomości można je wyświetlać oraz odzyskać.

Otwórz Mail

Usuwanie wiadomości

Aby można było usuwać wiadomość przy użyciu powiadomienia Mail lub za pomocą przesunięcia palcem, sprawdź w preferencjach widoku w Mail, czy w menu „Przenoś usuwane wiadomości do” wybrana jest opcja Kosz. W przeciwnym przypadku wiadomość zostanie zarchiwizowana.

 • W powiadomieniu Mail: Umieść wskaźnik na powiadomieniu, następnie kliknij w Usuń.

 • W przeglądarce wiadomości: Wykonaj następujące czynności:

  • Przesuń w lewo dwoma palcami, a następnie kliknij w Kosz. Możesz także przesunąć maksymalnie w lewo, aż wiadomość zniknie.

  • Umieść wskaźnik na nagłówku wiadomości, a następnie kliknij w przycisk usuwania , jaki się pojawi.

  • Zaznacz wiadomość na liście, a następnie kliknij w przycisk Usuń, znajdujący się na pasku narzędzi Mail.

  Wskazówka: Aby następna wiadomość na liście nie była automatycznie zaznaczana (ani oznaczana jako przeczytana), naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas usuwania wiadomości.

Usuwanie kilku wiadomości

 • Na liście wiadomości zaznacz jedną lub więcej wiadomości lub rozmów, a następnie kliknij w przycisk usuwania  na pasku narzędzi Mail lub naciśnij klawisz Delete. Jeśli zaznaczysz rozmowę, usunięte zostaną wszystkie wiadomości z tej rozmowy.

 • Znajdź zbiór wiadomości do usunięcia. Na przykład, znajdź wiadomości datowane od 1 sierpnia do 5 września 2017 roku, wpisując w polu szukania Mail: data: 1.08.2017-5.09.2017. Na przykład, znajdź wiadomości od konkretnej osoby, wpisując w polu szukania jej imię i nazwisko. Następnie zaznacz i usuń znalezione wiadomości.

 • Usunięcie skrzynki pocztowej powoduje usunięcie wszystkich wiadomości w niej zawartych.

Wyświetlanie usuniętych wiadomości

Sposób wyświetlania usuniętych wiadomości zależy od opcji ustawionych w Mail. Aby sprawdzić, jak ustawione są opcje na Twoim Macu, wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, a następnie kliknij w Postępowanie.

 • Jeśli menu Kosz wskazuje na skrzynkę na serwerze pocztowym lub na Macu: Wiadomości w skrzynce pocztowej Kosz można wyświetlać, dopóki nie zostaną całkowicie usunięte. Aby odzyskać usuniętą wiadomość, zanim zostanie całkowicie wymazana, przeciągnij ją z Kosza do innej skrzynki pocztowej.

 • Jeśli menu Kosz wskazuje Brak: Wiadomości mogą czasowo pozostawać w oryginalnych miejscach, lecz będą wyszarzone lub ukryte. Aby je pokazać lub ukryć, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż usunięte wiadomości lub Ukryj usunięte wiadomości (jeśli takie polecenia są dostępne).

Trwałe wymazywanie usuniętych wiadomości

 • Automatyczne wymazywanie wiadomości: Wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, kliknij w Konta, następnie zaznacz dowolne konto. Kliknij w Postępowanie, następnie wybierz (w części Kosz), kiedy Mail ma trwale wymazywać usunięte wiadomości — na przykład po miesiącu.

  Jeśli używasz konta IMAP, którego serwer skonfigurowany jest do automatycznego usuwania starszych wiadomości, będą one usuwane niezależnie od ustawionych opcji.

 • Ręczne wymazywanie wiadomości w dowolnej chwili: Wybierz polecenie menu Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte wiadomości, następnie wybierz konto.

Jeśli przez pomyłkę usuniesz wiadomości, możesz je przeciągnąć ze skrzynki pocztowej Kosz, to innej skrzynki. Możesz także zaznaczyć je w skrzynce pocztowej Kosz, a następnie wybrać polecenie menu Wiadomość > Przenieś do > [nazwa skrzynki pocztowej].